Dagens Ord | Page 13 | World Challenge

Dagens Ord

FAREN VED VERDSLIGHED

David Wilkerson (1931-2011)09-05-19

I dag er der mange stemmer i menighederne, som siger, at kristne skal vise en ny slags kærlighed. De taler om en kærlighed, hvor den bibelske sandhed gradbøjes for at passe ind i tidsånden. Ifølge deres evangelium, er det ikke nødvendigt med forandringer i personligheden, når man er kristen. Faktisk mener de, at der slet ikke er behov for anger. Tværtimod er målet, at fjerne alle anstødssten fra evangeliet og præsentere det så mennesker ikke finder nogen forhindringer i forhold til at acceptere Kristus i deres liv.

Download PDF

TØRRE PERIODER

Carter Conlon27-04-19

Føles det som om det er længe siden, du har hørt fra Herren? Synes han helt tavs, mens opfyldelsen af de løfter, han har givet dig, føles langt borte? Måske var du fuld af tro i begyndelsen, og troede Gud, da han sagde, "Jeg vil udfri dig. Jeg vil bruge dit liv til min ære." Da han gav dig disse løfte, jublede du i dit hjerte, og du følte dig stærk. Men nu, hvor Gud er tavs, spekulerer du på, hvad der skete med hans ord til dig.

Download PDF

EN ADVARSEL MOD AT UNDLADE AT BEDE​

Jim Cymbala09-03-19

Som kristne er vi involveret i åndelige kampe, da Satans personlige udsendinge fører krig mod vores sjæl. Vi skal dagligt skal kæmpe imod disse usynlige kræfter, derfor har Gud forsynet os med en åndelig rustning – troens skjold, frelsens hjelm, retfærdighedens brynje og så videre.

"Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet." (Ef. 6:11-12).

Download PDF

KRISTI OMSORG FOR OS I VORES PRØVELSER

David Wilkerson (1931-2011)14-02-19

Gud glæder sig ikke over sine børns prøvelser. Bibelen siger, at Kristus føler med os i alle vores prøvelser, og bliver berørt af hvordan vi har det. I Åbenbaringsbogen 2:9 siger han til menighederne, "Jeg kender din trængsel og din fattigdom." Det, han siger, er, "Jeg ved hvad du gennemgår. Du forstår det måske ikke, men jeg ved alt om det."

Download PDF

GUDS VÆRK I DET INDERSTE MENNESKE

Carter Conlon26-01-19

Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver, og bjergene vakler i havets dyb, når vandet larmer og bruser og rejser sig, så bjergene bæver. .. Stands, og forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden! Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor borg. (Salme 46:2-4, 11-12).

“Vær stille og forstå, at jeg er Gud!” Der er et utroligt vers, som har givet inspiration til mange salmer og mange prædikener. Men hvad betyder det egentlig at være stille? Betyder det, at man ikke skal foretage sig noget?

Download PDF

STÅR DU OVERFOR EN KÆMPE?

David Wilkerson (1931-2011)23-01-19

Det er nemt, at tage de mirakler for givet, som Gud har gjort i vores fortid. Men Bibelen fortæller os, at vi skal huske på vores udfrielser. Moses´ formaning til Israel efter miraklet ved det Røde Hav, var, ”Husk den dag, hvor du gik ud af Egypten, ud af slaveriets hus.” (2. Mos 13:3 – eng. Oversættelse. Se dansk vers 8).

Det, Herren sagde til dem, var, ”Værn om disse minder, og hver gang du er i en krise, så husk alle de mirakler, jeg har gjort for dig. Husk at fortælle dine børn om dem, så det kan opbygge din tro, og troen hos kommende generationer.”

Download PDF

UTILGIVENHED UDSULTER DIG

David Wilkerson (1931-2011)08-01-19

At tilgive, er ikke noget man gør én gang. Det er en måde at leve på, en indstilling, som vil bringe os ind i det velsignede liv, Kristus har til os. ”Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn.” (Matt. 5:44-45).

Ifølge Jesus, handler tilgivelse ikke om at vælge hvem, vi vil tilgive. Man kan ikke sige, ”Du har såret mig for meget til, at jeg kan tilgive dig.” Kristus siger til os, “Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også.” (5:46).

Download PDF

DIN KAMP ER IKKE STØRRE END GUDS NÅDE​

Gary Wilkerson31-12-18

Vi kan ikke forstå evangeliet, med mindre vi kender Guds vidunderlige natur. ”Jeg (Paulus) beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår…” (Ef. 1:17-18).

Evangeliet begynder ikke erkendelsen af, at du er en synder, eller at Gud har en vidunderlig plan for dit liv. Det begynder med forståelsen af, hvor nådig vores himmelske Far er.

Download PDF

PRISEN FOR UDHOLDENHED

David Wilkerson (1931-2011)04-12-18

Enhver diskussion om lidelser og prøvelser må begynde med historiens mest fortvivlende troende - Job – en retfærdig, trofast, gudfrygtig tjener, som var overgivet til bøn og tilbedelse. Men da sorg og trængsler overvældede hans liv, begyndte denne samme mand, da han led allermest, at komme med nogle negative ytringer om Gud. "Hvis jeg stævnede ham, og han gav møde, tror jeg ikke, han ville lytte til mig. Han jager efter mig for en bagatel; uden grund tilføjer han mig sår for sår." (Job 8:16-17).

Download PDF

DET USYNLIGE ARBEJDE I HJERTET​

David Wilkerson (1931-2011)14-08-18

Der findes tilsyneladende forfalskninger af næsten alt i dag. Det plejede at være sådan, at når man gik ned ad på gaderne i New York City, så stødte man på gadesælgere med "autentiske" Rolex ure, designer tasker, smykker og andre ønskelige varer. De så godt ud, men de var billige efterligninger af den ægte vare.

Download PDF