RIEMUITSEVAN HENGEN SÄILYTTÄMINEN | World Challenge

RIEMUITSEVAN HENGEN SÄILYTTÄMINEN

David WilkersonMay 15, 2015

Jumala oli kuullut israelilaisten itkevän ja oli osoittanut heille armoaan, muuttaen heidän murheensa juhlariemuksi ja antaen heidän huutaa ja iloita. Nyt Hän kutsui heitä kokoon vielä toiseen tilanteeseen.

Jumalan piti kaivaa vähän syvemmälle, jos Hän aikoi säilyttää israelilaisten ilon eikä menettää sitä taas. Ihmisten elämän määrätyt alueet eivät olleet vielä muotoutuneet Hänen Sanansa mukaisiksi. Herra oli kuitenkin antanut kaikkien iloita jonkin aikaa, koska Hän halusi heidän tuntevan olevansa turvassa. Nyt, tämän hyväksymisen ja ilon tilassa Hän pyysi heitä antautumaan vielä suurempaan erottautumiseen maailmasta.

Jumala sanoi näille iloitseville sieluille: ”Olen hyvin mielistynyt teihin, Te olette kunnioittaneet Minun Sanaani, katuneet syntejänne, iloinneet Minun armostani ja luvanneet olla kuuliaisia minulle. Nyt on teidän aikanne toimia rakkautenne mukaan Minua kohtaan. Minä haluan teidän erottautuvan kokonaan ja irrottautuvan täysin kaikesta maailman vaikutuksesta, joka on hiipinyt teidän sydämiinne ja koteihinne”.

Kun israelilaiset, näet, olivat pakkosiirtolaisuudessa, he olivat mukautuneet pakanoihin, hitaasti omaksuen heidän kielensä ja tapansa. Israelin miehet olivat naineet pakanavaimoja ja Israelin naiset olivat ostaneet myötäjäisillään pakanamiehiä aviomiehikseen. Israelilaiset olivat myös antaneet epäpyhien asioiden tulla osaksi Jumalan huoneen palvelusta.

Rakas lukija, emme voi jatkaa Kristuksen täyteydessä, jollemme enenevässä määrin erottaudu tästä maailmasta. Jos meistä ei ole tulossa enemmän taivasmielisiä ja vähemmän ympärillämme elävien pelastumattomien mukaisia, me piankin menetämme kaiken ilon parannuksen teosta.

Israel ei halunnut menettää sitä valtavaa ilon henkeä. Niinpä he kokoontuivat jälleen kerran tottelemaan Jumalaa tässä asiassa: ”Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset”(Neh.9:2).

He ”liittyvät ylhäisiin veljiinsä, tulevat valalle ja vannovat vaeltavansa Jumalan lain mukaan: ’Me emme anna tyttäriämme maan kansoille emmekä ota heidän tyttäriänsä pojillemme vaimoiksi’”(Neh.10:29 - 30).

Miten siis säilytämme ilon Herrassa? Samalla tavoin kuin saimme Hänen ilonsa alussa. Ensiksi rakastamme, kunnioitamme ja isoamme Jumalan Sanaa. Toiseksi vaellamme jatkuvassa parannuksen teossa, ja kolmanneksi erottaudumme maailman vaikutukselta.
 

Download PDF