Hungarian Newsletters | Page 3 | World Challenge

Hungarian Newsletters

Az Úr jelenlétének ereje — A remény üzenete vészterhes időkben

David WilkersonMarch 2, 2009

Ez az üzenet Isten mindenható erejének jelenlétéről szól és arról, hogy gyermekei hogyan kapaszkodhatnak bele ebbe az erőbe. A Szentírás számtalan példát ad, hogy az Úr jelenléte megerősítette az Érte élő embereket. Az egyik legjobb példa erre Mózes élete.

Download PDF

Mostanra már tanítóknak kellene lennetek

David WilkersonJanuary 19, 2009

 

A Zsidókhoz írt levél írója ezt mondja olvasóinak: "Ha az időt tekintjük, már tanítóknak kellene lennetek" (Zsidók 5:12) Ezek kemény, bátor szavak. Pontosan kinek címezi ezt az író? Röviden, kit utasít rendre? A Zsidókhoz írt levélből kiderül, hogy olyan hívőkhöz beszél, akik tisztában vannak a bibliai igazságokkal. Más szóval, azok akik olvasták ezt a levelet, és felkent szolgálók erőteljes tanításán nevelkedtek. Vizsgáljuk meg mi mindent tanítottak meg ezeknek a keresztényeknek:

Download PDF

Amikor Isten leszáll

David WilkersonDecember 29, 2008

CMeg vagyok róla győződve, hogy Isten olyan közel próbál jutni népéhez mint soha azelőtt.

Ahogy az Ige előre megírta, az ördög hatalmas haraggal leszállt, jól tudva, hogy rövid ideje van hátra. Most pedig Isten népének szüksége van a Szent Szellem erőteljes kiáradására, egy természetfeletti érintésre, amely hatalmasabb, mint ami Pünkösdkor volt.

Download PDF

Isten népe nem szégyenül meg a szenvedések idején

David WilkersonDecember 8, 2008

Amikor elkezdtem írni ezt az üzenetet, a Wall Street Journal azt közölte, hogy a félelem fellege takarja be az egész világot. Az emberek világszerte szinte megbénultak a világ eseményei miatt. Abban a pillanatban a Times Square Church egyháztagjaira gondoltam. Rajtuk nem látszik hasonló félelem. Ehelyett, miközben kijózanítólag hatnak ezek az események, mély, belülről jövő öröm jellemez minket.

Download PDF

A sírás és a harc ideje

David WilkersonNovember 17, 2008

Ahogy átolvastam az Ószövetséget, a Dávid által állított példa igen megerősítette hitemet. Hatalmas nehézségek támadtak erre az emberre, saját életét a hozzá legközelebb állók fenyegették. Elámultam Dávid elszántságán, hogy az üldözések idején is Isten szavát akarta hallani.

Íme a helyzet: Dávid és 600 főből álló hűséges csapata Saul király elől menekült, aki megpróbálta megölni őt. Egyszer a kis sereg letáborozott egy Ciklág nevű városban, és a családjukat ott hagyták. Innen mentek harcolni, biztonságban hátrahagyva feleségeiket és gyerekeiket.

Download PDF

Felkészülés az utolsó időkre

David WilkersonOctober 6, 2008

Péter az utolsó időkről beszél első levelében. Nyíltan kijelenti: “Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez.” (1Pt. 4:7-8)

Péter ugyancsak megemlítette az utolsó napokat második levelében. Továbbá megemlítette saját meghatározott élet idejét a földön. Azt mondta az egyháznak: “Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat” (2Pt. 1:14) Más szóval “Isten megmutatta, hogy napjaim ezen a földön rövidek.”

Download PDF

A Szent Szellem friss kiáradása

David WilkersonSeptember 15, 2008

Amikor Isten az Ő Szellemén keresztül lélegzik, mindenki tudja, hogy itt van. Lukács, az Apostolok Cselekedeteinek szerzője ezt írja: "hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek." (ApCsel 2:2). Én azt a fordítást szeretem, amelyik "erős szélnek, szélviharnak" írja le ezt a részt.

E szerint az idézet szerint Isten lehellete pünkösdkor úgy érkezett, hogy "hang hallatszott a mennyből". Lukács azt mondja, hogy ez a hang erős, zúgó, az egész teret betöltő volt. "Betöltötte az egész házat ahol ültek" (ApCsel. 2:2).

Download PDF

Az irgalom nagy ára

David WilkersonAugust 4, 2008

“Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas." (Lukács 6:35-36).

Download PDF

Hegyed elmozdítása

David WilkersonJuly 14, 2008

“Korán reggel, amikor elmentek a fügefa melett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: “Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.” Jézus így válaszolt nekik: “Higgyetek Istenben!”

“Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emekedjél fel és vesd magadat tengerbe! és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom néktek: higgyétek, hogy mindazt amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik néktek.” (Márk. 11:20-24)

Download PDF

Feddhetetlenül Isten trónja előtt

David WilkersonJune 23, 2008

“Ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság: ezek feddhetetlenek.” (Jel. 14, 4-5)

Feleségemmel együtt egyik nőismerősünk társaságában vacsoráztunk, akit már régóta ismerünk. Evés közben hirtelen olyasmiről kezdett el beszélni amiről keresztények országszerte beszélnek. Ezt mondta:

Download PDF