Dagens Ord | Page 8 | World Challenge

Dagens Ord

At Favne Guds Vilje

David Wilkerson (1931-2011)27-11-19

Enhver sand Jesu efterfølger siger, at han ønsker at gøre Guds vilje. Alligevel tænker de fleste kristne på Guds vilje som noget, der er pålagt dem – noget usmageligt og vanskeligt som de er tvunget til at gøre. De forestiller sig, Gud kræver, at de skal overholde et besværligt sæt regler og betingelser: "Gør det på min måde, eller du overlades til dig selv!" Hvor tager de dog fejl.

Download PDF

Grænseløs tillid

David Wilkerson (1931-2011)26-11-19

"Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud." (3. Mos. 6:7).

Gud har et ønske om, at du skal kende ham! Han vil gerne lære dig at genkende hans stemme fra alle andres. Han åbenbarede og manifesterede sig selv for sit folk, Israels børn, igen og igen – gennem mægtige udfrielser og mirakuløse tegn og undere – og alligevel kendte de stadig ikke deres Gud.

Download PDF

Håb for det lunkne hjerte

Gary Wilkerson25-11-19

Fristelserne kommer over dig, og du har bemærket, at din modstand mon dem er blevet svagere. Guds ord føles uinspirerede, og din bønneliv er svagt og blodfattigt. Selv din kærlighed til Kristus er blevet underligt tåget. Hvad sker der? Du er måske ved at blive åndeligt lunken – men fortvivl ikke. Der er håb for dig! Frelseren arbejder på dine vegne, for at bringe dig ud af sløvhedens ånd og optænde din ånd på ny.

Download PDF

Sejrende tro

David Wilkerson (1931-2011)18-10-19

I 4. Mosebog kapitel 13 og 14 finder vi definitionerne på sand tro og på vantro. De ti spioner, som var gået ind i det Lovede Land, var vendt tilbage med en rapport om, hvad de havde set. "Vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. Men det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store." (4. Mos. 13:27-28). Så rapporten var både positiv og negativ.

Download PDF

Vil du følge den vej han viser dig?

David Wilkerson (1931-2011)17-10-19

"Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig. Vær ikke som heste og muldyr uden forstand, deres kræfter tøjles med tømme og bidsel, når de ikke vil komme hen til dig." (Salm. 32:8-9)

Download PDF

At bevæge Guds hjerte

David Wilkerson (1931-2011)16-10-19

Vi ved, hvad det betyder, når man siger, at mennesker er "berørt af Gud". Det kan være jævne mænd og kvinder efter verdens standarder, men de har tilbragt tid alene med Gud, og de taler med autoritet og Helligåndens overbevisning. Profeten Daniel var sådan en mand.

Daniel var disciplineret, modig og dygtig. Den almindelige troende føler, at han slet ikke kan være med der. Men Daniel er et eksempel på en stor mand, som var menneskelig med menneskelige skrøbeligheder. Beretningen om ham viser os hvordan vi kan række ud til Gud og få en berøring af ham.

Download PDF

Guds historiske godhed

David Wilkerson (1931-2011)15-10-19

Profeten Esajas prædikede ofte om dom over synd. Han talte om dommens dag og om den fortvivlelse, der vil ramme dem, som lever i oprør. Men midt i en af de mest skræmmende budskaber om Herrens Vredes Dag, stopper Esajas op og råber, "Jeg vil prise Herrens trofasthed … hans store godhed mod Israels hus, som han viste i sin barmhjertighed og i sin store troskab." (Es. 63:7).

Download PDF

Ikke fremmede længere

Gary Wilkerson14-10-19

Gud skabte mennesket for at have fællesskab med ham. Hans evige formål var, at mennesket kunne få del den treenige kærlighed, accept, mildhed og et dybt kendskab til hinanden. Synden kom ind i verden og ødelagde dette fællesskab; og sammen med det kom skam, fremmedgørelse, adskillelse og håbløshed. Men så trådte Kristus ind på scenen!

Download PDF

ER DU STAMGÆST VED HERRENS BORD?

David Wilkerson (1931-2011)03-09-19

 

David sagde om sin Herre, "Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender." (Salm. 23:5). Jesus sagde, "Og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige." (Luk. 22:29-30).

Download PDF

NÅR GUD VENTER MED AT SVARE

Carter Conlon06-07-19

 

Vi er ikke altid glade for at vente tålmodigt på Guds svar. Mange troende, især amerikanske kristne, ønsker svar med det samme. Vores kød, lige som kulturen vi lever i, ønsker øjeblikkelig tilfredsstillelse. Men Gud arbejder ofte i vores liv ved at forsinke processen.

Download PDF