Romanian Devotions | World Challenge

Romanian Devotions

PĂRTĂŞIE SCUMPĂ CU ISUS

David Wilkerson (1931-2011)
April 19, 2018

Ucenicii i-au spus lui Isus: „Doamne, învață-ne să ne rugăm” (Luca 11: 1). Nu ar fi întrebat asta dacă nu voiau să învețe. Cred că majoritatea creștinilor ar dori să fie credincioși în rugăciune, dar nu înțeleg cum să se roage. Nu a existat nici o lipsă de instruire din partea învăţătorilor bine intenționați, care să împărtășească formule și strategii pentru o rugăciune eficientă, și în timp ce nu condamn niciunul din aceste lucruri, cred că modul de rugăciune care Îl place cel mai mult lui Dumnezeu este foarte simplu.

Mulți creștini se roagă dintr-un sentiment de obligație; alții se roagă doar atunci când sunt loviţi de o tragedie sau experimentează vreo criză. Dar trebuie să înțelegem adevărul fundamental că, rugăciunea nu este doar pentru propria bunăstare sau ușurare, ci pentru bucuria Domnului.

Două elemente de bază trebuie să meargă împreună: beneficiul nostru și a-I face pe plac lui Dumnezeu. Nu trebuie să mijlocim doar pentru lucrurile de care avem nevoie, ci trebuie să cerem lucrurile pe care El le dorește. Desigur, trebuie să ne descarcăm inimile și să căutăm  aprovizionarea cu putere de la El, dar creștinii pot fi foarte egoişti atunci când vine vorba de rugăciune. El ne-a spus să aruncăm toate grijile noastre asupra Lui, dar rugăciunea noastră nu este completă dacă nu înțelegem și nevoia lui Dumnezeu - dorința Lui de a avea părtășie cu noi - intimitate și comuniune.

„De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” (Matei 6:25) Și în versetul 8, Isus spune: „căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.”

Dumnezeu ne spune: „Când veniți în prezența Mea, concentrați-vă atenția asupra părtășiei cu Mine, pentru a Mă putea cunoaște. Știu deja nevoile tale; nu trebuie să ceri mereu. Voi avea grijă de tot! Doar caută-Mă pentru a ne bucura de părtășia dulce.”

Download PDF

ÎN ACORD NUMAI CU HRISTOS

David Wilkerson (1931-2011)
April 18, 2018

Inima adevăratului mesaj al harului nu este o evanghelie permisivă, ci una care învață sfințenia!

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.”(Tit 2: 11-13)

Potrivit lui Pavel, nu umblăm în har până când nu ne-am rupt de corupțiile lumești. Dacă nu ne străduim, prin puterea Duhului Sfânt, să ducem vieți evlavioase și neprihănite, aşteptând venirea Domnului în fiecare moment de trezire, atunci nu cunoaștem harul lui Dumnezeu.

Prea mulți creștini doresc iertare - dar asta e tot. Ei nu vor să fie eliberați de lumea actuală, pentru că o iubesc. Ei sunt atașați de păcatele lor și nu doresc să renunțe la plăcerile acestei lumi. Așa că se agață de o doctrină care spune: „Pot să trăiesc așa cum îmi place - atâta timp cât eu spun că eu cred.” Din păcate, acești creștini nu vor să audă despre ascultare, pocăință sau lepădare de sine. Ei ar prefera să trăiască în această lume fără nicio restrângere.

Pavel scrie: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12: 2) Trebuie să ne despărțim complet de această lume și să ne conformăm numai lui Hristos!

Isus ne îndreptățește prin credință pentru un scop - să ne încurajeze și să ne împuternicească să ne împotrivim diavolului și să biruim lumea, în puterea Duhului lui Dumnezeu. Da, Isus a murit pentru noi pentru ca noi să putem avea viață veșnică, dar a murit și pentru a ne bucura de eliberare în și de această lume rea.

„[Isus Hristos] S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.” (Galateni 1: 4)

Download PDF

ACCEPTAT DE TATĂL

David Wilkerson (1931-2011)
April 17, 2018

"Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El." (2 Corinteni 5:21)

Cred că justificarea prin credință este adevărul fundamental al creștinismului. Nu puteți cunoaște adevărata odihnă și pace până când nu sunteți convinşi de faptul  că voi nu puteți fi niciodată îndreptățiți în ochii lui Dumnezeu prin faptele voastre.

Dacă nu înțelegeți neprihănirea desăvârșită a lui Hristos, care este a voastră prin credință, veți trăi o viață de trudă și chin, încercând să-L mulțumiţi pe Dumnezeu printr-o încercare legalistă și fără speranță de a vă stabili propria voastră neprihănire. Dar adevărul este că nu veți avea nicio neprihănire pe care să o aduceţi înaintea Domnului.

Un pasaj cunoscut în Isaia spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu (Isaia 64: 6). Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu disprețuiește faptele noastre bune - deloc. Dumnezeu vrea faptele noastre neprihănite și ar trebui să împlinim toate faptele bune pe care le putem împlini. Dar dacă credeți că ele merită mântuirea voastră, atunci ele nu sunt decât o haină mânjită.

Desigur, te poți simți bine datorită lucrărilor bune pe care le faci. De exemplu, probabil te vei bucura de un moment de victorie și de satisfacție ori de câte ori te vei opune ispitei. Dar a doua zi, te vei întoarce în păcat și îţi vei pierde repede bucuria. Crezi că Domnul este supărat pe tine și gândeşti că „nu voi reuşi niciodată.”

Un astfel de mers cu roller-coasterul a înălţărilor şi căderilor emoționale poate duce la o viață de mizerie. De ce? Pentru că încerci să-i faci pe plac lui Dumnezeu în fire!

Preaiubiților, nici o neprihănire a cărnii nu va putea sta în fața lui Dumnezeu. Chiar și cei mai buni oameni dintre noi - sfinții cei mai morali, evlavioși - au eșuat cu toții în mod mizerabil și au diminuat astfel din slava lui Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu poate fi acceptat în ochii Tatălui prin lucrările noastre. Dar vestea bună este că suntem total acceptați de El prin Hristos.

Download PDF

A UMBLA ÎN PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU

Gary Wilkerson
April 16, 2018

Când Iosua a fost însărcinat ca lider al națiunii israeliene, Dumnezeu i-a adresat multe încurajări. „Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1: 9)

Dumnezeu îi spunea lui Iosua: „Fii încurajat și nu-ți fie frică. Fii puternic pentru că te conduc către ceva minunat.” Acum că Iosua era pregătit să preia conducerea în planul lui Dumnezeu, lucruri care nu s-ar fi întâmplat niciodată înainte acum erau gata să se întâmple. Dar Iosua trebuia să se ridice și să intre în făgăduințele lui Dumnezeu.

Iosua luptase alături de Moise ducând multe bătălii și biruind pentru că Dumnezeu era cu el. El a fost credincios și ascultător față de chemarea lui Dumnezeu și credința sa puternică i-a permis să devină un mare conducător.

Când Moise a murit, Dumnezeu a spus: „Iosua, a venit timpul!” Cât de interesant este să-L auzi pe Dumnezeu spunând că a venit timpul. Iosua tot așteptase și, după patruzeci de ani de rătăcire prin pustiu, venise în sfârşit bucuria, privilegiul, ocazia de a spune poporului său: „Vom trece dincolo!”

Imaginați-vă că mergeți în Țara Promisă împreună cu copiii lui Israel. Atâta bucurie! Dansând și cântând înaintea Domnului, „Am reușit - în sfârșit. Suntem aici! Aleluia! După toți acești ani de așteptare și rătăcire, în cele din urmă experimentăm promisiunea pe pielea noastră.”

Ai așteptat împlinirea vreunei promisiuni a lui Dumnezeu? Bătălia ta nu a fost doar la exterior, ci și în inima ta. Te încurajez să crezi că lucruri şi mai mari sunt gata să vină. Dumnezeu va interveni în circumstanțele tale și vei umbla în promisiunile pe care El ţi le-afăcut.

Aceeași încurajare pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iosua poate fi aplicată și în dreptul tău. „Fii puternic și curajos. Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde te vei duce.” Fiindcă tu rămâi credincios lui Dumnezeu, El îți va fi credincios de asemenea.

Download PDF

ASCULTAREA CĂLĂUZIRII LUI DUMNEZEU

Jim Cymbala
April 14, 2018

Când ne petrecem timpul cu Dumnezeu, ar trebui să facem mai mult decât să-I prezentăm o listă de cereri - trebuie să ascultăm vocea Lui! Cineva a spus odată: „Ce este mai important, să-i prezentăm lui Dumnezeu? Cererile noastre, pe care oricum le știe înainte să i le spunem, sau să-I ascultăm vocea, ca să putem auzi ce este în inima Lui?”

Știu că unii oameni nu cred că mai putem auzi vocea lui Dumnezeu. „El a spus deja ceea ce scrie în Biblie.” Aceştia vor susține că a auzi ceva din partea lui Dumnezeu presupune să trăieşti un fanatism religios sau o formă de a-ţi stârnii nişte emoții înfricoșătoare. Dar istoria bisericii creștine neagă în totalitate această credință. Cum altfel ar fi existat oameni ca misionarul britanic Hudson Taylor - care, în timp ce-și petrecea timpul cu Domnul, a simțit că Dumnezeu i-a pus o chemare în inimă pentru a merge în China – oameni care au dus Evanghelia oamenilor către care nu ajungea nimeni, din Asia? De fapt, cum ar putea orice misionar care a făcut vreodată ceva măreț pentru Dumnezeu să ducă această chemare la îndeplinire decât dacă Dumnezeu nu i-ar fi comunicat misiunea mai întâi? Nu există nici un verset în Biblie care să spună: „Du-te în Bangladesh!”

Deși știm cu toții că Biblia este completă și că Dumnezeu nu spune ceva anume doar pentru a înlocui doctrina, El încă mai vorbește. El ar putea dărui cuvinte vitale de avertizare sau mesaje care să aducă convingere de păcat care să aibă o aplicaţie personală. Uneori este vorba despre un cuvânt de îndrumare - o direcție spre care trebuie să ne îndreptăm. O asemenea călăuzire este luată în seamă doar de o ureche care vrea să audă sau de o inimă care vrea să se deschidă.

Unul dintre pasajele mele preferate se regăsește în Isaia. „Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea să ascult cum ascultă nişte ucenici.” (Isaia 50:4, sublinierea a fost adăugată).

Jim Cymbala a început lucrarea Brooklyn Tabernacle, cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire mică, dărăpănată, într-o zonă dificilă a orașului. Nativ din Brooklyn, el este un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.

Download PDF

DUMNEZEUL INTERVINE ÎN MIJLOCUL HAOSULUI

David Wilkerson (1931-2011)
April 13, 2018

David a fost un om de o mare credință care s-a transformat într-un împărat evlavios, înțelept și iubit. „David ieşea şi intra în fruntea poporului; izbutea în tot ce făcea, şi Domnul era cu el.” (1 Samuel 18:14) El a fost un om al rugăciunii, lăudând pe Domnul așa cum puțini oameni au făcut-o vreodată, și binecuvânta inima lui Dumnezeu prin cântecele sale. Nimeni nu ar fi putut fi mai intim cu Domnul decât David.

Ne place să citim multe dintre reuşitele lui David (cum ucidea leii și urșii și, în cele din urmă, pe puternicul uriaş Goliat). Duhul lui Dumnezeu era asupra acestui om și Domnul a avut în mod clar un plan mare pentru viața lui. Dar atunci, regele Saul s-a întors cu mânie împotriva lui David și David fugea pentru a-şi scăpa viața, ascunzându-se în peșteri până când a ajuns să se simtă obosit de această bătălie. Era obosit și poate că gândea: „Sunt atât de obosit de asta! Dacă sunt special pentru Domnul, ales pentru acest timp, atunci de ce mă aflu într-o asemenea problemă?”

În timpul disperării sale, David a fugit într-un loc numit Gat, orașul natal al gigantului Goliat, pe care îl ucisese. David nu L-a întrebat pe Domnul cu privire la această mișcare; el a acţionat impulsiv. Căutând refugiu, David și-a pus viața în mâinile regelui Achiș din Gat - și a fost prins în propria nebunie.

Chiar dacă David era necredincios în acel moment, Dumnezeu era încă credincios și planul lui pentru David era încă în vigoare. Dumnezeu nu l-a şters din planul Lui; de fapt, El mișca lucrurile în aşa fel încât să-i asigure binecuvântarea lui David. „Eu l-am uns pe David rege - și el va fi rege! Are o inimă zdrobită și planul Meu pentru el este încă în grafic.”

Poate, ca și David, ai trecut printr-o perioadă lipsită de sens în viața ta. În mijlocul haosului, ai acționat fireşte și ai luat-o înaintea lui Dumnezeu. Dacă da, nu dispera! Poate că te-ai abătut din cale, dar planul lui Dumnezeu este încă în vigoare. Tatăl tău rămâne credincios.

Download PDF

UN OM AL CREDINȚEI

David Wilkerson (1931-2011)
April 12, 2018

Avraam este cunoscut bisericii ca un om al credinței. Într-adevăr, Biblia ni-l dă ca pe un exemplu de credință: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.” (Galateni 3: 6)

Dumnezeu i S-a arătat lui Avram (așa cum era numit atunci) și i-a spus: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.”(Genesa 15: 1) Dumnezeu i-a promis de asemenea lui Avram că va fi îngropat după o „o bătrânețe fericită” (a se vedea versetul 15). Și este mai mult de atât! În plus, Dumnezeu a promis că oricine va încerca să-l rănească sau să-l blesteme pe Avram va fi blestemat (vezi Geneza 12: 3).

Preaiubiților, acestea sunt promisiuni incredibile: protecție, viață lungă, intervenție cerească. Și Dumnezeu i-a vorbit personal lui Avram. Acest rob smerit, credincios al lui Dumnezeu a fost vizitat de Domnul Însuși și i-a promis protecție personală și o viață lungă, fără teamă de rău. Și Avram a crezut pe Dumnezeu! El avea încredere că Domnul îl va adăposti, îl va proteja și îl va păzi de orice pericol.

Îți amintești povestea din acest punct. Avram și-a părăsit țara la porunca lui Dumnezeu - numai prin credință. Dumnezeu i-a spus: „Oriunde vei pune talpa piciorului acolo va fi pământul tău.” Pe măsură ce continuăm călătoria lui Avram, vedem că a făcut niște greșeli pe drum. Amintiți-vă, că a coborât în ​​Egipt (o greșeală!) şi apoi a mințit în legătură cu frumoasa sa soție Sarai, spunând oamenilor că este sora lui, pentru că se temea că îi va fi luată. Lucru care, s-a şi întâmplat atunci când Faraon a luat-o în casa lui pentru o vreme. Această situație a fost repede remediată atunci când Dumnezeu a intervenit și ei nu i s-a întâmplat nimic rău (a se vedea acest relatare în Geneza 12).

Planul lui Dumnezeu pentru Avram a triumfat în ciuda lipsei sale de credință și a eșecurilor sale mizerabile. De asemenea, ceea ce Dumnezeu decide pentru viața ta nu poate fi oprit dacă pur și simplu îţi pui viața în mâinile Sale. El este credincios cu privire la promisiunile Sale - chiar și atunci când noi nu suntem.

Download PDF

BENEFICIILE POCĂINŢEI

David Wilkerson (1931-2011)
April 11, 2018

Îl cunoaștem pe Daniel ca pe un tânăr talentat, care i-a slujit cu loialitate lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și i-a interpretat visele. Dar cele mai mari realizări ale lui au venit ca urmare a faptului că el era un om neprihănit al rugăciunii.

Daniel a trăit o viață atât de devotată și sfântă, încât nu v-ați fi așteptat să-l găsiți pocăindu-se înaintea Domnului. Dar inima lui era foarte sensibilă la păcat și se identifica cu păcatele oribile ale poporului Israel. Observă folosirea pronumelui plural „noi” pe care noi îl găsim în rugăciunea sa.

„Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării.” (Daniel 9: 5-6)

„Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu, Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu;" (Daniel 9:20) Daniel spunea, în esență, "Doamne, tratează cu mine în timp ce tratezi cu poporul Tău. Dacă este o nelegiuire în inima mea, scoate-o afară și arată-mi-o!”

Există cu adevărat beneficii pentru pocăință? Da! Un beneficiu cu adevărat minunat este darul unei viziuni mai noi și mai clare despre Isus Hristos. După ce s-a pocăit, Daniel, a avut o viziune: „Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz.” (Daniel 10: 5) Daniel a fost singurul care L-a văzut pe Omul care era de fapt Isus în toată slava Lui!

Înțelegeți, Daniel nu se ruga pentru această viziune; el doar se pocăia, mărturisindu-şi păcatele și plângând pentru ele. Isus a luat El Însuşi decizia de a veni la Daniel prin această revelație - Domnul a inițiat-o! Vedeți, când ne smerim înaintea Domnului și ne punem lucrurile în rânduială faţă de El și faţă de alții, nu trebuie să căutăm o revelație. Isus ni se va revela! Poate că nu va fi printr-o viziune, dar vom ști că El este prezent.

Download PDF

O INIMĂ DESCHISĂ LA LUMINA CERCETĂRII LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)
April 10, 2018

Cred că pocăința se adresează atât celor credincioși cât și păcătoșilor; creștinii care menţin o atitudine de pocănţă atrag asupra lor atenția specială a lui Dumnezeu. Dacă mergem înaintea Domnului cu o inimă plină de pocăinţă, vom fi copleşiți de binecuvântări incredibile.

O caracteristică remarcabilă a unei inimi care se pocăieşte este dorința de a accepta vina pentru greșelile sale, spunând: „Doamne, eu sunt cel care a păcătuit.”

„În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire.” (2 Corinteni 7:10) Ioan scrie: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.” (1 Ioan 1: 8)

Poate fi foarte greu să recunoaștem că am greșit. Noi justificăm acțiunile noastre și gândim tot felul de strategii pentru a scăpa de vină într-un efort de a distrage atenția de la noi înșine. Și niciunul din aceste lucruri nu-i place lui Dumnezeu.

A ne pocăi înseamnă mai mult decât să ne scuzăm sau să îndreptăm lucrurile cu persoana faţă de care am greşit. Este vorba și de a îndrepta lucrurile faţă de Dumnezeu. David exemplifică acest lucru pentru noi într-un mod perfect - el a crezut în căutările inimii. În discciplina grea de a scoate la suprafaţă păcatul din inima lui, David a strigat:  „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139: 23-24)

David își deschide continuu inima la lumina cercetărilor lui Dumnezeu. El a ieşit în întâmpinarea cercetării Domnului, mergând atât de departe încât să strige: „Căci îmi cunosc bine fărădelegile,şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta;” (Psalmul 51: 3-4)

Trebuie să-L laşi pe Dumnezeu să-ți cerceteze inima astăzi? Pocăinţa de vreun păcat ascuns îţi va păstra inima de carne și maleabilă înaintea Lui, dulce și ușor de modelat de către Duhul Sfânt.

Download PDF

DUMNEZEU NU ARE NICIODATĂ O PROBLEMĂ ÎN A TE GĂSI

Gary Wilkerson
April 9, 2018

Indiferent de cât de obscură este împrejurarea ta sau cât de "necunoscută" ar fi identitatea ta, atunci când Dumnezeu alege să ţi se reveleze, El nu are nici o problemă în a te găsi. Să vorbim despre mama lui Samson ... cel mai puternic om care a trăit vreodată.

„Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani. Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă şi nu năştea. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu.” (Judecători 13: 1-3)

Timp de patruzeci de ani, copiii lui Israel s-au rătăcit în pustie, au fost supuși filistenilor și demoralizați în sufletele lor. În mijlocul acestui haos și acestei disperări trăia o femeie credincioasă, o femeie a rugăciunii, care Îl cunoștea pe Dumnezeul ei. Vedem că numele soțului ei era Manoah, dar ea nu era numită – roaba anonimă a Domnului.

La fel cum i s-a întâmplat în Noul Testament unei fete pe nume Maria, soția lui Manoah a fost vizitată de un înger care i-a adus un mesaj incredibil: „Vei naşte un fiu!”

Soția lui Manoah fusese foarte răbdătoare în timpul robiei lui Israel, închizându-se în camera secretă a rugăciunii cu Dumnezeu. Acum a primit un cuvânt de la Domnul. Copilul făgăduit nu era destinat să fie un băiat oarecare, după cum îngerul i-a spus în continuare că „el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.” (13: 5) Apoi Domnul a dat instrucțiuni specifice cu privire la modul în care băiatul trebuia să fie crescut și pregătit pentru chemarea sa specială. (Citiți povestea interesantă a vieții lui Samson în judecătorii 13 - 16.)

Mama lui Samson a crezut promisiunile lui Dumnezeu și l-a pregătit pe fiul ei în conformitate cu învăţăturile Domnului. De asemenea, astăzi Dumnezeu caută slujitori răbdători, devotați, care vor avea încredere în El în cele mai dificile condiții.

Download PDF