Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions

Delf Dieper in God se Liefde vir Jou

David Wilkerson (1931-2011)April 7, 2020

“Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag” (Judas 20-21). Die Bybel is vol met die waarheid van God se liefde maar soms kan ons wonder hoe die Here ons ooit kan liefhê.

Miljoene gelowiges wat die liefde van God gesmaak het, het nog nooit geleer hoe om in die volheid van sy liefde in te gaan nie. Hulle ken die leerstelling van sy liefde – hulle het al dikwels gehoor dat dit verkondig word – maar hulle weet nie wat dit beteken om in sy liefde bewaar te word nie.

Johannes 3:16 sê, “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Die openbaring van God se liefde kom gedeeltelik deur die krag van die Heilige Gees wanneer ons wedergebore word. Dit is ‘n wonderlike oomblik wanneer jy hierdie waarheid begryp en besef, “God het my liefgehad toe ek verlore, geruïneer en ‘n vreemdeling was, en Hy het sy liefde bewys deur sy eie Seun om my onthalwe te offer.”

Na hierdie aanvanklike openbaring, moet Christene leer hoe om bewaar te word in God se liefde. Die Vader het sy kinders lief met dieselfde liefde van Hy vir Jesus, wat aan sy regterhand sit, het. In sy laaste gebed op aarde, het Jesus gesê, “Omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld” (Johannes 17:24). Wat ‘n wonderlike gedagte! Christus was ontsaglik liefgehê deur die Vader voor die skepping – voor enige planeet gevorm was, voor die son, maan of sterre ontstaan het, voor die skepping van die mens.

Toe het Jesus hierdie merkwaardige gebed gebid: “Sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle” (Johannes 17:26). Hy het in wese gesê, “Vader, Ek weet U gaan diegene wat Ek in die liggaam inbring, net so lief hê soos wat U My liefgehad het.” Jy sien, volgens Jesus, is Christus en sy Kerk een in God se oë.

Bewaar jouself in God se groot liefde vir jou en dit sal jou krag wees deur al die dinge wat jy in die lewe beleef.

Download PDF

Die Eindelose Bronne van ons Hemelse Vader

Gary WilkersonApril 6, 2020

Dink aan ‘n hemelse bank waar die Heilige Gees gereed is om enige en alle bronne uit die hemel vry te stel. Gelowiges kan na die tellervenster stap en eindelose reserwes van God se genade, krag, geloof en hoop onttrek.

Talle mense in die kerk maak baie deposito’s maar hulle maak nie naastenby so baie onttrekkings nie. In plaas daarvan, nader ons die venster en vra vir ‘n hongerloon. “Here, ek wil U nie pla nie, maar ek wil net ‘n bietjie genade hê om my deur hierdie huidige probleem te kry. As U my net aan die gang kan kry, sal ek die res kan hanteer.” Wat? Hulle wil nie hulle hemelse Vader pla nie? Wel, God wil nie hê dat hulle “die res moet kan hanteer nie,” want Hy wil dit vir hulle doen.

God wil hê dat ons alles by Hom moet deponeer: al ons vrese, gesukkel, sonde en hartseer. En Hy wil hê dat ons van sy onbeperkte bronne, wat in sy kluise gestoor word, moet trek. Hy wil hê ons moet sê, “Here, ek is klaar gevra vir net ‘n klein bietjie geloof om my deur ‘n probleem te dra. Ek het u genade in oorvloed nodig! En ek het meer van u lewe, u asem, u werking in my nodig!”

Die profeet Sagaría het deur die geskiedenis heen na ons dag gekyk toe hy hierdie woorde geskryf het.

“In dié dag sal die Here die inwoners van Jerusalem rondom beskut, en die struikelende onder hulle sal in dié dag wees soos Dawid, en die huis van Dawid soos ‘n hemelse wese, soos die Engel van die Here voor hulle uit!” (Sagaría 12:8).

As gevolg van die werk wat Christus vir ons gedoen het, kan selfs die swakste Christen so sterk wees soos Dawid, Israel se grootste koning. En die sterktste gelowige sal “soos God wees,” wat beteken, soos Christus. Dit klink vreemd, maar in hierdie profesie gee God ons ‘n beeld van die bronne wat Hy aan sy kerk beskikbaar gestel het. Die reserwes van die hemel se bank is bedoel om oor ons uitgestort te word met groot heerlikheid, veral in ons beproewingstye.

Dit maak nie saak hoe groot jou nood is nie, ek moedig jou aan: Gaan na die tellervenster toe en maak ‘n onttrekking. Vra God om jou sy genesende en herstellende krag te gee – en hou dan aan met vra. Hy het ‘n behae in jou geloof en Hy sal getrou wees om sy heerlikheid in jou situasie bekend te maak en die wêreld om jou te verstom.

Download PDF

Die Oplossing Vir Kla

Jim CymbalaApril 4, 2020

Wanneer Christene vandag blydskap beleef, het dit ‘n kragtiger impak op die wêreld as wat dit dekades gelede gehad het. Waarom? Omdat die “geregtig wees op” mentaliteit, wat so heersend in ons samelewing is, talle lei om geregverdig te voel in hulle woede. Ons kan dalk dink, “Die regering, my werkgewer, my familie – sekerlik iemand! – skuld my baie. Ek is geregtig daarop omdat my lewe swaar was. Jy het geen idee waardeur ek gegaan het nie.” Daar is dikwels ‘n diep verwerping in daardie soort klagte.

As jy internasionale sake, nasionale politiek, inbel radioprogramme, blogs, werkdispute en rasseverhoudinge noukeuring analiseer, sal jy ‘n wêreldwye epidemie van gif en bitterheid ontdek. Dit is orals en dit is jammer dat dit ook die Liggaam van Christus ingeneem het. Dit is die presiese teenoorgestelde van die blye lewe wat Jesus vir vir almal van ons beplan het. “Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word” (Johannes 15:11).

Eeue voor Jesus daardie woorde gespreek het, was daar begryp dat blydskap ‘n belangrike faset van die lewe van God se uitverkore volk was. Moses het hulle geleer dat die seën van God gegee was sodat jy moet “vrolik wees” (Deuteronómium 16:15). Om God se teenwoordigheid te geniet het ‘n selfs dieper blydskap gegee as enige materiële seën (Psalm 21:7) en God se volk moes voortdurend sy goedheid met “lofoffers” vier (Psalm 107:22).

Wanneer ‘n lied van blydskap gesing was, was dit nie net die lirieke of melodie wat daarvan ‘n aanbiddingslied gemaak het nie; die sangers moes ‘n hart vol blydskap gehad het vir alles wat die Here vir hulle gedoen het. God was meer geïnteresseerd in blye harte as in vokale vermoë – dit is waarom Dawid se gesindheid God so behaag het. Hoewel hy omring was met vyande en onder intense spanning was, het Dawid nie gekla of bitter geraak nie. Hy het liewer na die tabernakel gegaan met “lofoffers” en gesê, “Ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die HERE” (Psalm 27:6).

Ons Christene is vergewe, gereinig, geregverdig en geseël met die Gees – en ons sal ewig saam met Christus lewe! Blye sange, uitroepe van lof en uitbundige danksegging is sekerlik in orde. Hoewel daar ‘n tyd is om te “Laat staan en weet dat Ek God is” (Psalm 46:11), behoort ons ook te onthou om te “Jubel tot eer van God, ons sterkte! Juig tot eer van die God van Jakob” (Psalm 81:2).

Jim Cymbala het die Brooklyn Tabernacle begin met minder as twintig lede in ‘n klein bouvallige gebou in ‘n ongure deel van die stad. Hy is oorspronklik van Brooklyn en is ‘n jarelange vriend van beide David en Gary Wilkerson.

Download PDF

Angs Oor Sonde

David Wilkerson (1931-2011)April 3, 2020

Talle Christene is liefhebbers van Jesus, maar hulle sondig teen die lig wat aan hulle gegee is. Hulle het al duisende regverdige preke gehoor, die Bybel vir baie jare lank gelees en tallose ure in gebed deurgebring. Maar hulle het toegelaat dat ‘n boesemsonde in hulle lewens oorbly en hulle gemeenskap met Jesus afgesny het. As die Heilige Gees jou oortuig van ‘n sonde waarmee jy nog nooit mee afgereken het nie, kom dit met ‘n waarskuwing: “Hierdie sonde moet weg! Ek sal die manier van hoe jy daaraan toegee, nie oorsien nie.”

Koning Dawid het gesondig en die Here het dit vir die hele wêreld geopenbaar om te sien (lees die storie in 2 Samuel  en 12). Hy het baie eksterne probleme gely en was innerlik geteister, bang dat die Here hom heeltemal verlaat het: “U het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternisse, in dieptes” (Psalm 88:7). Toe baie angste Dawid oorval het, het hy bely, “As ek aan God dink, moet ek steun” (77:3).

Dawid was ook benoud oor die skandaal wat hy geskep het, en sy droefheid oor die skande wat hy veroorsaak het, was so oorweldigend, dat hy God gesmeek het, “Red my van al my oortredinge; maak my nie ‘n smaad van die dwaas nie” (Psalm 39:9). Elke oomblik wat hy wakker was, was gevul met gedagtes dat hy neergeslaan sou word met toorn en hy het uitgeroep, “O HERE, straf my nie in u toorn nie en kasty my nie in u grimmigheid nie” (Psalm 38:2). ‘n Verslae Dawid het uit die diepstes van sy hart uitgeroep, “Wees my genadig, o God” (51:3) en die Here was gou om te vergewe en soete gemeenskap met Hom te herstel.

As jy ‘n gevoel van mislukking het en jy swak, siek voel in jou siel en op die punt is om flou te val, is dit dalk omdat jou sonde jou afgesny het van gemeenskap met God. Maar dank God vir sy barmhartigheid! Hy plant ‘n heilige vrees vir die Here in jou gees en dit is ‘n goeie ding. Wanneer die Here sien dat een van sy kinders met een of ander binding stry, tree Hy vinnig op om Hom terug op die pad na gehoorsaamheid en vrede te bring.

Wees verseker dat God vergifnis vir elke sonde belowe het: “Want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie” (Jeremia 31:34). Aanvaar sy vergifnis en lewe in hernude vryheid en soete gemeenskap met jou hemelse Vader.

Download PDF

Die Noodsaaklikheid van Bekering

David Wilkerson (1931-2011)April 2, 2020

Die heel eerste boodskap wat Jesus gebring het nadat Hy uit die versoeking in die woestyn gekom het, was, “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom” (Matthéüs 4:17). Hy het ‘n beroep op mense gedoen om hulle te bekeer nog voor Hy hulle geroep het om te glo!

Die woord “bekeer” word vandag selde in die meeste kerke genoem. Herders roep selde hulle gemeentes tot berou oor sonde – om bedroef te wees omdat hulle Christus deur hulle goddeloosheid verwond het. In plaas daarvan, is die boodskap wat ons vandag van baie kansels af hoor, “Glo net. Aanvaar Christus en jy sal gered word.” Die teksvers wat gebruik word om hierdie boodskap te regverdig, is Handelinge 16:30-31. Die apostel Paulus was in die tronk aangehou toe die aarde skielik begin bewe en die deure van die selle oopgegaan het. Die tronkbewaarder het onmiddellik gedink dat al die gevangenes ontsnap het, wat beteken het dat hy tereggestel sou word.

Wanhopig het hy sy swaard uitgetrek en was op die punt om homself dood te maak, toe Paulus en Silas hom gekeer en gerusgestel het dat niemand ontsnap het nie. Toe hy dit sien, het die man voor die apostels neergeval en gevra, “Menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin” (Handelinge 16:30-31). Dit is belangrik om te onthou dat die tronkbewaarder op die randjie van selfmoord was, met sy swaard in sy hand. Hy was reeds by die punt van bekering – op sy knieë, gebroke en bewend voor die apostels. Dus was sy hart werklik gereed om Jesus te aanvaar met ware geloof.

Jesus belowe dat jou goddelike droefheid, jou berouvolle hart en jou hernude liefde vir Hom jou na die lewe sal lei. So, bid nou, op hierdie oomblik tot Hom: “Here, gee vir my ‘n ware berouvolle hart. Neem my terug na wie ek was toe ek U aan die begin liefgekry het. Neem my hierdie keer egter verder, dieper in U, as wat ek ooit tevore was!”

Jesus belowe dat jou berouvolle hart en hernude liefde vir Hom jou na die lewe sal lei.

Download PDF

Bewaar van die Groot Afvalligheid

David Wilkerson (1931-2011)April 1, 2020

In ‘n brief aan die Christene in Thessalonika, praat Paulus van ‘n toekomstige gebeurtenis wat hy “die dag van die Here” noem. Hy skryf, “Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereninging met Hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie – deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees – asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf” (2 Thessalonicense 2:1-3).

Sommige teoloë glo dat die “dag van die Here” waarna Paulus hier verwys, die laaste oordeel is. Ek glo egter saam met die meeste kundiges dat Paulus hier van Christus se tweede koms praat. En Paulus sê dat Jesus se wederkoms nie sal plaasvind totdat twee dinge gebeur nie:

  1. Baie wat God eens geken het, sal afvallig word van die waarheid van die evangelie wat hulle ken.

  2. Die Antichris, of mens van sonde, sal “geopenbaar” word.

Dit moet vir alle liefhebbers van Jesus duidelik wees dat ‘n “afvalligheid” reeds plaasvind. Talle gelowiges vandag, sowel as Christene dwarsdeur die laaste paar dekades, het koud geword in hulle liefde vir God. In ‘n bose plan om die evangelie van Christus te verdraai, oortuig Satan massa’s gelowiges dat hulle aan hulle sondes kan toegee sonder om enige straf te ontvang. Dit verander Christus se evangelie in ‘n boodskap van wetteloosheid! Dit is tragies dat talle louwarm Christene toegee aan hierdie gees van wetteloosheid en hulle gereed maak om die mens van sonde (die Antichris) te aanvaar wanneer hy op die toneel verskyn en wonderwerke verrig en probleme oplos.

Jy mag dalk dink, “Ek sal nooit om die bos gelei word deur die Antichris nie.” Maar Paulus waarsku dat mense verblind en mislei sal word deur hulle eie sonde (2:9-10). Satan sal die wêreld oortuig, net soos hy vir Eva oortuig het dat God sonde nie straf nie (2:11).

Geliefde, dit hoef nie so te wees vir enigeen van ons nie. God het ‘n verbondsbelofte gemaak om alle misleiding van ons te verwyder en vir ons oorwinning oor sonde te gee deur die krag van Christus se kruis. Al wat Hy vra is dat ons oorlog verklaar teen ons sonde en sê, “Ek sal nie vrede maak met hierdie gewoonte nie. Ek weier om daarin te bly. Verlos my, Vader, deur u Gees!” Wanneer Hy hierdie gebed hoor, sal Hy so ‘n Heilige Gees krag en heerlikheid uit die hemel stuur dat die duiwel nie ‘n kans sal staan nie!

Bid nou dadelik dat God ‘n groot ontsag vir sy Woord in jou sal plant. Vra Hom om jou te help om gedissiplineerd te wees om die Skrif te lees. En vra die Heilige Gees om jou te help om alles wat jy lees ter harte te neem – om te glo dat God bedoel wat Hy sê!

Download PDF

Groei in Eenheid

David Wilkerson (1931-2011)March 31, 2020

“Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word” (2 Thessalonicense 1:3).

Wat ‘n groot kompliment het Paulus hier vir die Christene in Thessalonika gegee! Hier is die volle betekenis van wat hy vir hulle gesê het: “Dit is wonderlik om te sien hoeveel julle gegroei het, beide in julle geloof in Christus en in julle liefde vir mekaar. Oral waar ek gaan, roem ek teenoor ander oor julle geestelike groei. Hoe dank ek God vir julle!”

In hierdie kort gedeelte, gee Paulus vir ons ‘n verstommende prentjie van ‘n liggaam van gelowiges wat groei in eenheid en liefde. Beide individueel en gesamentlik, het die geloof en liefde van die Thessalonicense alle ander kerke oortref. Dit is duidelik dat hulle geleer, vooruitgang gemaak en gegroei het – en hulle lewens was bewyse van daardie feit. Volgens Paulus, het al die kerke in Asië daarvan gepraat.

Klaarblyklik, het die prediking wat hierdie mense gehoor het, hulle aangemoedig tot selfs ‘n dieper wandel met Christus. Dit het hulle vleeslike ambisies laat verdwyn en hulle oortuig van hul onchristelike gewoontes. En die Heilige Gees in hulle het alle etniese struikelblokke en kleurgrense afgebreek. Hulle het ontdek hoe om alle mense te omhels, of hulle nou ryk of arm, geleerd of ongeleerd was, terwyl hulle groot liefde vir mekaar gehad het en mekaar in liefde opgebou het.

‘n Belangrike eienskap van hierdie kerk was dat hulle God se Woord hoog geag en eerbied daarvoor gehad het en ook nie toegelaat het dat valse leraars in hulle midde kom en baie mense mislei met nuwe godsdienstige feite nie.

Wil jy geestelik groei? Indien wel, vra die Heilige Gees om sy lig op ‘n area van swakheid of sonde in jou lewe te skyn. God gee jou gees water, voed jou siel en laat sy sterk wortels in jou groei soos jy Hom soek.

Download PDF

ie Krag van Ernstige Gebed

Gary WilkersonMarch 30, 2020

In Handelinge 12, was Petrus deur Koning Herodus in die tronk toegesluit. Duisende mense in Jerusalem was besig om gered te word deur die magtige werke van God en dit het weerklink deur die hele stad – en Herodus het bedreig gevoel. Dit is vanselfsprekend dat wanneer God ook al bonatuurlik optree deur sy kinders, dit die vyand woedend maak. Satan het Herodus reeds sover gekry om Jakobus, ‘n leier in die kerk, saam met sy broer Johannes en Petrus dood te maak.

Herodus het nou sy visier op Petrus ingestel. Toe Herodus sien dat dit die Jode welgevallig was, het hy verder ook vir Petrus in hegtenis geneem. Hy het beplan om ‘n punt te bewys deur die dapperste gelowige tereg te stel tydens die Paasfees, die kerk se heiligste viering. Hy het gedink dat hy die Christene se monde kon snoer met vrees. Toe het Herodus “hom gegryp ... in die gevangenis gesit ... met die bedoeling om hom ná die paasfees voor die volk te bring” (Handelinge 12:4). Herodus was van plan om Petrus te martel tydens publieke vertoon.  

Petrus se storie openbaar die tipes geestelike tronke wat Satan gebruik om God se kinders in toe te sluit. Die woord “gegryp” in die gedeelte beteken nie net “vang” nie. Dit dui op ‘n krag ver bokant ons eie. Petrus was nie net onder arres van ‘n regeringsowerheid nie. Hy was toegesluit deur ‘n geestelike mag wat besig was om ‘n gesaghebbende man te gebruik vir demoniese doeleindes.

Miskien is jy bekend met hierdie tipe geestelike tronk: dalk is jy op hierdie oomblik in een. Jy dink, “Here, ek het ‘n duisend keer gebid, maar niks verander ooit nie. Hoe sal ek ooit vrykom?” Of miskien bid jy vir ‘n geliefde wat in die greep van ‘n binding of verslawing is.

Maar in die volgende vers, sien ons iets wat alles verander! “So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar h et ‘n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan” (12:5).

‘n Klein groepie nederige mans en vroue het ‘n biduur gehou en die dikste tronkmure het nie ‘n kans gestaan teen hulle gebede nie. Met een fluistering van ‘n engel, was die vyande van God op die punt om so diep aan die slaap te raak, dat hulle nie sou hoor as Petrus op sy tone deur die oop seldeur loop nie (sien 12:6-7).

Ernstige, effektiewe gebed laat God optree om ysterhekke oop te maak en die gevangenes vry te laat. Ek dring by jou aan om aan te hou om ernstig te bid – vir jou geliefdes en vir almal wat jy teëkom. Jesus is gereed om ons almal te verbaas met sy reddende, verlossende, lewensveranderende liefde!

Download PDF

Menslike Inspanning het ‘n Plafon

Tim DilenaMarch 28, 2020

Met menslike inspanning en krag, kan ‘n goeie hoogspringer tot 2.3 meter spring. Maar die paalspringer is anders. Hy het ‘n paal wat hy in ‘n gat in die grond vasdruk. Hy plaas al sy vertroue en daardie paal, nie net om hom te dra nie, maar om hom hoër te lig as wat hy ooit op sy eie kon spring. Trouens, hy kan drie keer hoër spring as die hoogspringer.

Jy kan op jou eie spring en Christelike hoogspring doen, maar jy sal net só hoog spring. As jy jou egter uitstrek en dan met al jou gewig op Jesus en sy Woord steun, neem Hy jou hoër en bo-oor dinge wat jy nooit in jou eie krag sou kon oorkom nie.

Romeine hoofstuk 11 vertel die storie van Elia, wat uitgevang was dat hy hooggespring het toe hy eintlik moes paalgespring het. Hy het op sy eie krag en insigte staatgemaak in plaas van op die raad van God. Paulus vertel dat Elia tydens ‘n moeilike tyd in sy bediening gesê het, “Here, hulle het u profete doodgemaak. Hulle het u altare afgebreek en ek alleen is oor – en hulle soek my lewe!” Die goddelike reaksie het gekom, “Ek het vir Myself seweduisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie” (sien Romeine 11:3-4).

God het in wese vir Elia gesê, “Jy het jou situasie nie akkuraat beskryf nie. Dit is nie waar dat jy alleen is nie. Daar is mense wat nie onsin duld nie en net so toegewy is as jy en ook nie kompromieë maak nie.” God het in wese vir Elia, die hoogspringer gesê, “Ek ken baie mense wat aan My uitverkoop is. Jy is met sesduisend-negehonderd-negen-en-negentig uit met jou reaksie.”

Dit is wat gebeur wanneer jy jou situasie probeer assesseer met vrees, angs en jou eie persepsie. Ons moet altyd vra, “Wat het God oor hierdie situasie te sê? Is daar iets in sy Woord waaraan ek kan vashou om my hieroor te kry?”

Soek altyd ‘n reaksie van jou hemelse Vader en jy sal nooit misluk om hoër te gaan nie!

Pastoor Tim het in ‘n middestad gemeente in Detroit bedien vir dertig jaar voor hy by Brooklyn Tabernacle in New York Stad bedien het vir vyf jaar. Hy en sy vrou Cindy bedien tans in Lafayette, Louisiana.

Download PDF

Spontane Aanbidding

David Wilkerson (1931-2011)March 27, 2020

“Toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval [aanbid]” (Exodus 34:8). Die openbaring van God se natuur het Moses oorweldig toe hy gesien het hoe genadig, lydsaam en geduldig ons Vader met sy kinders is – selfs die hardnekkiges wat Hom bedroef.

Dit is belangrik om op te let dat dit die eerste keer is wat genoem word dat Moses aanbid het. Voor hierdie openbaring van God se heerlikheid, het Moses met trane vir Israel gebid en voorbidding gedoen en selfs van aangesig tot aangesig met God gepraat. Maar dit is die eerste keer wat ons lees dat Moses God aanbid het.

Dit sê vir ons baie van die kerk vandag. Christene kan vurig bid sonder om God ooit  werklik te aanbid; trouens, dit is moontlik om ‘n gebedskryger en voorbidder te wees en steeds nie ‘n aanbidder nie. Aanbidding kan nie geleer word nie, dit is ‘n spontane uitbarsting – die werk van ‘n hart wat oorweldig word met ‘n openbaring van God se heerlikheid en sy ontsaglike liefde vir ons.

Aanbidding is ‘n reaksie van dankbaarheid wat erken dat ons lank gelede deur ons sonde vernietig moes wees en die volle toorn van God vir al ons mislukking op die hals moes haal. Maar, in plaas daarvan, het God na ons toe gekom met die kragtige openbaring, “Ek het jou steeds lief!”

Op hierdie punt in die Skrif, het Moses nie langer vir sondige Israel gepleit nie en hy het nie die Here vir leiding gevra nie. Hy het selfs nie eens gesmeek vir ‘n wonderwerk van verlossing of vir krag of wysheid nie. Hy was verwonder oor die openbaring van die heerlikheid van God!

Die openbaring van God se heerlikheid moet die fontein van al ons aanbidding wees. Ons moet gereeld aanspraak maak op sy heerlikheid; dit is ons bepaalde reg en dit is bedoel om opgeëis te word. As Paulus sê, “Ek verwerp die genade van God nie” (Galasiërs 2:21), bedoel hy, “Ek sal nie God se aanbod van genade verydel deur dit te verwerp nie.” Diegene wat God werklik aanbid, eis die seën van sy beloftes op en beleef die heerlikheid van sy liefde in Christus.

Neem vandag God se heerlikheid in besit en laat Hom toe om jou te lei tot ‘n nuwe openbaring van aanbidding.

Download PDF