Polish Newsletters | Page 2 | World Challenge

Polish Newsletters

ZWYCIĘSTWO KRZYŻA CHRYSTUSA

David WilkersonJuly 6, 2009

Było to w nocy przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Jezus zebrał Swoich uczniów w Górnej Izbie, by przygotować ich na Jego odejście z ziemi. Po wspólnym spożyciu posiłku Pan wziął ręcznik i zaczął umywać im nogi.

Tego wieczora Jezus powiedział Swoim naśladowcom, że będzie „podwyższony” (znaczy ukrzyżowany) rękami bezbożnych. Kiedy im to powiedział, ostrzegał ich przed tym, co miało nadejść.

Jezus zakończył Swoje przesłanie do nich, mówiąc, „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca” (Jan 16:28).

Download PDF

ZNIENAWIDZILI GO BEZ PRZYCZYNY

David WilkersonJune 15, 2009

Jezus powiedział, że przyszedł by szukać i zbawić to, co zginęło. To był ten sam człowiek, który miał moc uciszyć wiatry i burze. Chrystus w każdej chwili mógłby ściągnąć ogień z Nieba, by wytracić bezbożnych. Zamiast tego Jezus przyszedł jako pokorny sługa.

Download PDF

ZUPEŁNIE PEWNI

David WilkersonMay 25, 2009

„Wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia” (2 Tym. 1:12 podkreślenie moje).

To słowa umierającego człowieka. Apostoł Paweł kierował je do swojego ucznia, młodego, praktykującego kaznodziei Tymoteusza. Później, w tym samym liście Paweł powierza Tymoteuszowi te trudne słowa: „Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem” (4:6-7).

Download PDF

Słowa pociechy i nadziei

David WilkersonMay 4, 2009

Podczas gdy Jezus usługiwał wielkiemu tłumowi, ludzie zaczęli być głodni. Wziął więc swojego ucznia Filipa na bok i zadał mu ważne pytanie. Rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę; sam bowiem wiedział, co miał czynić” (Jana 6:5-6).

Download PDF

Moc obecności Pana

David WilkersonMarch 2, 2009

To przesłanie jest o potężnej mocy obecności Bożej i o tym, jak Jego dzieci mogą skorzystać z tej mocy. Pismo Święte dostarcza wielu przykładów o tym, jak obecność Pana dała siłę Jego ludowi do życia dla Niego. Jednym z takich najpotężniejszych przykładów jest życie Mojżesza.

Download PDF

Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami

David WilkersonJanuary 19, 2009

Autor listu do Hebrajczyków mówi do swoich czytelników, „Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami” (Hebr. 5:12). To są mocne, odważne słowa. Do kogo autor to kieruje? Albo kogo napomina? List do Hebrajczyków wskazuje, że mówi to do wierzących, którzy zostali dobrze obeznani z prawdą biblijną. Innymi słowy, do tych, którzy czytali te słowa i słuchali wielu namaszczonych kaznodziejów. Zobaczcie, czego ci chrześcijanie byli uczeni:

Download PDF

Kiedy Bóg zstępuje

David WilkersonDecember 29, 2008

Jestem przekonany, że Pan chce dotrzeć do Swojego ludu bardziej, niż kiedykolwiek przedtem.

Pismo Święte mówi, że diabeł zstąpił z wielkim gniewem, wiedząc, że jego czas jest krótki. I właśnie teraz lud Boży potrzebuje wielkiego wylania Ducha Świętego, nadnaturalnego dotknięcia, nawet większego, niż w dniu Pięćdziesiątnicy.

Download PDF

Odpoczywanie w Jezusie w niebezpiecznych czasach

David WilkersonOctober 27, 2008

Przez wiele lat wiernie ostrzegałem przed nadchodzącym ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym. Teraz widzimy, jak to już ogarnia cały świat.  Ostrzegałem, że chrześcijanie będą cierpieć, że będzie wiele strat i trudności, i to już się wypełnia. Wielu drogich świętych po całym świecie przeżywa obecnie wielki stres finansowy i  umysłowy.

Bez względu na to, jak strasznie te rzeczy wyglądają, nie mogą one zajmować całej naszej uwagi, naszej energii i służby. Musimy raczej kontynuować głoszenie miłości Boga Ojca i dobrotliwej miłości naszego Zbawiciela Jezusa do nas.

Download PDF

Jak Przygotować Się na Koniec Wszystkiego

David WilkersonOctober 6, 2008

W swoim pierwszym liście do kościoła Piotr mówi o czasach ostatecznych. Stwierdza wyraźnie: „Przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 Piotra 4:7-8).

Download PDF

ŚWIEŻE WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

David WilkersonSeptember 15, 2008

Kiedy Bóg posyła powiew Jego Ducha, wszyscy wiedzą, że to przyszedł On. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich pisze, „I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru” (Dz. Ap. 2:2). Ja lubię inne tłumaczenie tego fragmentu, które mówi, „mocny wiatr, uderzenie”.

Według tego wiersza, Boże tchnienie przyszło w dzień Pięćdziesiątnicy z „szumem z nieba”. Łukasz mówi, że ten szum był potężny, poruszający i wypełnił całe to miejsce: „i napełnił cały dom, gdzie siedzieli” (2:2).

Download PDF