Afrikaans Newsletters | World Challenge

Afrikaans Newsletters

Om ‘n Snykant te Hê

Gary WilkersonSeptember 21, 2020

Om Jou Passie Terug te Kry vir ‘n Tyd Soos Hierdie

Toe ek ‘n tiener was, het om “on the edge” te wees, beteken om jou kalmte te verloor. Dit was om senuagtig en bekommerd te wees en op die punt te wees om oor ‘n emosionele afgrond te spring.

Vandag, beteken om “on the edge” of op die snykant te wees, iets baie positief. Dit veronderstel om grense oor te steek, buite die boks te dink en op die voorpunt van hoopvolle verandering te leef.

Download PDF

Kry Jou Veggees Terug

David Wilkerson (1931-2011)August 17, 2020

Gebruik die Krag wat God se Gees vir Jou Gegee het

Die apostel Paulus spoor ons aan, “Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het” (1 Timótheüs 6:12). Paulus het die soort stryd wat hy beskryf, geleef. Naby die einde van sy bediening, kon Paulus roem, “Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou” (2 Timótheüs 4:7).

Download PDF

God se Doel met Ons Droefheid

Gary WilkersonJuly 20, 2020

En Jesus se Heerlikheid Daardeur!

Wat gebeur met ons siel as ons innige, persoonlike droefheid beleef? Watter rol speel droefheid in ons lewe saam met Jesus! In een kort gedeelte, verduidelik Petrus dit alles, “Daarin verheug julle jul, al word julle nou — as dit nodig is — ’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus” (1 Petrus 1:6-7).

Download PDF

In Een Uur, Gaan Alles Verander

David Wilkerson (1931-2011)June 15, 2020

Isaiah warns that in the last days, God will turn the world upside down.

Download PDF

Lof is die Laaste Woord

Gary WilkersonMay 18, 2020

Die Krag van Genade in Jou Diepste Stryd

Ek weet nie of jy in liefde met die eerste oogopslag glo nie, maar Jakob het. Toe hy die eerste keer vir Ragel gesien het, het hy geweet dat hy met haar wou trou. “Ragel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Ragel liefgehad, daarom het hy gesê: Ek sal u sewe jaar dien vir Ragel, u jongste dogter” (Génesis 29:17-18).

Download PDF

‘n Weg Waar Daar Geen Weg Is Nie

Gary WilkersonApril 20, 2020

Tel Op Jou Bedelaarsmat. Dit is Jou Boodskap aan die Wêreld!

Hoe beweeg jy aan as jou omstandighede sê, “Geen manier nie”? Wat doen jy wanneer jou familie verbrokkel, jy finansieel sukkel, jy moedeloos is en jou hart oorloop van pyn? Is daar ‘n weg vorentoe wanneer jy nie ‘n uitweg kan sien nie?

Markus 2 wys vir ons daar is. Wanneer dinge onmoontlik lyk en ons alle hoop om aan te gaan, verloor, maak Jesus getrou ‘n weg waar daar nie ‘n weg is nie.

Download PDF

Dis Tyd om te Glo, Deel 2

Gary WilkersonMarch 16, 2020

Om die Trooster wat Jesus vir Ons Stuur te Vertrou

“Maar Ek sê vir julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan” (Johannes 16:7).

Download PDF

Dis Tyd om te Glo

Nicky CruzFebruary 17, 2020

‘n Gasteboodskap vir ‘n Tyd van Nood

Iets ontbreek in ons midde. Dit is weg en ons moet dit terugbring. Een kerk kan dit nie maak gebeur nie; die hele liggaam van Christus moet verenig met een gees en God soek om dit te bewerkstellig. Ek praat van die krag van Christus om mense wat in ongelooflike nood verkeer te verander en te transformeer. Ons het almal vriende, bure en mense wat ons nie nog nie ken nie wat ly. God het die mag om wonderwerke in hulle lewens te verrig en ek en jy is betrokke. Nou is die tyd om te glo sodat dit kan gebeur.

Download PDF

Bereik Ondenkbare Bestemmings

Gary WilkersonJanuary 20, 2020

God Het Een Vir Jou in Gedagte

Die Bybel wat ons lees, is ‘n boek van hoop. Die hoop wat dit vir ons gee is nie gematig, gemiddeld of normaal nie. Dit inspireer ons nie tot die normale bestaan, om bloot te oorleef en deur te kom nie. Die hoop van God se Woord word uitgedruk in kragtige beloftes wat lei tot ondenkbare resultate uit God se eie hand. Daardie hoop lei ons tot bestemmings ver bo ons wildste verwagtinge.

Download PDF

Die Verlossende Oordele van God

David Wilkerson (1931-2011)December 16, 2019

In Jeremia 32, beskryf die profeet ‘n hopelose toneel. Jerusalem was omsingel deur Nebukadnésar en die Chaldeeuse leër. Buite die stad, het die vyand groot stellasies gebou om hulle troepe oor die mure te stuur. Enige Israeliet wat afgekyk het op hierdie toneel moes sekerlik met ‘n gevoel van verdoemenis gevul gewees het.

Jeremia was een van hulle. Terwyl die verskriklike toneel ontvou het, moes die profeet uit ‘n tronksel toekyk.

Download PDF