Dagens Ord | Page 9 | World Challenge

Dagens Ord

Venter ivrigt på Jesu genkomst

David Wilkerson (1931-2011)19-09-19

Jesus kommer snart! "For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord." (1. Thess. 4:16-18).

Download PDF

Hør Guds Stemme

David Wilkerson (1931-2011)18-09-19

En af de store velsignelser en sand troende har, er at kende Guds stemme. Det er lige så muligt, at høre Guds stemme i dag, som det var for Abraham og Moses – og også Samuel og David, Paulus, Peter og de andre apostle.

Download PDF

Opmuntr dig i Herren

David Wilkerson (1931-2011)17-09-19

Nogle tror, at de troende altid er overskudsmennesker, som altid ved hvor de er på vej hen; som altid er tilfredse og fornøjede. Men mange gange dækker vores smil over smerte, forvirring og sorg. Alle sande Guds mænd og kvinder har oplevet det. Hvis du føler dig åndeligt, fysisk og følelsesmæssigt nede; og ved, at uden en overnaturlig dosis af Kristi styrke, så er du simpelthen ikke i stand til at komme videre – så er du ikke alene. Men vær forvisset om, at der findes en fuldstændig sejr for dig!

Download PDF

Omsluttet af Jesu Kærlighed

Gary Wilkerson16-09-19

"Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje. Til de hellige, som bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! " (Ef. 1:1-2). Paulus var udvalgt. Han var kaldet fra det liv, han levede og blev forandret til noget helt andet. I ovenstående hilsen til de hellige, giver han lang velsignelse, hvor han taler om alt, han har på hjerte, vedrørende Jesus storhed og godhed. (se vers 3-14).

Download PDF

Ingen Erstatning for Bøn

David Wilkerson (1931-2011)13-09-19

"Ja, man bar tilmed syge mennesker ud på gaderne og lagde dem på senge og bårer, for at blot skyggen af Peter måtte falde på dem, når han kom forbi." (Ap.G. 5:15).

Download PDF

Hold Ud, Sande Troende

David Wilkerson (1931-2011)12-09-19

Det Nye Testamentes menighed blev født i herlighed. Helligånden kom over den med ild, og de første kristne talte i tunger og profeterede. Gudsfrygt kom over alle dem, som så dem, og tusinder omvendte sig. Det var en triumferende menighed, som ikke var bange for Satan, som var uærbødige overfor afguder, som ikke lod sig gå på af trængsler og forfølgelse. Det var en menighed, som var renset i blodet – som levede og døde sejrende.

Download PDF

Lad Jesus Være Dit Alt

David Wilkerson (1931-2011)11-09-19

Herren ønsker et intimt fællesskab med sine kære børn. Han længes efter at være alene med sit hjertes kærlighed. "Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig." (Matt. 6:6).

Download PDF

Der Hvor Stoltheden Leder Hen

David Wilkerson (1931-2011)10-09-19

Stolthed er det Gud hader allermest. "For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden." (1. Johs. 2:16).

De fleste kristne indrømmer, at de ikke har nået målet, og at der er områder i deres liv, som har behov for forbedring, men meget få kristne anser sig selv for at være stolte. Stolthed er uafhængighed – ydmyghed er afhængighed. Stoltheden er ikke villig til at vente på, at Gud handler til sin tid og på sin måde. Stoltheden får en til at tage sagen i egen hånd, når man synes, at Gud ikke arbejder hurtigt nok.

Download PDF

At Gennemskue en Efterligning

Gary Wilkerson09-09-19

"Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se, alle I, som jeg kom til og forkyndte Riget." (Ap. G. 20:25).

Paulus havde uophørligt undervist i evangeliet om Jesus Kristus. Han havde  undervist menighederne dag og nat. Han havde været udsat for alvorlig forfølgelse alle steder, og Helligånden havde vist ham, at han ville komme til at lide martyrdøden. Han samlede de ældste i menigheden i Efesus; og mens han viste sin kærlighed til dem, gav han dem også en meget vigtig instruks.

Download PDF

Kraft til at Overvinde Kødet

David Wilkerson (1931-2011)23-08-19

"Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne." (2. Mos. 12:13).

Download PDF