Dagens Ord | World Challenge

Dagens Ord

Fuldtidstjeneste for Jesus

David Wilkerson (1931-2011)25-06-20

Gud ønsker, at alle tjenere bliver involveret i fuldtidstjeneste. Men hvad vil det sige? Det betyder ikke bare at lede en menighed, rejse rundt som evangelist, eller tage til fremmede lande som missionær. Skriften siger, at vi alle er kaldet som præster for Herren. I Herrens øjne er fuldtidstjeneste derfor at tjene ham.

Download PDF

Reaktion på Guds dom

David Wilkerson (1931-2011)24-06-20

"Løven brøler, hvem frygter da ikke? Gud Herren taler, hvem profeterer da ikke?" (Amos 3:8).

Af alle det Gamle Testamentes profeter var Amos den, der talte tydeligst ind i vores tid. Profetien, han kommer med, beskriver så klart vores generation, at det kunne have været overskrifter på dagens aviser. Amos' profetier har to modtagere; de er ikke kun for Guds folk på hans egen tid, men også for nutidens menighed, lige her og  nu.

Download PDF

Guds middel til en verden i krise

David Wilkerson (1931-2011)23-06-20

Vores Herre har et middel til en verden i kaos; et middel han har brugt i generationer til at vække sin menighed; og det er, at Gud oprejser udvalgte mænd og kvinder!

Download PDF

Når du føler dig skuffet over Gud

Gary Wilkerson22-06-20

"Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte.  Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer." (Johs. 6:6-7).

Download PDF

Dagligt behov for Kristus

David Wilkerson (1931-2011)19-06-20

Over hele denne nation beder kristne for vækkelse. Mange forventer, at Helligånden falder over deres forsamling og omvender mange mennesker, når Gud bringer syndere ind i deres menigheder. Fordi de har fastet og bedt, føler de, at Gud automatisk vil sende en vækkelse. Men Gud svarer, "Nej, jeg spiller ikke dette spil. I må tage et personligt ansvar for jeres vidnesbyrd om mig. Min Søn må begynde at manifestere sig i jeres liv, så jeg, gennem jer, bliver kendt af jeres familier, venner, naboer og kolleger."

Download PDF

Et vidnedsbyrd som Enoks

David Wilkerson (1931-2011)18-06-20

"I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud." (Hebr. 11:5). Enok havde et nært forhold til sin himmelske Far, og hans liv er endnu er vidnesbyrd på, hvad det virkelig betyder, at vandre i tro. Hans fællesskab med Gud var så intimt, at Herren hentede ham hjem til herligheden længe før hans liv sluttede her på jorden.

Download PDF

Sæt Gud over alt andet

David Wilkerson (1931-2011)17-06-20

Det er umuligt, at have en tro, som behager Gud uden at have et nært forhold til Jesus, som kommer af en længsel efter ham. Dette tætte, personlige band kan kun komme, når vi ønsker Herren mere end noget andet i livet.

Download PDF

Gudgivne planer mod fjendens taktik

David Wilkerson (1931-2011)16-06-20

Paulus skrev to breve til korintherne, som indeholder kraftfuld lære. Han underviste dem om opstandelsen, Herrens komme, Dommedag, død for synd, retfærdighed ved tro; og himmel og helvede. Trosfast advarede Paulus disse mennesker, bejlede til dem og bønfaldt dem. Uden sammenligning er der ingen anden menighed, som er blevet så kærligt ledt, så godt undervist og så opbygget af nådens evangelium, som korinthermenigheden.

Download PDF

Ledt af Den Store Hyrde

Gary Wilkerson15-06-20

Vores Hyrde er trofast til at lede os i alt, uanset hvor hvor ringe vores beslutninger har været. Faktisk siger han, "Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod." (Johs. 10:10)

Alle kender vigtigheden af  kvalificeret ledelse. Tænk på alle de vigtige beslutninger, du skal tage i livet. Var de, som vejledte dig, erfarne, kvalificerede og vidende i forhold til at hjælpe dig videre? Gud bruger sine børn til at hjælpe andre, men Jesus er ham, som giver den mest præcise og direkte vejledning, når han helt enkelt siger, "Følg mig." (Matt. 9:9).

Download PDF

Tilslut dig Guds bedende folk

David Wilkerson (1931-2011)22-05-20

På den tid hvor den gudfrygtige profet, Daniel, blev 80 år gammel, havde han overlevet to babylonske konger, Nebukadnesar,  hans søn   Belsasar og tjente derefter under kong Dareios. Daniel havde altid været en bønnens mand, og han havde ikke tænkt sig at slække på det på sine gamle dage.

Download PDF