SAARNANKESTÄVÄ | World Challenge

SAARNANKESTÄVÄ

David WilkersonFebruary 24, 2015

Jotta voisi väittää olevansa saarnankestävä, täytyisi kuulla Jumalan Sanaa, väittää rakastavansa sitä, harjoittaa sen tottelemista, mutta sitten ei toimisi sen mukaan! Silloin olisi niin paatunut, ettei sydän enää liiku vaan on täysin saarnojen ulottumattomissa. Tätä voisi nimittää ”evankeliumin paaduttamaksi”.

Mietitäänpä kaikkia Vanhan Testamentin kertomuksia ja henkilöitä. Kuka heistä olisi kaikkein saarnankestävin? Kuka istui selvimmän, vahvimman sanan alla eikä kuitenkaan antanut sen mitenkään vaikuttaa itseensä?

Oliko se Saul? Hän kuuli selvää, vahvaa sanaa: ”Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit" (1 Sam.15:3). Saul ei totellut tätä sanomaa. Sen sijaan: ”Saul ja väki säästivät Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken, mikä oli arvokasta”(1 Sam.15:9). Sitten Samuel ilmestyi, ja Saulista tuli valehtelija! ”Saul sanoi hänelle… ’Minä olen täyttänyt Herran käskyn" (1 Sam.15:13). Samuel oli kauhuissaan, koska hän saattoi kuulla säästettyjen lampaiden määkinä. ”Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä?"(ks.1 Sam.15:19).

Oliko Saul paatunut? Oliko hän saarnankestävä? Miksi muutoin hän olisi valehdellut niin kirkasotsaisesti Jumalan profeetalle, joka oli auttanut häntä? Kuuntele hänen valheitaan vielä kerran todisteena siitä, että hän valehteli aivan kaikesta: "Minähän olen kuullut Herran ääntä ja tehnyt sen matkan, jolle Herra minut lähetti”(1 Sam.15:20). Jouduttuaan kiinni verekseltään Saul syytti toisia ja keksi uskomattomia tekosyitä synnilleen: ”Mutta väki on ottanut saaliista lampaita ja raavaita… uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi"(1 Sam.15:21).

Samuel ymmärsi ongelman ytimen. Hän tiesi, että Saul oli saarnankestävä, koska hän oli jo antanut sydämensä taikuuteen: ”Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut”(1 Sam.15:23). Saarnankestävä Saul päätyi lopulta hakemaan apua ja neuvoa noidalta ja kuoli ennenaikaisen, raa’an kuoleman.
 

Download PDF