Afrikaans Newsletters | World Challenge

Afrikaans Newsletters

‘n Droom Verwesenlik​

Gary WilkersonJanuary 21, 2019

Ken God se Beloftes Ten Volle

Ek weet wat dit is om die beloftes van God te glo en hulle nie verwesenlik te sien nie. Ek ken die belofte van onuitspreeklike blydskap en ook jare van moedeloosheid en selfs depressie. Ek weet wat dit is om God se belofte te hoor vir ‘n oorwinnende, seëvierende lewe en lang tydperke deur te bring, oorweldig en verslaan. Ek ken die belofte dat ons sy liefde sal ken – die hoogte, diepte, lengte en breedte daarvan – en tog nie daardie liefde te ervaar nie, maar in plaas daarvan, gedrewe voel om dit te verdien.

Download PDF

Jesus Liefhê

Gary WilkersonDecember 17, 2018

Wanneer jy lank genoeg in die bediening is, begin jy ‘n pendulumswaai in die kerk se lering opmerk. Soms is die klem op een onderwerp vir ‘n tyd lank. Dan swaai dit in ‘n teenoorgestelde rigting vir ‘n rukkie.

Download PDF

Jesus, Heilig en Gesalf

Gary WilkersonNovember 19, 2018

Daar is twee elemente van Jesus se lewe wat bedoel is om ook deel van óns lewens te wees. Dit is, ons is geroep om heilig en gesalf te wees. Sommige Christene mag geïntimideer voel wanneer hulle dit hoor. “Ek lewe sekerlik ‘n sedelike lewe en ek doen my bes om goddelik te wees – maar heilig? En gesalf? Hoe kan dit wees met al my mislukkings?”

Tog is daar ‘n antwoord reg uit Petrus se pen: “Omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig” (1 Petrus 1:16).

Download PDF

Hoe om te Kry Wat Jy Begeer

Gary WilkersonOctober 15, 2018

Nie lank gelede nie, was ek genooi na ‘n rojale middagete in ‘n ruim New York Stad woonstel. Dit was ‘n pragtige woning, 20 vloere op met ‘n wye balkon en ‘n pragtige uitsig oor die stad. Die gasvrou van die geleentheid het ‘n heerlike feesmaal bedien met heerlike groente, slaaie en varklende.

Download PDF

Een Manier Om Jou Huis Te Red

David WilkersonSeptember 27, 2018

“Laat vir Simon haal wat ook Petrus genoem word; hy sal woorde tot jou spreek waardeur jy en jou hele huis gered sal word” (Handelinge 11:13,14).

Moet jou huis gered word, letterlik of geestelik, of beide? Is daar ‘n fisieke, geestelike of finansiële ramp wat voor jou deur staan en jou huis bedreig? Word jou huis verskeur deur twis, spanning, ‘n naderende egskeiding, rebelse kinders, ‘n benadeelde liefde of ‘n troebel verhouding? Is jou lewe, jou geloof, jou huwelik, jou huis in enige gevaar? Is daar ‘n behoefte vir ‘n ware wonderwerk van God of vir verlossing en saligheid?

Download PDF

‘n Botsing by die Poorte

Gary WilkersonSeptember 17, 2018

Konfronteer Duisternis met Magtige Lig

Ek het in ‘n Christelike huis grootgeword met ‘n vader wat geglo het die magte van die duisternis moenie alleen gelaat word nie; hulle moet gekonfronteer word. Wanneer ons gesien het boosheid veroorsaak wanorde, moes ons nie daarvan af wegvlug nie – ons moes daarheen hardloop. As Christene is ons geskep om oorlog te voer teen die vyand van die mensdom.

Download PDF

Die Hemelse Roeping

David Wilkerson (1931-2011)August 20, 2018

Jou Beste Dae Lê Voor Om God se Groot Doel Na Te Streef.

“En kyk, ‘n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die handpalms waggelend laat opstaan” (Daniël 10:10).

Ek het dit ‘n studie van my gemaak om te wete te kom waarom en hoe God sy hand op sekere mense lê. Waarom salf die Here sekere mans en vroue met sy aanraking? Waarom het sekeres ‘n ontsaglike dringendheid om te bid en God te soek, terwyl ander in dieselfde geestelike omgewing hulle eie pad loop en ‘n lewe van gemak, selfvoldaanheid, of selfs kompromie leef?

Download PDF

Die Hemelse Roeping

David Wilkerson (1931-2011)August 20, 2018

Jou Beste Dae Lê Voor Om God se Groot Doel Na Te Streef.

“En kyk, ‘n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die handpalms waggelend laat opstaan” (Daniël 10:10).

Ek het dit ‘n studie van my gemaak om te wete te kom waarom en hoe God sy hand op sekere mense lê. Waarom salf die Here sekere mans en vroue met sy aanraking? Waarom het sekeres ‘n ontsaglike dringendheid om te bid en God te soek, terwyl ander in dieselfde geestelike omgewing hulle eie pad loop en ‘n lewe van gemak, selfvoldaanheid, of selfs kompromie leef?

Download PDF

Die Vader se Hart in ‘n Verwonde Geslag

Gary WilkersonJuly 16, 2018

Op die huidige oomblik, bereik ‘n geslag volwassenheid – en hulle is desperaat verwond. Hierdie jongmanne en -vroue wat grootgeword het met wat ek noem weeskindharte. Hulle voel hulle het geen rigting in die lewe nie. Hulle voel nie die sorgsame toesig wat kom van ‘n liefdevolle hemelse Vader nie. En hulle keer die rug heeltemal op die Christen boodskap.

Download PDF

Die Rivier Styg

David Wilkerson (1931-2011)June 18, 2018

God Maak Sy Kerk Lewendig Om Te Hanteer Wat Kom

Die profeet Esegiël het ‘n visioen ontvang van ‘n stroompie wat uit die Tempel in Jerusalem gestroom het. Hierdie stroompie water het by die troon begin en verby die altaar gevloei, deur die Tempelhof, onderdeur die oostelike poort van die stad en uiteindelik tot in die woestyn. Soos die water gevloei het, het dit meer intensief geword, dieper, wyer en vinniger.

Download PDF