Dagens Ord | Page 3 | World Challenge

Dagens Ord

Guddommelige velsignelser

Gary Wilkerson18-05-20

Skriften vidner om, at der eksisterer en hunger efter Kristi kompromisløse nåde overalt i verden. Lukas skriver, at da Jesus prædikede på bjerget, kom en stor mængde mennesker. "De var kommet for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme; også de, der plagedes af urene ånder, blev helbredt." (Lukas 6:18). Disse mennesker kom, fordi de havde hørt om en nådens mand, som kunne helbrede dem.

Download PDF

Overgiv dine behov til Gud

David Wilkerson (1931-2011)15-05-20

"Vender I om og holder jer i ro, bliver I frelst; er I rolige og trygge, finder I styrke." (Es. 30:15).

Helligånden giver os styrke, når vi overgiver alle vore behov i Guds hænder og stoler på hans almagt. Vi ser et eksempel på den tillid i moabitter-kvinden Ruth. Efter hendes mand døde, rejste Ruth tilbage til Judæa med sin svigermor, No'omi, som var en ældre enke. De to kvinder levede sammen i ydmyge rammer, og No'omi blev bekymret for Ruths velfærd.

Download PDF

Åbenbaringer i den mørkeste stund

David Wilkerson (1931-2011)14-05-20

Gennem hele Skriften viser Gud sin nåde gennem åbenbaringer under vores prøvelser, på en måde som vi aldrig kunne forstå i vores gode tider. Guds godhed kommer til sit folk i hårde tider, i problemer, i ensomhed og trængsler. For eksempel var disciplen Johannes "i Jesu favn" i tre år. Det var en tid med hvile, fred og glæde. Men i den periode modtog Johannes meget få åbenbaringer. Han kendte kun Jesus som Menneskesønnen. Så hvornår modtog Johannes sin åbenbaring af Kristus i al sin herlighed? Det skete først efter han blev slæbt fra Efesus i lænker.

Download PDF

Høster evigt liv

David Wilkerson (1931-2011)13-05-20

Vi har alle hørt, at "Man høster, som man sår". (Gal. 6:7), og det bliver ofte sagt i en negativ sammenhæng. Men der er også en positiv side ved at så: "Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op." (Gal. 6:9).

En lignelse er en historie, som illustrerer en sandhed. Og i lignelsen om talenterne fokuserer Jesus hovedsagligt på de gode ting ved at så, som er, at så i Ånden for at høste evigt liv.

Download PDF

GRÆNSER FOR MENNESKELIG FORMÅEN

Tim Dilena28-03-20

Gennem menneskelig formåen og anstrengelser kan en højdespringer springe ca. 2,45 meter. Men det er anderledes for en stangspringer. Han placerer en stang i et hul i underlaget. Han sætter al sin lid til den stang – at den ikke alene kan holde ham, men også løfte ham højere end han kunne springe i egen kraft. Faktisk kan han springe næsten tre gange højere.

Download PDF

Et mål af Guds herlige Ånd

David Wilkerson (1931-2011)12-05-20

"Og han sagde til dem: »Mærk jer, hvad I hører! Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med, ja, I skal få i overmål.  For den, der har, til ham skal der gives; og den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.« (Mark. 4:24-25).

Download PDF

Programmer og planer men ingen tid til Jesus

Gary Wilkerson11-05-20

I 2. kapitel i Johannes Evangeliet, kommer Jesus ind i templet for en handling, som kom til at markere begyndelsen af hans offentlige tjeneste. Det, der skete, var ret dramatisk:

Download PDF

Se Igennem Med Smerten Ved At Tilgive

David Wilkerson (1931-2011)24-04-20

Hvis du siger, du ingen fjender har, så foreslår jeg, at du kigger igen. Selvfølgelig har alle kristne en fjende i Satan. Apostlen Peter advarer os: "Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge." (1. Peter 5:8).

Download PDF

Stol På At Gud Stopper Kampene

David Wilkerson (1931-2011)23-04-20

I årevis havde israelitterne længtes efter at blive regeret af en jordisk konge, og til sidst tillod Gud det. Han befalede profeten Samuel at salve Saul til konge over Israel: "Da tog Samuel oliekrukken og hældte olien ud over hans hoved, kyssede ham og sagde: »Nu salver Herren dig til fyrste over sin ejendom." (1. Sam. 10:1).

Download PDF

Har Du Overgivet Dig Til Hans Autoritet?

David Wilkerson (1931-2011)22-04-20

"For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste." (Es. 9:6).

Download PDF