love | Page 6 | World Challenge

love

Perfeccionados por el Amor

David Wilkerson (1931-2011)12-11-19

El amor, el temor y la obediencia; cuando se refiere a andar con Dios, son inseparables porque no se puede practicar uno sin los otros dos.

Download PDF

Perfected by Love

David Wilkerson (1931-2011)12-11-19

Love, fear, obedience — when it comes to walking with God, they are inseparable because you cannot practice one without the other two.

Download PDF

ZAKOŘENĚNI A ZAKOTVENI V LÁSCE

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

„Žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás“ (Efezským 5,2). Apoštol Pavel naléhá na Efezské: „Ježíš vás opravdově miluje, žijte jako Bohem milovaní!“

Mnoho křesťanů slyšelo o Boží lásce už v dětství, když zpívali oblíbenou dětskou píseň: „Má Pán Ježíš má mne rád, říká Písmo nastokrát.“ Další možná mají teologické znalosti Boží lásky, protože o ní slyšeli kázání a dokonce se naučili nazpaměť část Písma. Ale nikdy nepochopili do hloubky lásku, kterou k nim má Bůh, ani nezažili pokoj, který přináší do srdce.

Download PDF

Укорененные и Утвержденные на Любви

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

«Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас». (Еф.5:2)Апостол Павел призывал Ефесян: «Иисус любит вас, так что ходите как тот, кого Бог очень любит!»

Многие христиане знают о Божьей любви с детства. Когда-то в детстве они пели любимую песню: «Иисус любит меня, я знаю, потому что так говорит Библия ». Другие знают о Божьей любви, потому что слышали проповеди об этом и даже запомнили стихи из Писания. Но в глубине души они никогда не понимали любовь, которую имеет к ним Бог. Они не испытывали покой в сердце, который приходит с этим пониманием.

Download PDF

متأصلون ومتأسسون في المحبة

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

"وَٱسْلُكُوا فِي ٱلْمَحَبَّةِ كَمَا أَحَبَّنَا ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا." (أفسس 5: 2).  كان الرسول بولس يحث أهل أفسس هنا ، "يسوع يحبك حقًا ، لذا سر كشخص محبوب للغاية من الله!"

Download PDF

Înrădăcinat și fixat în dragoste

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

„Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi "ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu” (Efeseni 5:2). Apostolul Pavel îi îndemna pe Efeseni: „Isus te iubește cu adevărat, așa că umblă ca unul care este foarte iubit de Dumnezeu!”

Download PDF

KUPANDWA NA KUOTA MIZIZI KATIKA UPENDO

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

"Mwenende katika upendo, kama vile Kristo alivyotupenda ninyi tena akajitoa mwenyewe kwa ajili yetu" (Waefeso 5:2). Mtume Paulo alikuwa akiwahimiza Waefeso hapa, "Yesu anawapenda sana, kwa hivyo tembea kama mtu anayependwa sana na Mungu!"

Download PDF

Gewortel en Gegrond in Liefde

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

“Wandel in liefde, soos Christus ons liefgehad het” (Efésiërs 5:2). Die apostel Paulus het hier die Efésiërs aangemoedig, “Jesus het julle waarlik lief, lewe dus soos iemand vir wie God baie lief is!”

Download PDF

在爱中有根有基

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

「要凭爱心行事,正如基督爱我们,为我们捨了自己,…」(弗5:2). 保罗使徒敦促以弗所的信徒说:「主确实爱你们,所以你们要像大大蒙爱的人一般行事! 」

许多信徒都自幼知道神的爱。他们都会唱那受人喜欢的儿童诗歌:「耶稣爱我,我知道,有圣经告诉我。」别人也许因听过有关这样的讲道,甚至背诵过经文,而有神学知识有关神的爱。但是,他们内心从未明瞭神爱他们,也没有经历过这等领悟所带来的平安.

「使基督因你们的信,住在你们心里,叫你们的爱心有根有基,能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深,并知道这爱是过於人所能测度的,便叫神一切所充满的,充满了你们。」 (弗3:17-19).

这里的「有根有基」是指「因明瞭神爱你而建造既深切,又稳固的根基」。换言之,知道神爱你就是根基性的真理;其馀一切真理都必须在其上建造!

神要你领会有关衪爱你这真理,且视之为你主内生活的根据。衪要你伸出你的灵手,说:「我要持定这真理,且将之应用在生命里。」

但愿今天,圣灵帮助你明瞭有关主爱你这真理!

Download PDF

在愛中有根有基

David Wilkerson (1931-2011)08-11-19

「要憑愛心行事,正如基督愛我們,為我們捨了自己,…」(弗5:2). 保羅使徒敦促以弗所的信徒說:「主確實愛你們,所以你們要像大大蒙愛的人一般行事! 」

許多信徒都自幼知道神的愛。他們都會唱那受人喜歡的兒童詩歌:「耶穌愛我,我知道,有聖經告訴我。」別人也許因聽過有關這樣的講道,甚至背誦過經文,而有神學知識有關神的愛。但是,他們內心從未明瞭神愛他們,也沒有經歷過這等領悟所帶來的平安.

「使基督因你們的信,住在你們心裡,叫你們的愛心有根有基,能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深,並知道這愛是過於人所能測度的,便叫神一切所充滿的,充滿了你們。」 (弗3:17-19).

這裡的「有根有基」是指「因明瞭神愛你而建造既深切,又穩固的根基」。換言之,知道神愛你就是根基性的真理;其餘一切真理都必須在其上建造!

神要你領會有關衪愛你這真理,且視之為你主內生活的根據。衪要你伸出你的靈手,說:「我要持定這真理,且將之應用在生命裡。」

但願今天,聖靈幫助你明瞭有關主愛你這真理!

Download PDF