Polish Newsletters | World Challenge

Polish Newsletters

W jaki sposób otrzymać to, czego chcesz

Gary WilkersonOctober 15, 2018

Przesłanie na obecne czasy o ponadczasowej prawdzie biblijnej

Zostałem niedawno zaproszony na wystawny lunch, serwowany w przestronnym nowojorskim apartamencie. Było to piękne mieszkanie na 20-stym piętrze, z dużym balkonem i wspaniałym widokiem na miasto. Kobieta, która nas gościła, wystawiła wspaniałą ucztę, podając pyszne warzywa, sałatki i schab.

Download PDF

Oczyśćcie podium

Gary WilkersonDecember 26, 2016

Wierzę, że Bogu sprawiłoby to wielką przyjemność, gdybyśmy rozpoczynając rok 2017 upadli na nasze kolana i pytali Go, co według Niego należałoby robić inaczej w naszym kościele i w naszym życiu.

Download PDF

Boże Narodzenie: Zmartwychwstanie

David WilkersonDecember 5, 2016

Nie możemy rozdzielić Świąt Bożego Narodzenia od zmartwychwstania Chrystusa. Możesz myśleć o zmartwychwstaniu jako poselstwie Wielkanocnym, ale narodzenie dzieciątka w żłobku nie może być oddzielone od mężczyzny na krzyżu. Boże poselstwo dla nas poprzez oba wydarzenia jest takie samo.

Download PDF

Bóg czyni w swym kościele rzecz nową

David WilkersonOctober 3, 2016

Ile razy słyszałeś, jak chrześcijanie mówili: „Bóg czyni nową rzecz w kościele”? Być może owa „nowa rzecz,” o której wspominali nazywana jest przebudzeniem, wylaniem Ducha, czy też nawiedzeniem przez Boga, albo Jego poruszeniem. Jednak bardzo często ta „nowa rzecz,” o której opowiadają szybko wygasa. A kiedy już zaniknie, nie można jej odnaleźć. Właśnie ten fakt potwierdza, że wcale nie była ona Bożym poruszeniem. Chrześcijańscy socjologowie faktycznie prześledzili wiele z tych rzekomych nawiedzeń, odkrywając, że średni okres trwania tego typu wydarzenia wynosi około pięciu lat.

Download PDF

Miłość Ojca

David WilkersonAugust 30, 2010

Większość chrześcijan wie, co Biblia mówi o wielkiej miłości Boga do Jego dzieci. A jednak wielu nawet po długich latach wiernego chodzenia z Jezusem nie nauczyło się korzystać z tej wielkiej miłości. Smutne jest to, że niektórzy oddani słudzy Boży nigdy nie cieszyli się tym wspaniałym przeżyciem i korzyściami z poznania miłości Ojca. A to najbardziej smuci serce Boga.

Przez lata mojej służby poznałem trzy główne przeszkody, które nie pozwalają chrześcijanom wejść w pełni w tę szczególną miłość, którą Ojciec ma do nas.

Download PDF

Utrzymanie radości Pańskiej

David WilkersonMay 17, 2010

„Radość z Pana jest waszą ostoją” (Nehemiasza 8:10). W czasie, gdy wygłaszano te słowa, Izraelici właśnie wrócili z niewoli w Babilonie. Pod przewodnictwem Ezdrasza i Nehemiasza lud odbudował zburzone mury Jerozolimy. Teraz skoncentrowali się na ponownej odbudowie świątyni i odnowie narodu.

Nehemiasz zwołał specjalne spotkanie przed Bramą Wodną wewnątrz odbudowanych murów Jerozolimy. „Zgromadził się tedy lud co do jednego na placu, który był przed Bramą Wodną” (Nehemiasza 8:1). Niektórzy uczeni uważają, że było to zgromadzenie liczące około 50.000 ludzi.

Download PDF

ZACHOWAJCIE UFNOŚĆ

David WilkersonFebruary 22, 2010

"Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał."

"A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę" (Hebrajczyków 10:35-39).

Download PDF

Co Czyni Człowieka Mężem Bożym

David WilkersonFebruary 1, 2010

Chcę powiedzieć wam o trzech mężach, których Bóg potężnie używał – oraz jak wykorzystał ich upadek, by wytworzyć w nich bogobojność.

Dzisiaj wiele słyszymy o sukcesach i jak ludzie do nich dochodzą. Sukces w sensie biblijnym jest zupełnie inny. Kiedy myślimy o tych, których Bóg używał do poruszenia ich generacji, odkrywamy, że elementy, których użył do ich kształtowania, to cierpienie, ból, smutek i upadek.

Download PDF

Właściwa pieśń, niewłaściwa strona

David WilkersonDecember 21, 2009

Izrael był w beznadziejnej sytuacji. Znajdowali się w pułapce, gdyż przed nimi było Morze Czerwone, a po prawej i lewej stronie góry. Z tyłu zamykał im drogę rozgniewany Faraon i jego armia na żelaznych rydwanach.

Download PDF

Łaskawa odpowiedź Pana na smutek

David WilkersonNovember 30, 2009

Jestem po prostu zdumiony tym, jak Pan łaskawie reaguje na smutek. Kiedy czytam Biblię, widzę, że nic nie porusza Boga bardziej, niż dusza pogrążona w smutku.

Smutek jest określany, jako „głęboki żal” lub „smutek spowodowany skrajnym zmartwieniem.” Izajasz mówi nam, że sam Pan jest doświadczony w tej najbardziej bolesnej emocji: „Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu” (Izajasza 53:3).

Download PDF