Bulgarian Newsletters | World Challenge

Bulgarian Newsletters

Сатана е излязъл, за да те унищожи

David WilkersonAugust 5, 2013

Ако си християнин, ти се намираш в жестока битка. Всъщност ти си в битка на живот и смърт за твоята вяра. Сатана е твърдо решен да провали и разруши вярата на тези, които Бог е избрал. И колкото по-силна е твоята вяра, толкова по-големи ще са атаките на Сатана срещу нея.

Download PDF

Защо не можем да си позволим да бъдем нормални

Gary WilkersonApril 22, 2013

За някои читатели изявлението, което ще направя, ще прозвучи доста дръзко. За други е очевидно. И в двата случая, това е един коментар върху църквата, който не бих искал да правя. И това е, че повечето християни са безсилни.
Замислете се как изглежда "нормалното" Християнство у един типичен вярващ днес. Такъв човек е малко себичен, леко материалистичен и определено консуматор. Повечето му ежедневни задължения са свързани с това да подобри собствения си живот. Тук се включват духовните му търсения, от църковното общество, на което е член до семинарите, които посещава.

Download PDF

Съвършено сърце

David WilkersonFebruary 18, 2013

Ходя с Господ от повече от 60 години. След цялото това време съм убеден, че е възможно да ходиш с Господ със съвършено сърце. Може да кажеш: „Ходенето на никой човек не е съвършено. Библията казва ясно, че всички сме грешници.“ Но Библията ни казва, че е възможно да ходиш пред Господ със съвършено сърце. Нека ви покажа какво означава това.

Download PDF

Спасен, но окаян

David WilkersonJune 18, 2012

Помислете си за момент за онзи велик миг, в който Израел стоеше в безопасност от другата страна на Червено море. Хиляди Божи хора се бяха наредили около брега, виждайки пред себе си една чудотворна сцена. Бурните морски води се бяха изляли върху огромната армия на фараона!

Каква невероятна сцена трябва да е било това само – звуците и гледките трябва да са били невероятни. Цвилеха коне, крещяха войници, колелата на колесниците се търкаляха във всички посоки, мъже се надигаха от водата, за да си поемат въздух, след което изчезваха под вълните.

Download PDF

A Melhor Hora da Igreja Ainda Está Por VirНай-славния час за църквата тепърва предстои

David WilkersonDecember 26, 2011

Когато Израел пристигна при Червено море, те пяха хваления заради мощното избавление на Бог. Помислете за невероятното чудо, което току що бяха преживели. Огромните вълни се разделиха пред тях, но погълнаха силния им враг. Докато те гледаха какво се случваше, можеха само да се чудят. Трябва да са си казали едни на други: “Не е възможно да има друго талкова велико чудо като това. Никое следващо поколение няма да види толкова мощна демонстрация на Божията сила. И никога повече народа Му няма да изпадне в толкова жестока криза като нашата. Поколение след поколение ще си спомня този ден.

Download PDF

Страст за Христос

David WilkersonNovember 14, 2011

Какво означава за теб, като християнин, думата „страст“? Аз мисля, че страстта в най-чистия си и дълбок смисъл не може да бъде обяснена от никой речник. Нека ви покажа от Библията какво считам, че означава да имаш страст за Христос.

Като чета Библията виждам, че страстта за Исус е непрестанно увеличаващо се покорство на Словото Му. Повечето от нас разглеждат покорството като лично съгласие с Божите заповеди. Но покорството към Словото Му е далеч повече от това. То не е просто лична цел, а е силно желание в името на Господното тяло.

Download PDF

Единствената надежда в идващата буря

David WilkersonOctober 3, 2011

Бог обеща на пророк Захария, че в последните дни Той ще бъде огнена стена около народа Си: „И Аз, заявява ГОСПОД, ще му бъда огнена стена наоколо” (Захария 2:5).

Исая също свидетелства за това: „Защото си бил... сянка от пек, когато устремът на насилниците е като буря върху стена” (Исая 25:4). „И ще има заслон да засенява от пека денем, и за прибежище и защита от буря и от дъжд.” (4:6)

Download PDF

Невероятните благословения от това да си в Христос

David WilkersonSeptember 12, 2011

Църквата днес живее във време на голяма светлина. С толкова много поучения на наше разположение, Святия Дух ни е открил невероятните благословения от Христовото дело на кръста.

Но е имало време, когато чудесното Христово дело е било скрито от света. Този период е тъмното средновековие, когато значението на кръста е било забулено за очите на човечеството.

Download PDF

Свобода от страха

David WilkersonAugust 1, 2011

Докато световните икономики се клатят и рушат, страха в света нараства. Виждаме как се изпълняват думите на Исус: „А по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Хората ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.” (Лука 21:25-26)

Тук Христос ни предупреждава: „Ако нямат надежда в Мен, цели множества ще умрат от ужас, когато видят какво се задава.”

Download PDF

Помощници в молитвата

David WilkersonJuly 11, 2011

Често молитвата е една от най-егоистичните сфери в християнския живот. Много от нас трябва да признаем, че молитвения ни живот е съсредоточен около собствените ни нужди.

Понякога отиваме извън тесния кръг на собствените си грижи и се молим за другите. Често казваме на някого: „Ще се моля за теб” и не го правим, или пък се молим веднъж, след което бързо забравяме за нуждата на този човек.

Download PDF