Swahili Devotionals | World Challenge

Swahili Devotionals

WITO KWA WATU WA KAWAIDA

Carter ConlonOctober 19, 2019

Moyo wangu unaimba na wazo kwamba katika historia yote ya maandishi, wakati Mungu alikuwa anataka kufanya jambo fulani kubwa, mara nyingi alimtafuta mtu ambaye ndiye aliyeweza kuifanya iweze kutokea. Wakati alitaka kuleta nabii kwa taifa, alitafuta tumbo tasa katika mwanamke anayeitwa Hana. Wakati alitaka kuwakomboa watu wake kutoka kwa mikono ya Wamidiani, alionekana kwa Gidioni - mdogo wa nyumba ya baba yake katika kabila la Manase. Wakati alitaka kutoa ahadi ya ajabu kwa mtu mmoja anayeitwa Abraham, akimwambia kwamba atakuwa na kizazi kama nyota za angani na ulimwengu wote utabarikiwa kupitia yeye, alisubiri hadi Abraham asingeweza kufanya hivyo kwa nguvu yake mwenyewe.

Baada ya Sulemani kuomba katika kukamilika kwa hekalu, Bwana alimtokea usiku na kumwambia, "Nimesikia maombi yako, na nimechagua mahali hapa kama nyumba ya dhabihu ... Ikiwa watu Wangu walioitwa kwa jina Langu watanyenyekea, na kuomba, na kutafuta uso Wangu, na ugeuka kutoka kwa njia zao mbaya; basi nitasikia kutoka mbinguni, na kuwasamehe kutoka dhambi zao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafunguka na masikio yangu yatasikiliza maombi atayofanywa mahali hapa” (2 Nya. 7:12-15).

Ninaona kitu cha tabia ya Mungu katika kifungu hiki cha maandiko: utayari wake kututendea yale ambayo hatuwezi kufanya wenyewe. Unaona, ufalme wa Mungu ni juu ya wanaume na wanawake kuwa yote Mungu aliopanga kwa ajili yetu; kwa kushikilia vitu ambavyo haviko ndani ya ufahamu wetu wa asili kwa kuelewa ukweli ambao akili zetu za asili hazijui; na kuishi kwa uhuru ambao juhudi zozote za asili haziwezi kutuletea. Ufalme wa Mungu ni juu ya miujiza na rehema!

Bwana anasubiri watu wa kawaida kama wewe na mimi ili tugunduwe kitu kuhusu moyo wake. Kuja kwake kwa niaba ya waliopotea siku hizi na kuwa sehemu muhimu ya mpango wake wa jumla.

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 katika mwaliko wa mchungaji mwanzilishi, David Wilkerson, na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001.

Download PDF

KUTAWALA KWA IMANI

David Wilkerson (1931-2011)October 18, 2019

Katika Hesabu 13 na 14, tunapata lugha na ufafanuzi wa imani ya kweli na kutokuamini. Wapelelezi kumi ambao walikuwa wamekwenda kwenye ardhi waliporudi na ripoti ya kile walichokiona. "Tulifika katika nchi ambayo uliyotutuma, na hakika kweli ni nchi yenye maziwa na asali, na haya ndio matunda yake. Lakini watu wakaao katika nchi ni wenye nguvu nyingi; na miji ina maboma na ni makubwa sana” (Hesabu 13:27-28). Kwa hivyo ripoti hiyo upande umjoa ilikuwa nzuri na upande mwingine ilikuwa sio nzuri.

Watu walishtuka na kupiga kelele kwa woga na kutokuamini, "Hatuwezi kwenda kupingana na na hawo watu, kwa kuwa wana nguvu kuliko sisi" (ona 13:31). Lakini Kalebu, na sauti tulivu ya imani, ilikuwa na njia nyingine: "Tuende mara moja, tukaimiliki, kwa maana tunaweza kulishinda" (13:30).

Kusanyiko lote lilijiunga pamoja, nakusema, "Twende tena Misri na utumwani. Hatuwezi kuifanya hiyo Nchi ya Ahadi. Kuna maadui wengi wenye nguvu mno” (14:1-4). Lakini tena, imani inazungumza kupitia Yoshua na Kalebu: "Ardhi ambayo tumepitia ili kuipeleleza ni nchi nzuri sana ... [Bwana] atatuleta katika nchi hii na ataitupatia sisi, nchi ambayo inamwagika maziwa na asali" (14:7-8).

Mungu anataka kujua kilicho moyoni mwako kama mwamini wa kweli. Je! Ni hofu ya wenye nguvu nyingi na hamu ya kurudi Misri? Anataka watu ambao watatumia imani kwa kubomoa kila kitu kinachowazuia kutoka kwa utimilifu wa Yesu.

Adui hana nguvu ya kuwazuia watu wa Mungu kutoka kile anacho kwa ajili yao. Shetani anaweza kuwa anatumia fujo kubwa la shida dhidi yako hivi sasa - sio kukuweka chini, bali kukuweka nje. Kuzimu yote inakupinga ili kukuzuia usiende kwenye utimilifu wa Kristo, mahali pa kupumzika, maisha ya kujiamini na matembezi ya amani chini ya ufalme wake.

Ruhusu imani yako itawale na kutangaza, "sitaogopa kile mwanadamu anaweza kufanya. Adui zangu hawana nguvu, kwani Mungu yuko pamoja nami. Nitaingia katika kile alichonacho kwa ajili yangu!"

Download PDF

UTAFUATA UONGOZI WAKE?

David Wilkerson (1931-2011)October 17, 2019

“Nitakufundisha na kukuonyesha njia unayopaswa kuenda; Nitakuongoza kwa jicho langu. Usiwe kama farasi au kama nyumbu, ambao hawana ufahamu, ambao lazima ifungwe kitu na ijamu, vinginevyo hawatakukaribia wewe” (Zaburi 32:8-9).

Katika aya hizi mbili fupi Mungu hutupa somo moja kubwa zaidi juu ya mwongozo katika maandiko yote. Kwanza kuna ahadi ya thamani kwetu, msingi ambao tunaweza kujenga imani kubwa. Msingi huu ni utayari wake wa kutuongoza na kutuelekeza katika kila kitu! Mwanzoni mwa sura hiyo, unagundua kwamba ahadi hii hutolewa kwa watu maalum - wale ambao dhambi zao zimefunikwa na ambao ndani yake hakuna udanganyifu; ambao mkono wa Bwana ni mzito juu yao; ambao wamcha Mungu na huomba katika wakati ambao wanaweza kusikiwa; ambao wamefichwa na wamehifadhiwa kutoka kwa shida; na wanaoimba nyimbo za ukombozi.

Bado Neno la Mungu linasema mtu anaweza kuwa mwaminifu ambaye anafurahiya faida zote za kiroho za kuwa mtoto wa Mungu, na bado kuwa kama mukosa hakili linapokuja suala la kutii mwongozo wake. Mungu alisema juu ya Israeli, "Kwa miaka arobaini nilihuzunika na kizazi hiki, na nikasema 'Ni watu ambao hupotea mioyoni mwao, na hawajui njia Zangu' (Zaburi 95:10).

Kwa kweli Mungu alikuwa akisema, "Baada ya miaka yote hiyo mingi ya kupokea mwongozo wangu wa upole na kutolewa miujiza, bado hawana wazo dogo la jinsi ninavyofanya kazi! Na hawajaribu hata kuelewa kanuni zangu za mwongozo.”

Mungu anataka watu wanaomjua vyema watembee kwa hoja yake kidogo, lakini waumini wengi hawatumii wakati wa kutosha mbele yake kumjua kwa njia hii. Waisraeli walikuwa watoto wenye kicha, wenye ubinafsi pia wa kumwamini Mungu na maisha yao ya baadaye. Walitaka njia ya haraka, na rahisi kutoka kwa maeneo magumu na hawakujifunza chochote kutoka kwa uwongofu wa kimbingu ambao uliwachukua kutoka utumwa hadi ukingoni mwa Nchi ya Ahadi.

Wapenzi, Mungu afadhali kutuongoza kwa jicho lake kuliko kidogo na tangi. Anataka tuwe na ufahamu kamili wa njia zake na uhakikisho wa mkono wake wa mwongozo juu yetu.

Download PDF

KUSOGEZA MOYO WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)October 16, 2019

Tunajua kinachomaanisha wakati tunasikia ikisemwa kwamba watu wana "mguso wa Mungu" juu yao. Wanaweza kuwa wanaume au wanawake kiwango cha kawaida kwa viwango vya ulimwengu, lakini wamekuwa peke yao na Mungu na wanazungumza kwa mamlaka na uthibitisho wa Roho Mtakatifu. Nabii Daniel alikuwa mtu kama huyo.

Daniel alikuwa na nidhamu, jasiri, na mwenye kipaji; mwamini wa kawaida anaweza kuhisi kuwa hangeweza kupima. Lakini Daniel ni mfano wa mtu mkubwa ambaye alikuwa mwanadamu kabisa na alikuwa na udhaifu wa hali ya mwanadamu. Hadithi yake ina maana ya kutufundisha jinsi ya kugusa Mungu - na kuguswa naye.

Danieli anawakilisha mabaki ya watakatifu wa Mungu katika wakati mbaya, na uhamishwaji wake Babeli unaonyesha mapambano yetu ya sasa katika Babeli ya kisasa. Anatuonyesha leo jinsi ya kuvumilia katika kumtafuta Mungu hadi mkono wake utakapokuwa juu yetu vile vile.

Ikiwa Danieli angeweza kukaa waaminifu kwa Mungu katika siku ya uasi na ibada ya sanamu, tunaweza kufanya hivyo leo, bila kujali nyakati zimekuwa mbaya. Ikiwa hangeweza kuweka tu imani yake lakini pia ameshikwa na Bwana hata Mungu akashuka na kumgusa, hii pia inawezekana kwa sisi leo. Mungu yule yule aliyemgusa Daniel atatugusa!

Maisha ya sala ya Daniel yalimfanya kuwa mtu wa imani kubwa hivi kwamba wakati aliteremshwa ndani ya tundu la simba, hakuweza kusema neno. Imani yake kwa Mungu ilifunga midomo ya simba na badala ya kulazimishwa nao, Daniel alikwenda kulala, kupumzika kwa Bwana. Alipotolewa ndani ya shimo, mfalme alisema kwamba aliokolewa kwa imani yake: "Hakuna jeraha lililopatikana kwake, kwa sababu alimwamini Mungu wake" (Danieli 6:23).

Je! Unataka ugus maalum wa Mungu juu yako? Halafu unapaswa kuzingatia kufuata mfano wa wa maombi ya Danieli: "Ndipo nikaelekeza uso wangu kwa Bwana Mungu kwa kufanya  maombi na dua ... Ndipo nikamwomba Bwana Mungu wangu" (Danieli 9:3-4).

Download PDF

REKODI YA MUNGU KUHUSU REHEMA

David Wilkerson (1931-2011)October 15, 2019

Nabii Isaya mara nyingi alihubiri juu ya kulipiza kisasi kwa Mungu dhidi ya dhambi. Alizungumza juu ya siku ya adhabu na kukata tamaa inayowajia wale wanaoishi katika uasi, lakini katikati ujumbe wake wa kutisha juu ya siku ya ghadhabu ya Bwana, Isaya alisimama na kupiga kelele, "Nitataja fadhili za Bwana ... kulingana na rehema zake, kulingana na wingi wa fadhili zake” (Isaya 63:7).

Katikati ya dhambi zote, ubaya na uasi katika Israeli, Isaya aliangalia sana moyoni mwake na akakumbuka ufunuo wa jinsi Mungu alivyo. Kwa kweli alilia, "Bwana, utuhurumie na utuokoe tena. Tumekuasi wewe na kumkasirisha Roho wako Mtakatifu, lakini kwa kweli umejaa fadhili."

Fadhili za Mungu ni moja wapo ya tabia ya Bwana ambayo Wakristo wengi hawajui kidogo. Wakati Dawidi aliangalia nyuma jinsi Mungu alivyoshughulika na watoto wake wapendwa, anatuambia kwamba inawezekana kuelewa fadhili za Bwana. Ufunguo wa kuelewa hali hii ya tabia ya Mungu ulikuwa rahisi na sio ngumu - Mungu aliongeza huruma yake kwa sababu watu walimlilia Bwana. "Njaa na kiu, roho yao ilidhoofika. Ndipo wakamlilia Bwana” (Zaburi 107:5-6). Wakati watoto wa Mungu walipojitenga mbali naye, walipotea kwa sababu ya dhambi zao, na wakamlilia na "Yeye alituma neno lake na kuwaponya" (107:20).

Kwa mara nyingine tena, watu wa Mungu walipomalizika, walifanya nini? "Walimlilia Bwana katika shida zao" (107:28) na akawatoa katika shida yao na kutuliza bahari ya dhoruba.

Bwana alikuwa akimfundisha Dawidi kwamba anaweza kuangalia rekodi yake ya kushughulika na wana wa Israeli na kugundua asili yake. Somo hili lina ukweli kwetu leo. "Yeyote mwenye busara atashika mambo haya, naye wataelewa fadhili za Bwana" (Zaburi 107:43).

Una Baba mwenye upendo na mpole anayekujali. Ameziwia kila kila majonzi yako; ameona kila hitaji; amejua kila wazo lako - na anakupenda!

Download PDF

HATUKO WAGENI TENA

Gary WilkersonOctober 14, 2019

Mungu aliumba mwanadamu kwa ajili ya kushirikiana naye. Kusudi lake la milele lilikuwa kwamba mwanadamu angeshiriki katika jamii yake ya Utatu wa upendo, kukubalika, huruma, na kufahamiana kweli. Dhambi iliingia ulimwenguni na kumaliza wazo hili la uhusiano, na dhambi ilikuja kama aibu, kutengwa, kujitenga, kutokuwa na matumaini. Lakini basi Kristo alionekana kwenye eneo la tukio!

“Kwama zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa, katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye Amani yetu, aliyetufanya sisi sote… Basi tangu sasa nyinyi sio wageni tena wala wapitaji, bali ninyi niwenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumba ya Mungu” (Waefeso 2:12-14, 19).

Paulo anashughulikia mabadiliko ya kibinafsi ambayo huja kwa nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Lakini pia anazungumza juu ya kuleta amani na marejesho kwa uhusiano uliovunjika wa watu. Ambapo uliwahi kuhusishwa na wengine na uadui, hofu, kujitenga na wasiwasi, sasa unaweza kutembea katika upatanisho, amani na upendo. Umefanywa waadilifu katika Kristo, na ukuta huo wa hasira na chuki umepita. Kuanzia sasa utatembea kwa upendo na amani na kukubalika na uhuru na uponyaji. Maneno ambayo yamesemwa kwa kuelekea wewe yanaweza bado kuumiza, lakini hautajenga ukuta wa uadui kama ulivyofanya hapo zamani.

Neno la Mungu linashughulikia hivi: "Ikiwezekana, kwa upande wenu, make katika Amani na watu wote" (Warumi 12:18). Kwa maneno mengine, Mungu atakupa neema ya kusamehe na kuongeza huruma kwa wengine lakini inaweza kuwa haijapokelewa vizuri. Walakini, unaweza 'kukumbuka kwamba ulikuwa umtengwa kutoka kwa Kristo' lakini hiyo ni zamani. Wewe ni mshirika wa nyumba ya Mungu na uko huru kwa sababu ya dhabihu ya Kristo. Katika nafasi hii mpya nzuri, sasa unatembea katika ushindi wake!

Download PDF

FURAHI WAKATI NJIA NI MBAYA

Tim DilenaOctober 12, 2019

"Ndugu wapendwa, je! Maisha yenu yamejaa ugumu na majaribu? Basi furahi, kwa kuwa wakati njia ni mbaya, uvumilivu wako una nafasi ya kukua. Kwa hivyo ikue, na usijaribu kutoa shida zako. Kwa maana uvumilivu wenu utakapokuwa umejaa maua kabisa, ndipo utakapokuwa tayari kwa kitu chochote, uwe na tabia kamili, yenye kujaa na kamili” (Yakobo 1:2-4).

Yakobo anatoa agizo hapa: "Furahi wakati njia ni mbaya." Anaendelea kusema kwamba ukitii jambo hili muhimu, uvumilivu wako utakuwa na nafasi ya kukua na utakuwa tayari kwa chochote!

Kila mtu anatafuta njia ya kuishi maisha ya furaha. Kwa kweli, wakati Chuo Kikuu cha Yale kilitoa kwa darasa katika mtaala wake unaoitwa "Jinsi ya kuishi Maisha ya Furaha," nusu ya ya kikundi cha wanafunzi walisayini kwa kujiandikisha. Darasa hilo, Psych 157, lilikuwa ni darasa lipata umaarufu katika historia ya shule hiyo.

Toleo moja la Yakobo 1:2 linasomwa, "Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furahatupu, kila mnapoangukia katika majaribu ya aina nyingi". Neno fikiria halisi linamaanisha kufikiria mbele. Usikate tamaa kwa sasa - sasa; fikiria juu ya kile utachokabiliana wakati ujao. Hii ni kubwa kwa sababu anachosema Yakobo hapa ni, "Nataka utambue kuwa mwisho wa mahali unapoenda kuna kusudi. Kitu kizuri kiko upande mwingine."

Petro anasema, "Kwa hivyo furahi kweli! Kuna furaha njema mbele, ijapokuwa sasa kwakitambo kidogo”(1 Petro 1:6). Tunachoweza kujifunza kutoka kwa Yakobo na Petero ni kwamba mbingu sio eneo. Mbingu ni motisho kwa sisi sasa; wazo la wakati ujao tunapokuwa kwenye mapambano ya sasa. Ikiwa tunathamini nyenzo na za mwili zaidi kuliko za kiroho, hatutaweza "kuhesabu furaha yote." Ikiwa tunaishi kwa hali ya sasa na kusahau siku za usoni, basi majaribu yatatufanya tuwe na uchungu, sio bora.

Ni muhimu sana kuelewa kuwa unapojaribiwa, majaribio yako hayatachukua kutoka kwako, yanazalisha ndani yako - ambayo ni ya kushangaza sana.

Mchungaji Tim mchungaji wa kanisa la mji wa katikati huko detroit kwa miaka thelathini kabla ya kutumikia huko brooklyn tabernacle mjini NYC kwa miaka mitano. Yeye na mkewee Cindy sasa ni mchungaji huko Lafayette, Louisiana.

Download PDF

MAWINGU MATAKATIFU YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)October 11, 2019

Wingu, kifuniko kibaya ambacho mara nyingi huanguka juu ya watu wa Mungu, sio kibaruwa katika maandishi ya mkono wa Mungu. Na Yesu, mawingu yanakuja kama sehemu ya mafunzo Yake ya utukufu. Mawingu sio adui zetu; hayafichi uso Wake; sio maonyo ya dhoruba inayokaribia. Mara tu ukielewa kuwa mawingu ni vyombo vya upendo wa kimungu, havipaswi kuogopewa tena.

Hautawahi kuelewa majaribu na mateso yako mpaka utapofahamu maana ya mawingu matakatifu.

"Na Bwana akaenda mbele yao mchana na nguzo ya wingu, ili kuwaongoza katika njia ..." (Kutoka 13:21).

Je! Unaweza kuwazia watu wa Mungu, kila siku katika jangwa hilo la kutisha, wakiwa chini ya wingu? Nina hakika maadui wa Israeli walikwenda wakisema, "Ikiwa Mungu wao ni mwenye nguvu sana, kwanini hawana jua wakati wote; kwanini wanateseka kila siku chini ya wingu hilo lenye kutetemeka? Kila mahali wanapoenda, wingu linaonekana."

Sio kuwa na wasiwasi, marafiki wangu. Hiyo wingu wengine walidhani kutolikaribishai ilikuwa skauti yao ya kila siku. Wakati wingu lilihama, na mwenyewe wakahama; wakati lilisimama, walisimama.

Mungu ana sababu nzuri ya kuweka wingu letu. Mungu alithibitisha watoto wake, kuona ikiwa wangekimbia mbele Yake, na kusahau kungojea kwa uongozi Wake. Yeye anasubiri hadi tufike mwisho wa uvumilivu wetu na yuko tayari kulia, "Bwana, nitangojea katika jangwa hili milele, ikiwa hayo ndiyo mapenzi Yako. Nitafanya kwa njia yako, sitatembea hadi Utaponipa neno."

Ikiwa ulijua mazuri ambayo atatoka kwenye wingu lako, hautaweza kuuliza kuondolewa kwake.

Ninauhakika kuwa kila Mkristo wa kweli angechagua kozi ambayo Mungu amechagua kwa ajili yake, ikiwa angejua yote ambayo Mungu anajua. Maisha ni kama mapambo mazuri, lakini Mtalamu Wakusuka anaonyesha tu kamba moja kwa wakati mmoja. Ikiwa ungeweza kuona mpango mzuri anaoufanya, ungefurahi kuliko kurudi nyuma.

Download PDF

UTULIVU KATIKATI YA SHIDA

David Wilkerson (1931-2011)October 10, 2019

Mfalme Daudi akasema, "Ee Bwana, Mungu wangu, ni nyingi kazi zako nzuri ambazo umefanya; na mawazo Yako kwetu hakuna mtu anayoweza kuyafananisha Nawe "(Zaburi 40:5).

"Mawazo yako ni ya thamani gani kwangu, Ee Mungu!" (Zaburi 139:17).

Mungu alikufikiria kabla hujazaliwa! Alikufikiria wakati maisha yako yalipumuliwa ndani ya seli - wakati ulikuwa bado tumboni. Ni vigumu kuelewa kwamba Baba yetu angetufikiria sana. Anafikiria sisi wakati tunalala kitandani na wakati tunaamka. Anatufikiria na kila hatua tunayochukua. Anajua na kuelewa kila fikira tunazofikiria: "Yesu alijua mawazo yao" (Luka 5:22).

Mbingu imejaa viumbe wenye akili nyingi - malaika, waserafi, na makerubi - ambao ni mashuhuda wa uaminifu wa Mungu wetu. Wanajua ahadi zote ambazo ametufanyia sisi kuhusu umakini wake kwa kila undani wa maisha yetu. Ikiwa Mungu alishindwa katika moja ya ahadi hizi, mbingu zote zingekuwa machafuko na uharibifu, kwa maana mwenyeji wa mbinguni angesema, "Mungu alishindwa kutunza Neno lake! Hawezi kuaminiwa. "Bali, ukweli ni kwamba mbingu zote zinamsifu Mungu, zikitupa taji zake miguuni mwake, ni dhibitisho kwamba wanaona na kuamini katika uaminifu wake. Mungu anaweza kuaminika kwa kufanya yote aliyosema kwamba angefanya.

Ulimwengu hautafuti uthibitisho zaidi wa mafundisho ya ukweli wa Mungu. Ulimwengu unatafuta Wakristo ambao wanaweza kusimama kwa kila shida, shida na ugumu, na wakakaa utulivu na kupumzika katikati ya yote. Ulimwengu unahitaji kuona watoto wa Mungu wakimtegemea kabisa Mola wao.

Wapendwa, mwamini Bwana kwa moyo wako wote. Uhuru wa kuogopa na wasiwasi huja wakati unapumzika kwa ujasiri ndani ya yule aliyekuumba!

Download PDF

UHURU KUTOKA KWA HOFU NA WASIWASI

David Wilkerson (1931-2011)October 9, 2019

Wakati nikitembea katika barabara ya nchi huko New Jersey, nilikuwa na mazungumzo mazuri na Bwana wangu. Nililia, "Bwana, siwezi kuishi kwa hofu na wasiwasi wa kila aina. Nataka kukabiliana na chochote kile cha siku zijazo na kupumzika, furaha na uaminifu rahisi! Nataka uhuru kamili kutoka kwa hofu yote na wasiwasi!"

Roho Mtakatifu aliniharakisha: "Funguo ya uhuru kutoka kwa hofu na wasiwasi wote hupatikana kwa maneno mawili - shomoro na nywele. Kumbuka nilichosema katika Mathayo 10:28-33." Mmoja wao (shomoro) hataanguka ardhini bila Baba yako. Lakini nywele zote za kichwa chako zimehesabiwa zote" (aya 29-30).

Inaonekana ni ya msingi, ni rahisi sana - lakini kile Yesu anatuambia hapa ni cha maana sana.

Kati ya aina 9,000 za ndege, Mungu aliwachagua shomoroji ili kurejelea Neno lake. Shomoro imetengenezwa kwa kushangaza, mifupa yao nyembamba, ndogo na yenye nguvu na vifaa maalum kwa kuruka. Kwa kweli, sayansi ya kisasa bado haiwezi kuiga mfumo wa mabawa tata ambao unawaruhusu kuhamia hadi maili elfu tatu. Mungu aliumba kila mfupa, kila manyoya - na alihesabu kila moja yao.

Kila nywele kwenye vichwa vyetu imehesabiwa na Baba yetu aliye mbinguni. Kati ya nywele 100,000 na 150,000 ina blanketi ya kawaida ya kichwa cha binadamu na hata wale ambao wanaupala wana nywele za aina ya velusi ambazo hazijaonekana na jicho la mwanadamu. Mungu alifanya nywele ziwe na faida - nyusi huweka jasho nje ya macho yetu na kope zinalinda kope zetu wakati vumbi au wadudu wadogowadogo wanakaribia. Nywele nyembamba kwenye masikio na chujio cha pua nje chembe zinazoingia. Kila nywele ni silinda ya seli ambazo zimeingia ndani ya ngozi ili kufikia mishipa ya damu inayolisha.

Haishangazi David alisema, "nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza; Kazi zako ni za ajabu” (Zaburi 139:14). Kukumbuka muundo mgumu wa uumbaji wa Mungu kunapaswa kutufanya tuangalie zaidi utunzaji wa baba yetu wa mbinguni. "Kwa hivyo msiwe na wasiwasi juu ya kesho, kwa kuwa kesho itajali mambo yake" (Mathayo 6:34). Anajua tunayohitaji na atasambaza kwa furaha.

Download PDF