Dagens Ord | Page 12 | World Challenge

Dagens Ord

HVAD HINDRER GUDS VÆRK I OS?

David Wilkerson (1931-2011)05-06-19

"Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk." (2. Kor. 12:9). Apostelen Paulus følte sig magtesløs på grund af problemer og trængsler; men selvom han var presset, blev han ikke fortvivlet.  Han var tilfreds under sin magtesløshed fordi det var hemmeligheden bag hans styrke i Kristus. Det var af magtesløsheden han blev stærk.

Download PDF

EN KAMP SOM SKAL KÆMPES

Gary Wilkerson10-06-19

Jobs Bog indeholder mange spørgsmål, som denne lidende mand stillede til sin himmelske Far, mens han var i sine trængsler. Hvorfor skulle han lide så meget? Hvorfor var hans liv nu meningsløst, når det tidligere havde været så frugtbart og med megen velstand? Hvad var meningen med det hele? Guds svar til Job er kreativt og enestående, idet han svarer med et spørgsmål: "Kan du trække Livjatan op ad havet med en krog? (Job 40:25). I oldtiden var Livjatan et stort søuhyre, et slangelignende monster; og her illustrerer den en kamp af mytiske proportioner.

Download PDF

EN STØRRE MISSION I LIVET

Nicky Cruz22-06-19

I vores tid er både kristne og ikke-kristne familier under et enormt pres for at overholde samfundets normer. Både forældre og børn kæmper under presset fra en verden, der er gået amok i synd og fristelse. Nogle gange befinder vi os i en krig så ensidig, at vi må holde ud, blive i kampen, kæmpe for vores familiers integritet og vores børns sjæl.

Download PDF

måske engang

David Wilkerson (1931-2011)13-06-19

En af de mest tragiske vendinger i alle sprog, er udtrykket måske engang. Det indeholder alle de uopfyldte håb og drømme hele denne generation har. Der er så mange bundne, ensomme, knuste, desillusionerede, forkastede mennesker, som venter på at miraklet skal ske.

Download PDF

MANGLER DU STYRKE?

Gary Wilkerson18-03-19

"Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg." (Es. 58:6). Gud siger, at den faste, han ønsker, begynder i vores egne hjerter. Vi er i stand til at modtage noget overnaturligt fra Gud – frihed fra undertrykkelse og alle slags lænker.

Download PDF

TJEN JESUS UDEN FRYGT

David Wilkerson (1931-2011)13-03-19

"Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk… (han tilsvor) at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage." (Luk. 1:68, 74-75).

Download PDF

GUD BRUGER DE MANGELFULDE

Jim Cymbala11-05-19

Mærkeligt nok, så elsker Gud, at vælge de mest usandsynlige, utrænede og alt-andet-end-perfekte mennesker til at gennemføre de mest utrolige opgaver. Abraham løj, da han var under pres; Moses dræbte en mand, før han blev Israels befrier; kong Davids familie anså ham kun for at være en hyrdedreng, og Peter var en fisker uden nogen form for religiøs skoling.

Download PDF

GUD HAR IKKE AFSKREVET DIG

Carter Conlon18-05-19

"Så Peter gik ud og græd bitterligt." (Luk. 22:62).  Her, lige før Jesu korsfæstelse, ser vi Peter græde utrøsteligt, fuldstændig knust over, at han har svigtet. Når alt kommer til alt, var det jo ham, som havde sagt til Kristus, "Jeg er villig til at leve og dø sammen i Jerusalem!" (se Matt. 26:35). Men kort tid derefter benægtede han, at han overhovedet kendte Kristus, og sværgede på det.

Download PDF

VIND OVER TVIVLEN

David Wilkerson (1931-2011)08-03-19

Johannes Døberen var en Ordets mand. Han tilbragte hele sit liv med at granske Skrifterne i ensomhed og grunde over loven. Han viste hen mod Jesus, og sagde, "Se det Guds Lam." (Johs. 1:29). Han havde set Helligånden dale ned over Kristus som en due; og han havde hørt Faderens stemme erklære, at Jesus er hans søn. Men nu var Johannes blevet fængslet. Han kraftfulde, salvede tjeneste var blevet bremset af den onde kong Herodes (se Luk. 3:19-20). Nu var den folkemængde, som havde fulgt Johannes, væk; og "stemmen, som råbte i ørkenen" var blevet tavs.

Download PDF

JESUS FEJLER ALDRIG

Gary Wilkerson15-04-19

"Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt." (Johs. 17:24 – min fremhævelse). Jesus bad for sine disciple – og det inkluderer os. Han spurgte Faderen om, vi måtte se hans herlighed, så vi kunne komme til at kende ham.

Download PDF