Dagens Ord | Page 21 | World Challenge

Dagens Ord

EN KÆRLIGHED SOM TILTRÆKKER ANDRE TIL JESUS

Gary Wilkerson03-07-17

"Da der i de dage blev stadig flere disciple …" (Ap.Gern. 6, 1).

Lad mig bare slå tonen an for dette skriftsteds baggrund. Det var i menighedens første tid, måske kun uger, allerhøjest få måneder efter pinsen, og menigheden var i kraftig vækst. Tre tusinde mennesker var blevet frelst på bare én dag! De begyndte at mødes i hjemmene; og det var ikke kun jøder, hedningene blev også frelst. Også samaritanere og etiopiere blev troende, så mange forskellige kulturer kom sammen; kulturer, som ikke var vant til at have noget med hinanden at gøre.

Download PDF

GIV ALDRIG OP!​

David Wilkerson27-06-17

I Åbenbaringsbogen omtaler Kristus sig selv som "HAM SOM ÅBNER OG LUKKER DØRE" (se Åb. 3,7). Det var i et brev til menigheden i Filadelfia, en menighed som Herren roste for at have udholdenhed og aldrig have fornægtet hans navn. Sagt på en anden måde, så havde disse mennesker stået fast på Guds Ord selv under prøvelser. De anklagede ikke Herren for at svigte dem, eller vende det døve øre til deres råb.

Download PDF

EN ANDEN "JESUS"​

David Wilkerson23-06-17

Skriften taler igen og igen om gudsfrygt; "Frygt Herren, og hold dig fra det onde." (Ordspr. 3, 7). "At frygte Herren er at hade det onde." (8, 13). "Ved troskab og sandhed sones skyld, ved at frygte Herren holder man sig fra det onde." (16, 6).

Når der ikke er nogen gudsfrygt, er mennesker nødt til at opfinde et bekvemmeligt evangelium.

Verden har opdigtet et evangelium, hvor der ikke findes nogen Gud, og derfor er der heller ikke nogen himmel eller noget helvede. Det er ikke liv efter døden, så der er intet og ingen at stå til ansvar overfor.

Download PDF

GÅR DU STADIG TIL BØNNEMØDER?​

Carter Conlon24-06-17

"Året efter, ved den tid kongerne plejer at indlede felttog, sendte David Joab og sine folk af sted med hele den israelitiske hær. De hærgede blandt ammonitterne og belejrede Rabba. David blev tilbage i Jerusalem." (2. Sam. 11, 1).

Ved dette begyndte opløsningen af en guddommelig orden: David begyndte at sende andre i kamp, mens han selv blev derhjemme. Det var som om han mente, at han havde kæmpet længe nok; han havde vundet nok sejre. Måske ønskede han bare at slappe lidt af for en tid.

Download PDF

RODEDE MENNESKER

Gary Wilkerson26-06-17

"Når der ikke er okser, er der korn i krybben, udbyttet øges ved tyrens kraft." (Ordspr. 14, 4).

Ordsprogenes Bog fortæller, at du kan have en ren stald, men der vil ikke være nogen okser i den.

Du kan have en "ren menighed" hvor alt er i orden og har en perfekt struktur, men vi vil have okser i den. Hvis du kender til okser, ved du, de skider på jorden, de pruster, de lugter og de sparker til ting – det er noget værre rod!

Ville du tjene i en rodet menighed sammen med mig? Ville du bede Gud om, at sende os byens mest rodede mennesker, sammen med mig?

Download PDF

Jesus er Vidunderlig

Gary Wilkerson12-06-17

Det er ikke nemt for mig at sige den sætning. For den yder ikke retfærdighed overfor hans ubegribelige herlighed som en realitet. Og jeg bruger ikke ordet "vidunderlig" som man normalt gør, som i "Er hun ikke dejlig?" eller "ser han ikke godt ud?" Vi fatter ikke hvor vidunderlig Jesus er – hvor glorværdig, fantastisk, udskilt, unik og speciel han er.

Men alle hans egenskaber fortæller dette igen og igen. Jesus er nænsom, rar, værdifuld. Han er en prægtig  majestæt. Han er underfuld, stærk, mægtig og kraftfuld. Han er klog, vis, fremragende. Han fejler aldrig.

Download PDF

SE HANS HERLIGHED

David Wilkerson06-06-17

“Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt.” (Johs. 17, 24 – min fremhævelse). Jesus bad dette for sine disciple – og det indbefatter os. Han bad Faderen om, at vi må se hans herlighed, hvilket betyder at kende ham.

Download PDF

HENT KONGEN TILBAGE!

Carter Conlon03-06-17

”Overalt i Israels stammer kom det til et opgør; man sagde: »Det var kongen, der reddede os fra vore fjender, det var ham, der frelste os fra filistrene, og alligevel måtte han flygte ud af landet for Absalom. Og Absalom, som vi salvede til konge over os, er faldet i krigen. Hvorfor betænker I jer på at hente kongen tilbage? Hvad man talte om i hele Israel, kom kong David for øre, og han sendte bud til præsterne Sadok og Ebjatar: »Sig til de ældste i Juda: Skal I virkelig være de sidste til at hente kongen hjem.” (2. Sam. 19, 10-12).

Download PDF

"GØR KROGEDE VEJE LIGE"

Gary Wilkerson29-05-17

Lyt ikke til falske lærere, som vil have dig til at tro, at Gud kan bruges til at opfylde dine ønsker som ånden i lampen. Læg ikke en krone hos en menighed i håb om at få mere tilbage. Gud sørger over denne falske lære, og over dem i menigheden som tager den til sig. Vores bøn kan aldrig være: "Herre, velsign mig," men i stedet, "Herre, ret mig til – juster mig ind. Gør, så mit hjerte er ret ind for dig. Gør krogede veje lige. Så kan ingen løve fortære mig, og jeg vil have din autoritet til at gøre dit riges gerninger."

Download PDF

PÅ VEJEN TIL HELLIGHED​

David Wilkerson03-05-17

Paulus bekræfter vores ret til at komme til Gud gennem Kristus: "For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus; ved ham har vi nu fået forligelsen." (Rom. 5, 10-11).

Download PDF