USKO, JOKA MIELLYTTI JUMALAA! | World Challenge

USKO, JOKA MIELLYTTI JUMALAA!

David WilkersonJanuary 9, 2015

”Sillä ennen poisottamistaan hän [Eenok] oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle”. Mikä Eenokissa miellytti Jumalaa niin paljon? Se oli vaellus Jumalan kanssa, joka sai aikaan Jumalaa miellyttävän uskon. Nämä kaksi jaetta eivät voi olla erillään: ”Sillä ennen poisottamistaan hän [Eenok] oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen”(Hebr.11:5-6).

Läpi koko Raamatun ja koko historian ne, jotka ovat vaeltaneet Jumalan kanssa, ovat muuttuneet uskon miehiksi ja naisiksi. Jos seurakunta vaeltaa Jumalan kanssa päivittäin, jatkuvasti yhteydessä Herraamme, tuloksena on oleva uskon kansa - tosi usko, joka miellyttää Jumalaa.

Jotkut vetävät uskon seminaareja, jakelevat uskon äänitteitä, siteeraavat uskon jakeita Raamatusta, millä he yrittävät tuottaa uskoa. On totta, että ”usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta”(Room.10:17). Jeesus on Sana. ”Sillä kirjain kuolettaa”, sanoo Raamattu (2 Kor.3:6), ja ilman läheisyyttä Jeesukseen kirjain tuottaa kuolleen, itsekkään, vaativan tunteen, joka ei ole ollenkaan uskoa. Sitä Jumala vihaa. Usko tulee Hänen Sanansa kuulemisesta ja vaeltamisesta lähellä Häntä. Meillä tulisi aina olla ”silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen”(Hebr.12:2). Tämä läheinen vaellus Jumalan kanssa puuttuu tämän päivän seurakunnasta. Usko on todella sen tietämistä, kuka Jumala on. Se on tutustumista Hänen kirkkauteensa ja valtaansa. Ne, jotka tuntevat Hänet parhaiten, luottavat Häneen eniten.

Näytä minulle, joku, joka vaeltaa lähellä Häntä, vihaa syntiä, irtautuu tästä maailmasta ja tunnistaa Hänen äänensä, ja me näemme ihmisen, joka ei tarvitse paljon saarnoja ja opetusta uskosta. Et tarvitse ”kymmentä askelta” uskoon, ja kuinka saada se. Tosi usko tulee suoraan Jeesuksen sydämeltä. Se on aina Hänen oma uskonsa - ei meidän - , joka kasvaa sisimmässämme ja myös purkautuu sieltä!

Eenokin vaellus Jumalan kanssa ei olisi ollut mistään kotoisin, jos se ei olisi tuottanut vastaavaa uskoa, joka jatkuvasti kasvoi. ”Uskon kautta otettiin Eenok pois”. Mikä ihmeellinen totuus tämä onkaan! Koko hänen uskonsa kohdistui yhteen suureen haluun: olla Herran kanssa!
 

Download PDF