Dagens Ord | Page 9 | World Challenge

Dagens Ord

GUD ERSTATTER DE SPILDTE ÅR

David Wilkerson (1931-2011)04-10-19

"Jeg erstatter jer de år, da græshoppen åd…" (Joel 2:25).

Har du spildte år fra før du angrede og overgav alt til Jesus? Du tænker måske, "Jeg kunne have vandret meget tættere med Kristus. Jeg kunne have behaget ham meget mere. Jeg kan aldrig indhente den spildte tid."

Vi ønsker alle at godtgøre de spildte år for Gud, at betale ham tilbage. Men han siger, jeg vil tilbagebetale dig! Du kan ikke godtgøre mig så meget som en spildt time, så søg min retfærdighed og omvend dig fra dine synder. Jeg vil erstatte dine tab, uanset om de er dine, din families eller andres."

Download PDF

FRIHED FRA FRYGT OG BEKYMRING

David Wilkerson (1931-2011)09-10-19

Mens jeg gik ned ad en landevej i New Jersey, havde jeg en god samtale med Herren. Jeg græd, "Herre, jeg kan ikke leve med al mulig slags frygt og bekymring. Jeg ønsker at gå fremtiden i møde med fred og glæde og tillid! Jeg ønsker fuldstændig frihed for al frygt og bekymring!"

Helligånden svarede mig: "Nøglen til frihed for al frygt og bekymring findes i to ord – spurve og hår. Husk hvad jeg sagde i Matthæus 10:28-33. "Ikke én af dem (spurvene) skal falde til jorden, uden at Faderen ved det. Og. "Selv jeres hovedhår har han tal på." (vers 29-30).

Download PDF

BESLUT AT STOLE PÅ GUD

Gary Wilkerson07-10-19

"Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, han svarer ham fra sin hellige himmel med sin højre hånds frelsende gerninger. Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn. De andre synker i knæ og falder, men vi rejser os og holder stand." (Salm. 20:7-9.) (Eng. oversættelse: "Men vi stoler på Herren vor Guds navn", o.a.)

Download PDF

FORSTÅ GUDS TIMING I BØN

Jim Cymbala07-09-19

Når vi beder, er det vigtigt at skelne mellem fire forskellige anvisninger fra Herren. Det kan give os den banebrydende timing, vi har brug for, for at gøre hans vilje. For enhver given bøn eller aktivitet i vores liv er vi nødt til at skelne mellem, om Herren siger en af disse fire ting:

Download PDF

Kristus beder for dig

David Wilkerson (1931-2011)27-09-19

"Herren sagde Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte." (Luk. 22:31-32).

Download PDF

Hvordan ser kærligheden til Jesus ud?

David Wilkerson (1931-2011)26-09-19

"Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed." (1 Johs 3:18).

Spørg en hvilken som helst kristen, "Elsker du Jesus?" og han vil svare, "Ja, selvfølgelig!" Men ord alene kan ikke holde stand i lyset af Guds hellige Ord. Jesus sagde, at to konkrete ting viser din kærlighed til ham; og hvis de ikke viser sig i dit liv, er din kærlighed til ham kun noget, du har i munden, i stedet for i "gerning og sandhed." Disse to konkrete ting er: (1) Lydighed til Jesus befalinger, og (2) en manifestation af hans tilstedeværelse i dit liv.

Download PDF

Vogt Dit Hjertes Dør

David Wilkerson (1931-2011)25-09-19

"I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham." (Hebr. 11:5-6).

Download PDF

Rig I Håbet

David Wilkerson (1931-2011)24-09-19

Vi tjener håbets Gud! Det græske ord for håb er elpo, som betyder, "at kigge fremad med en god følelse af tillid og forventning." Apostlen Paulus skrev til romerne, "Men håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft." (Rom. 15:13).

Download PDF

Alene ved Guds Nåde

Gary Wilkerson23-09-19

"Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst – og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus." (Ef. 2:4-7).

Download PDF

Helligåndens Ballademagere

David Wilkerson (1931-2011)20-09-19

I dag er menigheden fyldt med tavse hellige, som ikke ønsker nogen form for bølgegang. Når alt kommer til alt, ønsker ingen ballade! Men nogle af disciplene var store ballademagere. Paulus og Silas vandrede i Åndens kraft og "gav" deres liv for Herren Jesus Kristus. (se Ap.G. 15:26). Ved en lejlighed konfronterede en Paulus en sandsigerske og kastede en ond ånd ud af hende, hvilket skabte oprør i hele byen. Pigens slaveejere slæbte dem hen på torvet til myndighederne, som piskede dem og satte dem i fængsel. (se Ap.G. 16:16-24).

Download PDF