Hungarian Newsletters | Page 8 | World Challenge

Hungarian Newsletters

Isten érintése

David WilkersonMay 27, 2002

Mikor az Úr megérint valakit, az az ember térdre borul, és Krisztussal intim kapcsolatba kerül. Ebbõl a bensõséges, meghitt kapcsolatból, a mennyekbõl friss kijelentést kap. Az ilyen személy aggodalommal és sietve hozza bûneit a Szent Lélekhez, hogy azok lényébõl ki legyenek irtva. Az ilyen embernek lelke újjászületett és nyugalmat talál. Mindezek után pedig megkezdi szolgálatát Krisztusnak nagy szenvedéllyel és még nagyobb szeretettel.

Download PDF

A Hit bensõséges közvetlenség nélkül egyáltalán nem Hit

David WilkersonMarch 25, 2002

Jézus kijelentése Lukács Evangélium 18.-ik fejezetében mindig egy kérdésként állt elõttem, ".mindazáltal az embernek Fia mikor eljõ, avagy talál-e hitet a földön?" Mit jelenhet ez? Ha napjainkban, megfontolás alá vetem Jézus Krisztus Egyházát úgy érzem, hogy az elõzõ nemzedékek nem koncentráltak olyan mértékben a hit kérdésén mint jelen nemzedékünk.

Download PDF

Meg ne illesstek az n felkentjeimet

David WilkersonNovember 13, 2001

"Meg ne illesstek az n felkentjeimet, s az n prftimnak ne rtsatok" (Zsolt. 1o5:15) Ez a rvid vers erteljes figyelmeztetst tartalmaz az rtl, s minden egyes szt komolyan vesz: jaj akrmelyik nemzetnek vagy szemlynek aki kezt Isten vlasztottjra emeli. s jaj akrkinek aki prftit bntalmazza.

Ezt a szigor figyelmeztetst kt szempontbl kell megrtennk. Elszr: a "felkentek" s a "prftk" a termszetes Izrelre vonatkoznak, Isten -Testamentumi npre. Azonban Isten figyelmezetetse hogy ne bntalmazzuk vlasztottjait, mra is vonatkozik. A szellemi Izraelre is, az anyaszentegyhzra.

Download PDF

A tornyok ledõltek, de mi nem értettük meg az üzenetet!

David WilkersonOctober 8, 2001

2oo1. Szeptember 11-én a World Trade Center iker tornyait New Yorkban lerombolták. Öt nappal késõbb, amint ezt az üzenetet készítettem, a dolgozó szobám ablakán néztem ki 3o emeletes lakóházunkban. Még mindig hatalmas füst oszlopok szálltak fel a romokból. A kõtörmelékbõl eredõ füstfelhõt a szél átfújta a Hudson folyó és a Szabadság szobor felett nyugat felé.

Download PDF

A rostálási folyamat

David WilkersonJuly 16, 2001

Halála elõtti estén Jézus, a pászka ünnepén együtt étkezett tanítványaival. Meghitten töltötték együttlétüket. Amikor pedig befejezték az étkezést, Krisztus komolyan jelentette ki, "De imé annak a keze aki engem elárul, velem van az asztalon" (Lukács 22, 21) Sátán szemtelenül hatalmába kerítette Jézus egyik saját tanítványának, Júdásnak a lényét.

Download PDF

Istennel semmi sem lehetetlen

David WilkersonJune 25, 2001

Ismerek egy bizonyos fiatalembert, aki állandó félelemben és rettegésben él. Ezek a szörnyû érzések akkor kezdõdtek nála, amikor elhagyta az Urat.

A fiatalember dicsõségesen menekült meg, és töltekezett be Isten szellemével. Bizonyságot tett Isten kegyelmének életében jelenlévõ erejérõl, és az evangélium hatékony tanúságtevõje volt. Sok embernek adott tanácsot a gyülekezetében, Krisztus szeretetével szolgálva feléjük. Aztán egy napon, mint derült égbõl a villámcsapás, azt mondta, "Elegem van. Nem akarom ezt az életet többé."

Download PDF

Nem kell hogy meghalj a pusztádban

David WilkersonJune 4, 2001

Nemrégen kezdtem tervezgetni hogy írok egy könyvet Isten szentjeinek szenvedésérõl. Fel akartam bátorítani a keresztény hívõket, hogy az Úr hûséges még megpróbáltatásuk közben is. Azóta sokan írtak tanúvallomást téve, hogy Isten miképpen adott kegyelmet szenvedésük idején. Az egyik asszony egy hosszú ideig tartó fizikai megpróbáltatásról írt:

Download PDF

Emberi kegyelem

David WilkersonMay 14, 2001

A Zsidókhoz írt levél írója igy szól hozzánk: "Mert nem olyan fõpapunk van aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bûnt" (Zsidókhoz 4:15)

Download PDF

Hétezer nem hajolt meg

David WilkersonApril 23, 2001

Izraelbe, Hóreb hegyéhez szeretnélek vinni titeket, egy sötét barlangba. Bent egy Istenfélõ magányos próféta üldögél. Ez az Istenfélõ öregedõ ember, valószínûleg nyolcvanas éveiben van és nagyon egyedül érzi magát. Teljesen feladta reményét Izraelt illetõleg.

Talán 4o nappal azelõtt, kérte az Urat, hogy ölje meg õt, mert meg volt gyõzõdve, "Ez a nemzet mélyre süllyedt vissza, és az egyház javíthatatlanul visszahanyatlott. A vezetõk az ördög bábjai lettek. Újjáéledés egyszerûen lehetetlen, reménytelen. Uram, elegem van ebbõl, vedd el az életem." (lásd 1 Királyok 19:4)

Download PDF