Afrikaans Newsletters | World Challenge

Afrikaans Newsletters

Regtig?

Gary WilkersonNovember 18, 2019

Die Beloftes van God Is Bo Ons Begrip

Die groot beloftes wat God vir ons deur Jesus gegee het, is bo enigiets wat ‘n mens kan dink of jou kan voorstel. Hy het ons van knegskap en slawerny aan sonde bevry. Hy het ons langs Homself in hemelse plekke laat sit. Hy het aan ons ons identiteit in Hom gegee. As hierdie verstommende beloftes nie ons vertroue versterk nie, is daar iets verkeerd met ons siening van God. Dit beteken ons sien nie sy heerlikheid so volkome en duidelik soos ons moet nie.

Download PDF

Die Geheim van Geestelike Krag

David Wilkerson (1931-2011)October 21, 2019

‘n Boodskap vir Vandag

Die profeet Jesaja het ‘n wee oor Israel uitgespreek: “Wee die opstandige kinders, spreek die HERE” (Jesaja 30:1). Die Hebreeuse woord wat Jesaja gebruik vir “opstandigheid” beteken afvallig, hardnekkigheid, ‘n wegdraai van. Waarvan presies het God se mense weggedraai? En wat het hulle afvalligheid veroorsaak?

Download PDF

Maar God Het Dit Ten Goede Gedink

Gary WilkersonSeptember 16, 2019

Naby die begin van Jesus se bediening, het ‘n groep godsdienstige mense so kwaad vir Hom geword dat hulle probeer het om Hom dood te maak. Terwyl Hy in die sinagoge in Násaret, die dorp waarin Hy grootgeword, gepreek het, het Jesus iets gesê wat so aanstootlik vir sy luisteraars was, dat hulle in ‘n lynch-bende verander het.

Download PDF

Die Laaste Adam

David Wilkerson (1931-2011)August 19, 2019

Ontdek Dat Ons Oorwinning in Jesus vir Ons Werk

“So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel” (1 Korinthiërs 15:45-47).

Download PDF

Gesond Word

Gary WilkersonJuly 15, 2019

My vriend die evangelis Nicky Cruz noem die kerk ‘n Heilige Gees hospitaal. Ek stem volkome saam. Die kerk is en behoort ‘n plek van genesing te wees. In my dekades as ‘n herder, het ek baie mense beraad wat herstel nodig gehad het na lewenslange hartseer.

Download PDF

‘n Geloofskrisis

David Wilkerson (1931-2011)June 17, 2019

Jesus het ‘n geloofskrisis voorsien toe Hy gevra het, “Maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Lukas 18:8). Ons Here het geweet baie sou hulle geloof verloor in die laaste dae. Paulus praat ook hiervan en skryf, “Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Timótheüs 4:1). Trouens, Paulus waarsku Timótheüs om vas te hou aan sy geloof omdat so baie gelowiges “aan die geloof skipbreuk gely” het (1:19).

Download PDF

​Spanning in die Bovertrek

Gary WilkersonMay 20, 2019

Moeilike Plekke Betree om Groter Werke te Doen

Wanneer Christene die frase, “Bovertrek” hoor, kom een van twee Bybelse scenario’s in gedagte. Vir Charismate en Pinsterlinge, vind die vernaamste reeks gebeure plaas in Handeling 1 en 2. In Hoofstuk 1, het die dissipels bymekaargekom in die bovertrek van ‘n huis, en “het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met ’n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers” (Handelinge 1:14, 1953 Vertaling). Dan, in Hoofstuk 2, het dinge werklik dramaties geraak.

Download PDF

​Rol Die Steen Weg

David Wilkerson (1931-2011)April 15, 2019

Ek is oortuig ons kan nie God se Woord volkome gehoorsaam totdat ons verstaan waarom die Here vra vir volkome gehoorsaamheid nie. Waarom vereis God dit? Is dit omdat Hy ‘n despoot, ‘n tiran is wat homself verlustig daarin om swaar jukke en laste op sy kinders te lê? Nee, glad nie. Jesus sê vir ons die las wat Hy op ons lê is lig en sag (Matthéüs 11:30). Sy bevele is nie swaar nie.

Download PDF

Ontdek Wat Te Sterk Is Vir Jou

Gary WilkersonMarch 18, 2019

Soek die Ommekeer Wat Slegs Jesus Kan Gee

Was jy al ooit oorweldig? Is daar dae wanneer jy dinge beleef wat skynbaar te moeilik is om te hanteer? Die Bybel is nie stil oor hierdie onderwerp nie. God se Woord verskaf vir ons wonderlike bemoediging as ons die skynbare onoorkomelike oormag wat teen ons opgestel is, wil oorwin.

Download PDF

DIE KRAG VAN DIE HERE SE TEENWOORDHEiD

David Wilkerson (1931-2011)February 18, 2019

‘n Boodskap van hoop in onseker tye

Die Skrif verskaf eindelose voorbeelde van hoe die Here se teenwoordigheid sy kinders in staat stel om vir Hom te lewe. Een van die kragtigste voorbeelde is die lewe van Moses.

Download PDF