kindness | World Challenge

kindness

REZULTATUL UNEI INIMI TRANSFORMATE

Gary Wilkerson02-09-19

„Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” (Luca 10:25). Cărturarii și fariseii s-au confruntat cu Isus și i-au contestat autoritatea în multe ocazii, dar acum un învățător al Legii s-a apropiat de El, fiind poate trimis de aceștia. Avocații sunt bine pregătiți în arta dezbaterii și, fără îndoială, acesta era bine pregătit și cu privire la legile Vechiului Legământ.

Download PDF

A consequência natural de um coração transformado

Gary Wilkerson02-09-19

“Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: ‘Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?’” (Lucas 10:25). Os escribas e fariseus vinham confrontando Jesus e desafiando a sua autoridade em diversas ocasiões. Agora, um perito na lei aproximou-se dele, talvez, alguém enviado por eles. Peritos na lei são bem treinados na arte do debate e, indiscutivelmente, este também era escolado nas leis da velha aliança. Provavelmente, esperava que Jesus começasse a citar algumas das regras referentes aos sábados, ao lavar de mãos e comidas puras ou impuras.

Download PDF

KITU KILICHOONGEZWA KATIKA MOYO ULIOGEUKA

Gary Wilkerson02-09-19

"Mwana- sharia mmoja ilisimama ili amjaribu, akisema, Mwalimu, nifanye nini ili nipate uzima wa milele?" (Luka 10:25). Waandishi na Mafarisayo walikuwa wamekutana na Yesu, na kutowa changamoto kwa mamlaka yake mara nyingi lakini sasa mwana- sheria alimwendea, labda mtu aliyetumwa nao. Wana-sheria wamefunzwa vizuri katika sanaa ya mijadala na bila shaka huyu pia alikuwa na sifa nzuri katika sheria za Agano la Kale. Labda alitarajia Yesu aanze kurudia baadhi ya sheria kuhusu Sabato, kuosha mikono, chakula safi na chafu. Sheria nyingi! Na ni ipi inayoongoza kwenye uzima wa milele?

Download PDF

Ce qui découle naturellement d’un cœur changé

Gary Wilkerson02-09-19

“Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l’éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?” (Luc 10:25). Les scribes et les Pharisiens avaient confronté Jésus et avaient défié Son autorité à de nombreuses reprises, mais maintenant, s’était un docteur de la loi qui L’approchait. Il s’agissait sans doute d’une personne envoyée par eux. Les docteurs de la loi étaient entraînés à l’art du débat et celui-là était sans nul doute aussi très versé dans les lois de l’Ancienne Alliance.

Download PDF