freedom | World Challenge

freedom

Umblând într-o minunată libertate

David Wilkerson (1931-2011)03-01-20

Adevărul de temelie al creștinismului este îndreptățirea prin credință. Nu vei cunoaște niciodată adevărata odihnă și pace până când nu vei fi convins că propriile tale fapte ale neprihănirii nu te pot face niciodată curat în ochii lui Dumnezeu. S-ar putea să te simți bine prin faptele tale bune pe care le faci și probabil că te bucuri o clipă de victorie ori de câte ori te opui ispitei. Simți favoarea lui Dumnezeu asupra ta, dar a doua zi cazi înapoi în păcat și îți pierzi bucuria. De ce? Pentru că prin tine însuți, întotdeanua vei rămâne dezamăgit. Și nicio neprihănire a firii nu va rezis

Download PDF

Salvat din capcană

David Wilkerson (1931-2011)26-12-19

„Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinţilor lor! Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; lațul s-a rupt şi noi am scăpat. Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul.” (Psalmul 124:6-8)

Download PDF

CHODIT VE SVOBODĚ

David Wilkerson (1931-2011)03-01-20

Základem křesťanství je ospravedlnění vírou. Nikdy nebudete mít skutečný pokoj a odpočinek, pokud nepoznáte, že vaše vlastní skutky spravedlnosti vás nikdy nemohou ospravedlnit v Božích očích. Možná se cítíte dobře díky dobrým skutkům, které děláte, a pravděpodobně si užíváte okamžiky vítězství, kdykoli odoláte pokušení. Tehdy cítíte na sobě Boží přízeň. Ale druhý den sklouznete zpět do hříchu a ztratíte radost. Proč? Protože člověk vždycky upadne. Žádná lidská spravedlnost nikdy neobstojí před Bohem. Jsme jím přijati pouze skrze Krista.

Download PDF

ZACHRÁNĚNI Z PASTI

David Wilkerson (1931-2011)26-12-19

„Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům! Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců … Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.“ (Žalm 124,6-8)

Lovci byli tenkrát, před vynálezem střelných zbraní, profesionálními chytači ptáků. Zajali ptáče tím, že na zem rozprostřeli síť a do ní umístili past. Po zemi blízko pasti rozházeli obilí a potom, když ptáče zobalo obilí, past zaklapla a síť se přes ně nahrnula a nepustila je. Lovci chycené ptáky prodávali k různým účelům – jako domácí miláčky, jako oběti, jako potravu.

Download PDF

Ходить в Удивительной Свободе

David Wilkerson (1931-2011)03-01-20

Основополагающая истина христианства - оправдание верой. Вы не узнаете настоящий мир и покой, пока не поймете, что ваши добрые дела не сделают вас праведными в глазах Бога. Возможно, делая добро, вы чувствуете себя лучше, а, противоставши искушению, вы наслаждаетесь моментом победы. Вы переживаете Божью милость к себе, но уже на следующий день вы грешите и теряете радость. Почему? Потому что вы всегда терпите поражение. Праведность плоти не может стоять перед Богом. Мы приняты Им только когда мы во Христе Иисусе.

Download PDF

Marcher dans une merveilleuse liberté

David Wilkerson (1931-2011)03-01-20

La vérité fondamentale du christianisme, c’est la justification par la foi. Tu ne connaîtras jamais le véritable repos et la paix tant que tu ne seras pas convaincu que tes propres œuvres ne pourront jamais te justifier aux yeux de Dieu. Tu te sens peut-être bien à cause des bonnes œuvres que tu accomplis, et tu connais certainement un moment de joie et de victoire quand tu résistes à la tentation. Tu ressens la faveur de Dieu sur toi, mais le jour suivant, tu retombes dans le péché et tu perds ta joie. Pourquoi ? Parce que par tes propres forces, tu ne peux pas y arriver.

Download PDF

السير بحرية رائعة

David Wilkerson (1931-2011)03-01-20

أساس الحق للمسيحية هو التبرير بالإيمان.  لن تعرف أبدًا الراحة والسلام الحقيقيين حتى تكون مقتنعًا بأن أعمال البر الخاصة بك لا يمكن أن تجعلك على حق في عيني الله.  قد تشعر بالرضا بسبب الأعمال الجيدة التي تقوم بها ، وستستمتع على الأرجح بلحظة النصر كلما قاومت الإغراء.  تشعر أن معروف وفضل الله عليك ، لكن في اليوم التالي ستعود إلى الخطيئة وتفقد فرحك.  لماذا ا؟  لأنه في نفسك ، كنت دائما مُقصر.  ولا بر ذاتي يقف امام الله.  نحن مقبلون  فقط كما نحن في المسيح.

Download PDF

靠著奇妙的自由而行事

David Wilkerson (1931-2011)03-01-20

基督信仰的基要真理就是因信称义。直到你深信你公义的行为绝不能令你被神看为清正,你才能经历真正的安息和平安。你也许因自己的善行而感到很好, 而且你每逢抵挡试探,便享受得胜的时刻. 你感到蒙神恩宠, 但次日又再犯罪,失去喜乐心。为甚麽呢? 因为你靠自己,总会有所亏缺. 而且,人绝不能靠肉体的公义站在神面前。我们惟靠在基督里,才会蒙衪悦纳。

「…因为你们在基督耶稣裏都成为一了。」 (加3:28). 「在基督里」是指神把主的公义加在我们身上. 我们都在父神眼中因主被算为公义. 我们的罪污都因衪的圣工(不是我们的) 被洗净了!

保罗说:「不要效法这个世界,只要心意更新而变化,叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。」 (罗12:2衪). 我们全然与这世界断开,且单单效法主.

蒙爱的信徒啊,主受死不仅是要领你进天堂; 乃好让你能天天与父神既荣美,又亲密的相交. 你可祷告衪, 聆听衪, 求衪引导你, 说出你的过犯, 使你知罪 —因为衪透过圣灵住在你里面!

是的, 主受死好让我们能在今生享受拯救,且得蒙拯救脱离今世.  这是指:

Download PDF

靠著奇妙的自由而行事

David Wilkerson (1931-2011)03-01-20

基督信仰的基要真理就是因信稱義。直到你深信你公義的行為絕不能令你被神看為清正,你才能經歷真正的安息和平安。你也許因自己的善行而感到很好, 而且你每逢抵擋試探,便享受得勝的時刻. 你感到蒙神恩寵, 但次日又再犯罪,失去喜樂心。為甚麼呢? 因為你靠自己,總會有所虧缺. 而且,人絕不能靠肉體的公義站在神面前。我們惟靠在基督裡,才會蒙衪悅納。

「…因為你們在基督耶穌裏都成為一了。」 (加3:28). 「在基督裡」是指神把主的公義加在我們身上. 我們都在父神眼中因主被算為公義. 我們的罪污都因衪的聖工(不是我們的) 被洗淨了!

保羅說:「不要效法這個世界,只要心意更新而變化,叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」 (羅12:2衪). 我們全然與這世界斷開,且單單效法主.

蒙愛的信徒啊,主受死不僅是要領你進天堂; 乃好讓你能天天與父神既榮美,又親密的相交. 你可禱告衪, 聆聽衪, 求衪引導你, 說出你的過犯, 使你知罪 —因為衪透過聖靈住在你裡面!

是的, 主受死好讓我們能在今生享受拯救,且得蒙拯救脫離今世.  這是指:

Download PDF

Lewe in Wonderlike Vryheid

David Wilkerson (1931-2011)03-01-20

Die fundamentele waarheid van die Christendom is regverdigmaking (vryspraak) deur geloof. Jy sal nooit ware rus en vrede ken, totdat jy oortuig is dat jou eie werke van geregtigheid jou nooit in God se oë kan regverdig nie. Jy mag dalk goed voel oor die goeie werke wat jy doen en jy sal waarskynlik ‘n oomblik van oorwinning geniet wanneer jy versoeking weerstaan. Jy voel God se genade op jou, maar die volgende dag val jy weer terug in sonde en verloor jou blydskap. Waarom? Omdat jy in jouself altyd te kort skiet. En geen geregtigheid van die vlees sal ooit voor God stand hou nie.

Download PDF