Afrikaans Newsletters | World Challenge

Afrikaans Newsletters

‘n Weg Waar Daar Geen Weg Is Nie

Gary WilkersonApril 20, 2020

Tel Op Jou Bedelaarsmat. Dit is Jou Boodskap aan die Wêreld!

Hoe beweeg jy aan as jou omstandighede sê, “Geen manier nie”? Wat doen jy wanneer jou familie verbrokkel, jy finansieel sukkel, jy moedeloos is en jou hart oorloop van pyn? Is daar ‘n weg vorentoe wanneer jy nie ‘n uitweg kan sien nie?

Markus 2 wys vir ons daar is. Wanneer dinge onmoontlik lyk en ons alle hoop om aan te gaan, verloor, maak Jesus getrou ‘n weg waar daar nie ‘n weg is nie.

Download PDF

Dis Tyd om te Glo, Deel 2

Gary WilkersonMarch 16, 2020

Om die Trooster wat Jesus vir Ons Stuur te Vertrou

“Maar Ek sê vir julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan” (Johannes 16:7).

Download PDF

Dis Tyd om te Glo

Nicky CruzFebruary 17, 2020

‘n Gasteboodskap vir ‘n Tyd van Nood

Iets ontbreek in ons midde. Dit is weg en ons moet dit terugbring. Een kerk kan dit nie maak gebeur nie; die hele liggaam van Christus moet verenig met een gees en God soek om dit te bewerkstellig. Ek praat van die krag van Christus om mense wat in ongelooflike nood verkeer te verander en te transformeer. Ons het almal vriende, bure en mense wat ons nie nog nie ken nie wat ly. God het die mag om wonderwerke in hulle lewens te verrig en ek en jy is betrokke. Nou is die tyd om te glo sodat dit kan gebeur.

Download PDF

Bereik Ondenkbare Bestemmings

Gary WilkersonJanuary 20, 2020

God Het Een Vir Jou in Gedagte

Die Bybel wat ons lees, is ‘n boek van hoop. Die hoop wat dit vir ons gee is nie gematig, gemiddeld of normaal nie. Dit inspireer ons nie tot die normale bestaan, om bloot te oorleef en deur te kom nie. Die hoop van God se Woord word uitgedruk in kragtige beloftes wat lei tot ondenkbare resultate uit God se eie hand. Daardie hoop lei ons tot bestemmings ver bo ons wildste verwagtinge.

Download PDF

Die Verlossende Oordele van God

David Wilkerson (1931-2011)December 16, 2019

In Jeremia 32, beskryf die profeet ‘n hopelose toneel. Jerusalem was omsingel deur Nebukadnésar en die Chaldeeuse leër. Buite die stad, het die vyand groot stellasies gebou om hulle troepe oor die mure te stuur. Enige Israeliet wat afgekyk het op hierdie toneel moes sekerlik met ‘n gevoel van verdoemenis gevul gewees het.

Jeremia was een van hulle. Terwyl die verskriklike toneel ontvou het, moes die profeet uit ‘n tronksel toekyk.

Download PDF

Regtig?

Gary WilkersonNovember 18, 2019

Die Beloftes van God Is Bo Ons Begrip

Die groot beloftes wat God vir ons deur Jesus gegee het, is bo enigiets wat ‘n mens kan dink of jou kan voorstel. Hy het ons van knegskap en slawerny aan sonde bevry. Hy het ons langs Homself in hemelse plekke laat sit. Hy het aan ons ons identiteit in Hom gegee. As hierdie verstommende beloftes nie ons vertroue versterk nie, is daar iets verkeerd met ons siening van God. Dit beteken ons sien nie sy heerlikheid so volkome en duidelik soos ons moet nie.

Download PDF

Die Geheim van Geestelike Krag

David Wilkerson (1931-2011)October 21, 2019

‘n Boodskap vir Vandag

Die profeet Jesaja het ‘n wee oor Israel uitgespreek: “Wee die opstandige kinders, spreek die HERE” (Jesaja 30:1). Die Hebreeuse woord wat Jesaja gebruik vir “opstandigheid” beteken afvallig, hardnekkigheid, ‘n wegdraai van. Waarvan presies het God se mense weggedraai? En wat het hulle afvalligheid veroorsaak?

Download PDF

Maar God Het Dit Ten Goede Gedink

Gary WilkersonSeptember 16, 2019

Naby die begin van Jesus se bediening, het ‘n groep godsdienstige mense so kwaad vir Hom geword dat hulle probeer het om Hom dood te maak. Terwyl Hy in die sinagoge in Násaret, die dorp waarin Hy grootgeword, gepreek het, het Jesus iets gesê wat so aanstootlik vir sy luisteraars was, dat hulle in ‘n lynch-bende verander het.

Download PDF

Die Laaste Adam

David Wilkerson (1931-2011)August 19, 2019

Ontdek Dat Ons Oorwinning in Jesus vir Ons Werk

“So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel” (1 Korinthiërs 15:45-47).

Download PDF

Gesond Word

Gary WilkersonJuly 15, 2019

My vriend die evangelis Nicky Cruz noem die kerk ‘n Heilige Gees hospitaal. Ek stem volkome saam. Die kerk is en behoort ‘n plek van genesing te wees. In my dekades as ‘n herder, het ek baie mense beraad wat herstel nodig gehad het na lewenslange hartseer.

Download PDF