Dagens Ord | World Challenge

Dagens Ord

Gud store omsorg

David Wilkerson (1931-2011)19-03-21

Hvad er Guds store opmærksomhed midt i at "alle ting rystes" over hele verden? Bibelen fortæller os, Guds vision udøves på hans børn: " Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham, og som venter på hans godhed." (Salme 33,18).

Vores Herre er opmærksom på hver en bevægelse på Jorden, fra et hvert levende væsen. Og han er særligt opmærksom på sine børns velbefindende. Han fæstner sine øjne på den smerte og de behov, som hvert et medlem af hans legeme har. Med andre ord, alt det som smerter os, har hans fulde opmærksomhed.

Download PDF

Fred som er større end stormen

David Wilkerson (1931-2011)18-03-21

Jesus giver os mere end én grund til hvorfor vi har brug for hans fred, Kristus sagde til sine disciple i Johs. 14:30 at, "verdens fyrste kommer." I hvilken kontekst sagde han det? Han havde netop fortalt de tolv, "Jeg vil ikke længere tale meget mere med jer." (14:30).

Download PDF

Vokser din hengivenhed for Gud?

David Wilkerson (1931-2011)17-03-21

Må jeg give dig et ord, som jeg tror, er fra Kristus gennem Helligånden? Det har noget at gøre med, hvad jeg tror, er et af menighedens største behov i dag. Faktisk er det et ord, som jeg tror, alle troende bør høre.

Det kommer her: Et stigende antal kristne er ikke længere fuldt ud tilfreds med Kristus. Han bliver taget ned fra tronen af det, som Herren selv kaldte tidsler. Jesus definerede tidsler som hverdagens bekymringer, rigdommens svigefuldhed, begær for andre ting, som kommer ind i hjertet. Jesus sagde, at disse tidsler kvæler Ordet, og gør det ufrugtbart.

Download PDF

Gud elsker de fortabte

David Wilkerson (1931-2011)16-03-21

Hebræerne 12:1 fortæller os, at verden er omringet af en sky af vidner, som er med Kristus i herligheden. Hvad har disse mange himmelske vidner at sige til den nuværende verden?

Vi lever i en velstående tid. Vores økonomi er blevet velsignet; alligevel er vores samfund blevet umoralsk, voldeligt og så ugudeligt, at selv den sekulære verden begræder, hvor dybt vi er faldet. Kristne alle steder, undrer sig over hvorfor Gud venter med sin dom over så ondt et samfund.

Download PDF

Kaos og konflikt i menigheden

Gary Wilkerson15-03-21

Intet sted i Bibelen står det beskrevet, at Peter, Jakob og Johannes havde et problem med autoriteternes befaling om, at de ikke måtte prædike evangeliet, eller de slag (den straf) de fik. Det fik ikke menigheden til at sænke tempoet. Det er ikke den eksterne forfølgelse eller det udefrakommende pres, som er en hindring for Guds værk blandt sit folk. Hindringen kommer fra konflikter og kaos inde i menigheden.

Download PDF

Få Fred

David Wilkerson (1931-2011)22-01-21

Jesus døde på korset for at du og jeg kan få fred med Gud. Og nu er han i himlen for at den fred bevares for mig og i mig. Den fred vi har med Gud gennem Kristus adskiller vores tro fra alle andre religioner.

Download PDF

Tilgivelsens livsændrende kraft

David Wilkerson (1931-2011)21-01-21

Tilgivelse er ikke kun en engangsforeteelse. Det er en måde at leve på, som bringer os ind i alle Kristi velsignelser. ”Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.” (Mat. 5: 44-45).

Download PDF

Retten til at komme ind i Guds nærhed

David Wilkerson (1931-2011)20-01-21

“At de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig.  Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.” Johs. 17:21-23).

Download PDF

Tre ting, som du kan stole på Gud for

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

Gud er løfternes Gud, og han holder sine løfter. Han har talt til mit hjerte om tre ting, som Guds folk skal have tillid han for. Disse forventninger er baseret om løfter, som Gud har givet os.

  1. Forvent at se beviser for et progressivt mirakel i dit liv. ”For Gud er alle ting mulige.” (Mark. 10:27).

Mirakler kan begynde uset og stille, og udfolde sig lidt efter lidt, med en lille smule nåde ad gangen. Forvent at se Gud handle på forunderlige måder – usynligt for det menneskelige øje.

Download PDF

Velkommen til den sande Konge

Gary Wilkerson18-01-21

2. Samuel 19:11 ”Hvad man talte om i hele Israel, kom kong David for øre, og han sendte bud til præsterne Sadok og Ebjatar: »Sig til de ældste i Juda: Skal I virkelig være de sidste til at hente kongen hjem?”

Kristus er konge. Kristus er Herre, uanset om du tror det eller ej. Han har altid været, han er nu, og vil altid blive. Han er himlens og jordens Herre, det kan ikke ændres. Intet kan sætte ham op på en piedestal, og intet kan tage ham ned. Han er din Herre, uanset om du tjener ham eller ej.

Download PDF