Dagens Ord | World Challenge

Dagens Ord

MANGLER DU STYRKE?

Gary Wilkerson18-03-19

"Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg." (Es. 58:6). Gud siger, at den faste, han ønsker, begynder i vores egne hjerter. Vi er i stand til at modtage noget overnaturligt fra Gud – frihed fra undertrykkelse og alle slags lænker.

Download PDF

TJEN JESUS UDEN FRYGT

David Wilkerson (1931-2011)13-03-19

"Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk… (han tilsvor) at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage." (Luk. 1:68, 74-75).

Download PDF

GUD BRUGER DE MANGELFULDE

Jim Cymbala11-05-19

Mærkeligt nok, så elsker Gud, at vælge de mest usandsynlige, utrænede og alt-andet-end-perfekte mennesker til at gennemføre de mest utrolige opgaver. Abraham løj, da han var under pres; Moses dræbte en mand, før han blev Israels befrier; kong Davids familie anså ham kun for at være en hyrdedreng, og Peter var en fisker uden nogen form for religiøs skoling.

Download PDF

GUD HAR IKKE AFSKREVET DIG

Carter Conlon18-05-19

"Så Peter gik ud og græd bitterligt." (Luk. 22:62).  Her, lige før Jesu korsfæstelse, ser vi Peter græde utrøsteligt, fuldstændig knust over, at han har svigtet. Når alt kommer til alt, var det jo ham, som havde sagt til Kristus, "Jeg er villig til at leve og dø sammen i Jerusalem!" (se Matt. 26:35). Men kort tid derefter benægtede han, at han overhovedet kendte Kristus, og sværgede på det.

Download PDF

VIND OVER TVIVLEN

David Wilkerson (1931-2011)08-03-19

Johannes Døberen var en Ordets mand. Han tilbragte hele sit liv med at granske Skrifterne i ensomhed og grunde over loven. Han viste hen mod Jesus, og sagde, "Se det Guds Lam." (Johs. 1:29). Han havde set Helligånden dale ned over Kristus som en due; og han havde hørt Faderens stemme erklære, at Jesus er hans søn. Men nu var Johannes blevet fængslet. Han kraftfulde, salvede tjeneste var blevet bremset af den onde kong Herodes (se Luk. 3:19-20). Nu var den folkemængde, som havde fulgt Johannes, væk; og "stemmen, som råbte i ørkenen" var blevet tavs.

Download PDF

JESUS FEJLER ALDRIG

Gary Wilkerson15-04-19

"Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt." (Johs. 17:24 – min fremhævelse). Jesus bad for sine disciple – og det inkluderer os. Han spurgte Faderen om, vi måtte se hans herlighed, så vi kunne komme til at kende ham.

Download PDF

FAREN VED VERDSLIGHED

David Wilkerson (1931-2011)09-05-19

I dag er der mange stemmer i menighederne, som siger, at kristne skal vise en ny slags kærlighed. De taler om en kærlighed, hvor den bibelske sandhed gradbøjes for at passe ind i tidsånden. Ifølge deres evangelium, er det ikke nødvendigt med forandringer i personligheden, når man er kristen. Faktisk mener de, at der slet ikke er behov for anger. Tværtimod er målet, at fjerne alle anstødssten fra evangeliet og præsentere det så mennesker ikke finder nogen forhindringer i forhold til at acceptere Kristus i deres liv.

Download PDF

TØRRE PERIODER

Carter Conlon27-04-19

Føles det som om det er længe siden, du har hørt fra Herren? Synes han helt tavs, mens opfyldelsen af de løfter, han har givet dig, føles langt borte? Måske var du fuld af tro i begyndelsen, og troede Gud, da han sagde, "Jeg vil udfri dig. Jeg vil bruge dit liv til min ære." Da han gav dig disse løfte, jublede du i dit hjerte, og du følte dig stærk. Men nu, hvor Gud er tavs, spekulerer du på, hvad der skete med hans ord til dig.

Download PDF

EN ADVARSEL MOD AT UNDLADE AT BEDE​

Jim Cymbala09-03-19

Som kristne er vi involveret i åndelige kampe, da Satans personlige udsendinge fører krig mod vores sjæl. Vi skal dagligt skal kæmpe imod disse usynlige kræfter, derfor har Gud forsynet os med en åndelig rustning – troens skjold, frelsens hjelm, retfærdighedens brynje og så videre.

"Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet." (Ef. 6:11-12).

Download PDF

KRISTI OMSORG FOR OS I VORES PRØVELSER

David Wilkerson (1931-2011)14-02-19

Gud glæder sig ikke over sine børns prøvelser. Bibelen siger, at Kristus føler med os i alle vores prøvelser, og bliver berørt af hvordan vi har det. I Åbenbaringsbogen 2:9 siger han til menighederne, "Jeg kender din trængsel og din fattigdom." Det, han siger, er, "Jeg ved hvad du gennemgår. Du forstår det måske ikke, men jeg ved alt om det."

Download PDF