Afrikaans Newsletters | World Challenge

Afrikaans Newsletters

Die Goedheid van God

Gary WilkersonJanuary 18, 2021

Die Eienskap wat Ons Volkome Seën

God se goedheid kan eenvoudig nie vasgepen word nie. Dit oortref ons begrip, maar tog seën dit ons elke oomblik van ons lewe. Sy goedheid kan nie gedefinieer word nie, maar tog ken ons die waarheid daarvan deur die Skrif en die Gees se getuienis. Hoe kan enige mens ooit die ontsaglike goedheid van God verstaan?

Download PDF

‘n Tyd om te Floreer

Gary WilkersonNovember 16, 2020

God se Planne vir Jou Het Nie Verander Nie

Hierdie seisoen was een van pandemie, protesoptogte, oproere, politieke onrus en ekonomiese onsekerheid. Die onmiddellike vrees is dalk verby, maar baie leef nou met ontstellende onsekerheid. Sommige sukkel met isolasie, ander met gesondheid, ander met verlies van werk en om hulle gesinne aan die gang te hou. Te midde van dit alles, weet hulle steeds nie wat volgende week inhou of wat hulle langtermyn toekoms sal wees nie.

Download PDF

Ek Sal Jou Rus Gee

David Wilkerson (1931-2011)October 19, 2020

God se Kuur vir Veroordeling, Skuld en Vrees

God het aan Sy kinders ‘n heerlike, onbegryplike rus beloof wat vrede en versekering vir die siel insluit. Toe die Here hierdie wonderlike rus vir die kinders van Israel aangebied het, het dit het ‘n lewe vol blydskap en oorwinning sonder vrees, skuld of veroordeling beteken. Dieselfde rus is beskikbaar vir elke mens in elke geslag.

Download PDF

Om ‘n Snykant te Hê

Gary WilkersonSeptember 21, 2020

Om Jou Passie Terug te Kry vir ‘n Tyd Soos Hierdie

Toe ek ‘n tiener was, het om “on the edge” te wees, beteken om jou kalmte te verloor. Dit was om senuagtig en bekommerd te wees en op die punt te wees om oor ‘n emosionele afgrond te spring.

Vandag, beteken om “on the edge” of op die snykant te wees, iets baie positief. Dit veronderstel om grense oor te steek, buite die boks te dink en op die voorpunt van hoopvolle verandering te leef.

Download PDF

Kry Jou Veggees Terug

David Wilkerson (1931-2011)August 17, 2020

Gebruik die Krag wat God se Gees vir Jou Gegee het

Die apostel Paulus spoor ons aan, “Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het” (1 Timótheüs 6:12). Paulus het die soort stryd wat hy beskryf, geleef. Naby die einde van sy bediening, kon Paulus roem, “Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou” (2 Timótheüs 4:7).

Download PDF

God se Doel met Ons Droefheid

Gary WilkersonJuly 20, 2020

En Jesus se Heerlikheid Daardeur!

Wat gebeur met ons siel as ons innige, persoonlike droefheid beleef? Watter rol speel droefheid in ons lewe saam met Jesus! In een kort gedeelte, verduidelik Petrus dit alles, “Daarin verheug julle jul, al word julle nou — as dit nodig is — ’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus” (1 Petrus 1:6-7).

Download PDF

In Een Uur, Gaan Alles Verander

David Wilkerson (1931-2011)June 15, 2020

Isaiah warns that in the last days, God will turn the world upside down.

Download PDF

Lof is die Laaste Woord

Gary WilkersonMay 18, 2020

Die Krag van Genade in Jou Diepste Stryd

Ek weet nie of jy in liefde met die eerste oogopslag glo nie, maar Jakob het. Toe hy die eerste keer vir Ragel gesien het, het hy geweet dat hy met haar wou trou. “Ragel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Ragel liefgehad, daarom het hy gesê: Ek sal u sewe jaar dien vir Ragel, u jongste dogter” (Génesis 29:17-18).

Download PDF

‘n Weg Waar Daar Geen Weg Is Nie

Gary WilkersonApril 20, 2020

Tel Op Jou Bedelaarsmat. Dit is Jou Boodskap aan die Wêreld!

Hoe beweeg jy aan as jou omstandighede sê, “Geen manier nie”? Wat doen jy wanneer jou familie verbrokkel, jy finansieel sukkel, jy moedeloos is en jou hart oorloop van pyn? Is daar ‘n weg vorentoe wanneer jy nie ‘n uitweg kan sien nie?

Markus 2 wys vir ons daar is. Wanneer dinge onmoontlik lyk en ons alle hoop om aan te gaan, verloor, maak Jesus getrou ‘n weg waar daar nie ‘n weg is nie.

Download PDF

Dis Tyd om te Glo, Deel 2

Gary WilkersonMarch 16, 2020

Om die Trooster wat Jesus vir Ons Stuur te Vertrou

“Maar Ek sê vir julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan” (Johannes 16:7).

Download PDF