HERRA, OPETA MEITÄ RUKOILEMAAN | World Challenge

HERRA, OPETA MEITÄ RUKOILEMAAN

Carter ConlonApril 4, 2015

Oletko koskaan kokenut, että rukouksestasi puuttuu jotakin? Jokin siinä ei ole tarpeeksi syvää tai tehokasta? Onhan suuri ero ihmisen oman yrityksen ja Jumalan vaikuttaman rukouksen välillä, koska vain jälkimmäinen todella pitäytyy Jumalaan. Mieti kuulun skotlantilaisen herätyssaarnaajan, John Knoxin rukousta, kun hän seisoi vuorenhuipulla ja huusi: ”Jumala, annan minulle Skotlanti tai minä kuolen!” Ennen pitkää ihmisiä alkoi tulla kaduilta Jumalan herättämään synnintuntoon.

Tuollaisen rukouksen minäkin haluan rukoilla! Haluan jotakin enemmän kuin vain tulla Herran eteen päivittäisten rukousaihelistojen kera: Jumala, siunaa kotiani, raha-asioitani, äitiäni, isääni, lapsiani. Haluan rukoukseni tuovan ihmiset Jumalan luokse, Jeesuksen Kristuksen seurakunnan heräävän eloon! Haluan rukoilla Hesekielin tavoin: "Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi" (Hes.37:9). Tällaisia rukouksia haluan rukoilla!

Näemme Raamatusta, että Jeesuksen opetuslapsilla oli sama kaipuu. Eräänä päivänä Jeesus rukoili, ja se puhutteli heitä. ”Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle: ’Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa"(Luuk.11:1).

Muista, ettei rukoileminen ollut vierasta opetuslapsille. He olivat nähneet Jeesuksen rukoilevan ja monistavan ihmeenomaisesti leipää ja kaloja. Jotkut olivat Hänen kanssaan vuorella ja näkivät Hänen ulkonäkönsä muuttuvan kirkkaaksi. Epäilemättä opetuslapset rukoilivat itsekin vaeltaessaan Jeesuksen kanssa. Tällä kertaa he näkivät Jeesuksen menevän tiettyyn paikkaan rukoilemaan. Silloin he päättelivät, että oli edelleen jotakin, mitä he eivät olleet ymmärtäneet rukouksesta. Kuvittelen mielessäni opetuslasten kokoontuvan ja supisevan keskenään: ”Kysy sinä!” ”Ei, kysy sinä!” Jotakin Jeesuksen rukouksessa todisti siitä, että se oli paljon syvempä, kuin he olivat kokeneet siihen mennessä.

”Herra, opeta meitä rukoilemaan”, joku Hänen opetuslapsistaan pyysi lopulta. Niin Jeesus alkoi opettaa heitä ja sanoi: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa; anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta"(Luuk.11:2-4).

 

Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.

Download PDF