Dagens Ord | Page 20 | World Challenge

Dagens Ord

TILLID TIL JESUS

David Wilkerson09-08-17

Fjenden kommer som en strømflod imod hellige, som ikke har nogen del i mørket. Satan kan få det til at se ud som om alt i deres liv falder fra hinanden: deres bønner bliver hindret, himlen synes helt lukket, og prøvelserne kommer ind fra alle sider. I sådanne tider, er der måske en hvisken i deres hjerter: ”Du mangler tro. Hvis du bare troede mere – hvis du var tættere på Jesus, hvis dine tanker ikke var så onde -  så ville intet at dette ske for dig. Du ville være ovenpå, ligesom dem du ser omkring dig. Du ville have overflod og høre tydeligt fra Gud.”

Download PDF

GUD SLIPPER DIG IKKE

David Wilkerson02-08-17

“Men jeg har bedt for jer, at jeres tro ikke må svigte” (Luk. 22,32). Jeg synes, det er et af de mest opmuntrende vers i hele Skriften. Peter gennemgik en alvorlig prøvelse og Jesus forsikrede ham om, at uanset hvad han skulle gennemgå, så ville hans tro ikke svigte.

Selvom Peter havde fornægtet Kristus, havde Gud ikke forladt ham – ikke et eneste øjeblik. Denne engang frygtløse discipel, som nu var nedbrudt og fortvivlet over sin fejl, var på intet tidspunkt ladt alene. Og min kære ven, det er vi heller ikke!

Download PDF

SANGEN OM UDFRIELSE

David Wilkerson26-07-17

Ved det Røde Hav var Guds folk nedsunket i fortvivlelse. På det tidspunkt måtte Herren have ønsket, der var en som Gideon, som rejste sig op i denne lejr, fyldt med frygt, for at minde alle om Guds trofasthed i fortiden. Få generationer senere havde Gideon kun en lille hær på trehundrede mand mod en stor hær, alligevel råbte han i tro før kampen (se Dommerbogen 6 og 7). Ser du, set i forhold til Herren, så er det i den mørkeste tid, man skal stå fast. Det er når alt ser håbløst ud, når der tilsyneladende ikke er nogen udvej, når det kun er Gud der kan frelse og udfri.

Download PDF

STIL JER OP OG VENT​

David Wilkerson27-07-17

Lad der ikke være nogen misforståelse: Vores Gud er en omsorgsfuld og kærlig Far. Der er en tid til at græde, en tid til at lufte vores frygt. Og lige nu bliver mange, som tilhører Kristi Legeme overvældet af frygt for fremtiden; frygt for at de ikke klarer den.

Som pastor gennem mange år, tager jeg ikke let på dette. Jeg har ofte bedt, "Herre, befaler du dit folk at glædes, når de er arbejdsløse og mister deres hjem? De er fortvivlede, fordi de lider. De har ikke lyst til at synge. Kan du ikke give dem lidt snor?

Download PDF

GUD HJÆLPER SIT FOLK IGENNEM!​

David Wilkerson28-07-17

Sejrssange der bliver sunget efter sejren er vundet, er ikke sunget i sand tro. Hvorfor? Fordi vores tvivl ikke får dødsstødet ved oplevelsen af sejr. Ser du, når vi oplever en sejrrig udfrielse, føler vi en midlertidig fornemmelse af taknemmelighed. Vi er helt naturligt glade, fordi vores Gud nådigt har handlet på vore vegne på trods af vores tvivl. Men hvad sker der med vores tvivl? Den synker bare dybere ned i hjertet.

Download PDF

MIRAKULØS REDNING​

David Wilkerson25-07-17

Fanget mellem to bjerge og med det Røde Hav foran sig, var Israels børn i en håbløs situation, da en vred Farao med sine stridsvogne kom imod dem bagfra.

Det er en kendt beretning, som du har hørt om i hele dit kristne liv. Gud måtte lede Israel ind i denne rædselsfulde krise, hvor de blev jaget af en frygtelig fjende. Det synes utroligt, men Gud havde med vilje bragt sit folk til lige præcis dette vanskelige sted. Jeg tror, det er en beretning, som har stor betydning for menigheden i dag, og faktisk præcis er det sådan en tid, vi lever i.

Download PDF

HAN KAN IKKE RYSTES

David Wilkerson21-07-17

David srev i en salme, at Herren, "bestemmer stjernernes tal og kalder dem alle ved navn." (Salme 147, 4). Tænk på det: David fortæller os, "Når du har smerter, så stands og kig op. Og du vil indse, "Hvis Gud kan gøre dette, kan han også møde mit behov."" Jeg er enig. Hvis du i din smerte fokuserer på Guds majestæt, vil du modtage mere end noget svar nogen som helst prædikant vil kunne give dig.

Download PDF

BØNFALDELSENS ÅND​

David Wilkerson15-06-17

Lad os kaste et blik på Daniels bøn: "Lyt nu, vor Gud, til din tjeners bøn og tryglen! …  Min Gud, vend dit øre til og lyt! Luk dine øjne op, og se den ødelæggelse, der har ramt os … Det er ikke vore retfærdige gerninger, der får os til at trygle dig, men din store barmhjertighed." (Daniel 9, 17-18).

Ordet trygle eller bønfalde bliver aldrig anvendt i Bibelen, undtagen for at beskrive et skrig eller en bøn, med lyd på; med andre ord, det er ikke privat og det foregår ikke i stilhed. Bønfaldelse har helt klart noget med stemmen at gøre!

Download PDF

PRESSET FOR AT GØRE DET RIGTIGE​

David Wilkerson14-06-17

I Titusbrevet får vi at vide, at vi har fået nåden til at overvinde synd, så vi kan leve et rent og helligt liv. "For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed." (Titus 2, 11-13).

Download PDF

NÅR VI ER HJÆLPELØSE

David Wilkerson04-07-17

I Johannes Evangeliet 2 er Jesus og hans disciple inviteret til bryllup i Kana.

"Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« Jesus sagde til hende: »Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.«" (Johs. 2, 1-4).

Herrens familie havde tydeligvis også modtaget en invitation fordi Jesu mor Maria var også til stede. Maria kom endda til ham med en anmodning: "Værten er løbet tør for vin."

Download PDF