Dagens Ord | World Challenge

Dagens Ord

Undgå Tvivlens Synd

David Wilkerson (1931-2011)24-01-20

Levitten Asaf var forsanger og leder af kong Davids lovsangskor. Faktisk var han forfatter til hele 11 salmer i Salmernes Bog. Han og David var nære venner, og de to elskede at tilbringe tid sammen i Guds hus. Men på trods af sin store kaldelse og velsignelser tilstod Asaf, " Men jeg var nær snublet, mine fødder var nær ved at glide." (Salme 73:2).

Nu ved vi, at Asaf var en troende mand med et rent hjerte, som troede at Gud er god. Faktisk indledte han en af sine salmer således: "Gud er god mod Israel, mod de rene af hjertet." (73:1).

Download PDF

Du er blevet adopteret

David Wilkerson (1931-2011)23-01-20

Vi, som lever i nytestamentlig tid, har fået et mægtigt vidnesbyrd. Ikke alene kender vi Jesu gerninger, vi kan også læse om den første menigheds arbejde. Læg dertil to tusinde års gudfrygtige mennesker, som har gjort "større ting end disse" – således får vi et glimt af hvem vores himmelske Far er.

Download PDF

Omsorg for din nabos behov

David Wilkerson (1931-2011)22-01-20

I sin tid på Jorden, var Jesus det fysiske udtryk for Guds medfølelse. Skriften fortæller ofte, at Jesus "ynkedes" over folks lidelser. (se Matt. 14:14).

De fleste kristne mener om sig selv, at de har medfølelse. Men selv de værste syndere bliver "berørt" når de hører om børns lidelser. Medfølelse er ikke bare sympati. Sand medfølelse får os til at handle.

Download PDF

Nutidens Afgudsdyrkelse

David Wilkerson (1931-2011)21-01-20

I denne sofistikerede tidsalder har vi svært ved at forstå afgudsdyrkelsen i det Gamle Testamente. Det er utroligt, at læse om intelligente mennesker, som bliver så forblændede, at de ofrer til – og tilbeder håndlavede statuer af træ, sten og ædelt metal. Men det er afgudsdyrkelsens synd, som nedkaldte Gud store vrede over sit eget folk. "Du må ikke gå i forbøn for dette folk… for jeg vil ikke høre dig." (Jer. 7:15).

Download PDF

Forvent Fuldstændig Sejr

Gary Wilkerson20-01-20

Da profeten Elisa lå på sit dødsleje, græd Israels konge, Joash, højt over, at landets profetiske lys var ved at gå ud. Han tænkte på Elias store trosgerninger og græd, "Min fader, min fader, du Israels vogne og heste!« (2. kong. 13:14).  Elisa gav ham denne instruktion: "Hent bue og pil." (13:15).

Download PDF

Velsignelser Udover Vores Forstand

David Wilkerson (1931-2011)27-12-19

Noget af det, der siges allermest i kirken er, ”Gud svarer på bøn!” Men det er kun den halve sandhed. Hele sandheden er, at ”Gud over-svarer på bøn!”

Tag nu Israels børn som eksempel. Hoseas profeterede til Israel ”I er frafaldne, men I er stadig Guds folk. Vend tilbage til Herren og bed.

Download PDF

Befriet fra Fælden

David Wilkerson (1931-2011)26-12-19

Lovet være Herren, der ikke gjorde os til bytte mellem deres tænder! Vort liv blev reddet som fuglen fra fuglefængernes fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber.” (Salme 124:6-8).

Download PDF

Broen mellem Jorden og Himlen

David Wilkerson (1931-2011)25-12-19

Da hyrderne kiggede på babyen i krybben, så de en Frelser, som ville befri hele menneskeheden. Da de vise mænd kom til ham, så de en Konge, som ville besejre døden. Og da profeterne så ind i fremtiden, så den en Befrier som ville åbne fængselsdøre, løsne lænker og sætte fangne fri. De havde alle deres vision af hvem Jesus var, og hvorfor han kom.

Download PDF

Kristi Herlighed Kan Ikke Skjules

David Wilkerson (1931-2011)24-12-19

 “Jamen, jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudssøn.” (Daniel 3:25).

Download PDF