Dagens Ord | Page 23 | World Challenge

Dagens Ord

ER GUD VRED PÅ DIG?

David Wilkerson19-04-17

"For Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud; Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far." (Hebr. 12, 6-7).

Du er aldrig mere elsket, end når du bliver tugtet og opdraget af Herren. Faktisk handler tugtelse om, Guds planer for dig. Det drejer sig om, at du kommer ind i hans kundskab og herlighed. Og husk, Gud tugter aldrig sine børn i vrede.

Download PDF

KRISTUS VORES OPSTANDNE HERRE OG FORBEDER

David Wilkerson16-04-17

“Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem" (Hebr. 7,25).

Hvad menes der, når Skriften siger Jesus går I forbøn for os? Jeg tror, det er så dybt, så majestætisk og uden for menneskelig forstand. Jeg skælver bare ved at nævne det. Bibellærere har forskellige meninger om hvad det betyder. Men efter min mening, er der ingen bog eller skrift, jeg har læst, som har en tilfredsstillende forklaring. Faktisk er det sådan, at jo mere jeg læser om det, des mere forvirrende er det.

Download PDF

HAN HAVDE EN STÆRK TRO

David Wilkerson14-04-17

“Og han (Abraham) tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre” (Rom. 4, 20-21). Ved sin tro ”gav Abraham Gud ære.” Og som Abraham giver vi Gud æren, når vi fuldt ud omfavner alle hans løfter.

Download PDF

HAN BELØNNER

David Wilkerson13-04-17

“Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som ihærdigt søger ham” (Hebr. 11,6 – engelsk bibel).

Vi ønsker alle at gøre krav på Guds løfter, ikke kun for vores egen komfort og velsignelse, men også så vi kan behage ham. Vi ønsker en tro, som giver ham ære; men alligevel er der tider, hvor mange af os kæmper med at gribe sådan en tro.

Download PDF

GUDS ÅNDELIGE SOLDATER

David Wilkerson12-04-17

I enhver tidsalder har Gud sat forbedere i frontlinjen for at kæmpe imod Satans magter og fyrstendømmer. Nu kan man finde disse soldater i alle nationer – og der er en årsag til, de kaldes ”bønne-krigere.” Mange, som skriver til vores tjeneste, beskriver en intens åndelig krigsførelse i deres egne liv.

Download PDF

Han gør os frimodige

David Wilkerson30-03-17

Helligånden har bedt mig om at læse 2. Mosebog 12, som indeholder beretningen om Israels udfrielse fra Egypten.

På hver Israelits dør til deres hjem, blev der strøget blod på overliggeren og dørstolperne. Det skete for at beskytte Guds folk mod dødsenglen, som ville passere forbi. Da dagen kom, marcherede hundredetusinder — 600.000 mænd plus kvinder og børn — ud af fangenskabet. "Netop den dag, da de 430 år var til ende, drog alle Herrens hærskarer ud af Egypte" (2. Mos. 12, 41).

Download PDF

DETRONISERET AF TORNE

David Wilkerson28-03-17

Et stigende antal kristne er ikke længere helt tilfredse med Kristus. Herren bliver detroniseret af det, han selv kalder torne – som han definerer som optagethed af verden, rigdommens blændværk og alskens begær som kommer ind i hjertet. Kristus siger, at det er de torne, som kvæler Ordet, og gør at det ikke bærer frugt (se Markus 4, 7).

Har du Herren mere på sinde i dag end du havde for et år siden? Tilbringer du mere tid i hans nærhed end for et år siden? Vokser din passion for ham, eller visner den hen?

Download PDF

AT SÆTTE JESUS AF TRONEN

David Wilkerson07-03-17

"I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere,  magter og myndigheder.  Ved ham og til ham er alting skabt" (Kol. 1, 16).

"Han er hoved for legemet, kirken.  Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første" (v. 18).

Download PDF

LØB FOR AT VINDE

Gary Wilkerson13-02-17

Jizre'el var en by, som var stærk i krig på grund af dens mange stridsvogne. Stridsvogne repræsenterer menneskets styrke og betyder kraft og hurtig manøvrering i krig.

Vi har en "stridsvogns-livsstil" i dag – med komfort og behagelighed hvor alle vores behov er opfyldt. Og hvis der er noget, vi vil, gør vi det bare.

Download PDF

INGEN ANSLAG IMOD DIG VIL FUNGERE

David Wilkerson14-02-17

Vidste du, at Satan nogle gange sætter nogle folk sammen, bare for at forhindre dit arbejde for Gud? De kommer sammen med det formål at tage modet fra dig, og sætte din tjeneste i miskredit. Men hvis du er på en guddommelig mission – kaldet til at gøre et arbejde for Gud, vil ingen anslag imod dig fungere.

Nehemias var kaldet af Gud til at genopbygge Jerusalems mure. Arbejdet skred godt frem, da Satan skabte røre for at forhindre det. Fire meget prominente ledere gik sammen i en sammensværgelse "for at miskreditere Nehemias" (se Neh. 6, 2).

Download PDF