Polish Newsletters | Page 12 | World Challenge

Polish Newsletters

Zepsuci chrześcijanie!

David WilkersonNovember 28, 1994

Kościół Jezusa Chrystusa wyrobił sobie zniekształcony obraz tego, czym jest zepsucie. Niewielu chrześcijan rozumie Bożą definicję zepsucia, a jeszcze mniej przyznałoby się do tego, że sami są zepsuci.

Kiedy myślimy o zepsutych ludziach, to przychodzą nam na myśl nikczemni grzesznicy. Zgodnie z naszą teologią zepsucie to alkohol lub narkotyki, cudzołóstwo lub wszeteczeństwo, oszukiwanie, hazard, homoseksualizm, morderstwo, gwałt, kazirodztwo i inne równie nikczemne czyny. Ograniczamy pojęcie zepsucia do dzikich pasji i kontrolujących życie pożądliwości.

Download PDF

Ukryta armia Boża dni ostatecznych

David WilkersonJune 13, 1994

Dzisiaj na świecie rozwija się coś bardzo potężnego i napawającego lękiem! Bóg pracuje, dokonując czegoś ukrytego i cichego. Jest to tak nadprzyrodzone, że przekracza możliwości ludzkiego umysłu. Jednak to, czego On dokonuje w tej chwili wywrze wpływ na cały świat w tych dniach ostatecznych.

Bóg przygotowuje małą, ale potężną armię chrześcijan! Ta armia będzie najbardziej oddana na powierzchni całej ziemi. A Pan wyjdzie naprzód, aby wydać im rozkaz, aby dokonywali bohaterskich czynów oraz wstrząsali piekłem. On zakończy wszystkie wieki czystą, oddaną, nieustraszoną resztką!

Download PDF

Świadek Ducha!

David WilkersonDecember 27, 1993

"A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą" (1 Jana 5:6).

Kila lat temu zostałem zaproszony na ewangelizację do podmiejskiego kościoła w okolicy Nowego Jorku. Ludzie zachwycali się "udaną ewangelizacją" prowadzoną przez dwóch młodych kaznodziejów. W końcu i ja udałem się na jedno z ich spotkań, gdzie posadzono mnie na przedzie, razem z grupą prowadzącą. Jakże bardzo nieświadomy byłem tego okropnego doświadczenia, które miało być moim udziałem!

Download PDF

Korzeń wszystkich grzechów!

David WilkersonDecember 6, 1993

Mógłbym wam wymienić całą listę grzechów, które popełniają wierzący chrześcijanie. Jednak żaden z nich nie byłby bliski temu jednemu, o którym chcę porozmawiać. Grzech ten jest korzeniem wszystkich grzechów - rodzi on wszelkie inne grzechy. Jest to grzech niewiary!

Download PDF

Nie uciekaj przed Izebel!

David WilkersonAugust 2, 1993

Bóg pragnie, aby każdy wierzący w pełni panował nad swoim życiem - poprzez moc i siłę Ducha Świętego. Biblia wyraźnie stwierdza, że nasze życie powinno być kierowane przez Pana. Dawid zaświadczył: "Ci, którzy ufają Panu, nie zawiodą się" (zob. Psalm 22:5).

Jednak twoje życie nie będzie pod kontrolą, jeśli jesteś opanowany przez ducha strachu, pożądliwości, przygnębienia lub depresji. Jeżeli nieustannie jesteś bombardowany uczuciami bezwartościowości albo myślami o poddaniu się - wtedy twoje życie nie jest pod kontrolą!

Download PDF

Moc nienagannego życia

David WilkersonJuly 12, 1993

"Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe, i nienaganne było postępowanie nasze między wami, wierzącymi..." (1 Tes 2:10).

Wzywanie Boga na świadka swojej świętości - to naprawdę potężne stwierdzenie! A jednak Paweł bez wahania szczycił się przed wierzącymi w Tesalonikach:

"Ja i moi współpracownicy żyliśmy nienagannie przed wami i przed Bogiem. Nasze postępowanie było prawe i czyste. Bóg jest świadkiem naszego świętego zachowania - i wy również jesteście świadkami. Widzieliście, że chodziliśmy w świętości i nienaganności przez Bogiem i ludźmi!"

Download PDF

Miłość, bojaźń i posłuszeństwo

David WilkersonAugust 17, 1992

"... Dzięki bojaźni Pana stronimy od złego" (Przyp. Sal. 16:6). "Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła..." (Przyp. Sal. 8:13). "Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje..." (Jan 14:21). "A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego..." (2 Jana 6).

Download PDF

Masz Pocieszyciela!

David WilkersonJanuary 20, 1992

Uczę się czegoś wspaniałego o Duchu Świętym. Ma On bardzo unikalne cechy: Nie lubi mówić o Sobie. Nie zwraca naszej uwagi na Siebie.

Próbowałem pilnie studiować Ducha Świętego, kopałem w całych tomach napisanych o Nim przez szanowanych autorów. Niektóre z tych książek są bardzo głębokie w treści i często trudne do zrozumienia - książki o Jego naturze i osobowości. Są one wszystkie bardzo interesujące... ale nie zawsze budujące. Fakt jest taki, że one nie mogą być budujące. Ponieważ można zrozumieć o Duchu tylko to, co objawi sam Duch - a On nie chce mówić o Sobie!

Download PDF

Co czyni człowieka mężem Bożym

David WilkersonMay 27, 1991

Chcę wam opowiedzieć o trzech mężach, których Bóg używał w potężny sposób i o tym jak Bóg wykorzystał niepowodzenie, aby wytworzyć w każdym z nich pobożność.

Obecnie słyszymy dużo o tym, jak możemy odnosić sukcesy we wszystkim. Chyba już czas, żeby ciało Chrystusowe nauczyło się rozpoznawać biblijny wzór, jakim posługuje się Bóg, aby kształtować Swych wybranych sług. A prawda jest taka: ból, udręka, smutek i niepowodzenie stworzyły mężów i niewiasty Boże, którzy wywarli głęboki wpływ na swoje pokolenia.

Download PDF

Grupa Jonatana

David WilkersonOctober 15, 1990

Apostoł Paweł ostrzega nas, że "w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy" (2 Tym. 3:l). Potem opisuje straszne warunki w jakich przyjdzie nam żyć:"

"Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga" (2 Tym. 3:2-4).

Download PDF