ULKOKULTAISUUDEN TUSKA | World Challenge

ULKOKULTAISUUDEN TUSKA

Nicky CruzMarch 21, 2015

En käsitä, miten ihmiset väittävät Jeesusta Vapahtajakseen ja silti elävät, kuin eivät olisi koskaan kokeneet Hänen pelastavaa armoaan. Kuinka he voivat pyytää Jumalaa pelastamaan, jos edelleen elävät katumattomina? Kuinka he voivat puhua ikään kuin tuntevansa Kristuksen, kun heidän toimintansa selvästi osoittaa, etteivät he tiedä mitään Hänestä.

Tällaiset ihmiset tekevät enemmän harmia Jumalan valtakunnalle, kuin Saatana konsanaan voisi edes toivoa tekevänsä. He ovat vihollisen suurimpia liittolaisia maailmassa, joka jo etsii tapoja pienentää Kristuksen voittoja. Paavali sanoo: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta”(Room.12:2). Sillä liian kauan kristityt ovat mukautuneet maailman menoon. Olemme antaneet maailman, ei vai vaikuttaa meihin, vaan myös antaneet sen tulehduttaa meidät. Vaikka me väittäisimme olevamme vapaita, se valtaa meidän sydämemme ja mielemme ja pitää meitä sidoksissa syntiin.

Jeesushan lupasi muuttaa meidän sydämemme ja mielemme uudeksi, muuttaa ajattelu-, elämän- ja toimintatapamme. Jos emme ole antaneet Hänen tehdä sitä, emme ole ottaneet Häntä todella vastaan.

”Jumala, luo minuun puhdas sydän”, Daavid kirjoitti, ”ja anna minulle uusi, vahva henki” (Ps.51:10). Näiden sanojen pitäisi olla täydellisenä esimerkkinä jokaiselle Kristuksen seuraajalle. Heidän pitäisi olla rukouksissamme joka päivä. Meidän tulisi olla pyytämässä Jumalalta uutta sydäntä ja uutta mieltä, puhdasta elämää. Meidän pitäisi taistella joka hetki elämään enemmän armossa ja viattomuudessa, tulla joka päivä enemmän Jeesuksen kaltaisiksi.

Kun maailma katsoo meihin, heidän asenteeseensa Jumalaa kohtaan vaikuttaa, mitä se näkee meissä, miten he näkevät Taivaallisen Isämme, kuinka he ymmärtävät Hänen hyvyytensä ja armonsa. Me olemme Jumalan valtakunnan suurlähettiläitä kadonneessa ja langenneessa maailmassa. Meidän tekomme, niin hyvät kuin pahat, heijastuvat suoraan Jumalaan.

 

Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.

Download PDF