Afrikaans Devotions | World Challenge

Afrikaans Devotions

Die Skerpste Tonge wat Ons Ken

Tim DilenaJune 12, 2021

Ek het 30 jaar lank in Detroit bedien. Terwyl ek op straat gepreek het, is ek gevloek. Ek is gespoeg. Daar is bottels na my gegooi. Koeëls het verby my gevlieg. Maar niks hiervan het my egter ooit gepla nie. Ek het nie aanstoot geneem nie. Ek het die persoon nie geken nie; en hulle het my nie geken nie.

As my vrou my egter verkeerd aankyk, o genade. Dit is erger as 'n bottel. Dit is erger as 'n geweerskoot.

Seer is eweredig aan intimiteit. Hoe nader jy aan iemand is, hoe dieper kan hulle jou seermaak. Selfs Dawid het dit gesê: “Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra; dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek; maar jy, ‘n man soos ek, my vriend en my vertroude” (Psalm 55:12, AFR53).

Woorde maak regtig saak. Hulle dra gewig. Trouens, Salamo sê: “Dood en die lewe is in die mag van die tong” (Spreuke 18:21) en selfs Jakobus sê: “Die tong...is ‘n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie” (Jakobus 3:8-10).

Hy praat met ons almal en dit is so belangrik, want enige seer waarmee nie afgereken word nie, sal in bitterheid verander. As jy met ‘n bitter persoon te make het, is dit omdat hulle daardie kwetsende situasie nie uitgesorteer het nie. Almal van ons was al seergemaak, sal weer seergemaak word en sal ander seermaak; so wat is ons veronderstel om te doen?

Laat ek jou vertel, ek was al aan albei kante. Ek was al die oortreder en was al aanstoot gegee. Daar was tye dat ons nagmaal gebruik het en ek het in ‘n stoel gaan sit en wag vir my beurt, maar die Heilige Gees het gesê: "Moenie daaraan raak voordat jy opstaan ​​en daardie personeellid om vergifnis gaan vra het nie.” Ek sou na die musiekgroep kyk en sê: "Hou aan speel totdat ek reggemaak het." Dan sal ek moet uitstap en dinge regstel. Dit is so moeilik as die Heilige Gees sê: “Jy is nie net aanstoot gegee nie, maar jy is ook die oortreder.”

Dit begin met 'n verskoning, eers aan God en dan aan ander. Daar is een verhouding wat jy altyd dadelik moet regstel en dit is jou verhouding met God; dan maak jy dit reg met ander. Soos Johannes sê: “Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle ongeregtigheid” (1 Johannes 1:7).

Nadat hy ‘n middestad gemeente in Detroit vir dertig jaar lank bedien het, het Pastoor Tim vir vyf jaar by Brooklyn Tabernacle in New York Stad en vir vyf jaar in Lafayette, Louisiana bedien. Hy het Senior Pastoor van Times Square Kerk geword in Mei 2020.

Download PDF

Elke Stryd het ‘n Oorwinnaar

David Wilkerson (1931-2011)June 11, 2021

God het belowe dat jy as ‘n oorwinnaar uit elke geveg sal tree, gekroon met sy krag. “Verhef U, HERE, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met psalmgesang” (Psalm 21:13, AFR53).

So min Christene vier hierdie oorwinning en besit hierdie vreugde. Menigtes ken nooit rus in hulle siel of die vrede van Christus se teenwoordigheid te midde van hul beproewinge nie. Hulle loop rond asof hulle treur en sien hulleself onder God se toorn eerder as onder sy beskermende vleuels. Hulle sien Hom as ‘n harde slawedrywer, altyd gereed om ‘n sweep op hul rug te klap. Hulle leef sonder hoop, meer dood as lewend.

In God se oë, is gelowiges se probleem nie sonde nie, want Jesus het ons sondeprobleem eens en vir altyd op Golgota besleg. Hy herinner ons nie heeltyd: “Hierdie keer het jy te ver gegaan” nie. Nee! Sy houding teenoor ons is net die teenoorgestelde. Sy Gees wag voortdurend op ons en herinner ons aan die Vader se goedhartigheid, selfs te midde van ons mislukkings.

As ons op ons sonde gefokus raak, verloor ons alles wat God die graagste wil hê. “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek” (Hebreërs 11:6). Hierdie vers sê alles. Gelowiges se grootste probleem is vertroue.

Ons God is 'n beloner en Hy is so gretig om sy liefderyke goedhartigheid oor ons uit te stort dat Hy ons lank voor skedule seën. Dit is die konsep wat ons hemelse Vader graag wil hê dat ons van Hom moet hê. Hy weet wanneer ons onsself sal bekeer van ons mislukkings en sondes. Hy weet wanneer ons verslaenheid gaan kom. Hy verlang daarna dat ons op sy heilige natuur en die reinigende krag van sy Seun se bloed moet vertrou.

Die Heilige Gees dryf alle vrees uit ons uit – vrees om te val, om van God afgesny te word, om die teenwoordigheid van die Gees te verloor – deur sy vreugde in ons in te plant. Ons moet juig soos Dawid met blydskap, want God het ons verseker dat ons sal seëvier deur die oorwinning wat Hy reeds in Christus vir ons behaal het.

Download PDF

Die Regte Wapens vir die Stryd

David Wilkerson (1931-2011)June 10, 2021

“En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was en van Saul gewyk het” (1 Samuel 18:12, AFR53).

Satan beny en vrees die meeste diegene wat by God in gebed was en vasbeslote is om op te staan ​​en met geloof te veg. Satan vrees selfs ‘n klein leër van diegene wat in geloof omgord is vir ‘n stryd. Hy buig voor diegene wat op hul voete staan ​​en gereed is om hom te weerstaan.

Omdat hy jou vrees, is sy plan om jou veggees te neutraliseer.

Die duiwel doen dit deur jou gedagtes te probeer vul met verslane, aandag afleidende, hel-agtige gedagtes wat wantroue wek en God se krag bevraagteken. Hy sal in jou gedagtes en gees inskreeu: “Daar is geen nut meer om te veg nie. Jy is te swak van jou persoonlike stryd. Die magte van die hel is net te groot om te oorwin, so jy kan net sowel ontspan. Jy hoef nie meer so intens oor die stryd te wees nie.”

Dit is alles om jou aandag af te trek! Satan se hele strategie is om jou te kry om jou oë van die oorwinning van die kruis af te haal. Hy wil hê jy moet op jou swakhede, jou sondes, jou tekortkominge fokus. Hy wil jou laat glo dat jy nie sterk genoeg is om aan te gaan nie. Jou krag is egter nie die fokuspunt nie; Jesus se krag is!

Trouens, ons almal sal in ‘n stryd wees totdat ons sterf of Jesus terugkom. Ons kry miskien seisoene van kalmte en uitstel, maar solank ons ​​op hierdie aarde is, is ons besig met geestelike oorlogvoering. Daar is eenvoudig geen einde aan hierdie gevegte nie. Daarom sê Paulus dat Jesus vir ons wapens gegee het om vestings neer te werp (sien 2 Korinthiërs 10:3-5). Ons is toegerus met wapens wat Satan nie kan weerstaan ​​nie: gebed, vas en geloof.

Die tyd het aangebreek dat ons ons fokus van ons huidige verdrukking afhaal. Ons moet ons oë van ons verdrukkings afhaal en dit rig op die Aanvoerder van hierdie oorlog. Jesus hou die sleutel tot die hele oorwinning en Hy het ons belowe, “Ek het elke wapen wat jy benodig om te veg. Ek is gereed en gewillig om jou krag te gee in tye van swakheid.”

Download PDF

‘n Welbehaaglike Wandel met Christus

David Wilkerson (1931-2011)June 9, 2021

Die apostel Paulus het die Kolossense kerk geleer: “Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei” (Kolossense 1:9-10, AFR53).

Wat is nodig vir 'n aangename wandel? Paulus sê vir ons: “Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen” (Kolossense 3:12-13).

Met ander woorde, ons moet onsself afvra: “Word ek meer soos Christus? Word ek geduldiger of humeuriger? Vriendeliker en sagter, of meer gemeen en stryerig? Teerder en meer vergewensgesind, of bitterder en hou wrokke? Is ek geduldig met ander? Verdra ek die swakhede en foute van my naaste, of moet ek altyd reg wees?”

Paulus stel voor dat, in die lig van ‘n naderende oordeelsdag, dit nie saak maak wat jy bereik of watter liefdadigheidswerke jy doen nie. Dit maak nie saak hoe vriendelik jy met vreemdelinge is, dit maak nie saak hoeveel siele jy na Christus lei nie, hierdie vraag bly: word jy steeds meer liefdevol, geduldig, vergewensgesind en verdraagsaam?

Om jou wandel met Christus te ondersoek, beteken dat jy nie soseer kyk na wat jy doen as na wat jy word nie. So ‘n wandel kan nie alleen deur menslike inspanning bereik word nie. Dit sal nie gebeur deur vasbeslotenheid en te sê: “Ek gaan daardie soort gelowige word” nie. In plaas daarvan, gebeur dit deur die werk van die Heilige Gees deur geloof in sy Woord.

Eerstens lees ons hierdie woorde en glo dat dit God se oproep tot ons is. Dan ondersoek ons ​​onsself en vra die Gees om ons te wys wie ons werklik is deur onsself aan sy Woord te meet. Laastens vra ons die Heilige Gees om ons te help om te verander.

Download PDF

Hou Die Aasvoëls Weg

David Wilkerson (1931-2011)June 8, 2021

In Génesis 15 het God ‘n wonderlike ooreenkoms met Abraham gesluit. Hy het die patriarg opdrag gegee om ‘n vers, ‘n bokooi en ‘n ram te neem en almal in twee te verdeel. Daarna moes Abraham ‘n tortelduif en ‘n gewone duif neem en hulle kop-aan-kop op die grond neerlê. Abraham het gedoen soos hy beveel is en terwyl hierdie diere gebloei het, het aasvoëls op die karkasse begin toesak.

Wat het Abraham gedoen toe die aasvoëls daar aangekom het? Die Skrif sê dat hy hulle verjaag het. Dit was ‘n heilige offer wat Abraham nie sou toelaat om verontreinig of ongeskik vir sy Heilige Here gemaak te word nie. Net so, het die Here vir ons ‘n manier gewys hoe om teen “aasvoëls” of versoekings en ydele gedagtes op te tree wanneer hulle ons geestelike offers bekruip.

As daar enige stem wat God bevraagteken of twyfel in my gedagtes opkom, moet ek dit in lyn bring met dit wat ek van my liefdevolle Here weet. Ek kan geen gedagtes as waar aanvaar as dit bloot gebaseer is op hoe ek op die oomblik voel nie. Dit moet gemeet word aan Jesus se beloftes teenoor my oor Homself en oor die oorwinning wat Hy vir my behaal het.

As daar gedagtes by my opkom wat my beskuldig, as dit twyfel en vrees veroorsaak, veroordeel of ‘n gevoel van verwerping meebring, weet ek dat dit nie van God af kom nie. Ons moet almal bedag wees op sulke donker en kwellende gedagtes. Selfs die Here Jesus was onderworpe aan hierdie soort gedagtes van die vyand tydens sy versoeking in die woestyn. Ons hoef egter nie bang te wees vir die aanvalle van die duiwel nie, omdat Christus ons magtige geestelike oorlogswapens gegee het.

As aasvoëls op jou toesak en jou laat peins oor jou eie onwaardigheid en onvastigheid, jaag dit weg met God se Woord. Die offer wat die Here jou gelei het om te bring, is vir Hom aangenaam en Hy sal dit eer.

Download PDF

Gryp Heilige Droefheid en Passie Aan

Gary WilkersonJune 7, 2021

Jy sal dalk in jou eie lewe oplet dat wanneer die Heilige Gees ‘n groter mate van Homself, 'n groter doop van sy krag aan jou wil skenk, hierdie tye dikwels met trane gepaard gaan. Moet nooit skaam wees vir trane nie. Moet nooit skaam wees om te huil nie. Moenie jouself probeer distansieer van die emosies wat kom wanneer God in jou lewe begin werk nie. Hy wil nie net in jou gedagtes werk nie, maar ook in jou hart en jou by ‘n plek van trane bring.

Dit word bevestig deur die apostel Paulus: “Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie – van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder baie trane sê – wandel as vyande van die kruis van Christus” (Filippense 3:17-18, AFR53). Die Heilige Gees was in Paulus en in sy gebede vir die kerk, maar waarvan het hy hier gepraat? Waarom beklemtoon hy: “Ek gaan julle nou met trane vertel dat sommige mense vyande van die kruis is”?

Die rede waarom hy hulle so nadruklik aanspreek, is nie omdat iemand in die wye wêreld daar buite ‘n vyand van die kruis is nie, maar omdat die duiwel probeer om binne-in die liggaam van Christus, in die kerk self, te werk om ons vyande van die kruis te maak.

Beteken dit dat jy skielik 'n ateïs kan word? Nee.

Om louwarm te wees, word egter baie maklik ‘n leefstyl. Onthou wat Johannes in Openbaring skryf? “Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug” (Openbaring 3:15-16). Dit is wat ek glo waarna Paulus in Filippense verwys.

Kan jy apaties bly leef en nie daaroor bekommerd wees nie? Kan jy voortgaan om in die kompromie van ‘n sondige lewe te verkeer en jou hart daaroor nie gebreek word nie?

O, kerk, dit is tyd dat ons op ons aangesigte voor die Here neerval en uitroep om sy genade oor ons en hierdie geslag. “Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs” (Hebreërs 5:7). Ons moet in hierdie laaste dae bid vir passie, heilige droefheid en ywer.

Download PDF

Kies om In of Uit te Wees

Carter ConlonJune 5, 2021

“Laat ons ons weë naspeur en deursoek en ons tot die HERE bekeer” (Klaagliedere 3:40, AFR53).

Krisistye vereis dat ons dapper genoeg moet wees om die kwessies van ons dag te hanteer en, nog belangriker, dit wat binne ons eie harte lê. Dit is tyd vir ‘n opname. Nie van ons bates nie, nie van ons eiendom nie. Ons moet dieper soek. Dit is tyd dat ons stilstaan ​​en ernstig besin waarheen ons op pad is. Is ek en jy voorbereid op wat kom? Besit ons dit wat ons nodig het om die naderende dae te hanteer?

Ek vrees dat baie Christene grotendeels nie bewus is van die diepte van die groot beproewinge wat die kerk eendag sal beleef nie en helaas, ongelukkig min innerlike hulpbronne besit om dit die hoof te bied.

Ons bely ons toewyding aan Christus sonder veel probleme as die son uit is, die salaris in die posbus is en daar nog kos op die tafel is. Dit is egter wanneer ons die ysberg tref, net soos die RMS Titanic, wanneer die gebreke in ons harte en motiewe skielik onthul word.

Dit is dan wanneer dit duidelik sal word of ons sekuriteit werklik net in Christus gewortel is. Ons sal ontdek of ons harte standvastig sal wees met die uitdruklike doel om tot eer van God en die siel van mense te leef.

As ons verwag dat ons in die naderende dae onwankelbaar bevind sal word, kan ek net tot hierdie een gevolgtrekking kom: ‘n onmiddellike en doelbewuste besluit moet in ons harte geneem word om die volle reis saam met Christus aan te pak. Daar is nooit beloof dat om Christus te volg ‘n maklike pad sou wees nie; trouens, ek durf sê dat die halfhartiges eenvoudig nie die paal sal haal nie.

Dit is presies waarom dit noodsaaklik is dat ons nou die tyd neem om ons harte te ondersoek. Ons moet besluit oor die mees kritieke keuses: is ons heeltemal in of is ons uit?

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Kerk in 1994 en was aangestel as Senior Pastoor in 2001. In Mei 2020 het hy oorgegaan in ‘n voortgesette rol as Algemene Opsiener van Times Square Church, Inc.

Download PDF

‘n Aangename Geur vir God

David Wilkerson (1931-2011)June 4, 2021

As ons Hebreërs 11 lees, vind ons een gemeenskaplike ding in die lewens van die genoemde mense. Elkeen het ‘n spesifieke eienskap wat die soort geloof aandui waarvan God hou. Wat was hierdie element? Hulle geloof is gebore uit diepe intimiteit met die Here.

Trouens, dit is onmoontlik om ‘n geloof te hê wat God behaag sonder om intimiteit met Hom te hê. Wat bedoel ek met intimiteit? Ek praat van ‘n nabyheid aan die Here wat kom uit die verlange na Hom. Hierdie soort intimiteit is ‘n hegte persoonlike band, 'n gemeenskap. Dit kom wanneer ons die Here meer as enigiets anders in hierdie lewe begeer.

“Deur die geloof het Abel aan God 'n beter offer aand God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het  dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is” (Hebreërs 11: 4, AFR53). Ek wil ‘n paar belangrike opmerkings oor hierdie vers maak. Eerstens getuig God self van Abel se offers. Tweedens moes Abel vir die Here ‘n altaar bou waarop hy sy offers gebring het. Hy het nie net onbevlekte lammers vir die offer aangebied nie, maar ook die vet van daardie lammers. “En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet” (Génesis 4:4).

Wat beteken die vet hier? Die boek Levitikus sê rakende die vet: “En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir ‘n lieflike geur. Al die vet behoort aan die HERE ”(Levitikus 3:16). Die vet was die deel van die offer wat ‘n soet aroma laat opstyg het. Hierdie deel van die dier het vinnig vlam gevat en is verteer; die vet hier dien as ‘n tipe gebed of gemeenskap wat vir God aanvaarbaar is. Dit verteenwoordig ons bediening aan die Here in die afgesonderde binnekamer van gebed. Die Here self sê dat sulke intieme aanbidding tot Hom opstyg soos ‘n aangename geur.

Die Bybel se eerste vermelding van hierdie soort aanbidding is deur Abel. Daarom word Abel in Hebreërs 11 se “Saal van Geloof” genoem. Hy is ‘n tipe dienskneg wat in gemeenskap met die Here was en Hom die beste van alles wat hy gehad het, aangebied het. Soos Hebreërs sê, Abel se voorbeeld leef vandag voort as ‘n getuienis van ware, lewende geloof: "Deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is" (Hebreërs 11:4).

Download PDF

Soek Geduldig God se Teenwoordigheid

David Wilkerson (1931-2011)June 3, 2021

Markus 4:35-41 vertel ‘n verhaal van Jesus en sy dissipels in ‘n boot wat op ‘n stormsee rondgeslinger word. Kom ons kyk na die toneel waar Christus pas die golwe net met een opdrag laat bedaar het. Nou draai Hy om na sy dissipels en vra: “Hoe het julle dan geen geloof nie?” (Markus 4:40, AFR53).

Jy dink dalk dat dit hard klink. Dit was net menslik om bang te wees in so ‘n verskriklike storm, maar Jesus het hulle nie om hierdie rede berispe nie. Kyk wat die dissipels vir Hom gesê het toe hulle Hom wakker gemaak het: “Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie?” (Markus 4:38). Hulle het sy goedheid en aandag aan hul situasie bevraagteken.

Kan jy jou dit voorstel? Jesus se eie dissipels het Hom nie geken nie. Hy het elkeen van hierdie manne persoonlik geroep om Hom te volg en saam met Hom het hulle menigtes bedien. Hulle het sy barmhartigheid teenoor melaatses en uitgeworpenes gesien; hulle het gesien hoe Hy kindertjies bymekaarmaak en hulle seën. Hulle het dit alles en nog meer gesien, maar hulle het nog steeds hulle Meester nie regtig geken nie.

Hy het vir hulle gesê: “Na al hierdie tyd verstaan ​​julle nog steeds nie my natuur nie. Hoe sou julle moontlik so lank saam met My kon leef en My nie intiem ken nie?”

Dit is tragies is dat dit vandag ook so is. Baie Christene vaar saam met Jesus in die boot, bedien langs Hom en bereik menigtes in sy Naam. Ten spyte van dit alles, ken hulle nie regtig nie Meester nie. Hulle bring nie intieme tyd alleen saam met Hom deur nie. Hulle het nog nooit rustig in sy teenwoordigheid gesit en hul harte vir Hom oopgemaak, gewag en geluister om te begryp wat Hy vir hulle wil sê nie.

Ons sien ‘n ander toneel rakende die geloof van die dissipels in die evangelie van Lukas. Die dissipels het na Jesus gekom en gevra: “Gee ons groter geloof” (Lukas 17: 5). Baie Christene vandag vra dieselfde vraag: "Hoe kan ek groter geloof verkry?" Anders as die dissipels, soek hulle egter nie die Here self vir hulle antwoord nie.

Hoe het Jesus dus op hulle versoek om geloof geantwoord? “Gord jou aan en bedien My totdat ek geëet en gedrink het” (sien Lukas 17:6-8). Jesus het in wese gesê: “Trek jou kleed van geduld aan. Kom dan na my tafel toe. Ek wil hê jy moet My daar kosgee. Jy werk graag die hele dag vir My. Nou wil Ek hê dat jy met My moet kommunikeer. Kom sit by My, maak jou hart oop en leer van My.”

As jy groter geloof wil hê, moet jy die Here se aard in ag neem en geduldig sy teenwoordigheid soek.

Download PDF

Nouer Gemeenskap met God

David Wilkerson (1931-2011)June 2, 2021

Henog het intieme gemeenskap met die Here geniet. Trouens, sy gemeenskap met God was so intiem dat die Here hom in die hemel opgeneem het lank voor sy lewe op aarde geëindig het. “Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het” (Hebreërs 11:5).

Waarom het die Here verkies om Henog in die hemel op te neem? Die openingswoord van hierdie vers sê vir ons baie duidelik dat dit as gevolg van sy geloof was. Die slotvers sê verder vir ons dat Henog se geloof God behaag het. Die Griekse stamwoord vir “behaag” hier, beteken volkome verenig, heeltemal in ooreenstemming, in totale eenheid. Kortom, Henog het die nouste moontlike gemeenskap met die Here gehad wat enige mens na die sondeval kon geniet en hierdie intieme gemeenskap het God behaag.

Die Bybel sê vir ons dat Henog met die Here begin wandel het nadat sy seun Metusalag gebore is. Henog was toe vyf-en-sestig. Hy het die volgende 300 jaar deurgebring deur intieme gemeenskap met God te hê. Sover ons weet, het hierdie man nooit ‘n wonderwerk gedoen nie, nooit ‘n deurslaggewende teologie ontwikkel nie, nooit enige groot dade gedoen wat waardig is om in die Skrif te noem nie.

In plaas daarvan, lees ons hierdie baie eenvoudige beskrywing van ‘n getroue man se lewe: “Henog het met God gewandel.”

Hebreërs maak dit duidelik dat Henog so in aanraking met die Vader was, so naby Hom met uurlikse gemeenskap, dat God gekies het om hom na Homself in die hemel te neem. Die Here het in wese vir Henog gesê: “Ek kan jou nie verder in die vlees neem nie. Om my intimiteit met jou te vergroot, moet Ek jou na my kant toe bring.” Daarom het Hy Henog in die hemel opgeneem.

Hoe dikwels bid ons vir daardie vlak van dieper gemeenskap met God? Hoe dikwels smag ons om met God te ontmoet? Henog se lewe is ‘n wonderlike getuienis van wat dit beteken om werklik in geloof te wandel en dit behoort ons te inspireer tot gebed en verlange.

Download PDF