JA MERKIT SEURAAVAT NIITÄ… | World Challenge

JA MERKIT SEURAAVAT NIITÄ…

Jim CymbalaJanuary 10, 2015

Maailman voittamiseen Kristukselle tarvitaan enemmän kuin akateemista huolellisuutta. Oikea oppi ei yksin riitä. Julistukset ja opetukset eivät riitä. Jumalaa pitää kutsua ”todistamaan sanansa niitä seuraavilla merkeillä”(ks. Hebr.2:4). Toisin sanoen, evankeliumia tulee julistaa taivaasta lähetetyn Pyhän Hengen läsnä ollessa.

Apostolit rukoilivat Jumalaa tekemään yliluonnollisia asioita. He halusivat ihmisten tietävän, että heidän uskonsa oli enemmän kuin virkaan liittyvää tai teoreettista. Tässä uskossa oli voima. ”Oi Jumala, ojenna kätesi ja toimi meidän kanssamme tässä”. He halusivat uskon, joka oli ilmeisen elävä, uskon, joka ei perustu vain ristiin vaan myös tyhjään hautaan. Risti, niin merkittävä kuin se onkin, on ymmärrettävä inhimillisestä näkökulmasta. Syytön mies murhataan vääristyneiden poliitikkojen ja uskonnollisten johtajien toimesta. Mutta tyhjä hauta, mitä voit sanoa? Vain yliluonnollinen Jumala voi suorittaa sellaisen teon.

Liian monissa nykyisissä seurakunnissa ihmiset eivät näe Jumalan voiman ilmestymistä vastauksena hartaisiin rukouksiin. Sen sijaan he kuulevat perusteluja erilaisiin teologisiin teemoihin, joista vain muutamat ihmiset ovat kiinnostuneita. Kristillisissä radio- tai TV-ohjelmissa me usein puhumme vain itsellemme.

Me olemme tänä päivänä tekemisissä saman Vanhan Testamentin ”vala-uskonnon” kanssa, jossa toistetaan ja käsketään tekemään oikein. Nykyajan saarnamiehet, niin kuin Mooses, tulevat alas vuorelta kutsuen sitoutumaan. Jokainen sanoo kyllä, mutta heti perään rikkoo lupauksensa. Ollaan liian vähän riippuvaisia Jumalan voimasta tehdä selvä ero. Jumalaa pyydetään niin kovin vähän muuttamaan meitä vallankumouksellisesti, yliluonnollisella tavalla.

Jeesus sanoo tänään, niin kuin Sardeen seurakunnalle aikoinaan: ”Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä… Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas… Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo”(Ilm.3:1 -3, 6).

En halua esittää jännitysnäytelmää enkä teatteria, jotka koskettavat tunteita. Haluan suositella vain, niin kuin apostolitkin aikoinaan, että pyydettäisiin Jumalaa ojentamaan kätensä ja ilmestymään keskellemme.

 

Jim Cymbala aloitti Brooklyn Tabernaclessa alle kahdenkymmenen seurakuntalaisen kanssa pienessä, surkeassa rakennuksessa kaupungin vaikeassa osassa. Koska hän oli paljasjalkainen brooklynilainen, hänestä on tullut sekä David että Gary Wilkersonin pitkäaikainen ystävä. Hän puhuu usein Expect Churchin johtajakonferensseissa, joita World Challenge tukee ympäri maailmaa.

Download PDF