Polish Newsletters | Page 15 | World Challenge

Polish Newsletters

Człowiek, który minął się z Chrystusem!

David WilkersonFebruary 1, 1984

Chcę wam pokazać najtragiczniejszego człowieka w historii. Nie jest to Judasz; nie jest to Herod; nie jest to nawet ktoś nienawidzący Boga. Był synem Dawida, królem w Jerozolimie oraz przykładem najsmutniejszego, najbardziej wzruszającego człowieka na ziemi.

Słuchajcie, proszę, kiedy będę wam mówił, jak ten starotestamentowy król, całe wieki przed Betlejem i Golgotą, minął się z Chrystusem. Jak można minąć się z Chrystusem całe wieki przed Jego narodzinami?

Download PDF

Pięćdziesiątnica bez Chrystusa

David WilkersonOctober 1, 1982

Artykuł ten jest proroczym ostrzeżeniem z Azusa Street, wypowiedzianym 75 lat temu, a dotyczącym niebezpieczeństwa Pięćdziesiątnicy bez Chrystusa!

Frank Bartleman był naocznym świadkiem wylania Ducha Świętego w 1907 roku na Azusa Street w Los Angeles. Był on charakteryzowany jako komentator Przebudzenia na Azusa Street. Prawie 75 lat temu podczas tego wydarzenia napisał on traktat ostrzegający przed Pięćdziesiątnicy bez Chrystusa.

Download PDF

Odkupiciel przychodzi na Syjon

David WilkersonSeptember 1, 1982

Przynoszę wam prorocze słowo od Pana. Odkupiciel Syjonu już niedługo ukaże się w Swojej chwale, w naszych czasach, w Swoim kościele!

"Pan przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku - mówi Pan" (Izajasza 59:20).

Wizja proroka Izajasza ma się wypełnić. Bóg wkrótce przystąpi z zemstą ku tym, którzy przekręcili prawdę, i wszystkim, którzy zwrócili się ku pożądliwości. Izajasz mówił o kondycji kościoła w dniach ostatecznych:

Download PDF

Wkrótce nadejdzie przebudzenie świętości!

David WilkersonFebruary 1, 1982

Przebudzenie świętości przychodzi na ten naród. Iskry zostały już zapalone przez Ducha Świętego i wszędzie, gdzie teraz podróżuję, są znaki pełnego chwały ożywienia - całe masy dzieci Bożych łakną i pragną sprawiedliwości. Biblia przepowiada, że kiedy wróg przyjdzie jak powódź, Duch Pański wzniesie sztandar przeciwko niemu. Świętość, prawdziwa sprawiedliwość Chrystusa jest tym sztandarem. Zaplamiony krwią sztandar świętości, zostanie już wkrótce wzniesiony nad polami bitewnymi grzechu i zepsucia. Podniosą się narastające na sile głosy, wołające do Pana: "Oczyść nas. Straw nas.

Download PDF

Prawda o wierze

David WilkersonJune 1, 1981

Masz słabą wiarę? Martwi cię to, że nie widać skutków twojej wiary? Gorliwie zanosiłeś w modlitwie prośbę, wierząc w jej wysłuchanie całym sercem - i nic z tego nie wyszło? Gorzej nawet, sprawy potoczyły się zgoła odwrotnie? Umiłowana osoba nie została uzdrowiona. Pragnienie twego serca nie ziściło się - przynajmniej na miarę twoich oczekiwań. Cud, na który się nastawiłeś, jeszcze nie nastąpił. Czas biegnie do przodu, a problemy wcale nie ustępują.

Download PDF

Zwycięstwo nad twoim usidlającym grzechem

David WilkersonJuly 1, 1979

Grzech powoduje, że chrześcijanie stają się strasznymi tchórzami, którzy żyją w upokarzającej porażce. Nie potrafią powstać z odwagą przeciwko grzechowi, z powodu ukrytego grzechu w ich własnym życiu. Usprawiedliwiają grzechy innych, ponieważ w ich własnych sercach jest nieposłuszeństwo, nie mogą też zwiastować zwycięstwa, ponieważ żyją w porażce. Niektórzy z nich wiedzieli kiedyś, jak to jest zwycięsko żyć wywierając zemstę nad grzechem, dopełniwszy Chrystusowej sprawiedliwości we własnym życiu.

Download PDF

Kiedy odczuwasz zranienie

David WilkersonDecember 1, 1978

W taki, czy inny sposób, wszyscy odczuwamy zranienie, nawet ci śmiejący się i beztroscy, choć często ukrywają je pijąc alkohol i żartując. Nie oznacza to jednak, że zranienie odchodzi.

Kto odczuwa zranienie? Rodzice marnotrawnych synów lub córek, które odrzuciły ich poradę. Kochający rodzice smucący się z powodu oszustw i przewinień dzieci, które kiedyś były wrażliwe i dobre.

Zranienie odczuwają ofiary rozbitych domów, porzucona żona, odrzucona przez swojego męża dla innej kobiety, mąż, który utracił miłość swojej żony oraz dzieci, które utraciły poczucie bezpieczeństwa.

Download PDF

Czy jesteś bliski poddania się?

David WilkersonOctober 1, 1978

W ostatnich miesiącach coraz większa liczba posługujących pisze do mnie o swojej trosce o ludzi w ich zborach, którzy po prostu poddają się. Jeden z posługujących napisał:

Download PDF

Nadchodzące oczyszczenie

David WilkersonOctober 1, 1977

Misja Jezusa Chrystusa polegała nie tylko na odkupieniu wierzących i ochrzczeniu ich Duchem Świętym, ale także na oddzieleniu, oczyszczeniu oraz odwianiu pszenicy z plew. Cóż za budzący grozę aspekt Jego misji — odseparować i zniszczyć zepsute ziarno oraz przygotować je do spalenia.

Kościół doświadczył potężnego wylania Ducha Świętego. Miał miejsce wielki zbiór plonów z ludzi ze wszystkich religii oraz pozycji społecznych. Święte klepisko Boże jest teraz wypełnione i zasypane obfitym żniwem. Rzeczywiście, te złocące się pola wydają rekordowe plony.

Download PDF