love | Page 7 | World Challenge

love

Enraciné et fondé dans l’amour

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

“Marchez dans l’amour, comme aussi le christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous” (Éphésiens 5:2). L’apôtre Paul pressait les Éphésiens : “Jésus vous aime vraiment, alors marche comme quelqu’un qui est grandement aimé par Dieu !”

Download PDF

Arraigados y Cimentados en Amor

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

“Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros” (Efesios 5:2). El apóstol Pablo estaba instando a los efesios aquí: “¡Jesús realmente te ama, así que camina como alguien que es muy amado por Dios!”

Download PDF

Rooted and Grounded in Love

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

“Walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us” (Ephesians 5:2). The apostle Paul was urging the Ephesians here, “Jesus truly loves you, so walk as one who is greatly loved by God!”

Download PDF

REZULTATUL UNEI INIMI TRANSFORMATE

Gary Wilkerson02-09-19

„Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” (Luca 10:25). Cărturarii și fariseii s-au confruntat cu Isus și i-au contestat autoritatea în multe ocazii, dar acum un învățător al Legii s-a apropiat de El, fiind poate trimis de aceștia. Avocații sunt bine pregătiți în arta dezbaterii și, fără îndoială, acesta era bine pregătit și cu privire la legile Vechiului Legământ.

Download PDF