Hungarian Newsletters | World Challenge

Hungarian Newsletters

Ez a szabadulásod éve

David WilkersonMarch 16, 2015

Gondolodj Dávid király nagyszerű bizonyságtételén: "Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól." (2 Sámuel 22:2-3, kiemelés tőlem). Azt mondta az Istenfélőkről: "Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az ÚRban"  (Zsoltárok 112:7).

Download PDF

Egyház, ébresztő! Jézus jön!

David WilkersonFebruary 10, 2014

Amikor kisfiú voltam, az egyház ezt hirdette: "Jézus jön!" Tinédzser koromban minden evangélista, aki eljött prédikálni édesapám gyülekezetébe, felkavaró üzenetet hozott Krisztus közeli visszajöveteléről. Még ma is itt él emlékeimben prédikációjuk: "A Biblia azt mondja, hogy Krisztus úgy jön el mint egy tolvaj éjszaka, akkor amikor legkevésbé várjuk. Egy szempillantás alatt fog történni a trombita hangjára. Mindig készen kell állnunk."

Download PDF

Isten dicsőségének megjelenése

David WilkersonDecember 30, 2013

A Biblia szerint minden hívő számára lehetséges, hogy meglássa Isten dicsőségét. Isten azt állítja, hogy megmutatja mindenkinek az Ő dicsőségét, aki keresi azt. Miért fontos számunkra, hogy lássuk és értsük Isten dicsőségét? Azért, mert dicsőségének megnyilvánulása felvértezi az embereket az élet nehézségeire. Pál szerint ez a kinyilatkoztatás: "felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között." (Apostolok Cselekedetei 20:32).

Download PDF

Krisztus a végcél

Gary WilkersonJune 11, 2012

Mindazokban akik követik Jézust, van egy bizonyos éhség. Egy szenvedélyes lelkesedés hogy Isten előtt szentek lehessenek - bűntelenek, győztesek testi vágyaik felett, tiszták és szeplőtlenek az Úr előtt.

Download PDF

Ami a falon kívül vár

Gary WilkersonMarch 19, 2012

Nehémiás volt az a férfi, aki Jeruzsálem falainak újjáépítését vezette. Izrael népe fogságban élt, amikor Isten először indíttotta Nehémiás szívét ennek a nemes munkának a tervezésére. Amikor pedig a perzsa királyt kérte meg Nehémiás, hogy e célból visszatérhessen Jeruzsálembe, Isten hatására a király jóváhagyta a kérést. 

Download PDF

Az Egyház legjelentősebb órája még előttünk áll

David WilkersonDecember 26, 2011

 

When Israel had crossed the Red Sea they sang God's praises for his mighty deliverance. Think of the amazing miracle they had just experienced. Giant waves of water parted for them but swallowed their powerful enemy. As they beheld what happened they could only marvel. They must have said to each other:

Download PDF

Jézus kontra Sátán

Gary WilkersonDecember 5, 2011

A sűrű programokkal teli ünnepi időszakban minden keresztény felidézi a karácsony valódi jelentőségét: Jézus eljövetelét. Szívünk megtelik hálával, hogy az Atyaisten elküldte a Megváltót, hogy megszabadítson bennünket. Krisztus születésének ünnepelése sokféle áldással telt drága és kellemes időszak. A nappaliban a karácsonyfa alatt lévő színes ajándékokat nézegetjük, dalokat és dícséreteket éneklünk, hálát adunk Istennek a sokféle áldásért. Néhányunknak a "Charlie Brown féle karácsony" is tetszik, ahogy Linus a Lukács 2-ből idéz.

Download PDF

Jó hír a langyos hívők számára

Gary WilkersonAugust 22, 2011

Úgy érzed, hogy a kísértések erősebbek életedben és Krisztushoz való ragaszkodásod legyengült? Vagy talán úgy érzed, hogy Isten Igéje nem olyan lelkesítő mint régebben és imáid gyengébbek lettek? Talán még attól is félsz, hogy lassan kihűl szereteted Jézus iránt?

Ha ez igaz, akkor ez az üzenet hozzád szól. Habár ilyen szellemi gyengeségbe estél, van remény számodra. Van isteni erő az ilyenek számára — és Megváltónk azon dolgozik, hogy kiemeljen a letörtségből, a szellemi eltompulásból és mennyei tüzével megújítson téged.

Download PDF

Isten gyönyörködik benned!

David WilkersonOctober 11, 2010

"Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az ÚR az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem" (Zsoltárok 18:17-20).

Ebben a zsoltárban Dávid egy hatalmas szabadításra emlékszik vissza. Örült, mert az Úr megmentette őt az ellenségeitől. Saul vérdíjat tűzött ki a fejére és folyamatosan üldözte, arra kényszerítve Dávidot, hogy barlangokban, odvakban és szabad ég alatt aludjon.

Download PDF

Istenre várva

David WilkersonJune 28, 2010

Úgy hiszem, kevés keresztény vallja magát türelmetlennek. Jézus legtöbb igaz követője beismeri, hogy még nem érte el azt a szintet, hogy olyan krisztusi legyen, mint szeretné. Azt is elismerik, hogy az életük egyes területein fejlődésre van szükségük. De kevés keresztény ismeri fel önmagában azt a fajta türelmetlenséget, amely természetét tekintve szellemi.

Download PDF