endurance | World Challenge

endurance

The Gift of “Laborious Doing”

Rachel Chimits
June 24, 2020

Every dream or highly anticipated project has a honeymoon period, but why does the glow fade and do we have to stick with it afterward?

In C.S. Lewis’s brilliant book The Screwtape Letters, senior devil Screwtape writes to his nephew, advising him on how to handle his patient who has just become a Christian (all references to The Enemy are to God since these are, after all, a pair of devils writing to one another).

Incoraggiati nel Signore

David Wilkerson (1931-2011)17-09-19

Alcuni pensano che i credenti dovrebbero essere sempre ottimisti, sempre sicuri di dove stanno andando, sempre auto-realizzati e soddisfatti, ma molte volte i nostri sorrisi camuffano dolore, confusione e tristezza. Tutti i veri uomini e donne di Dio hanno sperimentato queste cose. Se ti senti in bancarotta spiritualmente, fisicamente ed emotivamente, sapendo che senza un'infusione soprannaturale della forza di Cristo non puoi semplicemente continuare, non sei solo. Ma assicurati che c'è una vittoria completa per te!

Download PDF

Hebrews 12:1

Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us.

Confie no Senhor

David Wilkerson (1931-2011)17-09-19

Alguns pensam que os crentes devem sempre ser otimistas, sempre certos do caminho que estão seguindo, sempre realizados e satisfeitos, porém, muitas vezes, os nossos sorrisos camuflam a dor, confusão e tristeza. Todos os verdadeiros homens e mulheres de Deus experimentaram tais coisas. Se você sente-se quebrado espiritual, física e emocionalmente, certo de que sem uma infusão sobrenatural da força de Cristo simplesmente não pode continuar, não está sozinho. Mas tenha certeza de que existe uma vitória completa para você!

Download PDF

POSILNĚTE SE V PÁNU

David Wilkerson (1931-2011)17-09-19

Někteří lidé si myslí, že věřící by měli být vždy optimističtí, vždy si jisti tím, kam jít, sebevědomí a spokojení, ale mnohokrát naše úsměvy maskují bolest, zmatek a utrpení. Všichni skuteční muži a ženy Boží tyto věci zakusili. Pokud se cítíte duchovně, fyzicky a emocionálně zkrachovalí a víte, že bez dodání Kristovy nadpřirozené síly jednoduše nedokážete pokračovat, nejste sami. Ale buďte ujištěni tím, že i pro vás je připraveno vítězství!

Download PDF

Încurajați-vă în Domnul

David Wilkerson (1931-2011)17-09-19

Unii cred că cei credincioși ar trebui să fie întotdeauna joviali, întotdeauna siguri încotro se îndreaptă, întotdeauna împliniți și satisfăcuți, însă de multe ori zâmbetele noastre ascund durere, confuzie și întristare. Toți bărbații și toate femeile cu adevărat ai lui Dumnezeu au experimentat asemenea stări. Dacă vă simțiți spiritual, fizic și emoțional falimentați, conștientizând că fără o infuzie supranaturală a puterii lui Hristos pur și simplu nu puteți continua, atunci nu sunteți singurii. Asigurați-vă însă că există o victorie completă și pentru dvs.!

Download PDF