Dutch Devotionals | World Challenge

Dutch Devotionals

Vul de tank tot hij vol is

Gary WilkersonMay 31, 2021

Jaren geleden had ik een ernstige verwonding aan mijn rug. Ik ging vaak grotere afstanden fietsen, maar na de blessure was ik niet in staat om te bewegen zoals ik gewend was. Ik kwam waarschijnlijk 12-14 kilogram aan. Toen begon ik met activiteiten om mijn gezondheid te herstellen, met oefeningen en goed te eten. Het is een serieus probleem dat ik groente haat. Ik vind het  afschrikwekkend, maar ik probeer toch mijn groenvoer binnen te krijgen.

Ik heb nog een ander probleem. Elke keer als ik begin met het verliezen van gewicht, komt er een gewicht die niet zo laag is als mijn oorspronkelijke doel (gewicht), maar dat is waar ik begin met tevreden te zijn. Bij het beginnen is gewicht kwijt raken geen probleem, maar dan bereik ik dat gewicht en het is net een wegblokkering. Het lijkt dat ik daar niet onder kan raken, en dan gaan mijn hersens spreken: “Hey, je ziet er best goed uit”. Die laatste horde is het zwaarste deel, omdat ik tevreden wordt met ‘goed genoeg.’  Deze mentaliteit is zo gevaarlijk voor ons, want het laat ons achter zonder de volheid, ( de echte gezondheidstoestand) die we wensen. Wat erger is, is dat vele van ons dit hebben in de gemeente.

We ontvangen een woord op Zondag, of we horen een online preek die ons zegent, of we hebben een lunch met een Christelijke vriend die ons inspireert, en dat is voldoende, goed genoeg, voor ons. We zijn vergenoegd, tevreden. Maar vult iemand van jullie de benzinetank van zijn auto voor alleen 3/4 van wat nodig is voor de rit? Of misschien vul je hem voor halverwege? Wie vult de tank maar voor een kwart met benzine? De Heilige Geest wil ons vullen met leven en overvloedig leven, maar velen van ons krijgen een aanraking van de Geest en dat zijn we tevreden gesteld. We denken: “Goed genoeg.”

Laat me je dit zeggen, halve-vullingen van de Geest, de volheid van de Geest en gedeeltelijke maten van uitgieten ( van de Geest)  van gisteren zijn onvoldoende in deze boze dagen. Je zult neergeslagen en overwonnen worden. Je zult omver gelopen worden als je alleen halve maatregelen neemt, een halve maat ontvangt. Wat God voor jou beschikbaar heeft is ver boven dat waarover je ooit gedroomd hebt, of wat je bedacht hebt, of voorgesteld hebt. De volheid van God is wat hij voor jou (gereed) houdt zo dat jij waarlijk de dingen van Jezus Christus kunt ervaren. God wil een generatie oprichten van Zijn mensen die vol zijn van Zijn aanwezigheid, dezen die positie in nemen tegen de duisternis en die Christus horen zeggen: “Op deze rots zal ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen er niet tegen op kunnen in de strijd ” ( Mattheus’ 16:18, vertaald uit de ESV)

Download PDF

VERBORGEN GOUD OP JE LAND

David Wilkerson (1931-2011)May 4, 2021

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid [behoort], geschonken heeft, door de kennis van Degene, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; Hem, die ons riep tot glorie en deugdzaamheid.”  (2 Petrus 1:3, Statenvertaling).

Jaren lang heb ik beweerd vervuld te zijn met de Geest. Ik heb getuigd dat ik gedoopt ben in de Geest. Ik heb gepredikt dat de Heilige Geest mij bekrachtigt om te getuigen en dat Hij mij heiligt. Ik heb gebeden in de Geest, gesproken in de Geest, gesproken tot de Geest en ik heb Zijn stem gehoord. Ik geloof oprecht dat de Heilige Geest de kracht van God is. Ik kan je meenemen naar de plaats waar ik gevuld werd met de Heilige Geest op de leeftijd van acht jaar. Ik heb alles gelezen wat de Schriften zeggen over de Heilige Geest maar toch, later vond ik mij zelf, dat ik aan het bidden was: “Ken ik werkelijk deze ongelofelijke krachtbron die in mij leeft of is het bestaan van de Geest slechts een doctrine voor mij?”

Verwaarloos ik Hem misschien en vraag ik Hem niet om de dingen te doen waarvoor Hij gekomen is om te doen?

Het is een feit dat je iets zeer waardevols kan bezitten en dat je dat niet weet. Je kunt er geen vreugde van beleven omdat je niet begrijpt hoe waardevol het is.

Er is een verhaal over een landbouwer die werkte op zijn kleine boerderij zijn hele leven lang. Gedurende tientallen jaren bewerkte hij de rotsachtige grond, leefde arm en op het einde stierf hij onvoldaan. Bij zijn dood werd de boerderij overgedragen aan zijn zoon. Op een dag, tijdens het ploegen vond de zoon een goudkleurige klomp. Hij liet het schatten en werd gezegd dat het puur goud was. De jonge man ontdekte snel dat het boerderijland vol met goud lag. Ineens werd hij een vermogend man. Deze rijkdom lag verloren voor de vader, ondanks dat het zijn hele leven op het land was.

Zo is het met de Heilige Geest. Velen van ons leven in onwetendheid van wat wij hebben (gekregen), van de macht die in ons woont. Sommige Christenen leven hun gehele leven, denkend dat zij alles hebben wat de Heilige Geest brengt, maar toch hebben ze niet waarlijk Hem ontvangen in volheid en macht. Hij is niet in hen het eeuwige werk tot stand aan het brengen waar Hij toe gezonden is om te doen.

Geliefde gelovige, laat dit niet jou zijn. Pleit met God om je bewust te maken van deze mate van volheid van Zijn Geest.

Download PDF

IN HET GEZICHTSVELD VAN GESLOTEN DEUREN

David Wilkerson (1931-2011)April 30, 2021

Ik schrijf jullie vandaag vandaag over God die gesloten deuren opent. Er is iemand die deze boodschap leest  en die meteen weet waar ik het over heb, omdat jij ook een of meer gesloten deuren voor je hebt. Daar is het,  recht voor je ogen, een deur die constant gesloten lijkt te zijn. Dat kan een serieus financieel probleem zijn, en je hebt gebeden dat de deur van een voorziening open zal gaan. Toch, alles wat je probeert lijkt te mislukken ; de deuren gaan simpelweg niet open.

Ik weet niet wat jouw gesloten deur zou kunnen zijn maar voor velen lijkt het dat zowel deuren,  als de deur naar de hemel gesloten zijn. De hemel lijkt als koper en het lijkt wel alsof je er niet doorheen komt. Ik heb het over een zaak, een situatie , een nood waar je veel voor hebt gebeden. Het kan een crisis zijn die niets minder nodig heeft dan een wonder en je heb op dit moment nog geen antwoord op je fervente gebeden en petities aan de Heer.

Christus refereert aan zichzelf als: “Hij die opent en niemand kan sluiten. “ (Openbaring 3:7, NKJV). Dit was in een brief, gestuurd aan de gelovigen in het oude Philadelphia, een gemeente die de Heer complimenteerde omdat zij het woord van Zijn lijdzaamheid hadden bewaard en zijn naam nooit verloochenden. Eenvoudig gezegd, in hun meest beproefde perioden stonden deze mensen getrouw op God’s  Woord. Ze beschuldigden de Heere niet van verwaarlozing van hen, of een doof oor voor hun geroep te hebben .

Hier is dat, wat de Heer hen beloofde en deze belofte is ook de onze : “Omdat jullie mijn gebod om te volharden hebben gehouden, zal ik jullie ook bewaren uit het uur der verzoeking dat zal komen over de hele aarde, om diegenen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10)

Dit uur van verzoeking is zelfs nu op ons.. Het bevat ongelooflijke geloofsbeproevingen die zo groot en zo vurig zijn dat velen in dodelijk ongeloof zullen vervallen. Inderdaad, een grote afvalligheid van het volhardende geloof is nu over de hele wereld.

Maar omdat jij nog steeds zijn beloften vertrouwt en bereid bent in geloof te sterven, zelfs als je de beloften niet vervuld ziet, zult je worden bewaard uit deze wereldwijde verleiding om in ongeloof te vervallen. God heeft je roep gehoord en hij kent de juiste tijd, het uur zelf, om alle deuren te openen. Geef dus nooit op. Twijfel nooit. Sta op zijn beloften. Hij zal je niet in de steek laten.

Download PDF

BÓG CHCE WYPRÓBOWANYCH W WALCE WOJOWNIKÓW

David Wilkerson (1931-2011)May 17, 2019

Pokusa, to zaproszenie lub chęć popełnienia niemoralnego czynu. Teraz szatan krąży ponad ziemią jak ryczący lew, próbując zwieść chrześcijan do niemoralności. Nikt nie jest od tego wolny i czym bliżej Boga będziesz, tym bardziej szatan pragnie cię przesiewać.

„Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie” (Jak 1:2). Pan mówi nam byśmy się radowali, kiedy popadamy w przeróżne doświadczenia, ponieważ doświadczamy czegoś szczególnego. Pokusa jest „stanem treningowym do walki” i dotyczy to tylko dojrzałych chrześcijan. Bóg chce doświadczonych w walce wojowników, którzy mogą zaświadczyć, „Byłem w ogniu! Byłem na wojnie! Nieprzyjaciel był wszędzie wokoło mnie, próbował mnie zabić, ale Bóg pokazał mi, jak sobie poradzić i nie bać się.”

Tylko prawdziwe dzieci Boże mogą być kuszone - grzesznicy nie. Deszcz nie może zmoczyć ciała, które już jest pod wodą, a grzesznicy są już pogrążeni w potępieniu. Jako dzieci szatana, postępują tak jak on im dyktuje i pogrąża ich w coraz głębszą otchłań niemoralności.

Pokusa nie jest znakiem słabości czy skłaniania się do świata. Raczej jest to sygnał, że Bóg nam ufa. Duch poprowadził Jezusa na arenę pokus na pustyni, by mógł się nauczyć tajemnicy mocy nad pokusami. Bóg właściwie mówił do Jezusa, „Synu, dałem ci mojego Ducha bez miary i potwierdziłem to przed światem. Teraz pozwolę szatanowi by cię kusił, byś zobaczył, jaki on jest bezsilny. Ani raz nie przestraszysz się jego dominacji i pójdziesz głosić królestwo z wiarą, że szatan jest pokonany i nie może cię w żaden sposób dotknąć.”

 Nie jesteśmy kuszeni, by dowiedzieć się o sobie, ani by pokazać siłę diabła. Nie! Pokuszenie jest dozwolone, by nas nauczyć ograniczeń szatana - by go zdemaskować i ujawnić jego słabość. I by pokazać moc Bożą, która uwalnia! Zacznij uwielbiać Pana i użyj swojej tarczy wiary przeciwko pokusom w twoim życiu.

Download PDF

DUCH BOŻY NIGDY SIĘ NIE WYCZERPIE

David Wilkerson (1931-2011)May 16, 2019

Jeżeli żyjemy wiarą, to nigdy nie będziemy się martwić o przyszłość kościoła Bożego. „Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Mat 16:18). To zapewnienie od Jezusa umocniło wiarę wielu generacji i jest po to, by podtrzymać nas w naszej generacji.

Tymoteusz ostrzegał, „W późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary” (1 Tm 4:1). W trudnych czasach, takich jak nasze, powstaną liderzy „którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy” (2 Tm 3:5). Pod wpływem tych fałszywych liderów, wielu wierzących oziębnie lub staną się letni, a inni całkiem stracą wiarę i odpadną od Chrystusa.

Jednak, według Joela, Bóg wyleje w tym samym czasie swojego Ducha: „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha” (Joel 3:1-2)

Psalmista pisze, „Posyłasz Ducha. .  i odnawiasz oblicze ziemi” (Psalm 104:30). Duch Boży nigdy się nie wyczerpał; on może być wylany kiedy sam chce. W czasach nieszczęść będzie wielkie żniwo. Niezbawieni będą zwracać się do wierzących i wołać, „Zaprawdę Bóg jest z wami. Powiedzcie mi, jak mogę znaleźć ten pokój?” Nasz Bóg zna nazwisko i adres każdej dumnej i zgubionej osoby i wyciąga rękę w miłosierdziu i miłości do każdego.

Zachęcam was, jako wierzących, byście pozwolili Bogu ogłosić jego obietnice tak, by wszyscy widzieli wasze świadectwo i zostali pociągnięci do niego.. Zaufaj pewnemu Słowu Bożemu: „Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny” (Przyp. Sal. 18:10).

Download PDF

SAMO-WYSTARCZALNI LUDZIE

David Wilkerson (1931-2011)May 15, 2019

Apostoł Paweł pisał: „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (Rzymian 8:16). Wyrażenie „dzieci Boże” jest często używane do określenia wierzących, ale te słowa mogą też być użyte zbyt nonszalancko, z niewielkim zrozumieniem mocy i głębi ich prawdziwego znaczenia.

Być dzieckiem Bożym oznacza po prostu, być zależnym od Boga; czyli „kimś, kto nie jest w stanie egzystować lub funkcjonować bez pomocy.” Dziecko Boże wie, że nie może kontrolować swojego życia bez codziennej pomocy Pana.

Wielu grzeszników, to ludzie samo-wystarczalni, którzy widzą siebie, jako zdobywcy -- ludzie, którzy wszystko mogą. Głoszą, że cokolwiek umysł może zrodzić, to też może osiągnąć, -- że przy prawidłowym nastawieniu umysłu człowiek może wszystko.

Kościół został zalany książkami o samopomocy wszelkiego rodzaju, o osiąganiu zwycięstwa nad sobą, nad wątpliwościami, strachem i samotnością. Wielu w kościele wierzy, że jeżeli masz właściwą formułę, to możesz zrobić wszystko sam i rozwiązać swój własny problem. To nastawienie mówi, „Boże, Ty dałeś mi zdrowy rozum, więc pomyślę i sam to załatwię.”

Kiedyś Jezus usłyszał, że jego uczniowie sprzeczali się, kto z nich będzie największy w królestwie Bożym i dał im lekcję. „Jezus, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mat 18:2-3).

Jezus mówił, „Zapomnijcie o tym, kto jest największy. Musicie inaczej pomyśleć o relacjach ze mną i nauczyć się, jak chodzić w tym życiu.” To dziecko reprezentowało życie w totalnej zależności, ponieważ dziecko nie może odpowiednio zatroszczyć się o siebie.

Czy nauczyłeś się być całkowicie zależnym od prowadzenia przez Ducha Świętego? Przyjdź do niego jak małe dziecko, a on zrewolucjonizuje twoje myślenie!

Download PDF

ZAMKNIJ DRZWI

David Wilkerson (1931-2011)May 14, 2019

W czasie zmian i rozchwiania, jak mają reagować ludzie Boży? Jeżeli wyznałeś Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, nie musisz się bać. Ci, którzy są w Chrystusie, są na wieki skryci w krwi, którą Jezus przelał za nich i ta prawda jest kamieniem węgielnym naszej wiary. Ona determinuje to, o czym myślimy i co robimy, bez względu na to, co dzieje się wokół nas.

Paweł zapewniał wierzących w Rzymie, „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu” (Rzymian 5:8-9).

Co mają robić ludzie Boży, kiedy świat jest zalewany złymi wiadomościami. Kiedy rynki powstają i upadają, a świat jest paraliżowany strachem? Bóg daje swoim dzieciom miejsce schronienia: „Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew!” (Izajasz 26:20).

Kiedy jesteś zrozpaczony - przygnieciony, przytłoczony cierpieniami, martwisz się o przyszłość -- Bóg mówi, że jest miejsce pocieszenia, gdzie znajdziemy uciszenie naszej duszy. To tajne miejsce schronienia, to komora w twoim umyśle, która Izajasz opisuje tak: „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał” (26:3).

Kiedy Pan mówi nam, „zamknij drzwi”, to pokazuje nam potrzebę, by zamknąć się na wiele kłopotliwych głosów w naszych głowach. Mamy zamknąć drzwi na wszystkie myśli o jutro i o losy świata. Pan, który nas wiernie doprowadził aż dotąd, nie zawiedzie nas w przyszłych dniach.

Chwała Bogu! On jest naszym miejscem schronienia w czasach kryzysu i jego wierne obietnice są naszą tarczą ochronną. Trzymaj się ich!

Download PDF

NAWET W TWÓJ NAJGORSZY DZIEŃ

Gary WilkersonMay 13, 2019

Święty i namaszczony --te dwa elementy życia Jezusa powinny być również częścią naszego życia. Jesteśmy powołani, by być świętymi i namaszczonymi, ale niektórzy chrześcijanie mogą tym być zakłopotani. „Prowadzę moralne życie i robię co mogę, by być pobożny -- ale święty? I namaszczony? Jak to możliwe, biorąc pod uwagę wszystkie moje upadki?”

Spod pióra Piotra przychodzi instrukcja: „Napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 Piotra 1:16). Jedyny sposób, w jaki to można osiągnąć, to kiedy Jezus da nam swoją własną świętość i namaszczenie. Dokładnie to zrobił poprzez swoją doskonałą ofiarę za nas!

Przez trzydzieści trzy lata Chrystus żył na ziemi, pokazując doskonałe motywy, mowę i działanie. Gdyby był winien choćby jednego grzechu, nie mógłby zapłacić za wszystkie nasze grzechy. Ale poprzez jego doskonałe życie na ziemi, jego zapłata za grzechy całego świata jest dokonana i stała.

Dzieło Chrystusa dla nas -- jego ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie -- dokonały dla nas więcej, niż tylko oczyszczenie z grzechu. On również włożył w nas swoją sprawiedliwość. Pomyśl, jakie to zdumiewające: Wszystkie nasze grzechy są na nim, a cała jego sprawiedliwość jest na nas. Jednym z grzechów, z których musimy być oczyszczeni, jest wierzenie, że nasze zachowanie uczyni nas sprawiedliwymi. Nigdy nie potrafimy zasłużyć sobie na wyższy poziom sprawiedliwości; jesteśmy sprawiedliwi tylko przez niego.

Paweł świadczy, „Znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary” (Filipian 3:9).

Może czasem, kiedy czynisz dobrze, czujesz się święty; chwalisz Boga i jesteś Go świadom w każdy sposób. Nie myl tego ze świętością, gdyż nigdy nie możesz być bardziej święty, niż może oczyścić cię nawet w twój najgorszy dzień krew Jezusa. Przez jego moc jesteś jego godnym świadkiem nie tylko w chwilach dobrych, ale i w złych. Jego ofiara uwalnia cię od grzechu i czyni cię sprawiedliwym.

Download PDF

EEN LES VAN DE VIJGENBOOM

David Wilkerson (1931-2011)April 26, 2019

In de laatste dagen van Zijn bediening bracht Jezus tijd door met Zijn discipelen en bereidde hen voor om de pilaren van Zijn toekomstige Kerk te worden. Ze waren nog steeds ‘traag tot geloof’, mannen van klein geloof, en Jezus had hen soms voor hun ongeloof berispt. Hij zag dat er een belemmering in hun hart was die moest worden verwijderd, omdat dat ze nooit in de openbaring zouden komen die nodig was om de Kerk te leiden.

Terwijl ze langs een onvruchtbare vijgenboom liepen, vervloekte Jezus die: "En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het." (Marcus 11:14). Later, toen de groep voor de tweede keer langs de vijgenboom kwam, wees Petrus erop: " En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord." (Markus 11:21). Jezus gaf Peter een geweldig antwoord. Eigenlijk, zonder een echt antwoord te geven, zei Hij eenvoudig: "Heb geloof in God" (Markus 11:22).

Deze uitgedroogde boom was een geïllustreerde preek van Christus. Wat betekent die? Het betekende Gods verwerping van het oude religieuze systeem van werken in Israël, dat er helemaal op gericht was om redding en Gods gunst te verdienen door menselijke inspanning en wilskracht.

Iets nieuws stond op het punt geboren te worden in Israël: een kerk waarin redding en het eeuwige leven alleen door geloof zouden komen; inderdaad, dagelijks met de Heere wandelen zou een kwestie van geloof zijn. Maar tot nu toe wist Gods volk niets van het leven door geloof. Hun religie had alles te maken met prestaties en het houden van uitgebreide regels. Nu zei Jezus: "Dat oude systeem is voorbij en er komen nieuwe dagen aan." De kerk van geloof werd geboren en Christus' discipelen werden opgeleid voor leiderschap.

In de passage over de vijgenboom verwijst Jezus naar een niet bij name genoemde berg: "Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt." (Markus 11:23).

Je berg kan een besmettelijke zonde, ziekte, angst of ontmoediging zijn. Jezus zegt tegen je: "Ongeloof is als een belemmerende berg in je hart, maar Ik wil het onmogelijke doen in je leven. Vertrouw eenvoudigweg op Mij."

Download PDF

HIJ VERLAAT DE NEGENENNEGENTIG

David Wilkerson (1931-2011)April 25, 2019

"Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?" (Lukas 15:4). Jezus spreekt hier over een schaap dat in de schaapskooi is geweest. Het is duidelijk dat dit een lid van de kudde van Christus vertegenwoordigt, een kudde die goed is gevoed en geleid door een liefhebbende Herder. Toch was dit schaap verloren gegaan, dus de herder is erop uit gaan om het te zoeken.

Merk op wat Jezus hier over de herder zegt: “Hij gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt." God geeft nooit iemand op die Hem toebehoort en is afgedwaald. In plaats daarvan gaat de Herder erop uit om dat schaap te vinden, omhelst het en brengt het terug naar de schuilplaats.

David getuigde: "Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar." (Psalm 139:8). Simpel gezegd, je kunt zo ver gaan in zonde dat je helemaal tot aan de rand van de hel komt, en Hij zal je nog steeds achtervolgen.

We hebben allemaal de uitdrukking "hel op aarde" gehoord. Dat is hoe het leven is voor hen die van God wegrennen; hun "bed in de hel" is een vreselijke toestand. Het betekent geboeid zijn door de zonde, steeds verder van de Heere afdrijven en uiteindelijk vervallen in een zeurende angst om voor altijd verloren te zijn.

Je hebt je bed misschien in de hel gemaakt, maar je bent niet zo diep in de zonde of Jezus kan je bereiken en je met open armen ontvangen. "En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders." (Lukas 15:5). Wanneer de herder het verloren en gewonde schaap vindt, neemt Hij het niet direct mee naar de kudde. Volgens de gelijkenis draagt ​​Hij het gewonde schepsel Zijn huis in. Dan roept Hij al zijn vrienden en buren bij elkaar en roept Hij uit: "Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was." (Lukas 15:6).

Het maakt niet uit wat je hebt gedaan en hoe ver je bent afgedwaald. Zodra de Herder je terugbrengt, ben je volledig verlost en verheugt Hij zich over jou!

Download PDF