Afrikaans Newsletters | World Challenge

Afrikaans Newsletters

Maar God Het Dit Ten Goede Gedink

Gary WilkersonSeptember 16, 2019

Naby die begin van Jesus se bediening, het ‘n groep godsdienstige mense so kwaad vir Hom geword dat hulle probeer het om Hom dood te maak. Terwyl Hy in die sinagoge in Násaret, die dorp waarin Hy grootgeword, gepreek het, het Jesus iets gesê wat so aanstootlik vir sy luisteraars was, dat hulle in ‘n lynch-bende verander het.

Download PDF

Die Laaste Adam

David Wilkerson (1931-2011)August 19, 2019

Ontdek Dat Ons Oorwinning in Jesus vir Ons Werk

“So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel” (1 Korinthiërs 15:45-47).

Download PDF

Gesond Word

Gary WilkersonJuly 15, 2019

My vriend die evangelis Nicky Cruz noem die kerk ‘n Heilige Gees hospitaal. Ek stem volkome saam. Die kerk is en behoort ‘n plek van genesing te wees. In my dekades as ‘n herder, het ek baie mense beraad wat herstel nodig gehad het na lewenslange hartseer.

Download PDF

‘n Geloofskrisis

David Wilkerson (1931-2011)June 17, 2019

Jesus het ‘n geloofskrisis voorsien toe Hy gevra het, “Maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Lukas 18:8). Ons Here het geweet baie sou hulle geloof verloor in die laaste dae. Paulus praat ook hiervan en skryf, “Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Timótheüs 4:1). Trouens, Paulus waarsku Timótheüs om vas te hou aan sy geloof omdat so baie gelowiges “aan die geloof skipbreuk gely” het (1:19).

Download PDF

​Spanning in die Bovertrek

Gary WilkersonMay 20, 2019

Moeilike Plekke Betree om Groter Werke te Doen

Wanneer Christene die frase, “Bovertrek” hoor, kom een van twee Bybelse scenario’s in gedagte. Vir Charismate en Pinsterlinge, vind die vernaamste reeks gebeure plaas in Handeling 1 en 2. In Hoofstuk 1, het die dissipels bymekaargekom in die bovertrek van ‘n huis, en “het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met ’n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers” (Handelinge 1:14, 1953 Vertaling). Dan, in Hoofstuk 2, het dinge werklik dramaties geraak.

Download PDF

​Rol Die Steen Weg

David Wilkerson (1931-2011)April 15, 2019

Ek is oortuig ons kan nie God se Woord volkome gehoorsaam totdat ons verstaan waarom die Here vra vir volkome gehoorsaamheid nie. Waarom vereis God dit? Is dit omdat Hy ‘n despoot, ‘n tiran is wat homself verlustig daarin om swaar jukke en laste op sy kinders te lê? Nee, glad nie. Jesus sê vir ons die las wat Hy op ons lê is lig en sag (Matthéüs 11:30). Sy bevele is nie swaar nie.

Download PDF

Ontdek Wat Te Sterk Is Vir Jou

Gary WilkersonMarch 18, 2019

Soek die Ommekeer Wat Slegs Jesus Kan Gee

Was jy al ooit oorweldig? Is daar dae wanneer jy dinge beleef wat skynbaar te moeilik is om te hanteer? Die Bybel is nie stil oor hierdie onderwerp nie. God se Woord verskaf vir ons wonderlike bemoediging as ons die skynbare onoorkomelike oormag wat teen ons opgestel is, wil oorwin.

Download PDF

DIE KRAG VAN DIE HERE SE TEENWOORDHEiD

David Wilkerson (1931-2011)February 18, 2019

‘n Boodskap van hoop in onseker tye

Die Skrif verskaf eindelose voorbeelde van hoe die Here se teenwoordigheid sy kinders in staat stel om vir Hom te lewe. Een van die kragtigste voorbeelde is die lewe van Moses.

Download PDF

‘n Droom Verwesenlik​

Gary WilkersonJanuary 21, 2019

Ken God se Beloftes Ten Volle

Ek weet wat dit is om die beloftes van God te glo en hulle nie verwesenlik te sien nie. Ek ken die belofte van onuitspreeklike blydskap en ook jare van moedeloosheid en selfs depressie. Ek weet wat dit is om God se belofte te hoor vir ‘n oorwinnende, seëvierende lewe en lang tydperke deur te bring, oorweldig en verslaan. Ek ken die belofte dat ons sy liefde sal ken – die hoogte, diepte, lengte en breedte daarvan – en tog nie daardie liefde te ervaar nie, maar in plaas daarvan, gedrewe voel om dit te verdien.

Download PDF

Jesus Liefhê

Gary WilkersonDecember 17, 2018

Wanneer jy lank genoeg in die bediening is, begin jy ‘n pendulumswaai in die kerk se lering opmerk. Soms is die klem op een onderwerp vir ‘n tyd lank. Dan swaai dit in ‘n teenoorgestelde rigting vir ‘n rukkie.

Download PDF