Polish Newsletters | Page 4 | World Challenge

Polish Newsletters

Wyrazy szacunku dla tych, którzy zostali przy jukach

David WilkersonNovember 26, 2007

W 1 Księdze Samuela, Dawid i jego wojsko wrócili do domu z frontu walki i zobaczyli swoje miasto doszczętnie spalone. Syklag, miasto gdzie Dawid miał swoją siedzibę, zostało zaatakowane przez Amalekitów. Na domiar złego, wróg zabrał do niewoli rodziny żołnierzy Dawida. Wszystkie żony, dzieci i dobytek zabrano

Kiedy Dawid i jego ludzie to zobaczyli, padli na twarze i płakali. Byli przekonani, że ich najbliżsi zostali wymordowani w krwawym ataku. Pismo Święte mówi, że płakali tak długo, aż zabrakło im łez.

Download PDF

Modlitwa w komorze

David WilkersonOctober 23, 2006

Mam do was pytanie: Co mogą zrobić dzieci Boże w czasach nadchodzącego sądu, aby poruszyć serce Pana?

Widzimy katastrofy przyrodnicze na taką skalę jak nigdy dotąd; fale tsunami, huragany, pożary, powodzie, susze. Myślę o zniszczeniu spowodowanym przez tsunami, które poruszyło cały świat, o huraganie Katrina, trzęsieniach ziemi w Indiach i Pakistanie.

Download PDF

Wielkie i ostateczne odstępstwo

David WilkersonOctober 2, 2006

Apostoł Paweł mówi, że w dniach ostatecznych przyjdzie na całą ziemię wielkie odstępstwo. Co to jest odstępstwo? Jest to “odrzucenie prawdy, w którą kiedyś wierzyliśmy i którą głosiliśmy”. Mówiąc wprost, to odpadnięcie od prawdy Bożej. Paweł pisze o nadchodzącym odstępstwie: “Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa... prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę... jakoby już nastał dzień Pański.

Download PDF

On dba nawet o wróbelki

David WilkersonAugust 21, 2006

Obecnie cały świat drży z powodu wybuchu terroru i nieszczęść, które mają miejsce na ziemi. Każdego dnia budzimy się, słysząc o nowej tragedii. Niektórzy obserwatorzy mówią, że jesteśmy świadkami początku III wojny światowej.

Najpierw terroryści wysadzili pociągi w Hiszpanii, następnie masy ludzi zginęły w wybuchu w pociągu w Indiach. W Pakistanie niszczycielskie trzęsienie ziemi zrujnowało całe miasta, pozostawiając tysiące bezdomnych, głodnych i cierpiących. Wielu na Dalekim Wschodzie nadal cierpi po skutkach tsunami.

Download PDF

Zwiastowanie Chrystusa z autorytetem

David WilkersonJuly 3, 2006

W ostatnich kilku latach prowadziliśmy wiele konferencji dla pastorów, ale celowo nie nauczałem, jak głosić kazania. Dość mam zmagań z moimi własnymi kazaniami i nie chciałbym nikogo uczyć, jak to robić.

Pamiętam wyraźnie takie chwile w mojej ponad pięćdziesięcioletniej służbie kaznodziejskiej, kiedy głoszone przeze mnie słowo poruszało i przeszywało moją własną duszę. Kiedy głosiłem te kazania, wiedziałem, że towarzyszy im duchowy autorytet. Był w nich bez wątpienia dotyk Pana.

Download PDF

Powierz Bogu całą swoją przyszłość

David WilkersonMay 22, 2006

Pewnego dnia Pan ukazał się Abrahamowi i dał mu niezwykłe polecenie: “Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę” (1 Mojż. 12:1).

Jakież to zdumiewające. Naraz Bóg wybrał człowieka i powiedział do niego: “Chcę, byś wstał i poszedł, zostawiając za sobą wszystko – swój dom, swoich krewnych, nawet swój kraj. Chcę wysłać cię gdzieś, a w drodze będę ci wskazywał, jak tam dojść”.

Download PDF

Stojąc niezachwianie w Chrystusie

David WilkersonMarch 20, 2006

Przesłanie, które teraz do was piszę, otrzymałem od Ducha Świętego. Właściwie traktuję je jako wezwanie do czujności dla siebie samego. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu czytelników może nie potrzebować takiego samego poruszenia, jakiego ja potrzebuję. Jednak to poruszenie Ducha było tak mocne i głębokie, że chcę trzymać te notatki zawsze na swoim biurku, abym mógł je czytać na nowo i na nowo w dniach, które są przede mną.

Download PDF

Bóg nie przeszedł obojętnie koło ciebie

David WilkersonFebruary 27, 2006

Chcę pokazać wam jeden z najciemniejszych dni w historii Izraela. Tego szczególnego dnia pewna wdowa stała przed trzema trumnami, otoczona tłumem płaczących ludzi. W tym tłumie rozpaczających były setki innych, płaczących wdów, jak również mnóstwo rannych żołnierzy, których rany jeszcze krwawiły.

Wśród tej sceny była ta nieznana z imienia wdowa, która już ledwie stała przed tymi trzema trumnami. Ciężarna i w bólach, była bliska omdlenia, a dwie służące musiały ją podtrzymywać. Ta kobieta była emocjonalnie i duchowo martwa, zupełnie pogrążona w smutku i bólu.

Download PDF

Niebezpieczeństwo niewiary

David WilkersonFebruary 6, 2006

Niewielu oddanych Bogu chrześcijan myśli o sobie, że nie mają wiary. Przez wiele lat zastanawiało mnie to, co powiedział Jezus: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łukasz 18:8). To pytanie implikuje brak wiary nie tylko na ziemi, ale wśród ludu Bożego.

Download PDF

Pracowałem na próżno

David WilkersonDecember 19, 2005

To przesłanie jest dla wszystkich, którzy żyją pod ciężarem zniechęcenia. Kiedy patrzycie na swoje życie, jesteście przygnębieni z powodu niespełnionych oczekiwań. Czujecie, że osiągnęliście w życiu niewiele, a w miarę upływu czasu widzicie, że wiele obietnic nie zostało spełnione. Modliliście się przez wiele lat, ale to, co uważaliście, że Bóg wam obiecał, nie spełniło się. Inni ludzie wokół was wydają się mieć wszystko poukładane i cieszą się spełnieniem wielu obietnic, a wy macie poczucie zawodu.

Download PDF