KIELTÄYDY JÄÄMÄSTÄ HARRANIIN | World Challenge

KIELTÄYDY JÄÄMÄSTÄ HARRANIIN

Claude HoudeJanuary 24, 2015

1 Moos.12:1:ssä Jumala kutsui Aabrahamin “lähde… isäsi kodista”. Vain lukemalla huolellisesti ja ymmärtäen edellisen luvun ja sen erityisen kertomuksenvoimme tajuta kutsun täyden merkityksen ja senhetkisen syvyyden. 1 Moos 11 näyttää meille, että Aabraham, hänen isänsä ja koko sukunsa lähti Kaldean Uurista Kanaanin maahan. Kanaanin maa edustaa, symboloi ja on esikuvallinen lupausten, päämäärän, toteutumisen maa. Se oli myös Jumalan siunauksen täyttymys. Tosiasiassa se puhuu siitä, mitä kaikkea Jumala on ja mitä Hän halusi olla heidän elämässään, ja meidän. Matka oli raskas, pitkä ja uuvuttava. Heitä kohtasivat murhenäytelmät, uhkaukset ja turhauttavat kokemukset. Monia rakkaita kuoli, ja kun he kulkivat näiden murheen laaksojen läpi, Luvattu maa näytti olevan todella kaukana.

He pysähtyivät paikkaan nimeltä Harran, kaupunkiin, joka sijaitsi noin tuhat kilometriä länteen päin Eufrat-virrasta Pohjois-Syyriassa. He olivat matkustaneet kaksi kolmannesta matkastaan, kun he pysähtyivät siellä, fyysisesti väsyneinä, mutta myös hengellisesti uupuneina. Sana ”Harran” merkitsee kuivaa paikkaa, jossa on vain vähän hedelmiä.

Aabraham ja hänen isänsä olivat matkalla Kanaanin maahan, siunauksen ja täyteyden paikkaan. Jeesus antaa meille samanlaisen lupauksen: ”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys”(Joh.10:10). On mielenkiintoista huomata, että tässä kreikan sanaa ”zoe”, kun puhutaan elämästä, jonka Kristus tarjoaa ja jonka Hän on ajatellut meidän osaksemme. Sana ilmaisee ”olla täydellinen, täytetty, kantaa runsasta hedelmää, todellista onnea ja tyydytystä.”

Ymmärrä vertaus. Aabraham, hänen isänsä ja perheensä olivat matkalla Kanaanin maalle, mutta murheellista kyllä, he pysähtyivät paikkaan, jossa oli vähän hedelmiä. Heidän olisi pitänyt jatkaa matkaansa, liikkua eteenpäin, pyrkiä täyteyteen ja runsauteen, mutta he asettuivat keskivertoon.

Usko huutaa: ”Kieltäydyn kuolemasta vähien hedelmien paikkaan! Kieltäydyn tästä pienestä olemassaolosta, jossa on vähän ylistystä, vähän pyhitystä, vähän muutosta ja vähäni uskoa”. Olen kuullut miesten ja naisten, kaiken väristen johtajien ja pastorien huutavan monista kansakunnista: ”Me kieltäydymme jäämästä Harraniin!” Jumala kutsuu meitä ”lähtemään isämme kodista”. Sen Hän teki Aabrahamille ja sen Hän tekee myös sinulle ja minulle.

Claude Houde, johtava pastori Eglise Nouvelle Vie (Uuden Elämän Seurakunnassa), Montrealissa, Canadassa on usein puhujana Expect Church Leadership-konferensseissa, joita World Challenge vetää kaikkialla maailmassa. Hänen johdossaan Eeden Elämän Seurakunta on kasvanut kourallisesta ihmisiä enempään kuin 3 500 seurakuntalaiseen siinä osassa Canadaa, jossa on vähän protestanttisia seurakuntia.

Download PDF