Dagens Ord | World Challenge

Dagens Ord

ER DU STAMGÆST VED HERRENS BORD?

David Wilkerson (1931-2011)03-09-19

 

David sagde om sin Herre, "Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender." (Salm. 23:5). Jesus sagde, "Og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige." (Luk. 22:29-30).

Download PDF

NÅR GUD VENTER MED AT SVARE

Carter Conlon06-07-19

 

Vi er ikke altid glade for at vente tålmodigt på Guds svar. Mange troende, især amerikanske kristne, ønsker svar med det samme. Vores kød, lige som kulturen vi lever i, ønsker øjeblikkelig tilfredsstillelse. Men Gud arbejder ofte i vores liv ved at forsinke processen.

Download PDF

GUD ERSTATTER DE SPILDTE ÅR

David Wilkerson (1931-2011)04-10-19

"Jeg erstatter jer de år, da græshoppen åd…" (Joel 2:25).

Har du spildte år fra før du angrede og overgav alt til Jesus? Du tænker måske, "Jeg kunne have vandret meget tættere med Kristus. Jeg kunne have behaget ham meget mere. Jeg kan aldrig indhente den spildte tid."

Vi ønsker alle at godtgøre de spildte år for Gud, at betale ham tilbage. Men han siger, jeg vil tilbagebetale dig! Du kan ikke godtgøre mig så meget som en spildt time, så søg min retfærdighed og omvend dig fra dine synder. Jeg vil erstatte dine tab, uanset om de er dine, din families eller andres."

Download PDF

FRIHED FRA FRYGT OG BEKYMRING

David Wilkerson (1931-2011)09-10-19

Mens jeg gik ned ad en landevej i New Jersey, havde jeg en god samtale med Herren. Jeg græd, "Herre, jeg kan ikke leve med al mulig slags frygt og bekymring. Jeg ønsker at gå fremtiden i møde med fred og glæde og tillid! Jeg ønsker fuldstændig frihed for al frygt og bekymring!"

Helligånden svarede mig: "Nøglen til frihed for al frygt og bekymring findes i to ord – spurve og hår. Husk hvad jeg sagde i Matthæus 10:28-33. "Ikke én af dem (spurvene) skal falde til jorden, uden at Faderen ved det. Og. "Selv jeres hovedhår har han tal på." (vers 29-30).

Download PDF

BESLUT AT STOLE PÅ GUD

Gary Wilkerson07-10-19

"Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, han svarer ham fra sin hellige himmel med sin højre hånds frelsende gerninger. Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn. De andre synker i knæ og falder, men vi rejser os og holder stand." (Salm. 20:7-9.) (Eng. oversættelse: "Men vi stoler på Herren vor Guds navn", o.a.)

Download PDF

FORSTÅ GUDS TIMING I BØN

Jim Cymbala07-09-19

Når vi beder, er det vigtigt at skelne mellem fire forskellige anvisninger fra Herren. Det kan give os den banebrydende timing, vi har brug for, for at gøre hans vilje. For enhver given bøn eller aktivitet i vores liv er vi nødt til at skelne mellem, om Herren siger en af disse fire ting:

Download PDF

Kristus beder for dig

David Wilkerson (1931-2011)27-09-19

"Herren sagde Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte." (Luk. 22:31-32).

Download PDF

Hvordan ser kærligheden til Jesus ud?

David Wilkerson (1931-2011)26-09-19

"Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed." (1 Johs 3:18).

Spørg en hvilken som helst kristen, "Elsker du Jesus?" og han vil svare, "Ja, selvfølgelig!" Men ord alene kan ikke holde stand i lyset af Guds hellige Ord. Jesus sagde, at to konkrete ting viser din kærlighed til ham; og hvis de ikke viser sig i dit liv, er din kærlighed til ham kun noget, du har i munden, i stedet for i "gerning og sandhed." Disse to konkrete ting er: (1) Lydighed til Jesus befalinger, og (2) en manifestation af hans tilstedeværelse i dit liv.

Download PDF

Vogt Dit Hjertes Dør

David Wilkerson (1931-2011)25-09-19

"I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham." (Hebr. 11:5-6).

Download PDF

Rig I Håbet

David Wilkerson (1931-2011)24-09-19

Vi tjener håbets Gud! Det græske ord for håb er elpo, som betyder, "at kigge fremad med en god følelse af tillid og forventning." Apostlen Paulus skrev til romerne, "Men håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft." (Rom. 15:13).

Download PDF