Dagens Ord | Page 5 | World Challenge

Dagens Ord

Hvorfor Læse Det Gamle Testamente?

David Wilkerson (1931-2011)11-02-20

Nogle troende – selv pastorer – tror, at det Gamle Testamente ikke er relevant i vores tid. Så der er ingen grund til at studere det mere. Hvor tager de fejl! Det Gamle Testamente forklarer det Nye Testamente i klare, enkle vendinger. Dets beretninger er fyldt med billeder og skygger af evige sandheder, som blev udlevet i rigtige liv af rigtige mennesker.

Download PDF

Mod på Åndelige Forhindringer

Gary Wilkerson10-02-20

Apostlen Paulus udrettede utrolige ting for Kristi sag. Han førte tilsyn med menigheder i store dele af Asien og nogle områder i Europa, samtidig med at han tjente som evangelist og apostel. Han var en lærd mand, som fremførte Kristi sag ved domstole og foran konger.

Download PDF

Hvad Har Fat I Dit Hjerte

David Wilkerson (1931-2011)31-01-20

Når vi læser Paulus breve til Efeserne, kan vi se hvordan han roser dem på mange måder. Han beskriver dem som trofaste i Kristus Jesus … med al himlens åndelige velsignelser." (Ef. 1:1-3).

Paulus tilføjer, at de er et tilgivet folk, og han beder om at, "Vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, …  og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke." Ef. 1:17-19).

Download PDF

Ikke Hævet over Fristelse

David Wilkerson (1931-2011)30-01-20

Det er vigtigt at huske, at uanset hvor ren, hellig og pletfri du føler dig, eller hvor sikker du føler dig, så er du ikke hævet over fristelse! Når du elsker Jesus, når han er dit hjertes Frelser og hersker over din vilje, er du en mærket person i helvede. Satan vil forsøge at fælde dig, så du falder til jorden, så dén troende er vis, som ser dette i øjnene og er udrustet til kampen.

Download PDF

Guds Absolutte Nåde

David Wilkerson (1931-2011)29-01-20

I beretningen om Sodoma og Gomorra herskede ondskaben, og Gud var ikke tilfreds. Han sendte to engle til Sodoma for at advare Lot, Abrahams nevø, om den kommende ødelæggelse. Lot var en retfærdig mand (se 1. Mos. 18:19), som levede i en by fyldt af ondskab, og Gud ønskede, at advare ham om den kommende udslettelse og Sodoma, så han kunne undslippe med sin familie.

Download PDF

Troens Værk

David Wilkerson (1931-2011)28-01-20

Djævelen elsker at fortælle dig, at du er uduelig, nyttesløs og svag. Han siger, du er en total fiasko, som aldrig vil kunne leve op til Guds standarder. Og oven i købet forsøger han, at overbevise dig om, at Gud er vred på dig.

Det er alt sammen løgn som kommer fra helvedes afgrund! Din sjæls fjende er besluttet på, at underminere din relation til din himmelske Far, og få dig væk fra det formål, du er kaldet og salvet til. Men da du ved, at Satan er en løgner, så lad os se på beviserne på, at Jesus har gjort dig værdig ved sit offer på korset.

Download PDF

Hold dig op ad Gud

Gary Wilkerson27-01-20

Jesu efterfølgere var samlet i Ovensalen, da Helligånden kom og fyldte alle på stedet (se Ap.G. 2:1-4). Peter fik frimodighed ved Ånden til at prædike, og tretusinde mennesker omvendte sig til Kristus. (se Ap.G. 2:41).

Efter denne åndelige opvågning gik Peter og Johannes hen til templet, hvor de så en forkrøblet tigger. Da manden tiggede om almisse, sagde Peter, "Sølv og guld har jeg intet af, men ét har jeg at give dig. I Jesu Kristi navn rejs dig og gå!"  (Ap.G. 3:6). Manden blev helbredt med det samme.

Download PDF

Undgå Tvivlens Synd

David Wilkerson (1931-2011)24-01-20

Levitten Asaf var forsanger og leder af kong Davids lovsangskor. Faktisk var han forfatter til hele 11 salmer i Salmernes Bog. Han og David var nære venner, og de to elskede at tilbringe tid sammen i Guds hus. Men på trods af sin store kaldelse og velsignelser tilstod Asaf, " Men jeg var nær snublet, mine fødder var nær ved at glide." (Salme 73:2).

Nu ved vi, at Asaf var en troende mand med et rent hjerte, som troede at Gud er god. Faktisk indledte han en af sine salmer således: "Gud er god mod Israel, mod de rene af hjertet." (73:1).

Download PDF

Du er blevet adopteret

David Wilkerson (1931-2011)23-01-20

Vi, som lever i nytestamentlig tid, har fået et mægtigt vidnesbyrd. Ikke alene kender vi Jesu gerninger, vi kan også læse om den første menigheds arbejde. Læg dertil to tusinde års gudfrygtige mennesker, som har gjort "større ting end disse" – således får vi et glimt af hvem vores himmelske Far er.

Download PDF

Omsorg for din nabos behov

David Wilkerson (1931-2011)22-01-20

I sin tid på Jorden, var Jesus det fysiske udtryk for Guds medfølelse. Skriften fortæller ofte, at Jesus "ynkedes" over folks lidelser. (se Matt. 14:14).

De fleste kristne mener om sig selv, at de har medfølelse. Men selv de værste syndere bliver "berørt" når de hører om børns lidelser. Medfølelse er ikke bare sympati. Sand medfølelse får os til at handle.

Download PDF