Polish Newsletters | Page 3 | World Challenge

Polish Newsletters

Usuń Twoją Górę

David WilkersonJuly 14, 2008

„A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr, i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga!

Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam: Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam (Mar. 11:20-24).

Download PDF

BEZ SKAZY PRZED TRONEM BOŻYM

David WilkersonJune 23, 2008

„Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy” (Objaw. 14:4-5).

Wraz z moją żoną jedliśmy obiad z przyjaciółką naszej rodziny, którą znamy od wielu lat. Naraz, w czasie naszego posiłku nasza przyjaciółka zaczęła wypowiadać myśli, które słyszałem od chrześcijan w całym kraju. Powiedziała do nas:

Download PDF

Najważniejsza kwestia obecnego czasu

David WilkersonMay 12, 2008

Chrześcijanie na całym świecie mają poczucie, że żyjemy w czasach ostatecznych. Piętrzące się kryzysy, narastający strach, oznaki wielkich wstrząsów – to wszystko jest widoczne nawet dla świeckich komentatorów. Teraz dla każdego naśladowcy Jezusa, aktualne pytanie brzmi: „Czy moja wiara przetrwa w tym, co nadchodzi?”

Wierzę, że najważniejsza kwestia obecnego czasu dotyczy tego, co nazywamy „wytrwałą wiarą.” Po prostu, czy wiara ludu Bożego przetrwa te straszne wstrząsy i doświadczenia, które nadchodzą, a których żadne poprzednie pokolenie nie przeżywało?

Download PDF

STAŁY I UFNY AŻ DO KOŃCA

David WilkersonMay 12, 2008

„Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat....

Download PDF

Zaćmienie Wiary

David WilkersonApril 21, 2008

Jezus powiedział; „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A On rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz”. (Łuk. 22:31-34).

Download PDF

Uzdrawiająca moc utrapień

David WilkersonMarch 31, 2008

Wszyscy wiemy, co to są utrapienia. Są to okresy kłopotów i stresów, przez które nie możemy zasnąć. Mogą być tak bolesne i pozbawiające sił, że z powodu zmartwienia i niepokoju mamy bezsenne noce.

Pomimo tego, że utrapienia są tak bolesne, Bóg używa ich do osiągnięcia swego celu w naszym życiu. Dawid pisze: „Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego” (Psalm 34:20). Ponadto Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg może użyć utrapień dla uzdrowienia zarówno grzeszników, jak i świętych.

Download PDF

Kubek drżenia

David WilkersonMarch 10, 2008

„Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś, ramię Pana! Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego?... Zerwij się, zerwij się, powstań, Jeruzalemie, któreś piło z ręki Pana kubek jego gniewu, wychyliło do dna kubek odurzającego napoju!...

Tak mówi twój Wszechmogący Pan i twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu: Oto biorę z twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu, już z niego pić nie będziesz! (Izajasz 51:9,17,22).

Download PDF

Ostatnie przebudzenie

David WilkersonJanuary 28, 2008

Co czeka kościół Jezusa Chrystusa? To pytanie jest przedmiotem zatroskania wierzących po całym świecie. Widząc kataklizmy pojawiające się na całym globie, wielu zastanawia się: „Czy Duch Święty przebudzi kościół, zanim Jezus powróci? Czy ciało Chrystusa opuści ten świat z płaczem, czy z okrzykiem radości?”

Download PDF

Ufać Bogu w obliczu niemożności

David WilkersonJanuary 7, 2008

„I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary” (Rzym. 4:19).

W tym jednym wersecie zawarte jest sedno prawdziwej wiary. Bóg obiecał Abrahamowi, że będzie miał syna, z którego powstanie wiele narodów. Zdumiewające jest to, że Abraham nie zlekceważył tej obietnicy, chociaż w jego przypadku okres płodzenia dzieci minął już dawno temu. Przeciwnie, kiedy Abraham otrzymał to słowo od Pana, to czytamy, że nie uważał swojego ciała, ani ciała Sary za obumarłe.

Download PDF

Obecne Czasy Wymagają Szczególnego Zaufania

David WilkersonDecember 17, 2007

Każdy chrześcijanin mówi, że ufa Panu. W rzeczywistości jednak wiele Bożych dzieci nie jest gotowych stawić czoła ciemnej burzy nadchodzącej na ten świat. Jeżeli nie będziemy mieli szczególnej, niezachwianej ufności w naszym Panu, nie będziemy gotowi na ciężkie czasy ani teraz, ani w przyszłości.

Download PDF