Afrikaans Newsletters | World Challenge

Afrikaans Newsletters

Vernietig Vyandige Vestings

David Wilkerson (1931-2011)
April 16, 2018

In Miga 7, bring die profeet ‘n profetiese boodskap aan Israel – een wat geld vir geestelik uitgehongerde gelowiges dwarsdeur die wêreld vandag. Miga het sy profesie begin met ‘n hartseer uitroep: “Wee my...geen tros om te eet nie” (Miga 7:1).

Download PDF

Die Vervolging van die Regverdiges

David Wilkerson
April 13, 2018

‘n Jong Christen het onlangs hierdie hartseer woorde aan my geskryf, “Vir die afgelope paar jaar het ek gehoor hoe evangeliste, herders en leraars vir hulle gehore sê om alles prys te gee vir Christus. Hulle het my hart aan die brand gesteek en in my ‘n begeerte geskep om die wêreld en alles waarvoor dit staan, te verwerp. Ek was aangesê om Christus eerste te stel in alles, om Sy heiligheid te soek, en om die hele pad met Hom te gaan. So, ek het dit gedoen!

Download PDF

Spesiale Guns

Gary Wilkerson
March 19, 2018

Almal wil spesiaal wees. Die wêreld weet dit en besighede maak wins daaruit. Dit is waarom ons verskillende vlakke van “spesiaal wees” aangebied word om sake met hulle te doen. Hotelle, lugrederye en ander gebruik goue, silwer en brons vlakke om deelnemende lede aan te por. Hoe meer jy hulle diens gebruik, hoe hoër word jy opgeskuif in lidmaatskap, met allerhande soorte gunste as afslag en belonings. Hulle laat jou spesiaal voel omdat jy kies om met hulle sake te doen.

Download PDF

Die Gawe van Geregtigheid

David Wilkerson (1931-2011)
February 19, 2018

Hoe God ons verander na wie Hy sien ons is

Wat hou ons rein? Dit is die vraag agter ‘n kernpunt van Christelike teologie genaamd heiligmaking. Ek het al allerhande boeke oor heiligmaking gelees. Maar nadat ek bladsy na bladsy gelees het, het ek slegs meer en meer verward geword. Dit klink of elke kerkleier sy eie idee het oor die onderwerp. Na baie gebed, glo ek God het vir my ‘n manier gegee om sy werk van ons reiniging en heiligmaking te verstaan. Hier is ‘n eenvoudige definisie, soos die Heilige Gees dit aan my verduidelik het.

Download PDF

God Liefhê – Mense Liefhê

Gary Wilkerson
January 15, 2018

Ek word gedring deur die Heilige Gees om vir jou die eenvoudigste ding te vertel wat jy ooit sal hoor. Jy mag dalk dink dat terwyl ons deur die lewe gaan, ons ‘n dieper, meer komplekse teologie nodig het om alles te verstaan. Maar die teenoorgestelde is waar. Die belangrikste ding wat ek ooit vir jou kan sê is dit: Jou Vader het jou lief.

Geen waarheid, geen feit, geen realteit is groter, dieper of beter as hierdie een nie. Miskien dink jy, “Ek weet dit reeds. Dit is stap 1 in die Christelike lewe. Waarom is hierdie kwansuis openbaringsnuus?”

Download PDF

Die Werke van Jesus Doen

Gary Wilkerson
December 18, 2017

‘n Nuwe oproep om God se doop van liefde te ontvang

Hierdie lente, was ek in ‘n hotel in Amman, Jordanië, toe ek ‘n belewenis gehad het wat my diep verander het. Ek het voorheen genoem van die hierdie belewenis, maar ek het dit nie ten volle met julle gedeel nie. Ek doen dit nou, omdat dit alles te doen het met ons visie by World Challenge en ons vennootskap met jou om Jesus te dien.

Download PDF

Opstandingslewe

Gary Wilkerson
November 20, 2017

“En die dag daarna was Hy op weg na ‘n stad met die naam van Naïn; en baie van sy dissipels en ‘n groot menigte het saam met Hom gegaan” (Luase 7:11). Toe Jesus by die stad Naïn aangekom het, was daar ‘n groot gevolg agter Hom. Hy het in die heuwels en weivelde gepreek, die siekes gesond gemaak, honger skares gevoed en die koms van God se koninkryk verkondig. Baie van die mense wat Hy gesond gemaak en gevoed het, het by sy groeiende getal dissipels aangesluit.

Download PDF

‘n Verstommende Eindtyd Profesie

David Wilkerson (1931-2011)
October 16, 2017

In die Ou Testament, gee Habakuk vir ons ‘n verbasende profesie oor die eindtye. Hierdie biddende profeet se naam beteken “omhels deur God.” Die Skrif dui aan dat Hábakuk ‘n man was wat getrou met die Here in gebed geworstel het. En sy profesie het tydens ‘n tyd van ernstige onsedelikheid gekom.

Download PDF

‘n Verstommende Eindtye Profesie

David Wilkerson (1931-2011)
October 16, 2017

In die Ou Testament, gee Habakuk vir ons ‘n verbasende profesie oor die eindtye. Hierdie biddende profeet se naam beteken “omhels deur God.” Die Skrif dui aan dat Hábakuk ‘n man was wat getrou met die Here in gebed geworstel het. En sy profesie het tydens ‘n tyd van ernstige onsedelikheid gekom.

Download PDF

Die Huidige Grootheid van Christus

David Wilkerson
October 3, 2017

“As ek aan julle in my gebede dink...Dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele” (Efésiërs 1:16-20).

Download PDF