Dutch Devotionals

Vul de tank tot hij vol is

Gary Wilkerson

Jaren geleden had ik een ernstige verwonding aan mijn rug. Ik ging vaak grotere afstanden fietsen, maar na de blessure was ik niet in staat om te bewegen zoals ik gewend was. Ik kwam waarschijnlijk 12-14 kilogram aan. Toen begon ik met activiteiten om mijn gezondheid te herstellen, met oefeningen en goed te eten. Het is een serieus probleem dat ik groente haat. Ik vind het  afschrikwekkend, maar ik probeer toch mijn groenvoer binnen te krijgen.

VERBORGEN GOUD OP ONS LAND

David Wilkerson (1931-2011)

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis van Degene, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; Hem, die ons riep tot glorie en deugdzaamheid.” (2 Petrus 1:3, Statenvertaling).

IN HET GEZICHTSVELD VAN GESLOTEN DEUREN

David Wilkerson (1931-2011)

Ik schrijf jullie vandaag vandaag over God die gesloten deuren opent. Er is iemand die deze boodschap leest  en die meteen weet waar ik het over heb, omdat jij ook een of meer gesloten deuren voor je hebt. Daar is het,  recht voor je ogen, een deur die constant gesloten lijkt te zijn. Dat kan een serieus financieel probleem zijn, en je hebt gebeden dat de deur van een voorziening open zal gaan. Toch, alles wat je probeert lijkt te mislukken ; de deuren gaan simpelweg niet open.

DUCH BOŻY NIGDY SIĘ NIE WYCZERPIE

David Wilkerson (1931-2011)

Jeżeli żyjemy wiarą, to nigdy nie będziemy się martwić o przyszłość kościoła Bożego. „Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Mat 16:18). To zapewnienie od Jezusa umocniło wiarę wielu generacji i jest po to, by podtrzymać nas w naszej generacji.

SAMO-WYSTARCZALNI LUDZIE

David Wilkerson (1931-2011)

Apostoł Paweł pisał: „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (Rzymian 8:16). Wyrażenie „dzieci Boże” jest często używane do określenia wierzących, ale te słowa mogą też być użyte zbyt nonszalancko, z niewielkim zrozumieniem mocy i głębi ich prawdziwego znaczenia.

Być dzieckiem Bożym oznacza po prostu, być zależnym od Boga; czyli „kimś, kto nie jest w stanie egzystować lub funkcjonować bez pomocy.” Dziecko Boże wie, że nie może kontrolować swojego życia bez codziennej pomocy Pana.

ZAMKNIJ DRZWI

David Wilkerson (1931-2011)

W czasie zmian i rozchwiania, jak mają reagować ludzie Boży? Jeżeli wyznałeś Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, nie musisz się bać. Ci, którzy są w Chrystusie, są na wieki skryci w krwi, którą Jezus przelał za nich i ta prawda jest kamieniem węgielnym naszej wiary. Ona determinuje to, o czym myślimy i co robimy, bez względu na to, co dzieje się wokół nas.

NAWET W TWÓJ NAJGORSZY DZIEŃ

Gary Wilkerson

Święty i namaszczony --te dwa elementy życia Jezusa powinny być również częścią naszego życia. Jesteśmy powołani, by być świętymi i namaszczonymi, ale niektórzy chrześcijanie mogą tym być zakłopotani. „Prowadzę moralne życie i robię co mogę, by być pobożny -- ale święty? I namaszczony? Jak to możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie moje upadki?”

EEN LES VAN DE VIJGENBOOM

David Wilkerson (1931-2011)

In de laatste dagen van Zijn bediening bracht Jezus tijd door met Zijn discipelen en bereidde hen voor om de pilaren van Zijn toekomstige Kerk te worden. Ze waren nog steeds ‘traag tot geloof’, mannen van klein geloof, en Jezus had hen soms voor hun ongeloof berispt. Hij zag dat er een belemmering in hun hart was die moest worden verwijderd, omdat dat ze nooit in de openbaring zouden komen die nodig was om de Kerk te leiden.

HIJ VERLAAT DE NEGENENNEGENTIG

David Wilkerson (1931-2011)

"Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?" (Lukas 15:4). Jezus spreekt hier over een schaap dat in de schaapskooi is geweest. Het is duidelijk dat dit een lid van de kudde van Christus vertegenwoordigt, een kudde die goed is gevoed en geleid door een liefhebbende Herder. Toch was dit schaap verloren gegaan, dus de herder is erop uit gaan om het te zoeken.