Polish Newsletters | Page 5 | World Challenge

Polish Newsletters

Boże poruszenie

David WilkersonAugust 15, 2005

W 2. i 3. rozdziale księgi Objawienia Jezus mówi o kościele, który umarł. Ten umiłowany kościół kiedyś tętnił życiem i miał dobrą reputację, ale tego już nie ma. W moich podróżach po całym świecie widziałem takie „świeczniki”: zbory od Europy, przez Amerykę Południową aż po Nowy Jork, kiedyś pełne Ducha Świętego, żywe i zdobywające wiele dusz, a teraz nie ma w nich żadnego życia.

Download PDF

Co Stanie Się z Kościołem, Kiedy Kaznodzieje Nie Będą Już Potępiać Grzechu

David WilkersonJanuary 17, 2005

Prawdopodobnie znacie historię króla Dawida i jego jednorazową aferę cudzołóstwa z Batszebą. Ten incydent zaowocował ciążą Batszeby. Kiedy tylko ona się o tym przekonała, wysłała wiadomość do Dawida, mówiąc- „spodziewam się dziecka”. Kiedy Dawid przeczytał tę wiadomość, wpadł w panikę. Jego reputacja bogobojnego i prawego człowieka była w niebezpieczeństwie. Oto był człowiek, który napisał ponad 3000 psalmów i pieśni duchowych. Był również Bożym narzędziem w zwalczaniu wrogów Izraela oraz świadectwem dla świata, co to znaczy mieć wielkie serce dla Boga.

Download PDF

Ostateczna próba wiary

David WilkersonDecember 6, 2004

„Synowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza... spiętrzyły się wody, strumienie stanęły jak wał, topiele zakrzepły w sercu morza” (2 Mojż. 14:29, 15:8).

Cóż za cudowne świadectwo miał Izrael. Bóg uratował swój wybrany naród spiętrzając wody Morza Czerwonego po obu ich stronach. Izraelici przeszli bezpiecznie, podczas gdy potężna armia egipska została zniszczona przez fale, które z hukiem runęły w dół.

Download PDF

Doglądanie owiec

David WilkersonNovember 15, 2004

W 20 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł zatrzymał się w Efezie, będąc w drodze do Jerozolimy. Zwołał tam specjalne spotkanie wszystkich liderów kościoła. Z powagą oznajmił wierzącym z Efezu: “Widzicie mnie już po raz ostatni. Będzie to moje ostateczne przesłanie do was. Już nigdy więcej nie będziecie oglądali mojego oblicza” (zob. Dzieje Apostolskie 20:25).

Download PDF

Duchu Święty, wróć do swojego Kościoła

David WilkersonOctober 25, 2004

Kiedy Bóg zrodził swój Kościół, wylał na niego swojego Ducha Świętego. Ochrzcił go w Duchu Świętym, wypełnił go i namaścił Duchem. Wszędzie, gdzie jest obecny Duch Boży, mamy tego wyraźne dowody i oznaki. Jeśli jednak nie widzimy tych oznak, świadczy to o tym, że Duch Święty nie jest obecny.

Moje pytanie brzmi: Czy we współczesnym Kościele przejawiają się te oznaki? Czy są one obecne w twoim kościele? Czy działa on w mocy Ducha Świętego? Co więcej, czy twoje życie przejawia te oznaki? Czy żyjesz i chodzisz w pełni Ducha?

Download PDF

Droga do tronu

David WilkersonAugust 2, 2004

Według apostoła Pawła my, którzy wierzymy w Jezusa, zostaliśmy wzbudzeni z duchowej śmierci i posadzeni wraz z Nim w rzeczywistości niebiańskiej. “I nas, którzy umarliśmy przez upadki, [Bóg] ożywił nas wraz z Chrystusem i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Ef. 2:5-6).

Download PDF

Oto więcej niż Salomon

David WilkersonJuly 12, 2004

Według Jezusa, w dniu sądu powstaną konkretni świadkowie, którzy wniosą oskarżenia potępiające współczesne pokolenie. Królowa Saby będzie świadkiem oskarżenia, a jej słowa będą potępiające: “Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon” [Mat. 12:42].

Download PDF

Ogień w moich kościach

David WilkersonMay 31, 2004

W 19 rozdziale Księgi Jeremiasza Bóg dał swemu prorokowi słowo, które miał skierować do Izraela. Potem posłał go na dziedziniec świątyni, aby prorokował. Jeremiasz wypowiedział następujące słowa: “Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na to miasto i na wszystkie okoliczne miasta całe to nieszczęście, które im zapowiedziałem, gdyż usztywnili swój kark i nie usłuchali moich słów” [Jer. 19:15].

Download PDF

Chrześcijanin tylko z nazwy

David WilkersonMarch 29, 2004

Prorok Izajasz powiedział o Izraelu: “O swoim grzechu mówią bez osłonek jak Sodomczycy, nie ukrywają go” (Izajasza 3:9). Te słowa opisują również dzisiejszą Amerykę. Nasz kraj zgrzeszył tak samo jak Sodoma. Staliśmy się społeczeństwem, w którym wszelkiego bezbożnego czynu można dokonywać bez cienia wstydu. Wierzę, że Ameryka stanęła na samym skraju otchłani.

Download PDF

Chrystus, który bada ludzkie serca

David WilkersonFebruary 16, 2004

Chrystus miłuje swój Kościół. Oddał zań swe życie i powiedział, że bramy piekielne go nie przemogą. On sam jest kamieniem węgielnym tego Kościoła, w którym jak powiada Pismo, zamieszkują chwała i mądrość. W dniu Pięćdziesiątnicy Pan zesłał Ducha Świętego, by założyć Kościół i obdarzył swoje Ciało namaszczonymi sługami – pasterzami, nauczycielami, apostołami, prorokami i ewangelistami – w celu budowania go.

Download PDF