Dagens Ord | World Challenge

Dagens Ord

Sejrende tro

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

I 4. Mosebog kapitel 13 og 14 finder vi definitionerne på sand tro og på vantro. De ti spioner, som var gået ind i det Lovede Land, var vendt tilbage med en rapport om, hvad de havde set. "Vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. Men det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store." (4. Mos. 13:27-28). Så rapporten var både positiv og negativ.

Download PDF

Vil du følge den vej han viser dig?

David Wilkerson (1931-2011)17-10-19

"Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig. Vær ikke som heste og muldyr uden forstand, deres kræfter tøjles med tømme og bidsel, når de ikke vil komme hen til dig." (Salm. 32:8-9)

Download PDF

At bevæge Guds hjerte

David Wilkerson (1931-2011)16-10-19

Vi ved, hvad det betyder, når man siger, at mennesker er "berørt af Gud". Det kan være jævne mænd og kvinder efter verdens standarder, men de har tilbragt tid alene med Gud, og de taler med autoritet og Helligåndens overbevisning. Profeten Daniel var sådan en mand.

Daniel var disciplineret, modig og dygtig. Den almindelige troende føler, at han slet ikke kan være med der. Men Daniel er et eksempel på en stor mand, som var menneskelig med menneskelige skrøbeligheder. Beretningen om ham viser os hvordan vi kan række ud til Gud og få en berøring af ham.

Download PDF

Guds historiske godhed

David Wilkerson (1931-2011)15-10-19

Profeten Esajas prædikede ofte om dom over synd. Han talte om dommens dag og om den fortvivlelse, der vil ramme dem, som lever i oprør. Men midt i en af de mest skræmmende budskaber om Herrens Vredes Dag, stopper Esajas op og råber, "Jeg vil prise Herrens trofasthed … hans store godhed mod Israels hus, som han viste i sin barmhjertighed og i sin store troskab." (Es. 63:7).

Download PDF

Ikke fremmede længere

Gary Wilkerson14-10-19

Gud skabte mennesket for at have fællesskab med ham. Hans evige formål var, at mennesket kunne få del den treenige kærlighed, accept, mildhed og et dybt kendskab til hinanden. Synden kom ind i verden og ødelagde dette fællesskab; og sammen med det kom skam, fremmedgørelse, adskillelse og håbløshed. Men så trådte Kristus ind på scenen!

Download PDF

ER DU STAMGÆST VED HERRENS BORD?

David Wilkerson (1931-2011)03-09-19

 

David sagde om sin Herre, "Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender." (Salm. 23:5). Jesus sagde, "Og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige." (Luk. 22:29-30).

Download PDF

NÅR GUD VENTER MED AT SVARE

Carter Conlon06-07-19

 

Vi er ikke altid glade for at vente tålmodigt på Guds svar. Mange troende, især amerikanske kristne, ønsker svar med det samme. Vores kød, lige som kulturen vi lever i, ønsker øjeblikkelig tilfredsstillelse. Men Gud arbejder ofte i vores liv ved at forsinke processen.

Download PDF

GUD ERSTATTER DE SPILDTE ÅR

David Wilkerson (1931-2011)04-10-19

"Jeg erstatter jer de år, da græshoppen åd…" (Joel 2:25).

Har du spildte år fra før du angrede og overgav alt til Jesus? Du tænker måske, "Jeg kunne have vandret meget tættere med Kristus. Jeg kunne have behaget ham meget mere. Jeg kan aldrig indhente den spildte tid."

Vi ønsker alle at godtgøre de spildte år for Gud, at betale ham tilbage. Men han siger, jeg vil tilbagebetale dig! Du kan ikke godtgøre mig så meget som en spildt time, så søg min retfærdighed og omvend dig fra dine synder. Jeg vil erstatte dine tab, uanset om de er dine, din families eller andres."

Download PDF

FRIHED FRA FRYGT OG BEKYMRING

David Wilkerson (1931-2011)09-10-19

Mens jeg gik ned ad en landevej i New Jersey, havde jeg en god samtale med Herren. Jeg græd, "Herre, jeg kan ikke leve med al mulig slags frygt og bekymring. Jeg ønsker at gå fremtiden i møde med fred og glæde og tillid! Jeg ønsker fuldstændig frihed for al frygt og bekymring!"

Helligånden svarede mig: "Nøglen til frihed for al frygt og bekymring findes i to ord – spurve og hår. Husk hvad jeg sagde i Matthæus 10:28-33. "Ikke én af dem (spurvene) skal falde til jorden, uden at Faderen ved det. Og. "Selv jeres hovedhår har han tal på." (vers 29-30).

Download PDF

BESLUT AT STOLE PÅ GUD

Gary Wilkerson07-10-19

"Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, han svarer ham fra sin hellige himmel med sin højre hånds frelsende gerninger. Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn. De andre synker i knæ og falder, men vi rejser os og holder stand." (Salm. 20:7-9.) (Eng. oversættelse: "Men vi stoler på Herren vor Guds navn", o.a.)

Download PDF