Dagens Ord | World Challenge

Dagens Ord

At Skelne Guds Stemme fra Fjendens

David Wilkerson (1931-2011)28-08-20

"Jeg vil prise Herren, som råder mig, ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke." (Salme 16:7-8). David siger her, "Gud er altid til stede hos mig, og jeg er fast besluttet på at have ham i mine tanker. Han vejleder mig dag og nat. Jeg bliver aldrig forvirret."

Download PDF

Herren er der for Dig

David Wilkerson (1931-2011)27-08-20

"Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke." (Salme 46, 2-3). Hvilket vidunderligt ord – fuldstændig overvældende. Gud fortæller os, "At på grund af mit Ord, behøver du aldrig at frygte. Du vil have strømme af fred, og et hjerte der er fyldt af glæde."

Download PDF

At Gå Glip af Åndelig Velsignelse

David Wilkerson (1931-2011)26-08-20

Ifølge apostle Paulus, bliver vi, som tror på Jesus, oprejst fra åndelig død, og får sæde med ham i det himmelske. "Gud (gjorde) os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus." (Ef. 2:5-6).

Download PDF

Uhindret Adgang til Faderen

David Wilkerson (1931-2011)25-08-20

"Jeg gør intet af mig selv; men som Faderen har lært mig, således taler jeg." (Johs. 8:28). Da Kristus tjente på Jorden, havde han fuld adgang til Faderen. Han sagde, "Jeg kan intet gøre i mig selv. Jeg gør kun hvad Faderen fortæller mig, og viser mig." (se også Johs. 5:19, 30).  Jesus behøvede ikke gå afsides for at bede  for at få Faderens opmærksomhed. Selvfølgelig bad han ofte og intenst, men det handlede om fællesskab med Faderen.

Download PDF

Ryd Scenen i vore Hjerter

Gary Wilkerson24-08-20

Åbenbaringsbogen giver os et stærkt billede af engle, som står i Guds nærhed og tilbeder ham. De dækker deres ansigter, idet de falder ned foran ham og råber, "Hellig, hellig, hellig, Herre Gud den Almægtige, som er, som var og som kommer!" (Åb. 4:8). Disse mægtige væsener rydder scenen og Den Højeste, som er oprejst (fra de døde), retfærdig og hvis navn er ophøjet over alle andre navne.

Download PDF

Bevar glæden i de mørkeste stunder

David Wilkerson (1931-2011)26-06-20

”Herrens udfriede vender hjem, de kommer til Zion med jubel, evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem, suk og klage flygter. (Es. 35:10). I dette skriftsted fortæller Esajas, at midt i mørke tider, vil nogle af Guds udvalgte vågne op, og få greb om Jesu Kristi Ånd. Når de gør det, vil Helligånden bevirke glæde og fryd inden i, således at ingen tilstand eller omstændighed eller person vil være i stand til at stjæle deres glæde.

Download PDF

Fuldtidstjeneste for Jesus

David Wilkerson (1931-2011)25-06-20

Gud ønsker, at alle tjenere bliver involveret i fuldtidstjeneste. Men hvad vil det sige? Det betyder ikke bare at lede en menighed, rejse rundt som evangelist, eller tage til fremmede lande som missionær. Skriften siger, at vi alle er kaldet som præster for Herren. I Herrens øjne er fuldtidstjeneste derfor at tjene ham.

Download PDF

Reaktion på Guds dom

David Wilkerson (1931-2011)24-06-20

"Løven brøler, hvem frygter da ikke? Gud Herren taler, hvem profeterer da ikke?" (Amos 3:8).

Af alle det Gamle Testamentes profeter var Amos den, der talte tydeligst ind i vores tid. Profetien, han kommer med, beskriver så klart vores generation, at det kunne have været overskrifter på dagens aviser. Amos' profetier har to modtagere; de er ikke kun for Guds folk på hans egen tid, men også for nutidens menighed, lige her og  nu.

Download PDF

Guds middel til en verden i krise

David Wilkerson (1931-2011)23-06-20

Vores Herre har et middel til en verden i kaos; et middel han har brugt i generationer til at vække sin menighed; og det er, at Gud oprejser udvalgte mænd og kvinder!

Download PDF