Polish Newsletters | Page 10 | World Challenge

Polish Newsletters

Poszukiwanie właściwego zboru w niewłaściwym miejscu!

David WilkersonJuly 12, 1999

Jeżeli miałbym wybrać jedną skargę, którą ciągle słyszę z ust chrześcijan na całym świecie, brzmiałaby ona tak: "Nie mogę nigdzie znaleźć dobrego zboru! Potrzebuję miejsca, w którym będzie istniała służba dla mojej rodziny, w którym będziemy mogli usłyszeć prawdziwe Słowo z nieba i w którym moje dzieci będą mogły dorastać, znając prawdziwą sprawiedliwość. Ale nie mogę znaleźć takiego zboru!"

Download PDF

Efekty oglądania chwały Bożej!

David WilkersonJune 21, 1999

Biblia wyraźnie stwierdza, że każdy prawdziwy naśladowca Jezusa może oglądać i zrozumieć chwałę Bożą. I rzeczywiście, nasz Pan ukazuje swoją chwałę każdemu, kto prosi i poszukuje jej z całego serca. Co więcej, wierzę że objawienie chwały Bożej przygotuje ludzi Bożych do trudnych czasów, jakie nas czekają. Paweł stwierdza, że to objawienie "... ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi" (Dz. 20,32).

Download PDF

Świadectwo Pana dla narodów!

David WilkersonMay 31, 1999

"I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec" (Mateusza 24,14).

Dzisiaj wielu ludzi w kościele próbuje określić bliskość powrotu Chrystusa przez odczytywanie znaków czasu. Widzimy takie znaki w szczególnych wydarzeniach np. powrót Żydów do Izraela. Jednak jedno z najbardziej jasnych stwierdzeń, jakie Jezus wypowiedział na temat swojego przyjścia zawarte jest w powyższym wersie: Koniec nadejdzie dopiero po tym, jak ewangelia głoszona będzie wszystkim narodom jako świadectwo.

Download PDF

Kuszenie Pana!

David WilkersonApril 19, 1999

“A chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.

Download PDF

Wydany na śmierć!

David WilkersonMarch 29, 1999

W dniu zesłania Ducha Świętego apostoł Piotr przemówił do tłumów zgromadzonych w Jerozolimie tymi słowami: “...Jezus z Nazaretu... zgodnie z odwiecznym planem powziętym [z góry – BW] przez Boga, został wam wydany, a wy, posługując się bezbożnikami, przybiliście Go do krzyża i pozbawiliście życia” (Dz 2,22-23 BR).

Co Piotr chciał przez to wyrazić? Jeden z greckich słowników tłumaczy te słowa w następujący sposób: “Jezus został oddany wrogom, wydany na śmierć według z góry powziętego planu Bożego”.

Download PDF

Naród w zwiedzeniu!

David WilkersonFebruary 15, 1999

W liście do chrześcijan z Tesalonik, Paweł mówi o przyszłym wydarzeniu, które nazywa “dniem Pańskim”. Pisze tak:

“Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia” (2 Tes 2:1-3).

Download PDF

Jak my sobie poradzimy?

David WilkersonNovember 16, 1998

Mnóstwo chrześcijan wstaje każdego ranka tylko po to, aby stanąć przed problemami nie do opisania – ból fizyczny, cierpienie psychiczne, kłopoty finansowe. Jeden problem za drugim dobija wielu aż do tego stopnia, że zamartwiają się: “Tego wszystkiego jest już dla mnie za wiele i nie poradzę sobie z tym. Moje problemy całkiem mnie powalą! Nie mam już siły, aby z tym walczyć. Jak ja sobie poradzę?”

Nasza misja otrzymuje wiele listów od wierzących, którzy codziennie znoszą bardzo trudne okoliczności. Niedawno razem z żoną spędziliśmy cały dzień czytając niektóre z tych listów:

Download PDF

Wolność od strachu

David WilkersonOctober 26, 1998

Systemy ekonomiczne narodów trzęsą się i upadają, a po całym świecie rozprzestrzenia się strach. Teraz, kiedy trwa takie wstrząsanie, jesteśmy świadkami tego, jak wypełniają się słowa Jezusa:

"…na ziemi trwoga narodów bezradnych… Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte" (Łukasza 21:25-26 BT). Chrystus ostrzega nas: "Nie mając nadziei we Mnie, tłumy ludzi dosłownie będą umierały ze strachu!".

Download PDF

Twoi przyjaciele mają znaczenie dla Boga!

David WilkersonSeptember 14, 1998

Kogo uważasz za swoich najbliższych przyjaciół? Niezależnie od tego czy wierzysz w to czy nie, kwestia ta jest sprawą wielkiej wagi dla Pana. Dzieje się tak dlatego, ponieważ twoje przyjaźnie głośno mówią - Bogu jak i światu - o stanie twojego serca.

Download PDF

Przesłanie dla chrześcijan, którzy miewają złe dni

David WilkersonAugust 13, 1998

Życie chrześcijańskie nie jest żeglowaniem po spokojnym morzu. Każdy wierzący będzie miał złe dni, niezależnie od tego, jak święty by nie był. Wierzę, że tak naprawdę, im bardziej pobożna jest dana osoba, tym bardziej wystawiające na próbę i dręczące będą jej złe dni.

Download PDF