Dagens Ord | Page 10 | World Challenge

Dagens Ord

Hold Ud, Sande Troende

David Wilkerson (1931-2011)12-09-19

Det Nye Testamentes menighed blev født i herlighed. Helligånden kom over den med ild, og de første kristne talte i tunger og profeterede. Gudsfrygt kom over alle dem, som så dem, og tusinder omvendte sig. Det var en triumferende menighed, som ikke var bange for Satan, som var uærbødige overfor afguder, som ikke lod sig gå på af trængsler og forfølgelse. Det var en menighed, som var renset i blodet – som levede og døde sejrende.

Download PDF

Lad Jesus Være Dit Alt

David Wilkerson (1931-2011)11-09-19

Herren ønsker et intimt fællesskab med sine kære børn. Han længes efter at være alene med sit hjertes kærlighed. "Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig." (Matt. 6:6).

Download PDF

Der Hvor Stoltheden Leder Hen

David Wilkerson (1931-2011)10-09-19

Stolthed er det Gud hader allermest. "For alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden." (1. Johs. 2:16).

De fleste kristne indrømmer, at de ikke har nået målet, og at der er områder i deres liv, som har behov for forbedring, men meget få kristne anser sig selv for at være stolte. Stolthed er uafhængighed – ydmyghed er afhængighed. Stoltheden er ikke villig til at vente på, at Gud handler til sin tid og på sin måde. Stoltheden får en til at tage sagen i egen hånd, når man synes, at Gud ikke arbejder hurtigt nok.

Download PDF

At Gennemskue en Efterligning

Gary Wilkerson09-09-19

"Og nu ved jeg, at I ikke mere skal få mig at se, alle I, som jeg kom til og forkyndte Riget." (Ap. G. 20:25).

Paulus havde uophørligt undervist i evangeliet om Jesus Kristus. Han havde  undervist menighederne dag og nat. Han havde været udsat for alvorlig forfølgelse alle steder, og Helligånden havde vist ham, at han ville komme til at lide martyrdøden. Han samlede de ældste i menigheden i Efesus; og mens han viste sin kærlighed til dem, gav han dem også en meget vigtig instruks.

Download PDF

Kraft til at Overvinde Kødet

David Wilkerson (1931-2011)23-08-19

"Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne." (2. Mos. 12:13).

Download PDF

Fjern Jeres Sidste Afguder

David Wilkerson (1931-2011)22-08-19

Jabbok , det sted, hvor Jakob kæmpede med Gud og overgav sig fuldstændigt, er et eksempel på et sted, hvor kristne udkæmper deres private krige. Der er ingen rådgivere, ingen venner, ingen hjælpere – kun Gud og dig. Ved Jabbok fjernede Jakob sin sidste afgud, og vandt sin største sejr. Og det var her, han modtog sin nye personlighed, sit nye sindelag og fik sit nye navn – Israel.

Download PDF

Hvad Knuser Guds Hjerte

David Wilkerson (1931-2011)21-08-19

Jesus græd ved Lazarus' grav selvom han vidste, at han snart ville bringe ham tilbage til livet igen. Faktisk var han netop kommet til Betania med dette ene formål. "Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne: »Se, hvor han elskede ham.« Men nogle af dem sagde: »Kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død?« Da blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven." (Johs. 11:35-38).

Download PDF

Grib Sejren

David Wilkerson (1931-2011)20-08-19

Gud generer ikke sine børn, når han lover, "Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet." (Rom. 8:28). OG han lyver ikke, når han lover, "Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp… Når de retfærdige skriger, hører Herren dem, og han befrier dem fra alle deres trængsler." (Salme 34: 16, 18).

Download PDF

Slangen i din have

Gary Wilkerson19-08-19

"Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag." (1. Mos. 1:31). I 1. Mosebog kapitel 1 og 2 læser vi om Guds storslåede skaberværk. Adam og Eva havde et vidunderligt fællesskab med Faderen i Edens Have – men der var også en slange i haven. "Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt." (1. Mos. 3:1). Denne udspekulerede, bedrageriske skabning, fristede Eva, som fik sin mand med på det. Sammen lyttede de til hans stemme.

Download PDF

Se På Jesus

David Wilkerson (1931-2011)16-08-19

"Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod." (Matt. 14:22-24).

Download PDF