Dagens Ord | World Challenge

Dagens Ord

Få Fred

David Wilkerson (1931-2011)22-01-21

Jesus døde på korset for at du og jeg kan få fred med Gud. Og nu er han i himlen for at den fred bevares for mig og i mig. Den fred vi har med Gud gennem Kristus adskiller vores tro fra alle andre religioner.

Download PDF

Tilgivelsens livsændrende kraft

David Wilkerson (1931-2011)21-01-21

Tilgivelse er ikke kun en engangsforeteelse. Det er en måde at leve på, som bringer os ind i alle Kristi velsignelser. ”Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.” (Mat. 5: 44-45).

Download PDF

Retten til at komme ind i Guds nærhed

David Wilkerson (1931-2011)20-01-21

“At de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig.  Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.” Johs. 17:21-23).

Download PDF

Tre ting, som du kan stole på Gud for

David Wilkerson (1931-2011)19-01-21

Gud er løfternes Gud, og han holder sine løfter. Han har talt til mit hjerte om tre ting, som Guds folk skal have tillid han for. Disse forventninger er baseret om løfter, som Gud har givet os.

  1. Forvent at se beviser for et progressivt mirakel i dit liv. ”For Gud er alle ting mulige.” (Mark. 10:27).

Mirakler kan begynde uset og stille, og udfolde sig lidt efter lidt, med en lille smule nåde ad gangen. Forvent at se Gud handle på forunderlige måder – usynligt for det menneskelige øje.

Download PDF

Velkommen til den sande Konge

Gary Wilkerson18-01-21

2. Samuel 19:11 ”Hvad man talte om i hele Israel, kom kong David for øre, og han sendte bud til præsterne Sadok og Ebjatar: »Sig til de ældste i Juda: Skal I virkelig være de sidste til at hente kongen hjem?”

Kristus er konge. Kristus er Herre, uanset om du tror det eller ej. Han har altid været, han er nu, og vil altid blive. Han er himlens og jordens Herre, det kan ikke ændres. Intet kan sætte ham op på en piedestal, og intet kan tage ham ned. Han er din Herre, uanset om du tjener ham eller ej.

Download PDF

At Skelne Guds Stemme fra Fjendens

David Wilkerson (1931-2011)28-08-20

"Jeg vil prise Herren, som råder mig, ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke." (Salme 16:7-8). David siger her, "Gud er altid til stede hos mig, og jeg er fast besluttet på at have ham i mine tanker. Han vejleder mig dag og nat. Jeg bliver aldrig forvirret."

Download PDF

Herren er der for Dig

David Wilkerson (1931-2011)27-08-20

"Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke." (Salme 46, 2-3). Hvilket vidunderligt ord – fuldstændig overvældende. Gud fortæller os, "At på grund af mit Ord, behøver du aldrig at frygte. Du vil have strømme af fred, og et hjerte der er fyldt af glæde."

Download PDF

At Gå Glip af Åndelig Velsignelse

David Wilkerson (1931-2011)26-08-20

Ifølge apostle Paulus, bliver vi, som tror på Jesus, oprejst fra åndelig død, og får sæde med ham i det himmelske. "Gud (gjorde) os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus." (Ef. 2:5-6).

Download PDF

Uhindret Adgang til Faderen

David Wilkerson (1931-2011)25-08-20

"Jeg gør intet af mig selv; men som Faderen har lært mig, således taler jeg." (Johs. 8:28). Da Kristus tjente på Jorden, havde han fuld adgang til Faderen. Han sagde, "Jeg kan intet gøre i mig selv. Jeg gør kun hvad Faderen fortæller mig, og viser mig." (se også Johs. 5:19, 30).  Jesus behøvede ikke gå afsides for at bede  for at få Faderens opmærksomhed. Selvfølgelig bad han ofte og intenst, men det handlede om fællesskab med Faderen.

Download PDF