Afrikaans Devotionals

Alles Begin by Liefde

Gary Wilkerson

Ons almal weet dat Jesus die Groot Opdrag vir ons gegee het: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen” (Matthéüs 28:19-20, AFR53).

Saam met God in die Storm

Carter Conlon

Ek dink die mees goedhartige ding wat die Here vir sy kerk kan doen, is om ons in ‘n posisie te plaas waar ons moet bid, ‘n posisie waar ons mekaar nodig het, waar ons uiteindelik sal besef dat dit maak nie saak van watter denominasie die ander persoon is nie, ons is almal saam in dieselfde bootjie en stry dieselfde stryd. Dit is die groot goedheid van die Here.

Deur die Woord van God Beheer

David Wilkerson (1931-2011)

As Christus met oppergesag oor sy koninkryk heers en ons sy onderdane is, moet ons lewens deur Hom regeer word. Wat beteken dit presies om deur Jesus regeer te word? Volgens die woordeboek, beteken om te regeer “om te lei, te rig en om alle aksies en optrede van hulle wat onder die gesag staan, te beheer.”

Hindernisse om in God te Groei

David Wilkerson (1931-2011)

In Efésiërs 4:31, lys Paulus die dinge waarvan ons in ons lewens ontslae moet raak as ons in die genade van Christus wil groei: “Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.”

Ons durf nie hierdie sake op Paulus se lys oorslaan nie. As jy die hartsake wat Paulus hier noem, ignoreer, sal jy die Heilige Gees bedroef. Jou groei sal belemmer word en jy sal ‘n geestelike zombie word.

Volwassewording in Goddelike Genade

David Wilkerson (1931-2011)

Ons groei in genade kan eksplosief wees as ons gewillig is om te werk aan ware stigting. “Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing” (Efésiërs 4:29-30, AFR53). Die stamwoord wat Paulus vir stigting gebruik, beteken “huisbouer.” Daardie woord op sy beurt, kom van ‘n stamwoord af wat “om op te bou” beteken. Kortliks, almal wat stig, bou God se huis, die kerk, op.

Die Hart van die Profete

David Wilkerson (1931-2011)

As ek lees van die ondernemings van godvresende mense in die Ou Testament, brand dit in my hart. Hierdie diensknegte het so ‘n las vir God se Naam gehad dat hulle kragtige dade, wat die verstand van meeste Christene vandag te bowe gaan, gedoen het.

Aan Die Brand Geloof

Gary Wilkerson

Het jy net genoeg van die Heilige Gees om te voel dat jy oorleef? Wil jy weet wat alles Jesus vir jou het?

Ek glo dat baie gelowiges daardie diep, diep begeerte het om ernstig aangeraak te word en ‘n ywerige passie vir God te hê. Ons wil hê die vuur van God moet op ons val en ons dissipels maak wat heelhartig en ambisieus aan Jesus sal gee om sy heerlikheid onder die massas bekend te maak.

Word Bitter of Word Beter

Keith Holloway

In ons menslikheid, lyk dit of ons ‘n geneigdheid het om op ons probleme te fokus. Soms is dit te verstane want dit kan ontsaglike uitdagings wees wat oorweldigend is.

Baie van julle beleef verskriklike dinge. In ons bediening by World Challenge, kry ons duisende briewe en e-posse wat inkom met mense wat hulle harte uitstort met gebedsversoeke. Ek het onlangs ‘n aantal gelees. Dit is eerlikwaar skokkend wat baie mense deurgaan: dwelmverslawing, alkoholisme, ontrouheid, gebroke verhoudings, finansiële probleme. Die lys gaan aan en aan.

Gereedmaak om Geestelik te Stry

David Wilkerson (1931-2011)

Jy het seker al gehoor van die V.S.A. Leër se Spesiale Magte, ‘n hoogs opgeleid leër-binne-‘n-leër, ‘n uitgesoekte eenheid van toegewyde soldate. Spesiale magte bestaan volkome uit vrywilligers, krygers wat raakgesien en uitgeroep is deur hulle meerderes.

Ons Middelaar na die Vader

David Wilkerson (1931-2011)

Om die krag wat in Christus se Naam is op te eis, is nie een of ander gekompliseerde, verborge teologiese waarheid nie. Daar is boeke in my biblioteek wat slegs oor Jesus se Naam handel. Die outeurs het dit geskryf om gelowiges te help om die diepgaande implikasies wat in Christus se Naam verborge is, te verstaan, maar meeste van hierdie boeke is so “diep” dat die lesers dit nie verstaan nie.