Hungarian Newsletters | Page 9 | World Challenge

Hungarian Newsletters

Ne érzések alapján ítéld meg lelki állapotodat

David WilkersonFebruary 19, 2001

Pál Apostol meggyõzte a Thessalonikai gyülekezetet, hogy tanulják meg miként járjanak az Úr elõtt és az Õ kedve szerint. Azt mondta nekik, ".amint tõlünk tanultátok mi módon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek." (1 Thess. 4:1). Pál ezután hozzátette, ".hogy mindinkább gyarapodjatok." (4:1)

Mindinkább gyarapodjatok azt jelenti, hogy növekedjetek. Pál azt mondta, "Erõs evangéliumi tanítás alatt ültetek. Egy szilárd alapzaton álltok. Ezért kell, hogy növekedjetek a kegyelem által minden vonalon - hitben, tudásban, szeretetben."

Download PDF

A poklot megrázó ima

David WilkersonDecember 18, 2000

Amikor Dániel könyvét írta, Izráel babilóniai fogságban volt. Mire a 6-ik fejezetnél tartott, Dániel egy hosszú szolgálat után 80-ik évét élte. Az Istenfélõ próféta és prédikátor két babilóniai király uralmát élte át; Nebukodonozorét és Belsazárét, és ekkor Dárius királyt szolgálta.

Download PDF

Nem szükséges megértened megpróbáltatásaidnak okát — kaptál kegyelmet

David WilkersonNovember 6, 2000

Egy kedves hívõ testvérnõ ezt a szív szaggasztó levelet küldte egyesületünkbe;

"1972-ben elvesztettük fiunkat tüdõgyulladásban, aki egy veleszületett betegségben is szenvedett. 17 hónapos volt. 7 évvel késõbb 1979-ben 15 éves fiamat vesztettük el amint elektromos áram halálosan megrázta, miközben kertünkben fára mászott.

Most 24 éves fiam cukorbeteg, én pedig rákbeteg vagyok, "kemoterápiát" kapok. Õszintén kérdezem, hogy bûn-e az, ha kérdezzük az Urat, hogy miért történik mindez? Megérti Õ emberiségünket?

Download PDF

Isten dicsõségének mértéke

David WilkersonOctober 16, 2000

"És monda nékik: Megjegyezzétek, a mit hallotok: A milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sõt ráadást adnak néktek, a kik halljátok. Mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, attól az is elvétetik, a mije van." (Márk 4, 24-25)

Jézus tudta, hogy ezek a szavak különösen hangzanak a nem szellemi fülek számára. Így hát az üzenetet megelõzõen azt mondta, "Ha valakinek van füle a hallásra, hallja" (4, 23). Lényegében ezt mondta nekünk, " Ha szívetek nyitva áll Isten szelleme elõtt, akkor meg fogjátok érteni, amit mondanom kell nektek."

Download PDF

Isten Hajléka

David WilkersonSeptember 4, 2000

"Akiben ti is együtt építtettetek Isten hajlékává a Lélek által." (Efézusbel. 2:22)

A hajlék egy lakóhely. A görög hajlék szó ebben a versben egy "állandó lakóhelyet" jelent.

Minden keresztény hívõ tudja, hogy Isten nem lakozik ember által épített templomokban vagy épületekben. Ehelyett az Úr az emberi lényt választotta-vagyis népének szívét és testét. Mindazok akik Krisztusban vannak, képezik az Õ templomát-az Õ hajlékát, "állandó lakóhelyét". Minden hívõ hittel mondhatja, "Isten él bennem".

Download PDF

Növekedsz-e kegyelem által?

David WilkersonAugust 14, 2000

Egy kérdés tolakodott gondolkodásom eloterébe az utóbbi hetekben. Hiszem, hogy minden oszinte hívonek az eszében ugyancsak kell, hogy ez a kérdés állandóan felvetodjön és kérdezze magát: Növekszem-e kegyelemben?

Részemre, a kegyelem az a Szenlélek által való, meg nem érdemelt ero arra, hogy növekedjünk olyanná mint Jézus. Hát tegyük fel a kérdést másféle képen: "Bízom-e magam a Szentlélekre úgy hogy átváltoztasson és olyanná tegyen mint Jézus: otthonomban, szolgálatomban, másokkal való kapcsolatomban?

Download PDF

Az Úr örömének fenntartása

David WilkersonJuly 24, 2000

“…Mert az Úrnak öröme a ti erősségtek.” (Nehemiás 8:1o) Ezek a szavak a Izráeliták

Babylonból való visszatérésük után voltak kihirdetve. Ezsdrás és Nehemiás vezetésével a nép felépítette Jeruzsálem falait és a következő lépés, ami előttük állt, a templom felépítése és a nemzet helyreállítása volt.

Download PDF

Ellenségeid szeretetének fontossága

David WilkersonJuly 3, 2000

Ha azt állítod, hogy egy ellenséged sincs, akkor van számodra egy ajánlatom. Szerzõdtetni akarlak egy könyv megírására, amelyben elmagyarázod, hogyan tudtad ilyen sokáig irányítani az életedet úgy, hogy egyetlen emberrel sem kerültél szembe. A könyved biztosan sikerkönyv lenne.

Download PDF

Amikor Nincs Mást Tenni- Csak Bízni

David WilkersonJune 12, 2000

Hosszú évekig az Izráeliták egy király után sóvárogtak. Végül is Isten megengedte ezt. Sámuelnek, a prófétának mondta, hogy menjen és kenje fel Sault Izráel uralkodójának. A próféta felkereste Sault, “Akkor elővette Sámuel az olajos szelencét és az ő fejére töltötte és megcsokolta őt és mondta: Nem úgy van-e, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az Ő öröksége felett?” (I Sámuel 1o:1)

Download PDF

Isten Igéje Által Vezetve

David WilkersonMay 1, 2000

“Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lesz és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének.” (Ézsaiás 9: 6)

Ézsaiás itt egy megváltóról beszél, egy csodálatos békesség fejedelméről beszél aki jön, hogy birodalma felett uralkodjon. Ez a királyság olyan emberekből áll akik teljesen a fejedelem uralma alá vetik magukat. És a fejedelem saját maga ellátja ezeket egy szerető tanácsadással, vezetve és irányítva életüket.

Download PDF