Hungarian Newsletters | Page 2 | World Challenge

Hungarian Newsletters

Az istenfélő ember megformálása

David WilkersonFebruary 1, 2010

Három olyan emberről szeretnék beszélni, akiket Isten nagy mértékben használt - és arról, hogy milyen módon használta bukásukat arra, hogy isteni tulajdonságot alakítson ki bennük.

Manapság sokat hallunk sikerről és arról, hogy miképpen lehet sikeresnek lenni. A Biblia szerint a siker egészen mást jelent. Ha megvizsgáljuk azokat akiket Isten használt nemzedékük felébresztésére, látni fogjuk, hogy a fájdalom, a szomorúság, a kínlódás és a kudarc voltak az eszközök.

Download PDF

Isten soha nem tagadja meg népét

David WilkersonJanuary 11, 2010

"Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja." (Zsoltárok 37:28).

A Lukács 22-ben Jézus számos komoly figyelmeztetést adott a talán legelkötelezettebb követőinek. Krisztus félrehívta Péter apostolt és a következőket mondta neki nem vitatható kifejezésekkel: "Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait." (Lukács 22:31-32).

Download PDF

Jó ének, de rossz oldalon

David WilkersonDecember 21, 2009

Izrael reménytelen helyzetben volt. Csapdába kerültek, előttük a Vörös tenger, jobbról és balról hegyek. Hátulról pedig a feldühödött fáraó és páncélozott harcikocsijai közeledtek hozzájuk.

Ez egy ismert történet, legalább egyszer már mindenki hallotta a gyülekezetben. Izrael népét Isten hatalmas veszélyhelyzetbe vezette, ahol félelmetes ellenség vette őket körül. Bármilyen hihetetlenül is hangzik, Isten szándékosan vezette népét erre a bizonytalan területre. Úgy hiszem, hogy ez a történet nagyon fontos a mai gyülekezetnek annak ellenére, hogy régmúlt történelmi esemény.

Download PDF

Itt az idő, hogy kibéküljünk Istennel!

David WilkersonOctober 19, 2009

“A kegyelem idején meghallgattalak és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Korinthus 6:2, kiemelés tőlem)

Ez az üzenet azokhoz szól, akik elfordultak az Úrtól. A visszaesés "hitehagyást, elfordulást, elesést" jelent bibliai értelemben. Pál apostol szerint, aki a fenti verset írta: Íme, most van az üdvösség napja." Másszóval: Ha valaha tervezted, hogy hinni fogsz Jézusban, akkor itt van az ideje..

Download PDF

Az erő titka a veszélyes időkben

David WilkersonSeptember 28, 2009

Istennek van egy szent maradék népe, akik megtanulták a szükséges titkot a mai veszélyes időkre.

(David Wilkerson; Szeptember 28, 2009)

Amikor a világ láthatóan remegni fog, lesz egy nép akiknek erejük lesz a bajos időkben is. Ezek azok lesznek, akik az Úr közelében menedéket fognak találni a veszélyes időkben.

A Szentírás szerint, ezek nem fognak megretteni, ha még a hold és a csillagok is hullanak az égből, vagy a hegyek a tengerbe esnek, mindennek ellenére hinni fogják, hogy az Úr megmenti őket és akármi is szakad rájuk, hitüket semmi sem fogja megrendíteni.

Download PDF

Reménység - Valami jóra való várakozás

David WilkersonJuly 27, 2009

Sokat hallunk reményről-politikusoktól, számtalan könyvből és más médiumon keresztül, de mindezek nem nyújtanak maradandó üzenetet.

Talán fellelkesedünk és bizalmunk feléled a hallottakra, még fel is frissítik lelkünket és egy időre reményt hoznak, de mivel alaptalan gyakorlat nélküli remény, hamarosan elhalványul.

Az egész világ vágyódik egy maradandó reményre. Világszerte a sokaság szívből jövő kiáltása; “Valaki, valahol, legyen szíves és nyújtson valami reményt, valami maradandót.”

Download PDF

Teljesen meggyőződve

David WilkersonMay 25, 2009

Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra." (2Timóteus 1:12, kiemelés tőlem).

Íme, ezek egy haldokló ember szavai. Pál apostol tanítványának, a fiatal szolgálattevő-gyakornoknak, Timóteusnak írta. Később ugyanebben a levélben Pál ezeket a nehéz szavakat közli bizalmasan Timóteussal: "Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam"(4:6-7).

Download PDF

A vigasztalás és a remény szavai

David WilkersonMay 4, 2009

A Jézust követő sokaság Galileában éhes kezdett lenni. Jézus félrehívta Fülöpöt és egy fontos kérdéssel fordult hozzá: “Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye Fülöpöt, mert Ő már tudta, hogy mit fog tenni.” (Jn. 6, 5-6)

Download PDF

Ha az alapokat lerombolják, mit tehet az igaz ember?

David WilkersonApril 13, 2009

Az Ige azt mondja, hogy eljön a nap, amikor Isten megrendít mindent, amit csak lehet. Az egyetlen dolog, ami megmarad a hatalmas megrendítés után az, amit nem lehet megrendíteni. Mi az amit Isten ítélete nem rendít meg? Ez az Úr Jézus Krisztus egyháza.

Folyamatosan azt mondom, hogy úgy hiszem, ez a jelenlegi megrázkódtatás Amerikában és az egész földön Isten haragjának megnyilvánulása. Az Úr nyilvánvalóvá teszi azokat az alapokat, amelyekben az emberek annyira bíznak. A zsoltárok erről így beszélnek:

Download PDF

Isten tökéletes akarata szerint élni

David WilkersonMarch 23, 2009

Mi, keresztények nagyon sokat küzdünk azért, hogy megtaláljuk Isten akaratát az életünkre. Ha pedig úgy hisszük, hogy megtaláltuk, keményen dolgozunk azért, hogy lássuk beteljesedni az életünkben.

Meg vagyok győződve arról, hogy az Isten akaratának megtalálására irányuló küzdelem - benne élni, járni, látni beteljesedni - a legnagyobb harcaink egyike is lehet. A küzdelem pedig felerősödik, amikor nehéz körülmények között találjuk magunkat.

Download PDF