Romanian Devotions | World Challenge

Romanian Devotions

EVITÂND O VIAȚĂ DE REGRETE

Jim Cymbala
July 14, 2018

Curajul spiritual este cea mai mare nevoie pentru atât de mulți dintre noi astăzi. Probabil am auzit învățături excelente și am citit mai multe traduceri ale Bibliei. Dar ceea ce trebuie să facem este să ”înflăcărăm” lucrarea Duhului în noi. Trebuie să ne predăm din nou lui Dumnezeu prin rugăciune, lectură biblică și o nouă dăruire Duhului Sfânt. De asemenea, trebuie să ne separăm de gânduri, cuvinte și acțiuni care împiedică fluxul Duhului. Scriptura spune: ”Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi.” (Iacov 4: 8)

Dacă ne apropiem cu umilință de o nouă intimitate cu Dumnezeu, credeți că El ne va îndepărta? Dacă Dumnezeu L-a dat la moarte pe Isus în timp ce noi eram încă păcătoși, atunci credeți că El ca și Tatăl nostru ceresc, va respinge cererea noastră pentru mai multă îndrăzneală și curaj a Duhului? Asta ar nega tot ceea ce știm despre El din Scriptură!

Câți credincioși ajung până la sfârșitul vieții lor și se simt ca și cum ar fi ratat oarecum scopul deplin al planului lui Dumnezeu pentru viețile lor? Ei cred că Dumnezeu poate avea ceva planificat în dreptul lor, dar El i-a evitat cumva. Acesta este un gând trist. Dar dacă lăsăm ca Duhul Lui să ne miște inimile, vom vedea planurile și scopurile Sale realizate. Nu vom ajunge ca la sfârșitul vieții noastre să regretăm atâtea oportunități ratate pentru a face mai mult pentru Hristos.

Viitorul nostru va fi determinat de modul în care Îi permitem lui Dumnezeu Duhul Sfânt să lucreze în noi și prin noi. Putem trăi zilele noastre în ezitări înfricoșătoare și în presupuneri, sau putem ”să renunțăm la ce credem noi și să-L lăsăm pe Dumnezeusă acționeze.” Planul lui Dumnezeu pentru noi nu este despre cine suntem noi și despre ce talente avem. Este vorba despre resursele și harul pe care ni le-a promis Dumnezeu.

”Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13: 6, sublinierea adăugată)

Jim Cymbala a început lucrarea Brooklyn Tabernacle, cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire mică, și dărăpănată, într-o zonă dificilă a orașului. Nativ din Brooklyn, el este un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.

Download PDF

ALTARUL FAMILIEI

David Wilkerson (1931-2011)
July 13, 2018

O plângere pe care o auzim adesea în rândul creștinilor din întreaga lume este: „Nu găsesc nicio biserică bună! Am nevoie de un loc în care familia mea să poată fi slujită și unde copiii mei pot să crească cunoscând adevărata neprihănire.”

Prea mulți păstori încearcă constant lucruri noi în biserică - metode noi de evanghelizare, muzică nouă, noi mișcări de „trezire.” Există atâta nebunie - tot felul de metode de distragere a atenției de la Evanghelie.

Ce cauți într-o biserică? Adevărată părtășie? Un loc pentru copiii tăi unde să prospere? Laudă și închinare de calitate? Un loc unde pot fi împlinite nevoi adânci din viața ta? Dacă oricare dintre aceste preocupări ţi se aplică, am o întrebare foarte grea pentru tine: pentru a răspunde acestor nevoi, ţi-ai cercetat inima pentru a fi un preot pentru familia ta? Voi afirmaţi că nu puteţi găsi o biserică bună - una care să vă trezească, să vă provoace pe voi şi să slujească copiilor voştri. Dar ați împlinit lucrarea preoțească de mijlocire pentru cei dragi înaintea Domnului?

Am crescut într-o familie care avea ceea ce era numit „altarul familiei.” Tatăl meu a crezut că versetul din Evrei care îi obligă pe creștini să nu-şi părăsească strângerea laolaltă era destinat și familiilor (vezi Evrei 10:25). Când a venit vremea pentru altarul familiei în casa noastră, fraţii mei împreună cu mine ne întrerupeam activitățile și ne adunam în jurul părinților noștri pentru rugăciune. Tatăl meu şi-a luat cu bucurie rolul de preot și de păstor în casa noastră.

Dar tu? Ți-ai cercetat inima ca să poţi fi preot pentru familia ta? Când locuința ta devine o biserică, toate nevoile tale cele mai adânci vor fi împlinite de Tatăl tău din ceruri. Apoi, poţi merge la orice biserică, indiferent cât de moartă ar părea. De ce? Deoarece Dumnezeu te va întâmpina acolo - și chiar te poate conecta cu alți creştini care sunt flămânzi să-L cunoască pe Isus mai bine.

Download PDF

SCHIMBAŢI ÎN ACELAŞI CHIP CA AL LUI

David Wilkerson (1931-2011)
July 12, 2018

Scriptura arată clar că este posibil ca fiecare adevărat urmaș al lui Isus să vadă și să înțeleagă gloria lui Dumnezeu. Într-adevăr, Domnul nostru Îşi arată slava tuturor celor care îi cer și care Îl caută cu sârguință. Cred că revelația slavei lui Dumnezeu îi va echipa pe oameni să îndure zilele periculoase ce vor urma.

Slava lui Dumnezeu nu este o manifestare fizică sau un sentiment extatic care te copleşeşte. Nici nu este vreun fel de aură supranaturală sau lumină angelică. Pur și simplu, gloria lui Dumnezeu este o revelație a naturii și a atributelor Sale!

Când ne rugăm, „Doamne, arată-mi slava Ta!”, de fapt ne rugăm: „Tată, descoperă-mi cine ești.” Domnul vrea să ne dezvăluie cum vrea să fie cunoscut. Domnul l-a trimis pe Moise să elibereze pe Israel, fără să-i fi dat o revelaţie completă despre cine era cu adevărat Dumnezeul lui Israel. Domnul i-a spus doar atât: „Du-te și spune că „Eu sunt” te-a trimis.” Dar El nu a explicat cine este „Eu sunt.”

Cred că de aceea Moise a strigat: „Doamne, arată-mi slava Ta.” (Exodul 33:18). Moise simţea o foame de nestăpânit pentru a ști cine era marele EU SUNT - să-I cunoască natura și caracterul. Domnul a răspuns rugăciunii lui. În primul rând, l-a instruit pe Moise să se ascundă în crăpătura unei stânci, unde Dumnezeu a venit la el într-o revelație simplă - fără tunete, trăznete sau fără să clatine pământul.

„Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul!” (Exodul 34,6-7)

Dumnezeu I-a îngăduit lui Moise să-I vadă slava pentru ca el să poată fi schimbat prin vederea acesteia. Și același lucru este valabil pentru noi astăzi. Dumnezeu ne dezvăluie gloria Sa pentru ca, văzând-o, să putem fi transformați în propria Sa imagine.

Download PDF

VREI SĂ-ŢI SCHIMBI DIRECŢIA?

David Wilkerson (1931-2011)
July 11, 2018

Ce s-a întâmplat cu pocăința? Rareori auzim cuvântul acesta menționat în majoritatea bisericilor în zilele noastre. Păstorii foarte rar cer adunării lor să se întristeze asupra faptului că-L rănesc pe Hristos prin răutatea lor. În schimb, mesajul pe care îl auzim de la amvon astăzi este: „Doar crede. Primeşte-L pe Hristos și vei fi mântuit.” Textul folosit pentru a justifica acest mesaj se găsește în Faptele Apostolilor 16:30-31:”Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”

Primul mesaj cu care Isus a venit după ce a ieșit din ispita în pustie a fost mesajul pocăinței: „De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”(Matei 4:17)

Isus spune despre misiunea Sa: „Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”(Matei 9:13) Și a zis galileenilor: „Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” (Luca 13: 3). Evanghelia lui Isus consta în pocăință!

Ioan Botezătorul de asemenea a predicat pocăința. Mesajul său către iudei a fost simplu și la obiect: „În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”(Matei 3: 1-2)

Oamenii au venit de pretutindeni să audă predicarea lui Ioan și el le-a spus fără ocolişuri: „Mesia va apărea în curând în mijlocul vostru, așa că aţi face mai bine să vă pregătiţi să-L întâlniţi! S-ar putea să vă simțiți entuziasmați de venirea Sa, dar eu vă spun că inimile voastre nu sunt pregătite pentru că încă păstrați păcatele voastre în ele!”

Ioan avertiza poporul că trebuie să trateze cu păcatul lor înainte de a-L putea urma pe Mântuitorul. Semnificația completă, literală a cuvântului „pocăinţă” în Noul Testament este „a simți remușcare și vină pentru păcatele împotriva lui Dumnezeu; să fii mîhnit; să doreşti să schimbi direcția în care mergi.”

„În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată.”(2 Corinteni 7:10). Adevărata întristare duce la pocăință - și asta vă va face să doriți să vă schimbați!

Download PDF

SE SCHIMBĂ ÎN VREUN FEL INIMA MEA?

David Wilkerson (1931-2011)
July 10, 2018

„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă.” (2 ​​Corinteni 13:5).

Cuvântul grecesc pentru a „încerca” aici înseamnă „a examina, a evalua.” Apostolul Pavel spune: „Testați-vă pentru a vedea dacă sunteţi în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu.” Trebuie să ne întrebăm în mod constant: „Este vreo schimbare în mine? Devin tot mai iubitor și mai înduioşător? Este vorbirea mea mai neprihănită? Încă mă mai plâng sau încep să rostesc cuvintele ziditoare ale credinței? Încerc în mod conștient să-I mulțumesc lui Isus?”

Ar trebui să luăm foarte în serios această problemă de auto-examinare. Dacă eşti creștin, dar totuși eşti încă apatic în privința creșterii tale spirituale, atunci nu ai permis Duhului lui Dumnezeu să-Şi facă lucrarea în tine. Întreabă-te dacă ești mai entuziasmat de Isus și de Biserica Lui în fiecare zi. Sau tu păstrezi resentimente, rădăcini de amărăciune?

Este posibil să ai o experiență de creștere în multe aspecte ale vieții și totuși să rămâi copil în altele. Iată un test ușor pentru a te evalua dacă are loc o creștere spirituală în viaţa ta sau nu. Pur și simplu întreabă-te: „Însetez? Vreau mai mult din Isus și din sfințenia Lui?” Dacă răspunsul este da, poţi fi sigur că eşti în proces de creştere, deoarece Cuvântul promite:

„Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” (Matei 5:6).

Vrei să crești spiritual? Dacă este așa, cere-I Duhului Sfânt să aducă lumina Sa asupra oricărei zone de slăbiciune sau păcat din viața ta și strigă către El: „Doamne, Te iubesc și vreau să Te cunosc mai bine. Vreau să trăiesc în conformitate cu Cuvântul Tău. Te rog ajută-mă să înțeleg prin credință că Tu lucrezi în mine, ajutându-mă să cresc spiritual!”

Nu uita că Dumnezeu stă alături de tine chiar acum, chiar dacă te aflii într-o perioadă de furtună. El îți umple duhul, îți hrănește sufletul, punând rădăcini puternice în tine - ajutându-te să crești în El!

Download PDF

ȘTIȚI CĂ HRISTOS TRĂIEȘTE ÎN INIMA VOASTRĂ?

Gary Wilkerson
July 9, 2018

„Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi..” (1 Corinteni 3:16-17)

Pavel începe această parte a epistolei, întrebând: „Nu știți?” Este o întrebare alarmantă, deoarece creștinii din Corint erau deja credincioşi de aproximativ opt ani, totuși apostolul le adresează una dintre cele mai elementare întrebări. „Nu știți că sunteți templul lui Dumnezeu?” Poate că nu reușiseră să înțeleagă acest lucru, deși Pavel îi învățase mai înainte.

Vreau să-ți pun şi ţie întrebarea asta. Știi cu adevărat că eşti templul lui Dumnezeu? Crezi lucrul acesta? Este bine întipărit în inima ta? Acest Dumnezeu, care locuiește în noi într-o lumină atât de glorioasă, minunată, prețioasă, iubitoare, curată și sfântă, a ales un loc în care să locuiască și acesta este în aceia a căror inimă este umilă și plină de pocăinţă.

Cum te influențează să știi că acest Dumnezeu al întregii creații trăiește în tine? Ce rezolvare aduce acest fapt în faţa tuturor problemelor și încercărilor cu care te confrunți în viață? Testelor și necazurilor în care te aflii? Tristeții vieții tale? Durerii?

Hristos trăiește în voi, prezența manifestată a lui Dumnezeu. Focul lui Dumnezeu, care i-a condus și i-a călăuzit pe copiii lui Israel, a decis nu doar să vă iasă înainte, ci a spus: „Stați puțin! Agăţaţi-vă de Mine sau voi veni Eu personal să locuiesc în voi.” Stâlpul de foc, norul de fum - El trăiește acum în tine. Călăuzirea, domnia, potențialul, puterea, gloria, dragostea, roada Duhului.

Trebuie să cerem Duhului Sfânt să ne ajute să-L vedem pe Dumnezeu în stilul nostru de viață, în experiența noastră de închinare, în umblarea noastră zilnică cu El.

Download PDF

PACE PENTRU ZIUA DE AZI PRIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Carter Conlon
July 7, 2018

Poate că ți se pare dificil să citești Cuvântul zilnic. Cu toate acestea, Dumnezeu îți poate da har. Totul începe cu o simplă rugăciune: ”Doamne, mă vei ajuta să citesc Biblia? Vrei să-mi călăuzești gândurile în căile Tale? Mă vei duce mai departe decât am fost vreodată?”

Vă sugerez să începeți prin citirea cărții Matei până la cartea Apocalipsa din Noul Testament, apoi Psalmii și Proverbele. Citiți-le până devin parte din voi. Și citiți o traducere pe care o puteți înțelege. Există câteva traduceri moderne care sunt ușor de înțeles. Puteți chiar să cumpărați Biblii care au patru sau cinci traduceri pe pagină, astfel încât să puteți înțelege întregul sens al unui verset al Scripturii.

Și nu uitați, nu trebuie doar să citiți Biblia, ci trebuie să credeți ce citiți! Așa cum este scris în Evrei 11: 6, ”Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Faceți ca momentele pe care le petreceți cu Dumnezeu să fie momente de calitate, chiar dacă este vorba de numai cincisprezece minute pe care le puteți avea dimineața. Duceți-vă înaintea Domnului cu Biblia deschisă și spuneți: ”Tată, vorbește-mi astăzi. Vorbește în mintea mea și în inima mea. Călăuzește-mă și păzește-mă. Fă-mă să văd pe tot parcursul zilei cum mă va ține în picioare Cuvântul Tău.”

Apoi urmăriți să vedeți ce va începe Domnul să facă! El vă va deschide Cuvântul astfel încât să-L puteți înțelege. Va începe să vă ducă în locuri în care nu v-ați fi gândit niciodată că puteți ajunge, împuternicindu-vă cu o putere despre care veți ști că nu este a voastră. Dintr-o dată vă veți trezi având o sete din ce în ce mai mare pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Veți realiza că Dumnezeu v-a vorbit în prealabil prin Scriptură cu privire la ceea ce aveați de gând să faceți. Și zi după zi, veți vedea că al Său Cuvânt este cu adevărat viu!

Carter Conlon s-a alăturat grupului pastoral al Bisericii Times Square în 1994, la invitația pastorului fondator, David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001.

Download PDF

PRIETENII TĂI CONTEAZĂ PENTRU DUMNEZEU!

David Wilkerson (1931-2011)
July 6, 2018

Probabil aveți cercuri diferite de prieteni care includ serviciul vostru - colegii, partenerii sau clienții - și cunoștințele cu care numai socializați. Ar fi fost necesar să părăsim lumea în totalitate pentru a evita astfel de contacte.

Lui Dumnezeu îi pasă cel mai mult de cercul tău intim, de prietenii tăi apropiați. Aceștia sunt oamenii pe care îi iubești cel mai mult și care au o influență în viața ta. Sunteți de acord cu majoritatea lucrurilor și vă simțiți în siguranță în deschiderea inimii unii către ceilalți.

Este important să știți că, în calitate de urmaș al lui Isus, veți fi ispitiți de Satana pentru a forma prietenii nelegiuite. El va încerca să aducă în viața voastră pe cineva care poate distruge tot ceea ce este în voi! S-ar putea să vă gândiți: ”Stai puțin! Nu vreau să încep să mă îndoiesc de prietenii mei.” Dacă sunteți adevărați prieteni, uniți prin Duhul lui Hristos, nu aveți de ce să vă temeți în examinarea relațiilor voastre cu ei. Dar ar fi înțelept să privești prieteniile tale în lumina Scripturilor.

Un prieten adevărat și evlavios va lua întotdeauna partea Cuvântului lui Dumnezeu în orice problemă, și nu doar partea ta, pentru că sunteți prieteni. Un astfel de prieten te va iubi destul de mult pentru a-ți spune adevărul, chiar dacă poate provoca răni uneori.

Preaiubiților, prietenii voștri sunt o chestiune foarte serioasă pentru Dumnezeu - pentru că acțiunile lor au consecințe grave. Biblia este foarte clară: ”Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.” (Proverbe 22: 24-25) ”Nu vă înșelați: tovărășiile rele strică obiceiurile bune.” (1 Corinteni 15:33)

Luați atitudine astăzi. Dacă aveți prieteni nelegiuiți în cercul vostru, terminați relația cu ei. Și întotdeauna să vegheați asupra încercărilor lui Satan de a pune pe cineva în viața voastră care ar distruge lucrarea lui Hristos din voi.

Spuneți această rugăciune astăzi: ”Doamne, deschide-mi ochii pentru toate prieteniile mele. Ajută-mă să le văd în mod clar, indiferent dacă sunt bune sau rele, și toate relațiile mele să-Ți poată aduce glorie!"

Download PDF

”NU TE TEME!”

David Wilkerson (1931-2011)
July 5, 2018

Dumnezeu ne poruncește să nu ne temem de dușmanii noștri. ”Nu vă temeți de ei” (Deuteronom 7:18). Pentru Israel, ”ei” reprezintă națiunile numeroase, bine înarmate ale păgânilor cu care se confruntau în Țara Promisă. Pentru noi cei de astăzi, ”ei” reprezintă fiecare problemă, necaz și dificultate copleșitoare cu care ne confruntăm în viață.

Dumnezeu spune că nu trebuie să ne temem, deci nu este nevoie de nicio altă explicație. Dumnezeu este puternic și este conștient de întăriturile satanice cu care ne confruntăm - fiecare capcană, încercare și ispită. Dar El încă mai spune și astăzi: ”Să nu vă temeți de niciunul dintre ei!”

Dumnezeu i-a spus lui Avraam, un om care trăia într-o țară ciudată și era înconjurat de regi puternici, să nu se teamă. Avraam nu știa unde va ajunge, dar Dumnezeu i-a promis că va fi scutul său și răsplată sa cea foarte mare (Geneza 15: 1). Dumnezeu i-a zis lui Avraam: ”Te vei confrunta cu dificultăți, dar te voi păzi în toate acestea.” Și Avraam a răspuns prin a crede Cuvântul lui Dumnezeu: ”Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.” (15: 6)

Același cuvânt a ajuns și la fiul lui Avraam, Isaac. El de asemenea locuia într-un mediu ostil, înconjurat de filisteni care îl urau și îl hărțuiau. Au vrut să-l scoată din țara lor și Scriptura spune că filistenii umpleau puțurile pe care Avraam le săpase și le lăsase fiului său Isaac (vezi Geneza 26:15). Isaac a simțit conflictul acesta întreaga sa viață și trebuie să se fi gândit uneori: ”Doamne, de ce m-ai adus aici?” Dar Dumnezeu a spus: ”nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa .” (26:24)

Noi, de asemenea, suntem copii ai lui Avraam și Dumnezeu ne face aceeași promisiune pe care i-a făcut-o lui Avraam și urmașilor săi: ”Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” (Galateni 3:29). Tatăl nostru ceresc vede fiecare pas al vieții noastre și, în ciuda tuturor încercărilor și dificultăților noastre, ne poruncește din nou și din nou în Scriptură: ”Nu vă temeți!”

Download PDF

TOT CE CONTEAZĂ ESTE PREZENȚA LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)
July 4, 2018

Vechiul Testament este plin de multe relatări despre binecuvântările care au venit peste cei care aveau prezența lui Dumnezeu cu ei. Aceste povestiri sunt menite să ne încurajeze și să ne îndemne să căutăm prezența lui Dumnezeu în viețile noastre.

Prezența lui Dumnezeu a fost atât de evidentă în viața lui Avraam, încât chiar și păgânii din jurul lui au recunoscut diferența dintre viața lor și a lui: ”În vremea aceea, Abimelec ... a vorbit astfel lui Avraam: „Dumnezeu este cu tine în tot ce faci.” (Geneza 21:22)  Acest rege păgân spunea: ”Avraam, este ceva diferit la tine. Dumnezeu te călăuzește și te binecuvântează oriunde mergi!”

Dumnezeu i-a promis lui Iosua că niciun dușman nu putea să stea împotriva lui când prezența lui Dumnezeu era cu el: ”Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.” (Iosua 1:5-6) Când Duhul lui Dumnezeu este prezent cu noi, putem fi puternici și curajoși - pentru că niciun dușman nu ne poate face rău.

Dumnezeu i-a spus lui Ghedeon: ”Domnul este cu tine, viteazule! ... „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel.” (Judecători 6:12, 14) Dumnezeu spunea: ”Ghedeon, există o putere în tine care este atât de mare încât poate salva Israelul întreg. Și acea putere este prezența Mea.” Chiar dacă Ghedeon nu avea curaj, Dumnezeu dorea să-i dovedească că orice om poate face lucruri mărețe atunci când prezența Domnului este cu el.

Dumnezeu l-a avertizat pe Ieremia că întreaga națiune se va întoarce împotriva lui și va respinge profețiile sale. Cu toate acestea, Dumnezeu a promis: ”ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap şi să te izbăvesc.” (Ieremia 15:20) Dumnezeu spune: ”Nu contează dacă întreaga țară se va întoarce împotriva ta Ieremia. Tot ce contează este că prezența mea este cu tine. Fii încrezător în lucrul acesta!”

Căutați-L cu toată inima dorindu-I prezența în viața de zi cu zi. Apoi veți experimenta slava incredibilă a lui Dumnezeu.

Download PDF