Dagens Ord | Page 18 | World Challenge

Dagens Ord

AT VANDRE I TAKT MED ÅNDEN

Jim Cymbala25-11-17

De fleste af os, begyndte vores kristne liv i troen på, at Gud har alt det, vi behøver. Punktum. Vi var helt klar over, at vi ikke havde nogen andel i, at Gud kan acceptere os. Hans frelse var en gave – alt, vi skulle gøre, var at tro og modtage. Men så blev det lidt mere kompliceret at følge Kristus. Idet vi blev opmærksom på vores fejl, vendte vi os ikke til ham, men til os selv! Og det er derfor Paulus opsummerer sin undervisning til Galaterne således: ”Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden. (Eng. Vandre i takt med Ånden. o.a).

Download PDF

VANTROENS SYND

David Wilkerson (1931-2011)08-12-17

Gud bedrøves mere i sit hjerte over vantro end over nogen anden synd. Vi kristne er meget opmærksomme på kødelig synd, men Gud er optaget af synden i hjertet – der hvor man tvivler på hans Ord og sætter spørgsmål ved hans trofasthed. De vigtigste ting i livet og døden har mere at gøre med, hvordan en person tænker, end hvad han gør.

Download PDF

NÅR TROEN ER VANSKELIGST

David Wilkerson (1931-2011)14-11-17

I Getsemane Have sagde Jesus, “Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig!” (Mat. 26, 38). Kan du forestille dig Guds Søn gennemgå sådan en fortvivlet nat? Vidste han ikke, at han var på vej til at erklære total sejr over helvede og døden? Havde han ikke en medfødt fornemmelse af vejledning og skæbne, velvidende at Faderen var med ham?

Generationer af kristne har sagt, at troen er vanskeligst den sidste halve time. Her vil jeg gerne tilføje, at fortvivlelsens nat ofte kommer lige før sejren; lige før mørket brydes og det bliver daggry.

Download PDF

GENSTAND FOR GUDS KÆRLIGHED​

David Wilkerson (1931-2011)15-11-17

Når en Guds mand (eller kvinde) bliver formet og dannet, vil fjenden komme imod ham med stort raseri.

Drikker du af lidelsens bitre bæger? Og gennemgår du en frygtelig tid i isolation og forvirring? Hvis du gør, så beder jeg dig om at tage et standpunkt i tro: ”Jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig, til den dag kommer.” (2, Tim. 1, 12).

Download PDF

AT BLIVE I GUD

David Wilkerson (1931-2011)02-11-17

Hvornår holder Gud op med at elske dig? Først når han holder op med at elske sin egen søn, hvilket er umuligt. Kristus siger, ”Han (Faderen) havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. (Johs. 13, 1). Det hjælper os til bedre at forstå, hvad Judas siger til os, ”Bevar jer selv i Guds kærlighed.” (Judas v. 21). Han siger, ”Bevar denne sandhed og slip den aldrig. Visheden om Guds kærlighed, er til din bevarelse, din styrke. Den vil sætte dig fri og holde dig fri.”

Download PDF

PARAT TIL AT TILGIVE

David Wilkerson (1931-2011)24-10-17

Det er velkendt, at kong David faldt i frygtelig synd, da han begik utroskab og forsøgte at skjule det med mord. Desuden ved vi, at David var fyldt af Helligånden, så han må have haft det rædselsfuldt med det. 

Profeten Nathan konfronterede ham med det, og sagde, “Du har bragt skam over Guds navn.” David kunne ikke holde ud, at bære vægten af disse frygtelige gerninger han havde begået, ret længe; så han tilstod med det samme og angrede. Mens han stadig græd, forsikrede Nathan ham, ”Så tilgiver Herren din synd; du skal ikke dø.” (2. Sam. 12, 13).

Download PDF

ABBA FADER

Gary Wilkerson30-10-17

I Esajas 6 er der en berømt passage om Jesus: “(Jeg) så Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet.” Mens jeg voksede op, havde jeg et billede af, at Herren opholdt sig langt væk, fjernet fra mig, en fjern eksistens, som jeg skulle tale til i et ophøjet sprog, som i King James Bibelen.

Download PDF

HADER RELIGION

Gary Wilkerson23-10-17

Gary Wilkerson
Oktober 23, 2017

Da jeg ønsker, at alle folkeslag i verden skal kende, at Jesus er en realitet, tilbringer jeg meget tid på rejser i tjenesten rundt om i verden. Og når jeg kommer hjem, beder jeg om, at alle kristne også må kende Jesus!

Jeg håber, du fangede joken – men du skal vide, det er kun en halv joke. Vores liv som Jesu efterfølgere handler ikke om religiøs identitet, det handler om en person, som kan erfares og erkendes: Jesus. Der er en kæmpe forskel.

Download PDF

EN HUNGER EFTER GUDS ORD

David Wilkerson12-09-17

“Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres styrke!« (Neh. 8, 10). Da dette ord blev proklameret, var israelitterne netop vendt hjem fra fangenskab i Babylon. Under Ezras og Nehemias ledelse var folket begyndt at genopbygge Jerusalems ødelagte mure. Og nu havde de sat sig for at genopbygge templet og nationen.

Download PDF

HERREN HOLDER ORD

David Wilkerson (1931-2011)04-10-17

Jeg har aldrig følt mig mere hjælpeløs og nervøs, end dengang vi flyttede tilbage til New York City for at etablere Times Square Church. Igen var vi genstand for udlejeres og bygningssagkyndiges nåde i forhold til at finde plads til os i deres kalender. Mens jeg måtte vente, blev jeg temmelig utålmodig og råbte, "Herre, der er så meget, der skal gøres i New York, og der er så lidt tid. Hvor længe skal vi vente?"

Men igen og igen var Guds svar til mig, "David, stoler du på mig? Så vent."

Download PDF