Dagens Ord | Page 11 | World Challenge

Dagens Ord

Vi bliver hvad vi indeholder

David Wilkerson (1931-2011)15-08-19

Stefanus så, at himlen var åben, og han så Guds Søn på tronen, hvis herlighed blev afspejlet på ham, så alle omkringstående kunne se det. "Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde: »Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side.«" (Ap.G. 7:55-56).

Stefanus repræsenterer det, som en sand Kristen burde være: en, som er fyldt af Helligånden; som har sit blik fæstet på Jesus; en, som afspejler den herlighed på sådan en måde, at alle som ser det, bliver forundrede.

Download PDF

En Stemme i Ørkenen

David Wilkerson (1931-2011)14-08-19

Johannes Døberen definerede sin tjeneste meget enkelt, da han sagde, "Jeg er stemmen som råber i ørkenen." (Johs. 1:23). Denne den Højestes tjener, som ifølge Skriften var "den største, og mest velsignede, blandt kvindefødte" (Matt. 11:11), var den største af alle profeterne og en ærbødig forkynder af retfærdighed.

Download PDF

Overlad kampen i Guds hænder

David Wilkerson (1931-2011)13-08-19

"Han gør en ende på krigene." (Salme 46:9). Sikke nogle dejlige nyheder for et Guds barn, som er såret og slidt op af krigsførelse. Kampen i vore sjæle er hans kamp, og kun han kan gøre en ende på den. Vores kærlige Far vil ikke tillade, at vores kød, eller djævelen, truer os til nederlag.

Download PDF

Forberedt på Kamp

Gary Wilkerson12-08-19

"I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet…. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. (Ef. 6:10-12, 18).

Download PDF

Bevaret Ved Guds Kraft

David Wilkerson (1931-2011)09-08-19

Der er en spændende beretning i det Gamle Testamente, som fint illustrerer hvad det vil sige at blive bevaret ved Guds kraft. Vi finder den i 2. Kongebog kapitel 6.

Download PDF

Du Er Elsket Og Accepteret

David Wilkerson (1931-2011)08-08-19

Jeremias var en af det Gamle Testamentes store profeter. Hvert et ord, han prædikede, var som et skarpt sværd der skar i kødet. Han gjorde politikerne og de religiøse ledere så vrede, at de smed ham i fængsel.

Men hele tiden kiggede denne grædende profet fremad til den dag, hvor Gud ville besøge sit folk og ændre deres hjerter. Jeremias vidste, at Gud havde medlidenhed med sit folk, og elskede dem med en evig kærlighed.

Download PDF

Et Råb Stiger Op

David Wilkerson (1931-2011)07-08-19

Gud ønsker at bryde igennem til sit folk. Som Skriften forudsiger, så vil djævelen komme ned med stor vrede, fordi han ved, at hans tid er kort. Lige nu har Guds folk brug for en mægtig udgydelse af Helligånden; en overnaturlig berøring som er endnu større end pinsen. Det skrig, der kaldes på nu, blev hørt på Esajas' tid: "Gid du ville flænge himlen og stige ned, så bjergene rystede foran dig,; intet øre har nogen sinde hørt, intet øje har set en anden Gud end dig, som griber ind for den, der håber på ham. (Es. 63:19 og 64:3).

Download PDF

Tror Du At Herren Vil føre Dig Igennem?

David Wilkerson (1931-2011)06-08-19

Det vigtigste spørgsmål, som Guds folk står overfor i disse sidste dage, er: "Tror du, at Gud vil føre dig igennem? Tror du, at han kan gøre det nødvendige for at svare på dine bønner og imødekomme dine behov?" Det samme spørgsmål stillede Herren til de to blinde mænd, som bad ham om nåde og helbredelse. "Tror I jeg kan gøre det?" De sagde, "Ja, Herre…. og deres øjne åbnedes." (se Matt. 9:28-30).

Download PDF

Det Kristne Fællesskab

Gary Wilkerson05-08-19

Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og … at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu." (Fil. 1:3-5).

Paulus takker Gud for det fællesskab, de kristne har – at de deler med hinanden – at han og Filippermenigheden glædes ved at vandre sammen i tro. Dette evangeliske fællesskab er uforligneligt. Det er kraftfuldt, fordi det er født ved foden af Jesu kors. Gennem ham kommer mennesker fra mange forskellige samfund, stammer og tungemål sammen som ét legeme.

Download PDF

BESKYTTELSE MOD FRAFALD

David Wilkerson (1931-2011)11-06-19

Apostlen Paulus taler om et stort frafald, som skal komme over verden de sidste dage. Men hvad er frafald? Det er "en afvisning af den sandhed, man engang troede på og proklamerede." Det er ganske enkelt: at falde bort fra Guds sandhed. Paulus taler om det kommende frafald: "Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående.

Download PDF