Polish Newsletters | Page 9 | World Challenge

Polish Newsletters

Jak ważne jest to, by miłować swoich wrogów

David WilkersonJuly 3, 2000

Jeśli twierdzisz, że nie masz wrogów, pozwól, że złożę ci ofertę. Podpisz ze mną kontrakt na napisanie książki, w której wyjaśnisz, jak to udało ci się dotrzeć w życiu do miejsca, w którym teraz jesteś, nie zwracając żadnej osoby przeciwko sobie. Daję głowę, że twoja książka będzie bestsellerem.

Download PDF

Czas, by nie robić nic innego, jak tylko ufać

David WilkersonJune 12, 2000

Izraelici przez lata tęsknili za rządami ziemskiego króla. Wreszcie Bóg zezwolił na to. Powiedział prorokowi Samuelowi, aby namaścił Saula na władcę Izraela. Prorok spotkał się z Saulem, wylał na jego głowę dzbanek olejku i ucałował go. Następnie powiedział mu: "Namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem" (1 Sm 10,1).

Download PDF

Pod panowaniem Słowa Bożego (część 2 z 2)

David WilkersonMay 22, 2000

Chcę wam pokazać, co dzieje się z narodem, kiedy jego przywódcy, a także lud Boży, będący częścią tego narodu, odrzucają Biblię jako księgę stanowiącą boski głos Pana. Tam, gdzie odrzuca się autorytet Pisma Świętego panuje chaos i nieuchronnie zbliża się sąd.

Nie znam żadnego narodu świata, znajdującego się obecnie pod panowaniem świętego Słowa Bożego. W wielu krajach muzułmańskich ludzie podporządkowują się władzy Koranu, a słowo Mahometa stanowi prawo. Ale w krajach, które uważają się za chrześcijańskie, nie istnieje tego rodzaju poddanie Pismu Świętemu.

Download PDF

Pod panowaniem Słowa Bożego (część 1 z 2)

David WilkersonMay 1, 2000

"Dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju" (Iz 9,5).

Izajasz mówi tutaj o zbawicielu - wspaniałym księciu pokoju, który przychodzi panować nad królestwem. Królestwo to mieliby stanowić ludzie całkowicie podporządkowani najwyższej władzy sprawowanej przez tego właśnie księcia. Natomiast sam książę miałby w miłości doradzać tym wszystkim, nad którymi panuje, udzielając im wskazówek i prowadząc ich.

Download PDF

Tego, co duchowe nie da się skopiować

David WilkersonApril 10, 2000

Tutaj, na ulicach Nowego Jorku można za 15 dolarów kupić zegarek firmy "Rolex". Sprzedawca krzyczy: "Tutaj kupisz Rolexa" i wymachuje świecącą tarczą zegarową z napisem "Rolex". Po przyjrzeniu się wszystko wygląda jak w prawdziwym zegarku "Rolex". Ale każdy nowojorczyk wie, że te zegarki nie są prawdziwymi "Rolexami". To zwykłe podróbki - tanie kopie oryginału.

Download PDF

Czy mamy pozostać w grzechu?

David WilkersonMarch 20, 2000

Jakże ktokolwiek, kto nazywa siebie miłośnikiem Jezusa może świadomie trwać w grzechu? Jako naśladowcy Chrystusa głosimy, że zostaliśmy wyzwoleni z mocy grzechu. Zaświadczamy, że krzyż w pełni odkupił nas z niewoli nieprawości. Jednak całe rzesze wiernych stale lgną dzisiaj do pożądliwości, nałogów, urazy i zgorzknienia.

Download PDF

Płaszcz Eliasza

David WilkersonJanuary 17, 2000

2 rozdział 2 Księgi Królewskiej zawiera jeden z najbardziej spektakularnych fragmentów w całym Starym Testamencie. Rozdział ten opowiada cudowną historię proroka Eliasza, będącego już w podeszłym wieku i jego sługi Elizeusza. Kiedy rozpoczynamy czytać tą historię Bóg informuje Eliasza, że jego służba na ziemi się skończyła. Teraz ma on przejść przez rzekę Jordan i dotrzeć do pewnego miejsca, gdzie niebiański rydwan zabierze go i przeniesie do chwały.

Download PDF

Napawający lękiem głos Boga

David WilkersonNovember 15, 1999

Druga Księga Mojżeszowa zawiera jeden z najdziwniejszych fragmentów w całej Biblii. Kiedy Izrael obozował pod górą Synaj, nagle został ogarnięty gęstą ciemnością i niesamowitym, płonącym ogniem. Spośród tych przerażających zjawisk przemówił Bóg: "Słowa te wypowiedział Pan na górze donośnym głosem do całego waszego zgromadzenia spośród ognia, chmury i mgły" (5 Księga Mojżeszowa 5:22).

Download PDF

Co każdy chrześcijanin powinien wiedzieć o duchowym wzrastaniu

David WilkersonAugust 23, 1999

"Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna dobroć wasza pomnaża się w was wszystkich" (2 Tesaloniczan 1:3).

Cóż za wspaniały komplement Paweł prawi tutaj Tesaloniczanom! Mówi w rzeczywistości coś takiego: "Niesamowite jak urośliście, zarówno w wierze w Chrystusa, jak i we wzajemnej miłości. Gdziekolwiek się pojawiam, wszystkim opowiadam o waszym wzroście duchowym. Dziękuje za was Bogu!"

Download PDF

A gdzie podziała się pokuta?

David WilkersonAugust 2, 1999

Gdzie podziała się pokuta? Rzadko kto wspomina dziś to słowo w kościele, nawet w kręgach baptystycznych, zielonoświątkowych i ewangelicznych. Pastorzy rzadko zwracają się dziś do swoich słuchaczy z wezwaniem do żalu za grzechy - wezwaniem do zdania sobie sprawy i żalu za zranienie Jezusa naszymi występkami.

Zamiast tego z wielu kazalnic słyszymy dziś: "Tylko wierz. Przyjmij Jezusa i będziesz zbawiony". Tekst, za pomocą którego usprawiedliwia się takie kazania, jest zapisany w Dziejach 16:30-31.

Download PDF