Romanian Devotions | World Challenge

Romanian Devotions

RĂBDARE PENTRU A INTRA ÎN POSESIA PROMISIUNII

David Wilkerson (1931-2011)
February 22, 2018

Mult cunoscuta pildă a semănătorului este despre răbdare. Nu răbdare față de oameni, ci răbdare față de Dumnezeu. Îți amintești că Isus vorbeşte despre sămânță, nu? Unele au căzut pe marginea drumului; unele au căzut pe stâncă; unele au căzut printre spini. . . iar altele au căzut pe un pământ bun. Să ne uităm la explicația lui Isus.

"Iată ce înţeles are pilda aceasta: Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiţi în sămânţa căzută lângă drum sunt cei ce aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi. Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânţa care a căzut între spini închipuieşte pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare." (Luca 8: 11-15)

"Pământul bun" pe care Isus îl menționează îi indică pe cei care au auzit Cuvântul și au adus în cele din urmă roade "cu răbdare." Ceilalți ascultători au adus și ei o nişte roade, dar numai pentru o vreme. De ce? Pentru că erau nerăbdatori cu Domnul și cu lucrarea Lui în viața lor.

Inima celui care are "pământul bun" are o direcție clară! În toate circumstanțele vieţii sale, el se îndreaptă mai întâi către dragostea lui Dumnezeu și apoi Îl așteaptă cu răbdare pe Isus Hristos. Aceste două caracteristici sunt necesare pentru o inimă care produce roade de durată. Citim în Evrei: "Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit." (10:36)

Luați Cuvântul lui Dumnezeu și strângeți-l în inima voastră; lăsați-l să producă în voi o inimă cinstită, curată și apoi așteptați cu răbdare să lucreze la eliberarea voastră.

Download PDF

O MĂRTURIE PENTRU CEI TEMĂTORI

David Wilkerson (1931-2011)
February 21, 2018

În trecut, creștinii s-au gândit la eliberare, în principal, ca fiind fizică, dar în curând oamenii vor afla că au nevoie să fie eliberați de frică și teamă. Când va veni timpul, eliberarea va însemna "a avea un cuvânt sigur din cer." Când se întâmplă lucruri îngrozitoare, oamenii vor fi nerăbdători să știe ce va face Dumnezeu în continuare. Ei se vor întoarce în toate direcțiile, dorind să audă vocea unui om care este calm, pașnic, stabil. Aceştia vor striga: "Este judecata lui Dumnezeu? Când se va termina?”

Cine va avea răspunsul? Tu, creștinul obișnuit care a petrecut timp singur cu Dumnezeu. Vei avea o purtare calmă când totul pare să se destrame, pentru că știi că Dumnezeu este cu tine. Vei fi auzit cuvintele Sale din ceruri și te vei bizui pe promisiunile Sale de a te proteja.

" Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astartele, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui; şi El vă va izbăvi din mâna filistenilor.” (1 Samuel 7: 3)

Iar şi iar poporul Israel l-a îndemnat pe Samuel să se roage pentru ei pentru că învățaseră să se încreadă în rugăciunile lui. Samuel a primit răspunsurile pentru Israel pentru că le-a auzit direct de la Dumnezeu și le-a oferit cuvântul potrivit pentru ceasul încercării lor.

Astăzi, Dumnezeu caută o rămășiță sfântă, sfinți obișnuiți care sunt plini de pace, care Îl iubesc pe Isus, care vor fi semne și minuni ale lumii acesteia. Te descrie asta? Este viața ta o mărturie pentru o lume speriată și zdruncinată? Vă îndemn să rămâneți singuri împreună cu Dumnezeu și să Îl lăsați să vă vorbească. Pune-te la dispoziție Sa, dedicându-te rugăciunii și atunci vei fi un soldat pregătit în aceste ultime zile.

Download PDF

ARMATA ASCUNSĂ A LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)
February 20, 2018

Ceva foarte puternic se întâmplă astăzi în lume. Dumnezeu face o lucrare ascunsă, liniștită, ceva atât de supranatural încât este dincolo de înțelegerea umană. El pregătește o armată mică, dar puternică, care va fi cea mai dedicată de pe fața pământului. Domnul va încheia veacurile cu o rămășiță pură, devotată și fără teamă.

Toată viața mea am auzit povestiri despre preoții noștri evlavioși, bărbați și femei care au petrecut ore, chiar și zile, în post și rugăciune. Ei au cunoscut vocea lui Dumnezeu și au avut puterea de a se ridica biruitori  împotriva răului în zilele lor.

Acești înaintaşi evlavioși nu mai sunt, dar Dumnezeu este în curs de a ridica o altă armată. Această nouă armată va fi alcătuită din credincioși atât tineri, cât și bătrâni - creștini obișnuiți care Îl urmează pe Dumnezeu. Un tărâm de lucrare nou este pe cale să apară!

Sistemul bisericesc denominațional pare să se afle în mâinile morții, fără să aibă nicio influență în lumea seculară, şi nici puterea slăvită a lui Hristos. Un număr tot mai mare de slujitori cad, iar lumescul continuă să se strecoare în biserica lui Isus Hristos. Diavolul pretinde victoria, pe măsură tot mai mulţi pastori sunt prinşi în cursa compromisului și a corupției.

Cu toate acestea, Biblia spune că nu trebuie să ne îngrijorăm! Dumnezeu are un plan și acesta se manifestă. El aude strigătele copiilor Lui care I s-au predat în totalitate. Oamenii vor alerga să-i găsească, plângând: "Știu că ești cineva de care Dumnezeu se atinge. . . și am nevoie de Dumnezeu să se atingă de mine!"

Preaiubitule, Dumnezeu vrea să te facă parte din armata Sa ascunsă! El vrea să îţi încredinţeze slujirea acelora care vin la tine cu poverile și încercările lor. Când vei petrece timp cu El, atunci vei fi capabili să te ridici cu autoritate spirituală și să spui: "Așa vorbește Domnul!" Pentru că ai ascultat glasul Lui.

Download PDF

O CHEMARE CLARĂ

Gary Wilkerson
February 19, 2018

"M-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi." (1 Corinteni 9:19) În acest verset vedem că Pavel începe să înțeleagă care este misiunea sa în viaţă – aceea de a câştiga suflete pentru Isus Hristos! În versetul 16 el spune: "şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!"

Ce transformare a avut loc în viața lui Pavel! În Fapte 9 îl vedem pe drumul spre Damasc, alergând cu toată puterea pentru a persecuta cât mai mulți creștini posibil. Ce trecut oribil a avut. Știm că a laut parte la martiriul lui Ștefan (vezi Fapte 7: 55-60) și mulți istorici cred că a fost implicat și în omorârea mai multor credincioși . Dar când Isus i s-a înfățișat în mod miraculos, a fost străpuns de teamă și a căzut la pământ. Astfel a început căutarea lui după Dumnezeu și după slujirea profundă.

Pavel spune în versetul 16 că acest „vai”, această chemare de a propovădui Evanghelia, a fost obligatoriu pusă în sarcina  lui. A fost necesar ca Isus să lucreze în viața sa exact în modul în care a făcut-o pentru a scoate la lumină ceea ce a produs în inima lui Pavel.

Fără să știe, Pavel îl căutase pe Dumnezeu fără să-L fi căutat şi pe Mântuitorul. Avea o chemare în viața sa, dar nu știa care era calea pe care trebuia să o urmeze pentru a o împlini. Şi tu ai aceeaşi chemare ca şi a lui. Isus a venit după tine, te-a căutat, te-a găsit acolo unde te aflai și te salvat. El vine întotdeauna la cei ale căror inimi Îl caută.

Când Isus i s-a arătat lui Pavel, el s-a născut din nou și câteva zile mai târziu a fost umplut de Duhul Sfânt. Dar s-a întâmplat mult mai mult - el a primit o chemare clară pentru viaţa sa. El știa că trebuie să vestească Evanghelia și să câștige suflete pentru Domnul.

Isus a venit să te salveze, dar El a venit și să te cheme! Ești un instrument ales pentru a-I face numele cunoscut celor nemântuiți.

Download PDF

UN VIITOR EXCELENT

Nicky Cruz
February 17, 2018

Lumea de astăzi nu mai acceptă un sistem de credințe înrădăcinat în tradiție, cum ar fi doar "a merge la biserică" așa cum am făcut-o întotdeauna. Următoarea generație va vedea fie puterea lui Dumnezeu care lucrează în viața lor într-o manieră reală, tangibilă, fie nu vor avea nici un folos din mesajele noastre și niciun interes pentru a-L urma pe Mântuitorul nostru.

Zilele denominațiilor vechi, umplute cu credincioși căldicei s-au încheiat. Cei care nu sunt deja morți și îngropați în curând vor fi. Îmi pare rău că ei nu vor simți niciodată bucuria de a atinge  această lume pentru Isus și de a vedea ce ar putea face prin ei și în ei ca şi trup al bisericii, dacă s-ar deschide și I-ar permite Domnului să facă acest lucru.

Dar nu sunt descurajat, pentru că am văzut viitorul trupului lui Hristos și este unul interesant. Dumnezeu face astăzi o lucrare în inimile tinerilor, care este la fel de reală și dinamică cum a fost orice lucrare de trezire înregistrată în istorie. În fiecare zi, lucrarea mea mă duce în viața copiilor din interiorul orașului, a sufletelor la care se ajunge cel mai greu în societatea noastră. Acești copii sunt la fel de dificili și supărați și pierduți ca orice alt grup de pe acest pământ. Cu toate acestea, mesajul nostru ajunge la ei. Zidurile încep să se dărâme. Ei vin la Hristos în număr mare, iar când o fac, credința lor nouă este autentică și le schimbă viața complet.

Mulți dintre acești copii devin cei mai puternici și mai eficienți evangheliști. Duhul Sfânt arde în ei ca un cuptor, un foc sfânt în sufletele lor, așteptând să explodeze asupra lumii. Dumnezeu își revarsă Duhul peste acești tineri în moduri magnifice și revoluţionează astfel lumea lor.

Ce s-ar întâmpla dacă fiecare credincios din această țară ar dobândi acelaşi fel de pasiune și viziune? Cum ar fi dacă L-am lăsa pe Duhul lui Dumnezeu să-și elibereze puterea în viețile noastre așa cum a făcut-o în viața acestor copii? Dacă am fi făcut-o, lumea nu ar mai fi niciodată la fel!

Nicky Cruz, cunoscut evanghelist internațional și autor prolific, s-a întors la Isus Hristos dintr-o viață de violență și crimă, după întâlnirea cu David Wilkerson în New York în 1958. Povestea convertirii sale dramatice a fost relatată mai întâi în cartea “Crucea şi pumnalul” de David Wilkerson și mai târziu în propria sa carte best-seller “Run, Baby, Run.”

Download PDF

TRĂIND O VIAȚĂ CARE CONTEAZĂ

David Wilkerson (1931-2011)
February 16, 2018

Dacă credeți că sunteți niște oameni prea obișnuiți pentru a fi folosiți de Dumnezeu, ascultați cu atenție: Dumnezeu nu-Și va face lucrarea ultimelor zile prin evangheliști sau pastori de renume. Ei singuri nu vor putea să se ocupe de marea mișcare a Duhului Său. Dumnezeu va avea nevoie de fiecare om obișnuit, adolescent, persoană în vârstă și de toți cei care Îl iubesc, pentru a putea îndeplini lucrarea Sa măreață.

Această armată a ultimelor zile va fi alcătuită din creștini care au fost înțărcați să trăiască "doar cu pâine." Dumnezeu a spus prin Moise: "Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul." (Deuteronom 8: 3)

Pâinea reprezintă toate lucrurile naturale și materiale necesare pentru această viață: hrană, adăpost, haine, muncă, salarii. Cu alte cuvinte, acele lucruri pământești de care avem nevoie, și care nu sunt rele în sine.

Mulți dintre creștini trăiesc numai pentru lucrurile din această viață. Viețile lor sunt înfășurate în slujba lor, în casa lor, plătind facturile. Toate rugăciunile lor se concentrează numai pe nevoile lor - trăiesc doar pentru pâine.

Dumnezeu ridică un popor care se concentrează asupra voii Sale pentru această oră târzie din noapte! Ei doresc să fie pregătiți în inimile lor, pentru că Dumnezeu este gata să-Și dezlănțuie marea Sa revărsare finală!

Ioan Botezătorul a slujit „Ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:17)  Pavel a spus că este "destoinic pentru orice lucrare bună." (2 Timotei 2:21) Iar Samuel a spus poporului Israel că Dumnezeu ar face lucruri  noi pentru ei, dacă ei "și-ar îndrepta inima spre Domnul şi i-ar sluji numai Lui." (1 Samuel 7: 3)

Când Dumnezeu își revarsă Duhul Sfânt peste lume, oamenii care nu Îl cunosc vor fi disperați să găsească pe cineva care să-i ajute. Când Dumnezeu vede că ești gata, El va aduce mari oportunități în calea ta și vei vedea că slava Lui va veni în viața ta în această ultimă oră!

Download PDF

PURTAREA LUI DUMNEZEU DE GRIJĂ

David Wilkerson (1931-2011)
February 15, 2018

Un om mi-a spus odată: "După ce dau zeciuiala din venitul meu lui Dumnezeu, fac tot ce-mi place cu restul banilor. Și mă aștept ca Dumnezeu să mă binecuvânteze așa cum a promis - pentru că mi-am făcut partea."

Experiența mea a arătat că, dacă o persoană este zgârcită cu privire la dărnicia sa, el va fi, de asemenea, zgârcită cu timpul, energia și lucrarea sa pentru Domnul. Dar vreau să vă spun, dacă sunteți zgârciți cu Dumnezeu, el va fi zgârcit cu voi. Prin aceasta, vă îndepărtați de binecuvântarea lui Dumnezeu prin acțiunile și atitudinea voastră.

Atitudinea noastră ar trebui să fie: "Cât de mult pot să-i dau Domnului meu?" Bucuria noastră ar trebui să fie în cât de mult putem da, nu în cât putem păstra pentru noi înșine.

Citiți în Cuvânt: "Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat; şi altul care economiseşte prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el." (Proverbe 11: 24-25) Adevărul este că, cu cât mai multă putere și energie veți cheltui pentru Dumnezeu, cu atât va revărsa și El mai mult peste voi.

Apostolul Pavel a experimentat toate emoțiile și încercările pe care le experimentăm și noi, totuși prin toate acestea el a avut o revelație a resurselor pe care le are la dispoziție. Când a fost copleșit, credința lui a reprezentat tot ce avea nevoie pentru a-i aduce victorie! El s-a agățat de resursele Tatălui Său ceresc și a continuat din nou și din nou cu o nouă credință și o nouă forță pentru a înainta.

În a face angajamentul de a vă preda din toată inima lucrării lui Dumnezeu, vă puneți în poziția de a fi binecuvântați. Dacă vă gândiți să renunțați, vă încurajez să rămâneți în bătălie, căci în focul războiului, Dumnezeu vine la voi cu generozitate, înviorându--vă cu resurse și putere proaspete. Numai cei care sunt implicați în luptă primesc marea Sa aprovizionare!

Download PDF

COMOARA CEA BUNĂ A INIMII

David Wilkerson (1931-2011)
February 14, 2018

Cuvintele pe care le vorbești reflectă ceea ce este în inima ta! "Căci din prisosul inimii vorbeşte gura." (Matei 12:34)

Ori de câte ori am spus ceva rău fiind copil, mama mi-a spălat gura cu săpun. Dar nu era gura mea cea care avea nevoie de curățare, ci inima mea. Vezi, limba ta vorbește numai ceea ce este în inimă. Isus a spus că vorbirea ușuratică, nepăsătoare, răutăcioasă poate izvorâ numai dintr-o inimă rea și necurată.

În calitate de credincioși, încă nu am luat în serios ceea ce a spus Domnul nostru despre îmblânzirea limbilor noastre. El a făcut din aceasta o problemă a inimii - o chestiune de viață și de moarte. Nu numai că limbajul tău neglijent reduce toate presupusele tale spiritualități, ci te face să te confrunți incontestabil cu faptul că inima ta este necurată, pângărită.

Dacă vă angajați în bârfe, observații, critici, minciuni, limbaj murdar, izbucniri furioase, puteți fi siguri că ceva din inima voastră nu a fost tratat de Duhul Sfânt. Isus acordă acestui lucru o importanță serioasă atunci când spune: "Dacă sunteți neglijenți cu privire la vorbirea voastră – dacă te cerți, te plângi, murmuri, pârăști pe cineva - aveți o problemă serioasă a inimii și aceasta este foarte profundă."

" Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui." (Matei 12:35).

Niciun lucrător sau creștin nu este scutit de acest avertisment al Domnului. Isus spune să îți verifici inima și să aflii de ce mai vorbești într-un mod nepăsător. Nu trece ușor peste cuvintele pe care le rostești. Când Duhul Sfânt te convinge de ceva ce ai spus, te îndemn să te pocăiești și apoi să-I permiți să transforme cuvintele negative în binecuvântări. Blestemul și binecuvântarea nu pot ieși din aceeași gură. (vezi Iacov 3:10)

Secretul obținerii victoriei asupra limbii tale este cunoașterea Sa! Du-te în prezența Sa și lasă-L să dezvăluie ce este în inima ta.

Download PDF

PENTRU CEI CE-L IUBESC PE DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)
February 13, 2018

Dumnezeu nu a vrut niciodată ca noi, ca și copii ai Săi, să fim săraci spirituali, săraci în lucrurile Domnului. Dimpotrivă, El dorește ca noi să fim slujitorii Lui credincioși, care se bucură de o revelație a tuturor lucrurilor mari pe care le-a pregătit pentru noi!

"Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.„ Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2: 9-10)

Pavel ne spune: "Părinții noștri nu au putut măcar începe să înțeleagă toate lucrurile mari pe care le-a pregătit Dumnezeu. Nu au intrat niciodată în imaginația lor. Dar nu există nici un motiv pentru ca noi să fim orbi cu privire la aceste lucruri, astfel încât să nu știm ce este al nostru. Ochii noștri trebuie să vadă, urechile noastre trebuie să audă, ele trebuie să pătrundă în inimile și mințile noastre. Pentru că noi suntem poporul pentru care Dumnezeu a pregătit totul și Duhul Sfânt ne-a descoperit acest lucru!"

"Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său… Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte." (1 Corinteni 2:12 și 14)

Biblia spune că trebuie să-L căutăm pentru ca El să ne reveleze ce are pregătit pentru noi, dar cred că cei mai mulți creștini nu s-au confruntat sincer cu puterea acestor promisiuni. Le-au citit de mai multe ori, dar ele sunt pur și simplu niște scrisori moarte pentru noi. Trebuie să strigăm: "Doamne, descoperă-mi ce ai pregătit, ca să pot cere pentru gloria Ta!"

Nu fi ușor descurajat sau obosit în a face binele. Petrece timp cu Tatăl tău și lasă promisiunile Sale să îți pătrundă în inimă, umplându-te cu credință și speranță!

Download PDF

AFARĂ DIN GROAPĂ

Gary Wilkerson
February 12, 2018

Te-ai simțit vreodată ca și cum ai fi căzut într-o groapă? "Groapa" ta ar putea fi o relație dificilă, o lipsă financiară, o boală cu care te-ai luptat ​​pentru o lungă perioadă de timp. Mersul tău odată foarte apropiat cu Hristos, poate părea un vis îndepărtat și ești tentat să te întorci într-un vechi obicei al păcatului sau într-un mod de viață nesănătos. Ei bine, fii încurajat! Dumnezeu are ceva puternic să-ți spună cu privire la situația în care te aflii! 

Povestea lui Iosif din Geneza capitolul 37 ne spune multe despre gropi. De fapt, două cuvinte sunt repetate pe parcursul narațiunii Genezei cu privire la Iosif: vis și groapă. Aproape de fiecare dată când Iosif avea un vis, acesta l-a condus către o groapă; prima dată s-a întâmplat atunci când a visat că va fi cel mai mare între frații săi. În entuziasmul său tineresc, și-a împărtășit visul cu ei, dar nu a mers bine. Acești oameni au fost atât de consumați de furie încât l-au aruncat pe fratele lor mai mic într-o groapă. Cu toate acestea, Dumnezeu a folosit acest lucru ca mijloc de accelerare a procesului de plasare a lui Iosif în poziția de a-și atinge scopurile regatului. Iosif a fost ales!

Gândiți-vă la traiectoria incredibilă a vieții acestui tânăr cioban, acestui visător, care a devenit cel de-al doilea comandant al celui mai mare imperiu al lumii. Calea sa de a îndeplini obiectivele lui Dumnezeu nu a fost una netedă, dar de-a lungul drumului pe care-l avea de parcurs, el a fost dispus să îndure fiecare test cu credincioșie, pe măsură ce Dumnezeu îl poziționa strategic pentru destinul său.

Mulți credincioși se tem să viseze cu credință. Ei ar prefera să rămână în groapa lor actuală decât să riște o mișcare pe teren mai înalt. Ei știu că există un cost pentru a-L urma pe Dumnezeu, un sacrificiu care implică necunoscutul, și ei tremură la gândul de a trebui să-l plătească.

Vă încurajez să intrați în posesia visului pe care Dumnezeu vi l-a dat! Cereți Tatălui să vă schimbe teama de a avea credință și să vă folosească în ciuda neliniștii voastre persistente. El se va desfăta în credința voastră și veți fi pe calea Sa spre măreție.

Download PDF