Afrikaans Newsletters | World Challenge

Afrikaans Newsletters

Wie Het Vir Jou Gesê Dat Jy Onwaardig Is?

David Wilkerson (1931-2011)May 17, 2021

Luister na die Kruis in Plaas van die Aanklaer

Wie het vir jou gesê dat jy onwaardig, sleg, nutteloos en van geen waarde vir God is nie? Wie hou aan om jou te herinner dat jy swak, hopeloos en ‘n totale mislukking is? Wie het vir jou gesê dat jy nooit aan God se standaarde sal voldoen nie?

Ons almal weet waar hierdie stem vandaan kom. Dit is die duiwel self. Jy hoor sy leuens die hele dag lank, ‘n stem wat vir jou sê dat God vir jou kwaad is. Daardie stem kom reguit uit die put van die hel.

Download PDF

Die Here is My Herder

Gary WilkersonApril 19, 2021

‘n Lewe van Volmaakte Vrede Lei

Elke Christen ken bergtoppe en pieke en diep, donker dale in hulle wandel met Jesus. Volgens my ervaring, is dit in die dale – die lae plekke, beproewings en moeilike tye – waar ons leer hoe om mense van gebed, hoop en dapper diens te wees. Met ander woorde, die dale is waar ons leer om God se getroue getuies te wees in onstuimige tye omdat dit is waar ons sy getrouheid teenoor ons in ons grootste nood leer ken.

Download PDF

Moenie Jou Beproewings Verkwis Nie!

David Wilkerson (1931-2011)March 15, 2021

Weet dat Hy Besig is om ‘n Goeie Werk in Jou te Doen

"En ek wil hê dat julle moet weet, broerders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het” (Filippense 1:12. AFR53). In hierdie vers, sê Paulus aan die Christene in Filippi om nie bekommerd te wees oor al die dinge waarvan hulle gehoor wat met hom gebeur het nie. Alles waarna hy verwys, sluit groot verdrukking en swakhede in.

Download PDF

Wie Kan Dit Reguit Maak?

Gary WilkersonFebruary 15, 2021

Sien God se Plan met Elke Krom Draai

Baie Christene ervaar ‘n wending in hul lewens wat hulle nooit sien kom het nie. As dit gebeur, veroorsaak dit ‘n voortdurende beproewing wat hulle nie in hul grootste nagmerries sou kon indink nie. Hulle lewe was op ‘n geseënde koers, miskien een van ambisie en prestasie, begeerte en vervulling, en ‘n strewe na die dinge waarvoor hulle voel God hulle gemaak het. Die lewe self het gelyk soos ‘n reguit lyn vorentoe met ‘n belowende vooruitsig en alle goeie dinge wat voorlê. Toe neem hul lot in die lewe ‘n verkeerde wending.

Download PDF

Die Goedheid van God

Gary WilkersonJanuary 18, 2021

Die Eienskap wat Ons Volkome Seën

God se goedheid kan eenvoudig nie vasgepen word nie. Dit oortref ons begrip, maar tog seën dit ons elke oomblik van ons lewe. Sy goedheid kan nie gedefinieer word nie, maar tog ken ons die waarheid daarvan deur die Skrif en die Gees se getuienis. Hoe kan enige mens ooit die ontsaglike goedheid van God verstaan?

Download PDF

‘n Tyd om te Floreer

Gary WilkersonNovember 16, 2020

God se Planne vir Jou Het Nie Verander Nie

Hierdie seisoen was een van pandemie, protesoptogte, oproere, politieke onrus en ekonomiese onsekerheid. Die onmiddellike vrees is dalk verby, maar baie leef nou met ontstellende onsekerheid. Sommige sukkel met isolasie, ander met gesondheid, ander met verlies van werk en om hulle gesinne aan die gang te hou. Te midde van dit alles, weet hulle steeds nie wat volgende week inhou of wat hulle langtermyn toekoms sal wees nie.

Download PDF

Ek Sal Jou Rus Gee

David Wilkerson (1931-2011)October 19, 2020

God se Kuur vir Veroordeling, Skuld en Vrees

God het aan Sy kinders ‘n heerlike, onbegryplike rus beloof wat vrede en versekering vir die siel insluit. Toe die Here hierdie wonderlike rus vir die kinders van Israel aangebied het, het dit het ‘n lewe vol blydskap en oorwinning sonder vrees, skuld of veroordeling beteken. Dieselfde rus is beskikbaar vir elke mens in elke geslag.

Download PDF

Om ‘n Snykant te Hê

Gary WilkersonSeptember 21, 2020

Om Jou Passie Terug te Kry vir ‘n Tyd Soos Hierdie

Toe ek ‘n tiener was, het om “on the edge” te wees, beteken om jou kalmte te verloor. Dit was om senuagtig en bekommerd te wees en op die punt te wees om oor ‘n emosionele afgrond te spring.

Vandag, beteken om “on the edge” of op die snykant te wees, iets baie positief. Dit veronderstel om grense oor te steek, buite die boks te dink en op die voorpunt van hoopvolle verandering te leef.

Download PDF

Kry Jou Veggees Terug

David Wilkerson (1931-2011)August 17, 2020

Gebruik die Krag wat God se Gees vir Jou Gegee het

Die apostel Paulus spoor ons aan, “Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het” (1 Timótheüs 6:12). Paulus het die soort stryd wat hy beskryf, geleef. Naby die einde van sy bediening, kon Paulus roem, “Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou” (2 Timótheüs 4:7).

Download PDF

God se Doel met Ons Droefheid

Gary WilkersonJuly 20, 2020

En Jesus se Heerlikheid Daardeur!

Wat gebeur met ons siel as ons innige, persoonlike droefheid beleef? Watter rol speel droefheid in ons lewe saam met Jesus! In een kort gedeelte, verduidelik Petrus dit alles, “Daarin verheug julle jul, al word julle nou — as dit nodig is — ’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus” (1 Petrus 1:6-7).

Download PDF