Dagens Ord | Page 7 | World Challenge

Dagens Ord

Nutidens Afgudsdyrkelse

David Wilkerson (1931-2011)21-01-20

I denne sofistikerede tidsalder har vi svært ved at forstå afgudsdyrkelsen i det Gamle Testamente. Det er utroligt, at læse om intelligente mennesker, som bliver så forblændede, at de ofrer til – og tilbeder håndlavede statuer af træ, sten og ædelt metal. Men det er afgudsdyrkelsens synd, som nedkaldte Gud store vrede over sit eget folk. "Du må ikke gå i forbøn for dette folk… for jeg vil ikke høre dig." (Jer. 7:15).

Download PDF

Forvent Fuldstændig Sejr

Gary Wilkerson20-01-20

Da profeten Elisa lå på sit dødsleje, græd Israels konge, Joash, højt over, at landets profetiske lys var ved at gå ud. Han tænkte på Elias store trosgerninger og græd, "Min fader, min fader, du Israels vogne og heste!« (2. kong. 13:14).  Elisa gav ham denne instruktion: "Hent bue og pil." (13:15).

Download PDF

Velsignelser Udover Vores Forstand

David Wilkerson (1931-2011)27-12-19

Noget af det, der siges allermest i kirken er, ”Gud svarer på bøn!” Men det er kun den halve sandhed. Hele sandheden er, at ”Gud over-svarer på bøn!”

Tag nu Israels børn som eksempel. Hoseas profeterede til Israel ”I er frafaldne, men I er stadig Guds folk. Vend tilbage til Herren og bed.

Download PDF

Befriet fra Fælden

David Wilkerson (1931-2011)26-12-19

Lovet være Herren, der ikke gjorde os til bytte mellem deres tænder! Vort liv blev reddet som fuglen fra fuglefængernes fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber.” (Salme 124:6-8).

Download PDF

Broen mellem Jorden og Himlen

David Wilkerson (1931-2011)25-12-19

Da hyrderne kiggede på babyen i krybben, så de en Frelser, som ville befri hele menneskeheden. Da de vise mænd kom til ham, så de en Konge, som ville besejre døden. Og da profeterne så ind i fremtiden, så den en Befrier som ville åbne fængselsdøre, løsne lænker og sætte fangne fri. De havde alle deres vision af hvem Jesus var, og hvorfor han kom.

Download PDF

Kristi Herlighed Kan Ikke Skjules

David Wilkerson (1931-2011)24-12-19

 “Jamen, jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudssøn.” (Daniel 3:25).

Download PDF

Guds Benådede

Gary Wilkerson23-12-19

“Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.  Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!” (Luk.1:26-28).

Så kom englen med dette utrolige budskab: ” Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud.  Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.  Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn.” (1:30-32).

Download PDF

Faderens Omsorgsfulde Kærlighed

David Wilkerson (1931-2011)29-11-19

Mange mennesker har svært ved at tænke på Gud som en omsorgsfuld, kærlig Far. De kan ikke lade være med at se ham ud fra deres erfaringer med en ugudelig jordisk far eller stedfar. Det er så trist. Men hør hvordan Gud beskriver sig selv for Moses: "Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd." (2. Mos. 34:6-7).

Download PDF

Rejs Dig Og Gå Ind I Kampen

David Wilkerson (1931-2011)28-11-19

Hvor mange kristne kalder sig krigere uden nogen sinde at være blevet trænet eller prøvet? Vi hører om mange 'bønnekrigere' i dette land. Men den sørgelige sandhed er, at størstedelen af dem aldrig er blevet trænet – de er ikke rede til kamp. Mange sande troende nægter at kæmpe mod djævelen eller gå i kamp mod hans rige.

Når Gud finder en troende med en hunger og et ønske om hans velsignelse, sætter han ham ind i træningssalen og lærer ham at kæmpe. Herren har brug for veltrænede krigere, som vil vinde over alle mørkets kræfter i disse sidste dages krigsførelse.

Download PDF