Dagens Ord | Page 19 | World Challenge

Dagens Ord

BLIV I LØBET!

David Wilkerson (1931-2011)28-09-17

Din nuværende prøvelse indebærer måske fysisk lidelse, arbejdsløshed, oprørske børn, troløse venner, mental lidelse, uro eller smerte. Som du holder ud dag efter dag, vil Satan hviske til dig, som han gjorde til Job: ”De retfærdige lider ikke. Hvis Gud havde hørt dig – hvis han frelste dig og hans løfter er sande – ville du straks været blevet reddet. Hvor er din Gud? Er det hvad troen tilbyder dig?”

Download PDF

TID I GUDS NÆRVÆR​

Jim Cymbala09-09-17

Vi ser i Apostlenes Gerninger kapitel 6, at apostlene skulle vælge nogle mænd til at stå for den daglige uddeling. Nogle har sidenhen kaldt disse mænd de første dekaner. Der var en uenighed blandt de græske jøder og de hebræiske jøder omkring retfærdigheden, når der skulle uddeles mad. Apostlene besluttede, at udpege nogle velanskrevne mænd til opgaven, så maduddelingen fik den rette opmærksomhed, imens apostlene havde fokus på ”bøn og tjenesten for ordet.” (v. 4).

Download PDF

HVIS BARE!

David Wilkerson08-09-17

Som kristne ved vi, at Jesus er verdens eneste håb.

Paulus talte om det håb, da han skrev: “husk, at I dengang var adskilt fra Kristus … og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I … ved Kristi blod kommet nær. FOR HAN ER VOR FRED.” (Ef. 2, 11-14 – min fremhævelse).

Download PDF

EN BLIVENDE RETFÆRDIGHED​

David Wilkerson07-09-17

At være sønderbrudt betyder, at opgive alt håb om, at nå himlen ved hjælp af din egen godhed. Det er, at opgive al tillid til vores egne anstrengelser. Det er, at vende sig helt til sejren på Kristi kors, og tro, at han er den eneste vej. Sluttelig betyder det, at stole på, at han vil iklæde os kraft ved sin Helligånd, så vi kan leve op til hans fordringer på vores liv.

Vi har brug for sønderbrudthed og ydmyghed for fortsat at kunne vandre i tro: “Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” (Salme 34, 19).

Download PDF

VENT PÅ JESUS

Gary Wilkerson11-09-17

Jeg kunne ikke forkynde et budskab om at “vente på Guds kraft”, hvis jeg ikke vidste det er sandt. Min hustru, Kelly og jeg har sådan en erfaring. Jeg har før skrevet om vores søn, Elliot, som var afhængig af heroin. På et tidspunkt var han hjemløs. Vi forsøgte, at hjælpe ham gennem afvænningsprogrammer, og vi kontaktede mennesker, som kunne være i stand til at nå ham, men intet så ud til at nå igennem til ham. Mange nætter har Kelly og jeg grædt os i søvn over, det som var en af det vanskeligste perioder i mit liv.

Download PDF

DINE GODE GERNINGER VIL IKKE FRELSE DIG​

David Wilkerson06-09-17

Jesus blev oprejst fra de døde som vores eneste retfærdighed – vores eneste vej til at behage Gud.

Faderen sagde om Jesus, “Det er min elskede Søn, i ham har jeg fundet velbehag.” (Matt. 3, 17). Apostlen Paulus minder os om dette igen og igen i sine breve, og lærer os, at Jesus er den eneste vej til retfærdighed i Guds øjne.

Download PDF

FRYGT IKKE!

David Wilkerson25-08-17

Vores samfund er nu brudt sammen. Vi har skoler, som er helt ude af kontrol; forvirrede ledere; banker der kollapser; arbejdsløshed overalt; sociale programmer, som ikke fungerer og en fuldstændig nedsmeltning af moralske værdier. Og ovenpå alt dette så står vores klode overfor en nuklear trussel. Kort sagt, det hele ser ud til at være ude af kontrol.

Hvordan kan de troende overhovedet stå fast midt i det kaos? Hebræerbrevets forfatter svarer på det: Vi må se Jesus i alt, som sker i vores liv. (Se Hebr. 2, 9).

Download PDF

LAD GUD ORGANISERE DET

David Wilkerson23-08-17

Hvis vi er ærlige, må vi indrømme, at vi ofte sætter vores lid til andre, når vi er i nød. Vi henvender os til pastorer, rådgivere, venner og/eller ægtefæller for at finde svar. Vi bruger timer, dage, måske endda uger på at finde ud af hvordan vores problem kan blive løst. Og hvis løsningen ikke kommer hurtigt, bliver vi ved med at manipulere og udregne løsninger indtil alle vore menneskelige resurser er opbrugt.

Download PDF

VENT PÅ HELLIGÅNDEN!

Gary Wilkerson21-08-17

Hvis du har brug for Guds kraft i dit liv, har Jesus et særligt ord til dig. Lige før han steg op til himlen, vidste Kristus, at hans disciple havde brug for kraft til at gøre Guds riges gerninger på jorden. Så han gav dem denne instruks: ”Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.” (Luk. 24, 49)

Instruktionen var meget enkel: “Bliv i byen.” Men læg mærke til, han bruger ordet indtil. Det Jesus sagde, var, ”Jeres liv vil forblive det samme indtil Helligånden kommer over jer med kraft.”

Download PDF

EN SEJRSSANG​

David Wilkerson01-08-17

Vi har en omsorgsfuld, kærlig Far, som bliver rørt over vores skrøbeligheder. Selv Jesus græd i sin prøvelses stund. Han kender vores smerte fra sig selv, og han har sendt sin Hellige Ånd til at trøste os, og tale håb og fred til vores sjæl.

Interessant er det, at verden iagttager os, når vi står overfor udfordringer, og forventer vi synger en sang, selv i den værste stund. Det ser vi et eksempel på i Skriften.

Download PDF