Polish Newsletters | Page 7 | World Challenge

Polish Newsletters

Dotyk Boga

David WilkersonDecember 2, 2002

Daniel zaświadczył: "Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach" [Dan. 10:10]. "Dotknięcie" oznacza tutaj dokładnie "gwałtowne pochwycenie". Daniel powiada: "Gdy Bóg położył na mnie swą dłoń, upadłem na twarz. Jego dotknięcie przymusiło mnie, bym Go zaczął szukać całą moją istotą".

Tak się dzieje za każdym razem, gdy Bóg dotyka czyjegoś życia. Taka osoba pada na kolana i staje się mężem lub niewiastą modlitwy, pobudzonym/pobudzoną do szukania Pana.

Download PDF

Uzdrawiająca moc radości

David WilkersonNovember 11, 2002

16 rozdział Księgi Izajasza dokładnie opisuje to, co dzieje się z narodem, na który spada Boży sąd. Izajasz prorokuje tutaj o Moabie, wrogu Izraela: "Słyszeliśmy o pysze Moabu, że jest bardzo pyszny, o jego wyniosłości, o jego dumie i złości, i że bezpodstawna jest jego chełpliwość" [Iz. 16:6].

Download PDF

Służba na pełny etat

David WilkersonSeptember 30, 2002

W pierwszych latach historii Kościoła miały miejsce surowe prześladowania, podczas których apostoł Jan został aresztowany i wysłany do Rzymu. Ówczesny cesarz (Neron lub Dioklecjan) skazał go na wygnanie na wyspę Patmos - mały, skalisty, bezludny skrawek ziemi. Jego jedynymi mieszkańcami byli kryminaliści dożywający tam swoich dni. Podobnie jak oni, Jan został tam zesłany na dożywotnią banicję.

Download PDF

Głos trąby słychać, a nikt nie reaguje

David WilkersonSeptember 9, 2002

Ze wszystkich proroków Starego Testamentu, Amos mówi najwyraźniej o naszych czasach. Przekazywane przez niego proroctwo skupia się na naszej generacji tak, jakby było to publikowane w dzisiejszym wiadomościach. Rzeczywiście przesłanie Amosa, to podwójne proroctwo. Było przeznaczone nie tylko dla ludzi w jego czasach, ale również dla kościoła w naszych czasach.

Download PDF

Dotyk Boga

David WilkersonJune 17, 2002

Chciałbym zwrócić waszą uwagę na trzy punkty, które stanowią sedno mojego kazania dotyczącego Bożego dotknięcia:

Download PDF

Dotyk Boga

David WilkersonMay 27, 2002

Kiedy Pan kogoś dotyka, powala go na kolana. Następnie pojawia się intymna więź z Chrystusem, dzięki której wierzący otrzymuje świeże objawienie prosto z nieba. Taka osoba pragnie poddać obciążające ją grzechy Duchowi Świętemu, aby je uśmiercić. Dusza jest odnowiona i wchodzi w stan odpocznienia. Rozpoczyna się nowy rozdział, w którym można usługiwać Chrystusowi z nową, większą pasją i miłością.

Download PDF

Objawianie Jezusa

David WilkersonApril 15, 2002

“Nie upadamy na duchu… [ale objawieniem – BG] prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem” (2 Kor 4,1-2). Apostoł Paweł stwierdza, że jesteśmy powołani do bycia objawieniem prawdy. Oczywiście wiemy, że tą prawdą jest Jezus. Co zatem Paweł ma na myśli mówiąc, że mamy objawiać Jezusa?

Download PDF

Wiara bez zażyłości nie jest żadną wiarą

David WilkersonMarch 25, 2002

Zawsze zastanawiało mnie pytanie, które Jezus stawia w Ewangelii Łukasza 18,8: "Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?". Co nasz Pan mógł mieć przez to na myśli? Kiedy przyglądam się dziś Kościołowi Jezusa Chrystusa, myślę, że żadne inne pokolenie nie koncentrowało się tak na wierze, jak nasze.

Download PDF

Brzmienie Jego głosu

David WilkersonMarch 4, 2002

Jezus przeżył swoje dni na ziemi całkowicie polegając na Ojcu Niebiańskim. Nasz Zbawiciel nic nie czynił i nie mówił, zanim nie porozumiał się ze swoim Ojcem przebywającym w chwale. Nie dokonał żadnych cudów oprócz tych, które polecił Mu Ojciec. Ogłosił: "...tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A Ten... nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba" (J 8,28-29).

Download PDF

Zachowani w konkretnym celu

David WilkersonDecember 31, 2001

Dawid modlił się w następujący sposób: “Strzeż mnie, Boże, bo w tobie szukam schronienia” (Ps 16,1). Hebrajskie znaczenie słowa “strzec” jest w tym wersecie bardzo bogate. Mówiąc krótko, oznacza wołanie: “Otocz mnie ostrokołem lub płotem z kolczastego krzewu. Pilnuj mnie i zachowaj. Obserwuj moje ruchy, moje wejście i wyjście”.

Download PDF